Лікувальна робота

Основним напрямком клінічної роботи викладачів кафедри є прижиттєва діагностика захворювань на основі досліджень біопсійного (інтраопераційного, пункційного та аспіраційного) матеріалу. Іншим розділом лікувальної роботи кафедри є посмертна діагностика недуг, що здійснюється під час автопсій, з подальшим обговоренням складних випадків на клініко-патологоанатомічних конференціях, завданням яких є підвищення якості клінічної діагностики і лікування хворих шляхом аналізу клінічно-патоморфологічних даних, виявлення причини та джерела помилок в діагностиці та лікуванні на етапах медичної допомоги. Крім того, викладачі, здійснюючи експертну роботу, виконують судово-медичні розтини померлих у випадках насильної та ненасильної смерті, оглядають потерпілих осіб з приводу встановлення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень та проводять експертизи за матеріалами судово-слідчих справ, вирішуючи спеціальні питання для запитів правосуддя.

На фото завідувач кафедри проф. Боднар Я.Я. обговорює з доцентами складний діагностичний випадок.

Консультативно-діагностична та експертна робота викладачами кафедри виконується на базі структурних підрозділів двох закладів:

1.      Тернопільське обласне патологоанатомічне бюро:

·         відділення загальної патології – доц. Волошин В.Д., доц. Головата Т.К., ас. Гладій О.І., ас. Юрик І.І.;

·         відділення інфекційної патології – проф. Сельський П.Р., ас. Слива А.Ф.;

·         відділення біопсійної діагностики – завідувач кафедри проф. Боднар Я.Я., доц. Дацко Т.В., доц. Фурдела М.Я.;

·         відділення дитячої патології – доц. Миколенко А.З., доц. Орел Ю.М.

2.      Тернопільського обласного бюро судово-медичної експертизи:

     ·       віддлення експертизи живих осіб – доц. Трач Росоловська С.В., доц. Франчук В.В.;

·         відділення експертизи трупів – доц. Трач Росоловська С.В.

Між згаданими закладами та нашим університетом укладені угоди про співпрацю, метою якої є удосконалення та унаочнення навчального процесу на кафедрі патологічної анатомії з секційним курсом та судової медицини при вивченні студентами дисциплін "Патоморфологія" та "Секційний курс"; оптимізації використання матеріальних, кадрових, та інших ресурсів і наукового потенціалу університету та бюро; покращення якості медичного забезпечення населення Тернопільської області за рахунок проведення науково-практичних досліджень, підвищення ефективності діагностики захворювань, контролю за лікувальною роботою на підставі клініко-морфологічного аналізу, зростання кваліфікаційного рівня лікарів.

Доц. Орел Ю.М. є головним позаштатним спеціалістом управління охорони здоров'я Тернопільської облдержадміністрації із дитячої патологічної анатомії.

Викладачі кафедри систематично проходять курси підвищення кваліфікації, тематичного удосконалення, передатестаційні цикли з подальшою атестацією щодо присвоєння чи підтвердження кваліфікаційних категорій, розподіл яких представлений на діаграмі.

Результати лікувальної роботи кафедри у 2017 р. представлені у таблиці:

 

 

Кількість біопсій

Кількість розтинів

Кількість експертиз матеріалів справ

Кількість експертиз  потерпілих

Відсоток
 виконання лікувальної роботи

Боднар Я.Я., зав. кафедри

1291

 

 

 

100,48

Волошин В. Д., доц.

1505

 

 

 

100,49

Головата Т. К., доц.

457

 

 

 

100,44

Гладій О.І., асис.

1336

 

 

 

100,45

Дацко Т. В., доц.

1358

 

 

 

100,45

Миколенко А.З., доц.

1221

 

 

 

100,39

Орел Ю.М., доц.

1253

11

-

-

100,41

Сельський П.Р., проф.

278

-

-

-

101,40

Слива А.Ф., асис.

1337

-

-

-

100,42

Трач Росоловська С.В., доц.

-

-

42

68

100,82

Франчук В.В., доц.

-

-

41

79

100,78

Фурдела М.Я., доц.

1316

-

-

-

100,49

Юрик І.І., асис.

480

-

-

-

100,35

Всього

11832

11

83

147

100,53


Серед перспективних завдань кафедри на майбутнє – запровадити методи імуногістохімічної діагностики патологічних процесів в наукових та діагностичних цілях.

ĉ
Андрій Федорович Слива,
5 бер. 2018 р., 01:27
Comments