Наукові публікації проф. Я. Я. Боднара

1. Боднар Я.Я. Ретроспективний аналіз летальних випадків зумовлених ускладненнями судинної патології / Я.Я. Боднар, С.В. Трач Росоловська, А.З. Миколенко // Актуальні питання морфогенезу та ремоделювання тканин і органів у нормі та патології. Збірник матеріалів науково-практичної конференції з міжнародною участю. – Тернопіль, 2018.- C 14-15

2. Боднар Я.Я. Ультраструктурні прояви енергетичного дисбалансу кардіоміоцитів за умов експериментального порушення метаболізму сечової кислоти та холестеролу / Я.Я.Боднар Я.Я, О.І. Гладій // Актуальні питання морфогенезу та ремоделювання тканин і органів у нормі та патології. Збірник матеріалів науково-практичної конференції з міжнародною участю. – Тернопіль, 2018.- C 12-13

3. БоднарТ.В. Морфологічні особливості перебігу ранового процесу при експериментальній тиреоїдектомії із застосуванням технології LIGA SURE Т.В.Боднар, П.Я.Боднар, Я.Я. Боднар // Актуальні питання морфогенезу та ремоделювання тканин і органів у нормі та патології. Збірник матеріалів науково-практичної конференції з міжнародною участю. – Тернопіль, 2018.- C 9-11

4. Боднар П.Я. Морфологічні передумови ретромбозу при посттромбофлебітичній хворобі / П.Я. Боднар, Т.В. Боднар, Я.Я. Боднар // Актуальні питання морфогенезу та ремоделювання тканин і органів у нормі та патології. Збірник матеріалів науково-практичної конференції з міжнародною участю. – Тернопіль, 2018.- C 6-8

5. Сміян С.І. Морфологічні особливості ремоделювання синовіальної оболонки при коксартрозі / С.І. Сміян, Р.Я.Боднар, Ю.М.Орел, Л.П.Боднар // Актуальні питання морфогенезу та ремоделювання тканин і органів у нормі та патології. Збірник матеріалів науково-практичної конференції з міжнародною участю. – Тернопіль, 2018.- C 125-127

6. Юрик І.І. Особливості структурно-просторової організації судинного русла задніх кінцівок щурів дорепродуктивног віку за умов експериментальної гіперурикемії / І.І. Юрик, Я.Я. Боднар, Я.І. Юрик , Ю.М. Орел // Актуальні питання морфогенезу та ремоделювання тканин і органів у нормі та патології. Збірник матеріалів науково-практичної конференції з міжнародною участю. – Тернопіль, 2018.- C 170-171

7. Bodnar Ya. Short course of pathomorphology : textbook / Ya. Bodnar, R. Bodnar, V. Volochyn, A. Romanuk. – Ternopil : TSMU, 2018. – 526 p.

8. Сельський П.Р. Обгрунтування обєктивності методики семестрового текстового іспиту з патомсорфології / П.Р. Сельський, Я.Я.Боднар, В.Д.Волошин, А.З.Миколенко, Т.К.Головата, В.В.Франчук, Т.В.Дацко, М.Я.Фурдела, С.В. Трач Росоловська, Ю.М.Орел, А.Ф.Слива, І.І.Юрик, О.І.Гладій.//Актуальні питання вищої медичної освіти в Україні: матеріали XV Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю ( Тернопіль, 17-18 трав. 2018р. – Тернопіль: ТДМУ, 2018. – С. 263-264.

9. Сміян С.І.Особливості ремоделювання м’язів і хряща у пацієнтів з остеоартрозом кульшових суглобів ІІІ–ІV стадії / С.І.Сміян , Р.Я. Боднар, Я.Я. Боднар, С.В. Гаріян , Л.П. Боднар // Науково-практична конференція «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». ТДМУ «Укрмедкнига» – 2018. – С. 70-71.

10. Боднар Я.Я. Структурна реакція легеневої тканини в термінальній стадії моделювання гострого перитоніту / Я.Я.Боднар, О.М.Герман, О.С.Волошин М.В.Ющак, В.Д Волошин., А.В. Гантімуров // Науково-практична конференція «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». ТДМУ «Укрмедкнига» – 2018. – С. 206-208

11. Smiyan S. Features of morphological changes of sarcopenia in hip osteoarthritis / S. Smiyan, R. Bodnar, Y. Bodnar // WCO-IOF-ESCEO World Congress on Osteoporosis, Osteoarthritis and Musculoskeletal Diseases 19–22 April, 2018. Osteoporosis International with other metabolic bone diseases. Editor-in-Chief Jon A. Kanis and Felicia Cosman. 2018.- V. 29 (1 April ). - P. 452

12. Я.Я.Боднар Характеристика структурних змін внутрішніх органів при гострому панкреатиті за умов поліморбідності / Я.Я.Боднар, І.Я.Дзюбановський, Т.К.Головата, П.Я.Боднар, Н.О. Суслова, Л.П.Боднар // Шпитальна хірургія. Журнал імені Л.Я.Ковальчука. – 2018.- № 1. – С. 5-9.

13. Marushchak Mariya Chronic heart failure causes osteopathy or is osteopathy osteopathy A factor in development of chronic heart failure?/ Mariya Marushchak, Inna Krynytska, Anna Mikolenko, Yrii Andreychyn,Yaroslav Bodnar // Asian J Pharm Clin Res, Vol 11, Issue 1, 2018, 1-5.

14. Бідованець Б.Ю. Морфологічний та морфометричний аналіз структурних змін автономних нервів стінки сечового міхура у жінок раннього та пізнього менопаузальних періодів / Б.Ю. Бідованець, Я.Я.Боднар, С.В.Трач Росоловська //Морфологія 2017, т.11, № 1, С. 13-16.

15. Боднар Я.Я. Лейоміосаркома матки (випадок із практики)) /Я. Я. Боднар, Ю. М. Орел, П. С. Крижан, Л. П. Боднар //Здобутки клінічної і експериментальної медицини. 2017. № 3. С 26-28.

16. Сельський П.Р. Особливості викладання патоморфології при додипломній підготовці іноземних громадян у Тернопільському державному медичнеому університет і імені І.Я.Горбачевського / П.Р.Сельський, Я.Я.Боднар, А.Ф.Слива // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 60-річчю Тернопільського державного медичного університету імені І.Я.Горбачевського 23-24 листопада 2017 року «Транснаціональний розвиток освіти та медицини: історія, теорія, практика, інновації». - Тернопіль ТДМУ « Укрмедкнига». – 2017, С. 178-180.

17. Чорненька Г.М. Особливості екстрагенітальної соматичної патології та структурної трансформації ендометрія в жінок репродуктивного віку із первинним та вторинним непліддям / Г.М.Чорненька, І.В.Корда, Я.Я.Боднар //Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. 2017. № 2 89-92

18. Yuryk I. I. AGE- related morphometric characteristics of remodeling of arterial bed of hind limbs in white rats with еxperimtal hypercholesterolemia I.I. Yuryk, Ya. Ya. Bodnar, V. D. Voloshyn, Ya. I. Yuryk //International Journal of Medicine and medical research.2017. № 2. С еxperimtal hypercholesterolemia I.I. Yuryk, Ya. Ya. Bodnar, V. D. Voloshyn, Ya. I. Yuryk //International Journal of Medicine and medical research.2017. № 2. С 2017

19. Боднар Р.Я. Морфологічні особливості саркопенії при коксартрозі / Р.Я. Боднар, С.І. Сміян, П.Я. Боднар, Я.Я. Боднар // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції Chernivtsi international medical conference (CIMEC) 2017’2 . м. Чернівці 05 грудня 2017.. Чернівці. Тенхнодрук, 2017 с. 38-39.

20. Сельський П.Р. Особливості викладання патоморфології при додипломній підготовці іноземних громадян у Тернопільському державному медичному університеті імені І.Я.Горбачевського / П.Р. Сельський, Я.Я.Боднар, А.Ф.Слива // Транснаціональний розвиток освіти та медицини: історія, теорія,практика, інновації матеріали матеріали міжнародної. наук.-практ. конф. присвяченої 60- річчю Тернопільського державного медичного університету імені І.Я.Горбачевського ( 23-24 лист. 2017 р). – Тернопіль: ТДМУ, Укрмедкнига, 2017. – С. 178-180.

21. Боднар Я.Я., Дубчак Б.И., Викалюк Ю.Ф., Гнатюк М.С. и др. Роль преподавателя в учебном процессе, осуществляемом посредством технических средств обучения с программированной основой // Тез. докл. ІІІ съезда патологоанатомов УССР. – Ивано-Франковск, 1981. – С. 11-12.

22. Боднар Я.Я., Дубчак Б.И., Викалюк Ю.Ф., Квик И.И. и др. Определение выживаемости знаний по патологической анатомии у студентов пятого курса медицинского института // Тез. докл. ІІІ съезда патологоанатомов УССР. – Ивано-Франковск, 1981. – С. 10.

23. Изучение влияния производственных факторов Тернопольского хлопчатобумажного комбината на течение и исход беременности и родов у работниц, состояние их новорожденных с целью снижения акушерской и перинатальной патологии и смертности. – Шифр темы по сводному плану НИР: 16.007.816. – Декабрь, 1982.

24. Боднар Я.Я., Епишин А.В. Иммунологические реакции и морфологическая характеристика при хронических гепатитах и циррозе // Иммунология и аллергология. – К., 1982. – С. 86-89.

25. Боднар Я.Я., Герасименко А.А., Ляпис М.А. Метастаз злокачественной лимфомы в щитовидную железу // Клиническая хирургия. – 1982. - № 5. – С. 61.

26. Боднар Я.Я., Мисула И.Р. Электрический шпатель для наклеивания парафиновых блоков: Рационализаторское предложение. Авторское свидетельство № 698. – Опубл. 18.12.1982.

27. Боднар Я.Я., Лойко И.К., Москальчук Е.Е., Кит О.Н. Гетеротопическая мезетелиома // Клиническая хирургия. – 1983. - № 5.

28. Боднар Я.Я., Дубчак Б.И., Викалюк Ю.Ф., Квик И.И. О квалиметрической оценке семантической структуры учебного текста по патологической анатомии // Тез. докл. Республиканской науч. конф. преподавателей медицинских институтов УССР. – Киев-Донецк, 1983. – С. 74-76.

29. Боднар Я.Я., Бенедик В.В., Ящук Я.Н. Развитие истинной аневризмы аорты с аномалией отхождения безвредных артерий // Врачебное дело. – 1984. - № 5. – С. 72.

30. Боднар Я.Я., Стасюк Г.А. Морфологические изменения аэрогематического барьера при туберкулезе легких, леченном постоянным магнитным полем // Врачебное дело. – 1984. - № 7. – С. 52-54.

31. Боднар Я.Я., Лойко И.К., Шидловский В.А. Киста круглой связки матки, стимулирующая паховую грыжу // Клиническая хирургия. – 1984. - № 12. – С. 40.

32. Боднар Я.Я., Микуляк Р.В., Лойко И.К., Полевчик В.И. Морфологическая характеристика раннего процесса в печени при применении медицинского клея КЛ-3 // Клиническая хирургия. – 1985. - № 1.

33. Боднар Я.Я., Полоус Ю.М., Гощинский Б.В. Использование антимикробных полимеров в неотложной сосудистой хирургии // Клиническая хирургия. – 1985. - № 4. – С. 56-58.

34. Боднар Я.Я. Гистоструктурыне изменения миокарда крыс при общей и клеточной дегидратации // Тез. докл. ІІ съезда анатомов, гистологов, эмбриологов и топографоанатомов Украины «Актуальные вопросы морфологии».

35. Боднар Я.Я., Штабровский И.З., Микула Н.Х., Квик И.И. и др. Влияние некоторых внешнесредовых факторов на морфогенез внутренних органов // Тез. докл. Х Всесоюзного съезда анатомов, гистологов и эмбриологов. – Полтава, 1986. – С. 50.

36. Боднар Я.Я. Морфологические изменения миокарда при сублетальном обезвоживании организма // Тез. докл. IV съезда патологоанатомов УССР. – 1986. – С. 87-88.

37. Боднар Я.Я., Федонюк Я.И., Сикора В.З., Михайличенко В.А. Химические исследования сердца и костной ткани для диагностики нарушений водно-солевого обмена // Тез. докл. областной конференции «Научно-технический прогресс и здоровье человека». – Полтава, 1987. – С. 312.

38. Боднар Я.Я., Волков К.С. Влияние гипербарической оксигенации и дибунола на морфологические изменения слизистой оболочки желудка при гастральной язве // Врачебное дело. – 1987. - № 10. – С. 83-86.

39. Боднар Я.Я. Морфологические изменения миокарда новорожденных при обезвоживании организма // Тез. докл. восьмого съезда детских врачей УССР. – 1987. – С. 187.

40. Боднар Я.Я. Морфологические изменения миокарда при солевой нагрузке // Врачебное дело. – 1987. - № 2. – С. 80-82.

41. Боднар Я.Я., Федонюк Я.И., Боднар Л.П., Золенкова Е.Г. Морфофункциональные и электролитные изменения миокарда при сублетальной гипертонической дегидратации // Тез. докл. IV Всесоюзной конф. патологии клетки. – М., 1987. – С. 39.

42. Боднар Я.Я., Золенкова Е.Г., Боднар Л.П., Сикора В.З. Морфофункциональные изменения миокарда при вододефицитном обезвоживании организма // Врачебное дело. – 1988. - № 2.

43. Боднар Я.Я. Структурные изменения миокарда при некоторых видах нарушения водноэлектролитного баланса организма // Морфология. – 1988. – Вып. 11. – С. 52-54.

44. Боднар Я.Я., Ярема Н.И., Боднар Л.П., Вадзюк С.Н. Морфология миокарда и изменения облика микроэлементов цинка, меди в тканях сердца при обезвоживании организма // Материалы Всесоюзного симпозиума. – М., 1989. – С. 53.

45. Боднар Я.Я. Электронно-микроскопическое обоснование участия предсердных кардиомиоцитов в регуляции водно-солевого гомеостаза // Тез. докл. областной конф. «Применение электронной микроскопии в медицине». – Ивано-Франковск, 1989. – С. 17.

46. Боднар Я.Я., Боднар Л.П., Грималюк О.І. Діагностичне значення аналізу грануляції передсердних кардіоміоцитів при дегідратації організму // Тези обласної наукової конф. «Нові методи діагностики, лікування і профілактики». – 1989. – С. 31-32.

47. Боднар Я.Я., Викалюк Ю.Ф., Квик И.И., Романюк А.Н. Методические указания к самостоятельной работе студентов по патологической анатомии. – Часть І. Общая патологическая анатомия. – Тернополь, 1989. – 65 с.

48. Боднар Я.Я., Квик И.И., Викалюк Ю.Ф., Н.И. Ярема и др. Электронно-микроскопическое обоснование контрактильной недостаточности миокарда при водно-электролитной миокардиодистрофии // Тез. докл. областной конф. «Применение электронной микроскопии в медицине». – Ивано-Франковск, 1989. – С. 17.

49. Боднар Я.Я., Викалюк Ю.Ф., Квик И.И., Романюк А.Н. Методические указания к самостоятельной работе студентов по патологической анатомии. – Часть ІІ. Частная патологическая анатомия. – Тернополь, 1989. – 87 с.

50. Боднар Я.Я., Сухинский К.И. Морфогенез недостаточности сократительной функции сердца при нарушении водно-электролитного баланса организма // Тез. докл. ІІІ съезда анатомов, гистологов, эмбриологов УССР «Актуальные вопросы морфологии». – Черновцы, 1990. – С. 34-35.

51. Боднар Я.Я., Золенкова К.Г., Боднар Л.П. Изменения сердечного ритма у крыс при обезвоживании организма // Физиологический журнал. – К., 1990. – Т. 36, № 2. – С. 84-88.

52. Боднар Я.Я. Анализ ультраструктуры предсердных кардиомиоцитов крыс при алиментарной дегидратации организма // Архив анатомии, гистологии и эмбриологии. – 1990. - № 5. – С. 50-55.

53. Боднар Я.Я., Фаринюк С.Г. Морфогенез загоєння експериментальної виразки шлунку під впливом клею КЛ-3 і репарантів // Тези обл. наук. конф. „Нові методи діагностики, лікування і профілактики захворювання органів травлення”. – 1990. – С. 136-138.

54. Авторское свидетельство на изобретение № 1597894. Способ моделирования некрозов миокарда / Боднар Я.Я., Маркова Е.А., Мисула И.Р., Хара М.Р. – 1990.

55. Авторское свидетельство на изобретение № 687256. Способ определения состояния коронарного кровообращения сердца в прозекторской практике / Боднар Я.Я., Гнатюк М.С., Викалюк Ю.Ф., Гнатюк Л.А. – 1991.

56. Боднар Я.Я., Федонюк Я.И. Адаптационные механизмы перестройки ультраструктуры предсердных кардиомиоцитов при потере организмом воды // Новости спортивной и медицинской антропологии. – М., 1991. – С. 53.

57. Боднар Я.Я. Структурно-метаболические механизмы адаптации сердца и потеря организмом воды // Новости спортивной и медицинской антропологии. – М., 1991. – С. 24.

58. Боднар Я.Я., Болюх М.З. Структурно-метаболічні зміни в міокарді при експериментальних гіпер- і гіпоосмолярних комах // Тези обл. наук. конф. „Нові методи діагностики, лікування і профілактики серцево-судинних захворювань”. – 1991.

59. Боднар Я.Я. Электронно-микроскопические и морфометрические особенности гормонопродуцирующих кардиомиоцитов при экспериментальных водной и солевой нагрузках // Материалы Всесоюзного симпозиума «Экспериментальные и клинические аспекты медицинской и спортивной антропологии». – Тернополь, 1991.

60. Боднар Я.Я. Ультраструктурыне эквиваленты функциональных нарушений сердца при клеточной и внеклеточной дегидратации организма // Материалы Всесоюзного симпозиума «Экспериментальные и клинические аспекты медицинской и спортивной антропологии». – Тернополь, 1991.

61. Боднар Я.Я.Патологоанатомическая характеристика и некоторые вопросы патогенеза миокардиодистрофии при гипер- и гипоосмолярных состояниях организма // Материалы Пленума правления научного общества патологоанатомов Украины. – Запорожье, 1991.

62. Боднар Я.Я. Закономерности морфологических изменений миокарда в условиях нарушения водно-солевого обмена организма: Дисс. … д-ра мед. наук. – Тернополь, 1991.

63. Боднар Я.Я. Закономерности морфологических изменений миокарда в условиях нарушения водно-солевого обмена организма: Автореф. дисс. … д-ра мед. наук. – М., 1991.

64. Боднар Я.Я., Боднар Л.П. Морфологічне обгрунтування кардіопротекторної дії токоферолу при водно-електролітній міокардіодистрофії // Тез. доп. наук. конф. „Антиоксиданти і сорбенти в медицині”. – Тернопіль, 1992. – С. 95-97.

65. Боднар Я.Я., Романюк А.Н., Боднар Л.П.,Москальчук Е.Ю. и др. Патоморфологическая характеристика, некоторые вопросы патогенеза и коррекции водно-электролитной миокардиодистрофии // Проблемы экспериментальной легочно-сердечной недостаточности». – К., 1992.

66. Боднар Я.Я., Романюк А.Н., Квик И.И. Отдельные проявления нарушения остеогенеза после термического повреждения организма // Проблемы экспериментальной легочно-сердечной недостаточности». – К., 1992. – С. 90.

67. Боднар Я.Я. Значение активации перекисного окисления липидов в патогенезе водно-электролитной миокардиодистрофии // Тез. докл. конф., посвященной 70-летию института «Актуальные вопросы теоретической и клинической медицины». – Полтава, 1991. – С. 25-26.

68. Боднар Я.Я., Квік І.І., Романюк А.М.,Николюк В.Д. та ін. Структура перебудови лімфоциркуляторного русла серця дітей при ентериті // Тез. доп. „Морфологічні та клінічні аспекти лімфології”. – К., 1992.

69. Боднар Я.Я., Маркова О.О., Мисула І.Р. Вікові особливості ураження дії стресу // Тез. доп. науково-медичного товариства патофізіологів України „Фундаментальні механізми розвитку патологічних процесів”. – Дніпропетровськ, 1992. – С. 79-80.

70. Боднар Я.Я. Грануломатозне запалення: Лекція. – Тернопіль, 1993. – 13 с.

71. Боднар Я.Я. Патологічна анатомія хвороб нирок: Лекція І. Гломерулопатії. – Тернопіль, 1993. – 21 с.

72. Боднар Я.Я., Остапович Н.М. Субмікроскопічні зміни мікроциркуляторного русла міокарду при зневодненні організму // Матеріали звітної наук. конф. викладачів і студентів природничого факультету за 1992 рік. – Тернопіль, 1993. – С. 9.

73. Боднар Я.Я., Остапович Н.М. Морфологічні аспекти участі ендокринних кардіоміоцитів в регуляції водно-сольового обміну організму // Матеріали звітної наук. конф. викладачів і студентів природничого факультету за 1992 рік. – Тернопіль, 1993. – С. 9.

74. Боднар Я.Я., Остапович Н.М. Аналіз серцевого ритму зневоджених тварин // Зб. ст. „Вплив субекстремальних факторів на організм людини і тварин”. – Тернопіль, 1994. – С. 5-6.

75. Боднар Я.Я., Романюк А.М., Пашко К.О., Остапович Н.М. Структурно-метаболічні зміни міокарду при експериментальній водній депривації // Зб. ст. „Вплив субекстремальних факторів на організм людини і тварин”. – Тернопіль, 1994. – С. 7-10.

76. Боднар Я.Я., Пашко К.О. Структурно-метаболічні зміни коркових нефритів нирки в стадії опікового шоку експериментальної опікової хвороби // Зб. ст. „Вплив субекстремальних факторів на організм людини і тварин”. – Тернопіль, 1994. – С. 74-78.

77. Боднар Я.Я., Романюк А.М. Вплив термічної травми на кісткову систему // Зб. ст. „Вплив субекстремальних факторів на організм людини і тварин”. – Тернопіль, 1994. – С. 87-90.

78. Сміян І.С., Боднар Я.Я., Охрімович Л.І., Творчо М.С. Методичні поради щодо упорядкування навчальної документації кафедр інституту. Тернопіль, 1994. 27 с.

79. Боднар Я.Я. Дистрофії // Методичний посібник для практичних занять з патологічної анатомії / Під ред. проф. Ю.Ф. Викалюка. – Ч. І. Загальна патологічна анатомія. – Тернопіль, 1994. – С. 23-34.

80. Боднар Я.Я., Білозецька-Сміян С.І. Морфологія суглобового хряща у померлих від ішемічної хвороби // Матеріали І Міжнародного конгресу з інтегративної анторопології (25-29 вересня 1995 р., Тернопіль, Україна). – Тернопіль,1995. – С. 65-66.

81. Сміян І.С., Квік І.І., Боднар Я.Я., Орел М.М. Морфогенез пневмоній у дітей за даними секцій Тернопільської дитячої прозектури // Матеріали І Міжнародного конгресу з інтегративної анторопології (25-29 вересня 1995 р., Тернопіль, Україна). – Тернопіль,1995. – С. 301-302.

82. Віlozetska-Smiuan S.I., Bodnar J.J., Age chavges in patients who died from pathologies from articular disoders // Матеріали І Міжнародного конгресу з інтегративної анторопології (25-29 вересня 1995 р., Тернопіль, Україна). – Тернопіль,1995. – С. 56-57.

83. Bodnar J.J. Structural changes in patellar cartilage in patiens whowho died from pathologies dissociated from articular disorders // Матеріали І Міжнародного конгресу з інтегративної анторопології (25-29 вересня 1995 р., Тернопіль, Україна). – Тернопіль,1995. – С. 58.

84. Ляпис М.О., Викалюк Ю.Ф., Боднар Я.Я., Шидловський В.О. Морфология гемо- и лимфоциркуляторного ложа как прогностический характер течения раневой инфекции при сахарном диабете // Материалы IV Международного хирургического конгресса "Раны, ожоги, повязки" (4-7 марта 1996 г., Тель-Авив). – Тель-Авив, Израиль, 1996. – С. 226-227.

85. Liapis M., Vikalyuk Y., Shidlovsky V., Bodnar J. Morphology of hemo- and limphomicrocirculatory bed as a factor in prognosing wound infrection course in diabeter mellitus // TWA International Wouond Association The 4th International Congress. 4-7 March 1996 Tel-Aviv, Izrael. – Tel-Aviv, 1996. –C. 44.

86. Сміян І.С., Боднар Я.Я. Деякі аспекти удосконалення навчально-виховного процесу у медичному вузі // Тези доповідей Української науково-методичної конференції "Проблеми підготовки медичних та фармацевтичних кадрів України" (Одеса, 24-26 вересня, 1997 р.). – Київ-Одеса, 1997. – С. 106-107.

87. Маркова О.О., Боднар Я.Я., Бондаренко Ю.І., Файфура В.В., Квік І.І., Мисула І.Р., Васильців Н.М., Мисула І.С., Хара М.Р., Денефіль О.В. Особливості морфофункціональних і біохімічних змін в серцевому м’язі дорослих і старих таварин після впливу стресорних факторів // Збірник наукових робіт Міжнародної конференції "Актуальні питання морфології", присвяченої пам’яті академіка, Лауреата Державної премії України, професора Сморщка Сергія Андрійовича, 6-7 травня 1996 р., Тернопіль, Україна. - Т. ІІ. – ТЕрнопіль, 1996. – С. 416-417.

88. Шовдра Н.В., Флекей П.П.,Федонюк Я.І., Боднар Я.Я., Сікора В.З., Микула Н.Х., Бурий В.В., Левандовська Н.М. Будова кісток скелету та щитовидної залози в умовах ексікозу та адаптації до зневоднення організиму // Збірник наукових робіт Міжнародної конференції "Актуальні питання морфллогії", присвяченої пам’яті академіка, Лауреата Державної премії України. професора Сморщка Сергія Андрійовича, 6-7 травня 1996 р., Тернопіль, Україна. - Т. ІІ. – Тернопіль, 1996. – С. 711-714.

89. Федонюк Я.И., Боднар Я.Я., Мельник П.И. Субмикроскопические изменения в миокарде при клеточной дегидратации // Збірник наукових робіт Міжнародної конференції "Актуальні питання морфології", присвяченої пам’яті академіка, Лауреата Державної премії України. професора Сморщка Сергія Андрійовича, 6-7 травня 1996 р., Тернопіль, Україна. - Т. ІІІ. – Тернопіль, 1996. – С. 737-739.

90. Боднар Я.Я., Федонюк Я.І., Мельник П.І., Микула Н.Х., Соломатина В.В. Морфофункціональна характеристика міокарда при дегідратації організму // Збірник наукових робіт Міжнародної конференції "Актуальні питання морфології", присвяченої пам’яті академіка, Лауреата Державної премії України. професора Сморщка Сергія Андрійовича, 6-7 травня 1996 р., Тернопіль, Україна. - Т. ІІІ. – Тернопіль, 1996. – С. 739-741.

91. 71 Bodnar J.J., Fedonyuk Y.I., Kulikova N.a., Levandovska N.M., Bury V.V. The effect of trecrizan on the structure of the thyroid in systemic dehydration // Збірник наукових робіт Міжнародної конференції "Актуальні питання морфології", присвяченої пам’яті академіка, Лауреата Державної премії України. професора Сморщка Сергія Андрійовича, 6-7 травня 1996 р., Тернопіль, Україна. - Т. ІІІ. – Тернопіль, 1996. – С. 750-753.

92. 72 Боднар Я.Я., Федонюк Я.І., Волков К.С., Творко В.М. Мікроскопічні зміни в серцевому м’язі при загальній дегідратації різних ступенів // Наукові записки з питань медицини, біології, хімії, аграрій та сучасних технологій навчання. Щорічник. – Вип. 1, ч. І. – Київ, 1997.

93. Федонюк Я.І., Мельник П.І., Творко В.М., Федонюк Л.Я., Барвінська Т.М., Мельничук В.В., Боднар Я.Я. Характеристика мікроциркуляторного русла м’яза серця при загальній та клітинній дегідратації організму легкого ступеня // Наукові записки з питань медицини, біології, хімії, аграрій та сучасних технологій навчання. Щорічник. – Вип. 1, ч. І. – Київ, 1997. – С. 70-71.

94. Боднар Я.Я., Федонюк Я.І., Кравців В.В., Боднар Р.Я. Закономірності морфологічних змін в міокарді при позаклітинній дегідратації організму // Наукові записки з питань медицини, біології, хімії, аграрій та сучасних технологій навчання. Щорічник. – Вип. 1, ч. І. – Київ, 1997. – С. 73.

95. Боднар Я.Я., Гнатюк М.С., Галатнюк С.І., Остапович Н.М. Морфологічні аспекти гормонопродонуючої функції передсердних кардіоміоцитів // Наукові записки з питань медицини, біології, хімії, аграрій та сучасних технологій навчання. Щорічник. – Вип. 1, ч. І. – Київ, 1997. – С. 73.

96. Волошин В.Д., Боднар Я.Я., Федонюк Я.І., Довгань О.М. Зміни вегетативної рівноваги при дегідратації організму та інтенсивних фізичних навантаженнях // Наукові записки з питань медицини, біології, хімії, аграрій та сучасних технологій навчання. Щорічник. – Вип. 1, ч. І. – Київ, 1997. – С. 123-124.

97. Сміян І.С., Файфура В.В., Боднар Я.Я., Творко М.С., Тестовий контроль на медичному факультеті // Матеріали науково-практичної конференції присв'яченої 40-річчю Тернопільської державної медичної академії ім.І.Я.Горбачевського "Особоливості та науково-методичні аспекти удосконалення підготовки фахівців у медичному вузі" –Тернопіль, 1997, "Медична академія". – с. 3-4.

98. Боднар Я.Я., Викалюк Ю.Ф., Квік І.І., головата Т.К., Данильчук Р.Б., Дацко Т.В., Николюк В.Д. Динаміка самопідготовки студентів до практичних занять з патологічної анатомії протягом тижня і навчального року // Матеріали науково-практичної конференції присв"яченої 40-річчю Тернопільської державної медичної академії ім.І.Я.Горбачевського "Особоливості та науково-методичні аспекти удосконалення підготовки фахівців у медичному вузі" –Тернопіль, 1997, "Медична академія". – с. 18-19

99. Боднар Я.Я., Викалюк Ю.Ф., Квік І.І., Головата Т.К., Данильчук Р.Б., Дацко Т.В., Николюк В.Д. Зв"язок обсягу і складності інформаційного матеріалу з якістю самопідготовки студентів до практичеих занять з патологічної анатомії // Матеріали науково-практичної конференції присв"яченої 40-річчю Тернопільської державної медичної академії ім.І.Я.Горбачевського "Особоливості та науково-методичні аспекти удосконалення підготовки фахівців у медичному вузі" –Тернопіль, 1997, "Медична академія". – с. 20

100. Боднар Л.П., Боднар Я.Я. Морфофункціональні зміни тонкої кишки в процесі лікування експериментального хронічного гастриту хімічної етіології голодом та ентеросорбентом СКНП-2 // Матеріали ХІ підсумкової наукової конференції, присв"яченої 40-річчю Тернопільської державної медичної академії ім.І.Я.Горбачевського "Особоливості та науково-методичні аспекти удосконалення підготовки фахівців у медичному вузі" –Тернопіль, 1997, "Медична академія". – с. 506-510.

101. Боднар Я.Я., Остапович Н.М. Морфологічні і стереологічні дослідження міокарду зневоднення тварин // Матеріали ХІ підсумкової наукової конференції, присв"яченої 40-річчю Тернопільської державної медичної академії ім.І.Я.Горбачевського "Особоливості та науково-методичні аспекти удосконалення підготовки фахівців у медичному вузі". Вип.2., Ч.ІІ –Тернопіль, "Медична академія", 1997. – с. 511-514.

102. Сморщок С.С., Волошин В.Д., Левандовська Н.М., Бурий В.В., Боднар Я.Я., Федонюк Я.І., Мельник П.І., Творко В.М., Кравців В.В. Закономірності морфогенезу деяких внутрішніх органів при ексикозі, адаптації до нього та в залежності від вегетативного статусу організму // Матеріали ХІ підсумкової наукової конференції, присв"яченої 40-річчю Тернопільської державної медичної академії ім.І.Я.Горбачевського "Особоливості та науково-методичні аспекти удосконалення підготовки фахівців у медичному вузі". Вип.2., Ч.ІІ –Тернопіль, "Медична академія", 1997. – с.578-582.

103. Сміян І.С., Боднар Я.Я., Квік І.І., Орел М.М., Пато- і морфогенез пневмоній у дітей // Журнал АМН України. 1997, т.3., №2. с.695-702

104. Кондратюк В.А., Боднар Я.Я., Яковенко М.Я., Крицька Г.А., Пашко К.О. Перспективи і проблеми екологізації методичної освіти // Питання саціології. Матеріали Першої Всеукраїнської конференції "Теоретичні та прикладні аспекти соціології" (Львів, 7-11 жовтень 1996) Т.1. Львів –1996, с147-149.

105. Боднар Я.Я., Викалюк Ю.Ф., Квік І.І., головата Т.К., Данильчук Р.Б., Дацко Т.В., Москальчук Є.Ю. Демонстрація відеозапису секції під час вивчення патологічної анатомії // Матеріали конференції 21 травня 1998 р. "Актуальні питання оптимізації навчально-виховного процесу у медичному вузі". Ч.1. Тернопіль "Укрмедкнига" 1998, с.15-16.

106. Сміян І.С., Боднар Я.Я. Деякі аспекти удосконалення навчально-виховного процесу у медичному вузі // Тези доповідей української науково-методичної конференції. Одеса, 24-26 вересня 1997 р. Київ-Одеса, 1997., с. 106-107.

107. Боднар Я.Я., Файфура В.В., Швед М.І., Творко М.С., Зятковська Н.Є. Виживання знань студентів медичного факультету // Матеріали конференції 21 травня 1998 року "Актуальні питання оптимізації навчально-виховного процесу у медичному вузі. Ч.1. Тернопіль. "Укрмедкнига 1998., с.16-19.

108. Ковальчук Л.Я., Боднар Я.Я., Андрейчин М.А., Бігуняк В.В., Білозецька-Сміян С.І., Бакалюк О.Й. Масик О.М., Жулкевич І.В. Рентгенівська денситометрія: перший досвід використання і впровадження в навчальний процес на Україні // Матеріали конференції 21 травня 1998 року "Актуальні питання оптимізації навчально-виховного процесу у медичному вузі. Ч.1. Тернопіль. "Укрмедкнига 1998., с. 51.

109. Боднар Я.Я., Викалюк Ю.Ф., Квік І.І. Методичний посібник з самостійної позааудиторної підготовки з патологічної анатомії. Тернопіль 1997. "Укрмедкнига" с.71.

110. Боднар Я.Я., Викалюк Ю.Ф., Романюк А.М., Квік І.І. Методичні вказівки до практичних занять з секційногоку рсу. Тернопіль, 1998, "Укрмедкнига". с. 67.

111. Боднар Я.Я., Викалюк Ю.Ф., Квік І.І., Головата Т.К., Данильчук Р.Б., Дацко Т.В., Методичні розробки для викладачів. Загальна та спеціальна патологічна анатомія. Тернопіль. 1998., с.54.

112. Боднар Я.Я., Боднар Л.П. Функціональна морфологія слизової оболонки шлунка хворих на хронічний гастрит, лікованих методом розвантажувально-дієтичної терапії. // Матеріали 6 конгресу патологів України (Вінниця, 30 вересня – 2 жовтня 1998). Судинні і онкологічні захворювання: морфогенез та екологічний патоморфоз". Вінниця –1998., с.249-252.

113. Боднар Я.Я., Мельник П.І., Левандовська Н.М., Бурий В.В., Творко В.М., Федонюк Я.І. Киричок О.М., Климнюк Н.Г. Морфофункціональні зміни в міокарді та щитовидній залозі під впливом дегідратації у тварин, адаптованих до зневоднення організму // Український медичний альманах №2, 1998 р. с.27-28.

114. Боднар Л.П., Данильчук Р.Б., Боднар Я.Я., Функціональна морфологія міокарда при дегідратаційному стресі у щурів з різними типами вегетативної регуляції серцевого ритму. Вісник морфології, 1999, №1. 5.1 –99 березень 1998. Вінницький державний медичний університет. с. 50-51.

115. Боднар Я.Я., Квік І.І., Головата Т.К., Данильчук Р.Б., Дацко Т.В., Деякі методичні аспекти засвоєння зорової навчальної інформації при вивченні патологічної анатомії / Нові технології навчання в вищому медичному навчальному закладі. Навчально-методична конференція. Тернопіль. "Укрмедкнига", 2000. с. 20-24.

116. Гірка В.Д., Боднар Я.Я. Стан вродженого клітинного імунітету у дітей раннього віку хворих на гостру пневмонію. "Вісник наукових досліджень". 1999. №2. с. 64-65.

117. Мельник П.И., Боднар Я.Я., Федонюк Я.И., Творко В.М. Морфофункциональные изменения в миокарде сердца при обезвоживании организма // Функциональная морфология и клиническая медицина (Сборник научных работ). Под редакцией заслуженого деятеля науки РФ, професора В.В.Соколова. – Ростов - на - Дону: Ростовский государственный медицинский университет. – 2000. - с. 61.

118. Творко В.М., Федонюк Я.И., Боднар Я.Я. Реакция эндокринной системы сердца на дегидратацию организма // Функциональная морфологии и клиническая медицина. Сборник научных работ, посвященный 100-летию со дня рождения заслеженного деятеля науки РФ, профессора В.В. Соколова. Ростов - на - Дону, Ростовский государственный медицинский университет. – 2000. - с. 93.

119. Боднар Я.Я., Зоря А.В., Боднар Л.П., Зоря Л.В. Морфологічні паралелі між виразковою хворобою дванадцятипалої кишки та остеопорозом // Український медичний альманах. – 2000. - №3. –с. 21-24.

120. Боднар Я.Я., Федонюк Я.І., Творко В.М., Мельник М.І., Боднар Л.П. Патогенез водно-електролітної міокардіопатії при зневодненні організму // Український медичний альманах. – 2000. - №3. –с. 21-24.

121.Хара М.Р., Денефіль О.В., Боднар Я.Я., Файфура В.В. Особливості структурного пошкодження серця при адреналіновій міокардіодистрофії у щурів з різними типами реактивності. // Український медичний альманах. – 2000. - №3. – с. 168-171.

122. Зоря А.В., Боднар Я.Я., Самогальська О.Є., Боднар Л.П., Дуць Р.П. Морфологічна і клініко-імунологічна характеристика комплексної терапії на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки // Российские морфологические ведомости. – 2000. -№ 1-2. –с.273-275.

123. Хара М.Р., Боднар Я.Я., Файфура В.В. Особливості стуктурних змін серця тварин різної статі при моделюванні адреналінової міокардіодистрофії // Российские морфологические ведомости. – 2000. -№ 1-2. –с.289-290.

124. Шпитальна хірургія /За ред. Ковальчука Л.Я., Спіженка Ю.П., Саєнка В.Ф. та ін. Дані патоморфології Боднара Я.Я. – Тернопіль:Укрмедкнига, 1999. – 590с.

125. Клінічна хірургія /За ред. Ковальчука Л.Я. та ін. Колектив авторів (у т.ч. Дані патоморфології Боднара Я.Я.)/ Підручник для студентів медичних вузів у 2 тт. Тернопіль, Укрмедкнига 2000 т. 1, 536 с. (д. арк. 43.05) т. 2. 504 с.

126. Боднар Я.Я., Файфура В.В. Патологічна анатомія і патологічна фізіологія людини: Підручник. –Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. – 494с.

127. Боднар Я.Я., Файфура В.В., Данильчук Р.Б. Патологічна анатомія і патологічна фізіологія людини : Підручник. – Тернопіль. Укрмедкнига. 2000. – 640 МВ.

128. Боднар Я.Я. Вплив повного голоду на ультраструктуру синусоїдів печінки щурів. / Боднар Я.Я., Кузів О.І., Дмитренко О.В., Лихацька Г.В. // Розвантажувально-дієтична терапія і низькокалорійна дієта в клініці внутрішніх захворювань. Збірник матеріалів наукового симпозіуму 25-26 жовтня 2001 р. Тернопіль. Укрмедкнига. 2001. С.22-24

129. Боднар Я.Я.Романюк А.М.,Кузів О.Є. Практикум з біопсійно-секційного курсу. Посібник – Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. – 188 С.

130. 108. Боднар Я.Я. Особливості субмікроскопічної структури синусуідальних гемокапілярів печінки щурів за умов повного тривалого голоду . / Кузів О.Є. // Мікроциркуляція та її вікові зміни. Матеріали ІІ міжнародної наукової конференції (Київ 22-24 травня 2002 року). Київ -2002. С. 37-38.

131. 109. Боднар Я.Я.. Вплив сальмонельозного ендотоксину на окислювальний метаболізм арахідонату, гемостаз і фібриноліз у білих щурів./ Боднар Я.Я., Мисула І.Р.,Корда М.М. // Буковинський медичний вісник. № 1. – 2002. – С. 154-157.

132. Мисула І.Р. Взаємозв’язок порушення енергозалежного процесу реабсорбції іонів натрію з транспортом іонів калію та талієвій інтоксикацією у щурів./ Мисула І.Р. Боднар Я.Я // Буковинський медичний вісник. № 2. – 2002. – С. 119-122.

133. Боднар Я.Я. Гістохімічні зміни в міокарді самців і самок щурів з адреналіновою міокардіодистрофією./ Хара М.Р. // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Медицина. – в. 18. – 2002. С. 137 =139.

134. Шідловський В.О. Зміни мінеральної щільності кісткової тканини у хворих на цукрову форму первинного гіперпаратеріоїзму. / Шідловський В.О., Боднар Я.Я., Дейкало І.М., Твердохліб В.В.// Клінічна ендокринологія та ендокринологічна хірургія. - № 1. – 2002. – С. 53-57.

135. Шостак С.С. Дослідження впливу антимікробного лікування на зміни морфологічної структури слизової оболонки шлунка і дванадцятиперстної кишки у хворих на хронічний гастродуоденіт та виразкову хворобу/ Шостак С.С., Стародуб Є.М., Боднар Я.Я., Швед М.І.// Вісник морфології. №2. – 2002.- С. 253-255.

136. Герасимсчук П.О. Морфологічні зміни тканин у хворих із синдромом стопи діабетика. / Герасимсчук П.О., Ляпіс М.О., Боднар Я.Я., Герасимець Ю.М. // Матеріали ХХ з’їзду хірургів України. – Тернопіль : Укрмедкнига. Т.2., 2002, - С. 431-432.

137. Боднар Я.Я. Особливості розподілу клітинного інфільтрату при різних ендоцервикозах. / Боднар Я.Я., Сельський П.Р. // Актуальні питання морфології. Наукові праці III національного конгресу анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів України. – Київ. – 2002 р. – С. 277-278.

138. Проблеми остеопорозу / За ред. Проф. Ковальчука Л.Я. Тернопіль: Укрмедкнига, 2003, - 446 с.

139. Боднар Я.Я. Кузів О.Є., Романюк А.М. Патологічна анатомія. Посібник. – Тернопіль: Укрмедкнига. 2003. – 264 с.

140. Ковальчук Л.Я. Вибір методу та обєму стегнопідколінних та стегно - ( bi) тібіальних шунтувань в реконструкції атеросклеротичної оклюзії стегново-гомілкового сегмента. / Ковальчук Л.Я., Венгер І.К., Левицький А.В., Шідловський В.О., Боднар Я.Я. // Шпитальна хірургія. - № 1, - 2003.- С.6-11.

141. Сельський П.Р. Імунологічні та ультраструктурні зміни тканин шийки матки у хворих із різними видами ендоцервикозу./ Сельський П.Р. Боднар Я.Я.// Галицький лікарський вісник. 2003. т. 10., ч.4.- С. 83-85.

142. Боднар Я.Я. Структурні прояви адаптації гепатоцитів до харчової депривації. / Боднар Я.Я., Кузів О.І., Кузів П.П. // Вісник проблем біології і медицини. Полтава. 2003. – в. 1. – С. 21-27.

143. Боднар Я.Я.Вплив харчової депривації на перебіг токсичного гепатиту в експерименті. / Боднар Я.Я., Кузів О.І.// Українські медичні вісті . 7 з’їзд Всеукраїнського Лікарського товариства. М. Тернопіль 16-17 травня 2003р. Т.5, ч. 1 (63) – 88-89.

144. Боднар Я.Я., Кузів О.Є, Дацко Т.В., Головата Т.К., Сельський П.Р., Андрійчук О.В . Методичний посібник з самостійної поза аудиторної підготовки з патологічної анатомії. Тернопіль, 2003., „Укрмедкнига”. 69 с.

145.Ситуаційні задачі з патологічної анатомії до тестового контролю за системою „КРОК- 1”. Тернопіль.2003.,”Укрмедкнига”. 52 с.

146. Боднар Я.Я., Кузів О.Є, Дацко Т.В., Головата Т.К., Сельський П.Р., Андрійчук О.В . Методичні розробки для викладачів. Загальна та спеціальна патологічна анатомія. Тернопіль, 2003., „Укрмедкнига”. 52 с.

147. Боднар Я.Я. Морфологічні прояви інфаркту міокарда при цукровому діабеті./ Боднар Я.Я., Швед М.І., Кузів О.Є., Головата Т.К., Дацко Т.В.,Андрійчук О.В., Сельський П.Р.,Франчук В.В.// Вісник наукових досліджень. – 2004, №4. – С. 83-85.

148. Боднар Я.Я., Кузів О.Є, Дацко Т.В., Головата Т.К., Сельський П.Р., Андрійчук О.В . Методичні вказівки до практичних занять з патологічної анатомії, частина 1. Тернопіль, 2004., „Укрмедкнига”. 48 с.

149. Боднар Я.Я., Кузів О.Є, Дацко Т.В., Головата Т.К., Сельський П.Р., Андрійчук О.В . Методичні вказівки до практичних занять з патологічної анатомії, частина 2. Тернопіль, 2004., „Укрмедкнига”. 61 с.

150. . Ja.Bodnar, T.Datsko, T.Golovata. Methodological instructions for practical training in pathology anatomy. Part 2. Ternopil, 2004.

151. Ja.Bodnar, T.Datsko, T.Golovata. Methodological instructions for practical training in pathology anatomy. Part 3. Ternopil, 2004.

152. Боднар Я.Я., Кузів О.Є, Головата Т.К., Дацко Т.В., Сельський П.Р. Методическое пособие по биопсийно – секционному курсу для студентов медицинского факультета ( V курс). Тернополь, 2004 , 52 с.

153. Боднар Я.Я. Імунологімні зміни тканин шийки матки у хворих з ендоцервикозом та лейкоплакією. / Боднар Я.Я., Сельський П.Р., Грималюк О.І. //Запорожский медицинский журнал. – 2005. №3. – С. 80-81

154. Кузів О.Є. Вплив однодобової харчової депривації на структупну організацію органів імуногенезу./ Кузів О.Є.,Боднар Я.Я.// Патологія. Т. «. №3. – 2005. С.75

155. Боднар Я.Я., Кузів О.Є Секційний курс (на допомогу молодому патологоанатому): компакт-диск. – Тернопіль. Укрмедкнига. – 2005.

156. Situational exercises pathology anatomy. Step -1. Ternopil, 2005., 58 p.

157. Боднар Я.Я., Кузів О.Є, Головата Т.К., Дацко Т.В., Сельський П.Р. Андрійчук О.В. Методичні вказівки до практичних занять з патологічної анатомії для студентів фармацевтичного факультету.Тернопыль.,2005., 52 с.

158. Боднар Я.Я., Кузів О.Є, Головата Т.К., Дацко Т.В., Сельський П.Р. Андрійчук О.В. Методические указания к рактичяеским занятиям по патологической пнатомии ( для студентов 3-го курса) Часть 1. Тернополь, 2005. 48 с.

159. Боднар Я.Я., Кузів О.Є, Головата Т.К., Дацко Т.В., Сельський П.Р. Андрійчук О.В. Збірник завдань до тестового екзамену. Крок 1. Патологічна анатомія ( для студентів 3-го курсу). Тернопіль 2006.,40 с.

160. Ja.Bodnar, T.Datsko, T.Golovata. The sectional-biopsy corse (Manual for V-year students of medical and stomatological facultietes) Ternopil., 2006., 161p.

161. Ja.Bodnar, T.Datsko, Methodological instructions for practical training in pathology anatomy ( for 3-d year). Part 1. General pathology. Ternopil, 2007, 57 p.

162. Боднар Я.Я., Андрійчук О.В., Дацко Т.В. Методичні вказівки для студентів 11 курсу фармацевтичного факультету з спеціальності „ Клінічні провізори” Тернопіль. 2007. 29 с.

163. Дзюбановський І.Я. Синдром Мошковіца як причина шлунково-кишкової кровотечі./ Дзюбановський І.Я., Боднар Я.Я., Бенедикт В.В., Бідний М.Д., Стебло М.М., ШацькийВ.М., Хмельницька Т.П., Мігенько Б.О. // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. 2006. -№ 2-С.72-74.

164.Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевськкого: історія і сучасність./ за редакцією В.В.Файфури.,Я.Я.Боднара, А.Х.Завальнюка. Тернопіль. ТДМУ, 2007 . 320 с.

165.Боднар Я.Я. Особливості викладання патоморфології за умов практично-орієнтованого навчання. / Боднар Я.Я., Сельський П.Р., Дацко Т.В., Волошин В.Д., Головата Т.К., Андрійчук О.В., Фурдела М.Я.//Медична освіта. – Тернопіль. – 2007. - № 3. – С. 92-93

166. Боднар Я.Я. Морфологіяні особливості тимуса при внутрішньоутробній герпетичній інфекції / Боднар Я.Я., Герасимюк І.Є., Орел Ю.М., Орел М.М. // Здобутки клінічної і експериментальної медицини № 2. – 2007. – С. 37-39.

167.Фурдела М.Я. Серцеві аритмії у хворих на цукровий діабет 1 типу. / Фурдела М.Я., Боднар Я.Я., Герасимюк І.Є. \\ Вісник наукових досліджень, 2007, №!.- С.23-24.

168. Фурдела М.Я.Гістохімічне дослідження синусно-передсердного вузла та волокон Пуркіньє при експериментальному цукровому діабеті за наявності серцевих аритмій./ Фурдела М.Я.,Боднар Я.Я.// Проблемы, достижения и переспективы развития медико-биологических наук и практического здравоохранения. 2007. – Т. 143, № 4. – С.. 95-98.

169. Невідкладні стани: Підручник. Вид. четверте, доп. та пер. / за редакцією М.С. Регеди, В.Й. Кресюна . Колектив авторів 33 у т.ч. Боднар Я.Я. – Львів: “Магнолія 2006”, 2008. – 844 с. (87,36 друк.арк)

170. Боднар Я.Я. Морфологічний аналіз базальноклітинної активності епітеліальноого пласта при різних видах ендоцервикозу та цервикальній епітеліальній неоплазії./ Боднар Я.Я., Сельський П.Р., Волошин В.Д., Дацко Т.В., Фурдела М.Я Андрійчук О.В. // Світ медицини та біології. № 8 – 2008. – С. 12-14.

171. Боднар Я.Я. Використання знань християнських цінностей у роботі медичної сестри / Боднар Я.Я., Сельський П.Р., Волошин В.Д., Дацко Т.В., Фурдела М.Я., Головата Т.К., Андрійчук О.В // Медсестринство. – 2008. - № 2. – С. 51-53.

172. Головата Т.К. Порівняльна характеристика ультраструктурних змін міокарда при хронічній алкоголізації напоями різної якості та міцності / Головата Т.К., Боднар Я.Я. // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Медицина. – 2008.-вип. 33. – С. 28-31.

173. Головата Т.К. Патогістологічні зміни елементів строми серця при хронічній алкогольній інтоксикації. / Головата Т.К., Боднар Я.Я. // Таврический медико-биологический весник. -2008.- Т. 11, №1. – С.- 79-81.

174. Фурдела М.Я., Ультаструктурні зміни волокон Пуркіньє при шлуночкових аритміях, зумовлених цукровим діабетом. /Фурдела М.Я., Боднар Я.Я. Морфологічні основи компенсаторно-пристосувальних процесів і їх структурне забезпечення. Наукова конференція 10-11 жовтня 2008 р.: Матеріали науково-пракичної конференції. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2008. – С.10-11.

175. Боднар Я.Я. Морфометричні особливості епітелію шийки матки при цитологічному дослідженні дисплазій / Боднар Я.Я., Дацко Т.В., Березький О.М., Батько Ю.М., Мельник М.Г., Косило Л.І. //Здобутки клінічної і експериментальної медицини № 2 (9). – 2008. – С. 112. Матеріали 1-ї науково-практичної конференції « Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм» ( 6-7 листопада 2008р. Тернопіль).

176. Боднар Я.Я. Порушення розвитку плаценти при вагітності на фоні цукрового діабету. / Боднар Я.Я., Орел Ю.М., Боровик І.В., Орел М.М., Сельський П.Р. .// Морфологічні основи компенсаторно-пристосувальних процесів і їх структурне забезпечення. Наукова конференція 10-11 жовтня 2008 р.: Матеріали науково-практичної конференції. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2008. – С.12-13.

177. Волошин В.Д. Особливості гістоструктури щитоподібної залози білих лабораторних щурів. / Волошин В.Д., Боднар Л.П. Боднар Я.Я.// Матеріали підсумкової науково-пракичної конференції. «Здобутки клінічної і експериментальної медицини» – Тернопіль: Укрмедкнига, 2008. – С.125.

178. Дацко Т.В. Особливості морфологічного стану печінки щурів при гострій інтоксикації тетрахлоретаном та на фоні введення L – аргініну і глутаргіну. / Дацко Т.В.,Олещук О.М., Боднар Я.Я., Дацко І.А.// Морфологічні основи компенсаторно-пристосувальних процесів і їх структурне забезпечення. Наукова конференція 10-11 жовтня 2008 р.: Матеріали конф. – Тернопіль:Укрмедкнига, 2008. – С.27

179. Орел Ю.М. Морфофункціональні аспекти та окремі фактори ризику плацентарної недостатності / Орел Ю.М., Боднар Я.Я., Орел О.С., Крижан І.П., Москальчук Є. Ю. //Здобутки клінічної і експериментальної медицини № 2 (9). – 2008. – С. 137. Матеріали 1-ї науково-практичної конференції « Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм» ( 6-7 листопада 2008р. Тернопіль).

180. Боднар Я.Я. Особливості розподілу клітинного інфільтрату та патоморфологічні зміни м’яких тканин нижніх кінцівок у хворих на синдром стопи діабетика / Боднар Я.Я., Сельський П.Р., Волошин В.Д., Головата Т.К., Орел Ю.М., Андрійчук О.В. //Здобутки клінічної і експериментальної медицини № 1 (10). – 2009. – С. 107 - 109.

181. Боднар Я.Я. Серцеві аритміії та активність сукцинатдегідрогенази в структурах провідної системи серця при алоксановому цукровому діабеті. // Збірник матеріалів науково-практичної конференції 4 червня 2009 року. Тернопіль. «Здобутки клінічної і експериментальної медицини» - Тернопіль: Укрмедкнига, 2009. – С.111.

182. Боднар Я.Я.Значення впровадження засад доказової медицини в навчальний процес кафедри патологічної анатомії з секційним курсом та судової медицини. / Боднар Я.Я., Головата Т.К., Андрійчук О.В., Волошин В.Д., Дацко Т.В., Орел Ю.М., Франчук В.В., Фурдела М.Я. // Матеріали всеукраїнської навчально-наукової конференції «Сучасний стан та перспективи розвитку доказової медицини у вітчизняній охороні здоров’я». - Тернопіль: Укрмедкнига, 2009. – С.73.

183. Орел Ю.М. Особливості організації педагогічного процесу при вивченні патоморфології в аспекті адаптаціїх до вимог Болонського процесу. / Орел Ю.М., Боднар Я.Я., Андрійчук О.В., Волошин В.Д., Головата Т.К., Дацко Т.В., Сельський П.Р., Фурдела М.Я. // Матеріали всеукраїнської навчально-наукової конференції «Проблеми інтеграції української медичної освіти у світовий освітній простір». – Тернопіль: Укрмедкнига, 2009. – С.107.

184. Головата Т.К. Ультраструктура ендотеліоцитів капілярів міокарда щурів при хронічній алкоголізації 40 % об. горілкою. // Головата Т.К., Сельський П.Р., Боднар Я.Я. // Морфологічний стан тканин і органів систем організму в нормі та патології Збірник матеріалів науково-практичної конференції. Тернопіль, 10 – 11 червня. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2009. – С.37.

185. Орел Ю.М. Гістометричні особливості перебудови міокарда при внутрішньоутробних інфекціях / Орел Ю.М., Боднар Я.Я., Гнатюк М.С., Орел М.М., Дацко І.А. // Морфологічний стан тканин і органів систем організму в нормі та патології Збірник матеріалів науково-практичної конференції. Тернопіль, 10 – 11 червня. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2009. – С.135-136.

186. Дацко Т.В. Цитометричні показники епітелію шийки матки при різних ступенях дисплазії за цитологічного дослідження / Дацко Т.В., Березький О.М., Батько Ю.М., Мельник Г.М.. Боднар Я.Я., Дацко І.А., Головата Т.К., Орел Ю. М., Сельський П.Р. // Збірник матеріалів підсумкової науково – практичної конференції «//Здобутки клінічної і експериментальної медицини» - Тернопіль: Укрмедкнига, 2009. – С.96.

187. Дацко Т.В. Морфометричний аналіз протокового епітелію молочної залози при непроліферативних мастопатіях за цитологічного дослідження. / Дацко Т.В., Березький О.М., Батько Ю.М., Мельник Г.М.. Боднар Я.Я., Дацко І.А. Волошин В.Д. // Морфологічний стан тканин і органів систем організму в нормі та патології Збірник матеріалів науково-практичної конференції. Тернопіль, 10 – 11 червня. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2009. – С.135-136.

188. Боднар Я.Я., Романюк А.М. Патоморфологія. Посібник. – Тернопіль: Укрмедкнига. 2009. – 495с. ( 40,3 ум друк арк..)

189.Боднар Я.Я,Дацко Т.В.,Волошин В.Д. , Головата Т.К., Орел Ю.М., Фурдела М.Я., Боднар Л.П., Москальчук Є.Ю., Франчук В.В. Патоморфологія грипу А/Н1N1 2009 року в Тернопільській області Науково-практичний медичний журнал “Інфекційні хвороби” 4/2009.-с.42-45

190.Патоморфологічні особливості гострих респіраторних вірусних інфекцій з летальним наслідком у дитячому віці / Я. Я. Боднар, Ю. М. Орел, І. Є. Герасимюк, Н. Д. Беркита, Л. П. Боднар, М. М. Орел // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2010. - № 1. – С. 34-36.

191. Патоморфологічні особливості гострих респіраторних вірусних інфекцій з летальним наслідком у дитячому віці / Я. Я. Боднар, Ю. М. Орел, І. Є. Герасимюк, Н. Д. Беркита, Л. П. Боднар, М. М. Орел // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2010. - № 1. – С. 34-36;

192.Головата Т.К. Морфологічні аспекти пошкоджувальної дії алкоголю на лімфоциркуляторне русло серця./ Головата Т.К., Боднар Я.Я.// Збірник робіт міжобласної науково-практичної конференції «здобутки та перспективи внутрішньої медицини» 27- 28 жовтня 2010, - Тернопіль, ТДМУ. Укрмедкнига, 2010. -15-16 ;

193. Головата Т.К. Ультаструктура ендотеліоцитів капілярів міокарда щурів при хронічній алкоголізації 40 % об. горілкою. , Головата Т.К., Сельський П.Р., Боднар Я.Я // Збірник матеріалів – науково- практичної конференції Актуальні проблеми морфології висвяченої 70-річчю заслуженого діяча науки і техніки України, професора Я.І.Федонюка.16-17 квітня 2010 р. Тернопіль,Укрмедкнига, 2010. – С. 37-38;

194. Орел Юр.М. Зміни ангіоархетіктоніки плаценти при синдромі її дисфункції. / Орел Юр.М., Боднар Я.Я., Павлишин Г.А., Орел Юл. М., Ревчук Н.В., Дацко Т.В., Головата Т.К., Фурдела М.Я. // Збірник матеріалів – науково- практичної конференції Актуальні проблеми морфології висвяченої 70-річчю заслуженого діяча науки і техніки України, професора Я.І.Федонюка.16-17 квітня 2010 р. Тернопіль,Укрмедкнига, 2010. – С. 37-38;

195. Боднар Я.Я. Аналіз ефективності проведення практичних занять з патоморфології / Боднар Я.Я. , Сельсьеий П.Р., ВолошинВ.Д., Дацко Т.В., Франчук В.В.,Головата Т.К., Фурдела М.Я., Орел Ю.М.,Андрійчук О.В. //Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю «Впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ(Ф)НЗ України: результати, проблеми та перспективи» 20-21 травня 2010 року. М. Тернопіль. Тернопіль, ТДМУ. Укрмедкнига, 2010. – С.111-112

196. Андрейчин Ю.М. Ремоделювання стінки верхньощелепної пазухи при синусітах – морфо метричні аспекти / андрейчин Ю.М., Орел Ю.М., Боднар Я.Я., Дацко Т.В. // Вісник наукових досліджень. 2010, №4. – С. 108-109

197. Трач Росоловська С. В. Вікові особливості вегетативної регуляції серцевого ритму щурів в динаміці стрептозотоциніндукованого цукрового діабету / С.В. Трач Росоловська, Я. Я. Боднар // Проблеми екології та медицини. – 2010. – Т. 14, № 5-6. – С. 42-46.

198. Франчук В.Я. Особливості лкарської професії в умовах сучасної України. / Франчук В.В., Боднар Я.Я.., Франчук М.В. // Матеріали XII Конгресу Світової федерації українських лікарських товариств. 30 вересня- 03 жовтня 2010 року місто Львів. Львів- Київ-Чікаго., 2010 , КПП”Друкар” С. 157.

199. Боднар Я.Я. Патоморфологічні зміни міокарда щурів, народжених від самок з експериментальним цукровим діабетом. / Боднар Я.Я., Сельський П.Р., Орел М.М.. // Матеріали XII Конгресу Світової федерації українських лікарських товариств. 30 вересня- 03 жовтня 2010 року місто Львів. Львів- Київ-Чікаго., 2010 , КПП”Друкар” С. 676.

200. Дацко Т.В. Особливості цитометричниї параметрів епітелію шийки матки при різних ступенях дисплазіїь за цитологічного та гістологічного дослідження. / Дацко Т.В., Боднар Я.Я., Косило Л.І., Дацко В.А., Луців І.І. // Матеріали XII Конгресу Світової федерації українських лікарських товариств. 30 вересня- 03 жовтня 2010 року місто Львів. Львів- Київ-Чікаго., 2010 , КПП”Друкар” С. 679

201. Орел Ю.М. Морфометрична характеристика ворсинкового хоріону при синдромі плацентарної дисфункції./ Орел Ю.М., Боднар Я.Я.,, Павлишин Г.А., Сельський П.Р., Ревчук Н.В. // Матеріали XII Конгресу Світової федерації українських лікарських товариств. 30 вересня- 03 жовтня 2010 року місто Львів. Львів- Київ-Чікаго., 2010 , КПП”Друкар” С. 682

202 Фурдела М.Я. Патоморфологічний субстрат шлуночкових розладів ритму ьа провідності при цукровому діабеті. / Фурдела М.Я., Боднар Я.Я., Луців І.І., Фурдела В.Б., // Матеріали XII Конгресу Світової федерації українських лікарських товариств. 30 вересня- 03 жовтня 2010 року місто Львів. Львів- Київ-Чікаго., 2010 , КПП”Друкар” С. 687.

203 Боднар Я.Я. Морфофункціональні зміни міокарда при непластичній інтоксикації. / Боднар Я.Я., Ваврух П.О. //Актуальні проблеми онкоморфологі: матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю та Ш конференції Українського дивізіону інтернаціональної академії патології 12-13 травня 2011 року, м. Харків. 2011.- С. 3-4

204. Ковальчук Л.Я. Морфогенез системної запальної реакції при хронічній критичній ішемії нижніх кінцівок/ Ковальчук Л.Я.,Боднар П.Я., Беденюк А.Д., Венгер І.К., Боднар Я.Я. // Збірник матеріалів LV підсумкової науково – практичної конференції 9 червня 2011 року. Здобутки клінічної і експериментальної медицини – Тернопіль., ТДМУ ., Укрмедкнига, 2011. – С.55-56

205. Волошин В.Д. Особливості структурних змін щитоподібної залози при дії на організм тривалих шумових подразників / Волошин В.Д.,Волошина О.С., Боднар Я.Я.,Голод Б.В. // . // Збірник матеріалів LV підсумкової науково – практичної конференції 9 червня 2011 року. Здобутки клінічної і експериментальної медицини – Тернопіль., ТДМУ ., Укрмедкнига, 2011. – С.123-124

206. Трач Росоловська С.В. Вікові особливості перебігу пристосувально- компенсаторних та альтеративних змін в міокарді при стрептозотоциніндукованму цукровому діабеті. // Збірник матеріалів LV підсумкової науково – практичної конференції 9 червня 2011 року. Здобутки клінічної і експериментальної медицини – Тернопіль., ТДМУ ., Укрмедкнига, 2011. – С.151-152.

207. Орел Ю.М. Патоморфологія інфекційного ураження посліду (огляд літератури)./ Орел,Ю.М., Боднар Я.Я., Павлишин Г.А., Головата Т.К., Фурдела М.Я. //Актуальні питання педіатрії,акушерства та гінекології. ТДМУ « Укрмедкнига» Тернопіль, 2 (8)/ 2011.- С. 208-212.

208. Боднар Я. Я. Морфометричні показники міокарда лівого шлуночка щурів різного віку при експериментальному цукровому діабеті / Я. Я. Боднар, С.В. Трач Росоловська // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2011. –№ 1 (14). – С. 28-33.

204. Трач Росоловська С. В. Структурні зміни автономної інервації міокарда щурів різного віку при стрептозотоциніндукованому цукровому діабеті / С.В. Трач Росоловська, Я. Я. Боднар // Вісник проблем біології і медицини. – 2011. – Випуск 3, Т. 2 (88). – С. 192-198.

209. Боднар Я.Я. Аспекти організації самостійної роботи студентів на кафедрі патологічної анатомії в руслі вимог кредитно-модульної системи навчання / Я.Я.Бодар, В.Д.Волошин, Т.В. Дацко, Т.К. Головата, П.Р. Сельський, М.Я. Фурдела, Ю.М.Орел, П.О. Ваврух //Матеріали Всеукраїнської наукової навчально-методичної конференції «Нові напрямки впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних і фармацевтичному навчальних закладах України III-IV рівнів акредитації» 12-13 травня 2011 року., Тернопіль. Тернопіль ТДМУ. «укрмедкнига» 2011., -С. 180-181.

210. Боднар Я.Я. Морфофункціональна характеристика судинного русла легенів плодів в умовах антенатальної асфіксії, зумовленої дисфункцією плаценти / Боднар Я.Я., Орел Ю.М., Орел М.М. Орел, Марущак М.І., Габор Г.Г., Николюк В.Д., Волошин В.Д., Фурдела М.Я. // Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Морфологічні аспекти мікроциркуляції в нормі та патології» 17-18 червня 2011 р. ТДМУ « Укрмедкнига» Тернопіль, - С. 19-21.

211. Ковальчук Л.Я. Особливості ремоделювання артерій при критичній ішемії нижніх кінцівок / Ковальчук Л.Я., Беденюк А.Д., Венгер І.К., Боднар П.Я., Боднар Я.Я. // Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Морфологічні аспекти мікроциркуляції в нормі та патології» 17-18 червня 2011 р. ТДМУ « Укрмедкнига» Тернопіль, - С. 19-21.

212. Габор Г.Г. Морфологічні зміни печінки при експериментальному дистрессиндромі / Габор Г.Г., Боднар Я.Я., Марущак М.І., Боднар Л.П. // Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Морфологічні аспекти мікроциркуляції в нормі та патології» 17-18 червня 2011 р. ТДМУ « Укрмедкнига» Тернопіль, - С. 34-36.

213. Волошин В.Д. Структурні перетворення щитоподібної залози в умовах тривалого шумового подразнення різної інтенсивності. / Волошин В.Д., Боднар Я.Я., Федонюк Я.І., Ющак М.В.// Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Морфологічні аспекти мікроциркуляції в нормі та патології» 17-18 червня 2011 р. ТДМУ « Укрмедкнига» Тернопіль, - С. 31-33.

214. Ковальчук Л.Я Гістологічні ознаки гастроезофагальної хвороби за даними біопсій стравоходу хворих на виразкову хворобу шлунка і дванадцятипалої кишки. / Ковальчук Л.Я., Ковальчук О.Л., Лойко І.І., Боднар Я.Я., Беденюк А.Д., Футуйма Ю.М.// Шпитальна хірургія 2011 №4.,

215. Боднар Я.Я. Гістохімічна характеристика нервового апарату серця щурів у нормі ./ Боднар Я.Я., Трач Росоловська С.В., Миколинко А.З., Орел Ю.М. // Збірник матеріалів підсумкової науково – практичної конференції 17 квітня 2012 року Тернопіль. Здобутки клінічної і експериментальної медицини – Тернопіль., ТДМУ ., Укрмедкнига, 2012. – С.166.

216. Боднар Я.Я. Морфоментичні параметри слизової оболонки дванадцятипалої кишки при НР-асоційованому гастро дуоденіті у дітей. /Боднар Я.Я., Бутвіцький Ю.І., Миколиного А.З., Трач РОсоловська С.В., Фурдела М.Я., Орел Ю.М.// Анатомо-хірургічні аспекти дитячої гастроентерології: матеріали 3-го Наукового симпозіуму (Чернівці, 20 квітня 2012 р.) / за редакцією Ю.Т.Ахтимійчука,- Чернівці:: БДМУ,2012. – С.59.

217. Габор Г.Г. Гістоморфометрична характеристика печінки новонародженого при респіраторному дистрес-синдромі. / Габор Г.Г., Боднар Я.Я., Орел Ю.М., Орел М.М. // Анатомо-хірургічні аспекти дитячої гастроентерології: матеріали 3-го Наукового симпозіуму (Чернівці, 20 квітня 2012 р.) / за редакцією Ю.Т.Ахтимійчука,- Чернівці:: БДМУ,2012. – С.60-61.

219. Боднар П.Я. Відалені результати лікування хворих на хронічну ішемію нижніх кінцівок методом непрямої реваскуляризації артеріального русла стегно-підколінно-гомілкового сегмента / Боднар П.Я., Боднар Я.Я., Боднар Р.Я. .// Анатомо-хірургічні аспекти дитячої гастроентерології: матеріали 3-го Наукового симпозіуму (Чернівці, 20 квітня 2012 р.) / за редакцією Ю.Т.Ахтимійчука,- Чернівці:: БДМУ,2012. – С.86-89.

220. Волошин О.С. Особливості формування комунікативної компетентності студента / Волошин О.С., Волошин В.Д., Сморщок Ю.С., Боднар Я.Я. // Мовна комунікація: наука, культура, медицина. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції до 55-річчя Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачовського. 9-10 жовтня 2012 року. Тернопіль . ТДМУ „укрмедкнига”. 2012. – С. 6-8.

221. Боднар Я.Я. Можливість використання фрагментів художніх літературних творів на практичних заняття з патоморфології / Боднар Я.Я., Андрійчук О.В., Боднар П.Я. // Мовна комунікація: наука, культура, медицина. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції до 55-річчя Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачовського. 9-10 жовтня 2012 року. Тернопіль: ТДМУ „Укрмедкнига”. 2012. – С. 150-152.

222. Боднар П.Я. Патоморфологічні зміни великої підшкірної вени при хронічній критичній ішемії нижніх кінцівок / Боднар П.Я., Боднар Я.Я., Боднар Р.Я., Боднар Л.П. // Морфологія на сучасному етапі розвитку науки . Збірник матеріалів науково-практичної конференції 5-6 жовтня 2012.-Тернопіль: ТДМУ, 1012, - С. 20-23..

223. Боднар Р.Я. Електронно мікроскопічні прояви урикімічної міокардіопатії / Боднар Р.Я., Боднар Я.Я., Боднар П.Я. // Морфологія на сучасному етапі розвитку науки . Збірник матеріалів науково-практичної конференції 5-6 жовтня 2012.-Тернопіль: ТДМУ, 1012, - С. 24-25.

224. Боднар Я.Я. Особливості локальних імунних реакцій у слизовій оболонці шлунка при НР-асоційованому хронічному гастро дуоденіті у дітей / Боднар Я.,Я., Бутніцький Ю.І.,Миколенко А.З., Орел Ю.М., Трач-Росоловська С.В., Орел О.С. // Морфологія на сучасному етапі розвитку науки . Збірник матеріалів науково-практичної конференції 5-6 жовтня 2012.-Тернопіль: ТДМУ, 1012, - С. 26-27

225. Ва рух П.О. Вплив хронічної інтоксикації циклофосфаном на розвиток кардіоміопатії. // Вав рух П.О., Боднар Я.Я. // Морфологія на сучасному етапі розвитку науки . Збірник матеріалів науково-практичної конференції 5-6 жовтня 2012.-Тернопіль: ТДМУ, 1012, - С. 37-38

226.. Сорока І.О. Морфофункціональний стан півкуль головного мозку при експериментальному ендотоксикозі. // Сорока І.О., Боднар Я.Я., Ліснічук Н.Є. // Морфологія на сучасному етапі розвитку науки . Збірник матеріалів науково-практичної конференції 5-6 жовтня 2012.-Тернопіль: ТДМУ, 1012, - С. 169-170.

227 Боднар Я.Я. Модуляція системи оксиду азоту при ішемії-реперфузії печінки / Я.Я.Боднар, О.М. Олещук, Т.В. Дацко, О.О. Шевчук, Ю.М.Орел, А.З. Миколенко // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2012. – № 1. – С. 15-19.

228. Боднар Я.Я. Впровадження інноваційних технологій та перспективи розвитку кафедри патологічної анатомії в умовах модернізації і реформування вищої медичної освіти // Я.Я. Боднар, А.З. Миколенко, В.Д. Волошин, Т.К. Головата, Т.В. Дацко, В.В. Франчук, М.Я. Фурдела, Ю.М. Орел, С.В. Трач Росоловська, П.О. Ваврух, О.В. Андрійчук // Медична освіта. – 2012. – № 1. – С. 155-157.

229. Інноваційні технології в засвоєнні студентами практичних навичок з патологічної анатомії і судової медицини / Боднар Я.Я., Миколенко А.З., Волошин В.Д., Дацко Т.В., Головата Т.К., Франчук В.В., Фурдела М.Я., Орел Ю.М., Трач Росоловська С.В., Ваврух П.О., Слива А.Ф. // Кредитно-модульна система організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України на новому етапі : матеріали Х Ювілейної Всеукр. навч.-наук. конф. з міжнар. участю (Тернопіль, 18-19 квіт. 2013 р.) : у 2 ч. / Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ, 2013. – Ч. 2. – С. 42-43.

300. Боднар П.Я. Аналіз показників магістрального кровоплину в артеріяї стегно-підколінно-гомілкового сегменту залежно від типу поширеності стен готично-оклюзійного процесу атеросклеротичного генезу / Боднар П.Я., Боднар Я.Я., Єрмакова Т.В., Боднар Л.П. // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції „ Морфологічні аспекти ангіології” 24-25 жовтня 2013 року.- Тернопіль: ТДМУ. „ Укрмедкнига”, 2013, - С. 12-14

301. Боднар Я.Я. Ультраструктурні зміни кардіоміоцитів при кардіоміопатії індукованої введенням циклофосфаноу / Боднар Я.Я., Вав рух П.О., Вав рух Г.П., Слива А.Ф. // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції „ Морфологічні аспекти ангіології” 24-25 жовтня 2013 року.- Тернопіль: ТДМУ. „ Укрмедкнига”, 2013, - С. 15-16

302. Головата Т.К. Патоморфологічні зміни внутрішніх органів при гострому панкреатиті, ускладненому гострим розлитим перитонітом в умовах поліморбідності / Головата Т.К., Боднар Я.Я., Суслова Н.О., Бодяка В.Ю. // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції „ Морфологічні аспекти ангіології” 24-25 жовтня 2013 року.- Тернопіль: ТДМУ. „ Укрмедкнига”, 2013, - С. 18-19.

303. Дацко Т.В. Гібридна інтелектуальна система морфометричної діагностики внутрішньопротокового раку молочної залози // Дацко Т.В., Боднар Я.Я., Березький О.М., Мельник Г.М., Дацко В.А. // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції „ Морфологічні аспекти ангіології” 24-25 жовтня 2013 року.- Тернопіль: ТДМУ. „ Укрмедкнига”, 2013, - С. 18-19.

304. Боднар Я.Я. Обґрунтування вибору експериментальної моделі діабетичної кардіоміопатія / Боднар Я.Я., Трач Росоловська С.В., Орел Ю.М., Миколенко А.З. // Здобутки клінічної та експериментальної медицини : матеріали конф. (Тернопіль, 18 черв. 2013 р.). – Тернопіль : ТДМУ "Укрмедкнига", 2013. – С. 141-142.

305. Хара М.Р Вплив системи оксиду азоту на ремоделювання міокарда щурів при стрептозотоцин-індукованій гіперглікемії – морфометричні аспекти / Хара М.Р., Головач Н.А., Орел Ю.М., Боднар Я.Я., Трач Росоловська С.В. // Морфологічні аспекти ангіології : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Тернопіль, 24-25 жовт. 2013 р.). – Тернопіль : ТДМУ "Укрмедкнига", 2013. – С. 167-169.

306. Ваврух П.О. Особливості кардіоінтервалограм при цитостатичній кардіоміопатії/ П.О.Ваврух, Я.Я.Боднар, Г.П.Ваврух / / Збірник тез науково-практичної конференції з міжнародною участю «Морфофункціональні особливості нервової та серцево-судинної систем у нормі, експерименті та патології» присвяченої 100-річчю з дная народження видатного вченого-морфолога Ю.П.Мельмана – Івано-Франківськ: Івано-Франківський національний медичний університет, 2013.- С.. 39-41.

307. Ваврух П.О. Інтегральні маркери ендогенної інтоксикації при експериментальній цитостатичній кардіоміопатії / П.О.Ваврух, Я.Я.Боднар, Г.П.Ваврух / / Збірник тез науково-практичної конференції з міжнародною участю «Морфофункціональні особливості нервової та серцево-судинної систем у нормі, експерименті та патології» присвяченої 100-річчю з дная народження видатного вченого-морфолога Ю.П.Мельмана – Івано-Франківськ: Івано-Франківський національний медичний університет, 2013.- С.. 41-43. 308. Боднар Я. Я. СПІВВІДНОШЕННЯ ТОВЩИНИ КОМПЛЕКСУ ІНТИМА-МЕДІА ЗАГАЛЬНОЇ СТЕГНОВОЇ АРТЕРІЇ ПРИ ПОДАГРІ / Боднар Я. Я., Юрик І. // ЗДОБУТКИ КЛІНІЧНОЇ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ МЕДИЦИНИ. Збірник матеріалів підсумкової науково–практичної конференції 21 травня 2014 року. Тернопіль ТДМУ «Укрмедкнига» – 2014. - С. 10-11

309. Волошин В.Д ХІРУРГІЧНИЙ СЕПСИС ТА ЙОГО МІСЦЕ В СИСТЕМІ КОМОРБІДНОЇ ПАТОЛОГІЇ ЗА ДАНИМИ ПРОТОКОЛІВ РОЗТИНУ / Волошин В.Д., Боднар Я.Я., Сельський П.Р., Волошин О.С. // Збірник матеріалів підсумкової науково–практичної конференції 21 травня 2014 року. Тернопіль ТДМУ «Укрмедкнига» – 2014. - С. 51.

310. Слива А.Ф. ГІПЕРПЛАСТИЧНЕ РЕМОДЕЛЮВАННЯ ЕНДОМЕТРІЮ ПРИ МЕТРОРАГІЯХ / Слива А.Ф., Слива В.В., Боднар Я.Я.// Збірник матеріалів підсумкової науково–практичної конференції 21 травня 2014 року. Тернопіль ТДМУ «Укрмедкнига» – 2014. - С. 87-88

311. Я. Я. Боднар, ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОЦІНЦІ САМОПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ НА КАФЕДРІ ПАТОЛОГІЧНОЇ АНАТОМІЇ: ІСТОРИЧНИЙ ФРАГМЕНТ (ДО 90-РІЧЧЯ З ДНЯ

НАРОДЖЕННЯ ДОЦЕНТА Б. І. ДУБЧАКА) / . Я. Боднар, П. Р. Сельський, В. Д. Волошин

Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю “ДОСЯГНЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У ВИЩИХ МЕДИЧНИХ(ФАРМАЦЕВТИЧНОМУ) НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ”, присвяченої 160-річчю з дня народження І. Я. Горбачевського 15-16 травня 2014 року. м. Тернопіль ЧАСТИНА 2 ТернопільТДМУ «Укрмедкнига» 2014.- С 39-40

312. Малий В.П. Клініко-морфологічні особливості фульмінантного гепатиту D ( суперінфекція) на фоні хронічного гепатиту В / В.П.Малий, Н.С.Пороша, Т.І.Лядова, Я.Я.Боднар, М.А.Андрейчин // Гепатологія.- 2013.- № 4 (22). – 61- 69.

313 Патоморфологія та гістологія: фундаментальний атлас /за ред. Д.Д.Зербіно, М.М.Багрія, Я.Я.Боднара, В.А.Діброви . – Вінниця: Нова книга. 2014.- 805 с. [ Зербіно Д.Д., Багрій М.М., Боднар Я.Я., та ін., Колектив авторів 17 у т.ч. Боднар Я.Я С. 194-224, 281-283, 284-350, 408- 421, 426-446, 447-486, 487-533, 560- 576, 577-593, 594-633, 634-657, 658-672, 678-696. 697-709, 710-721, 723-763.

314 КЛІНІЧНА ПАТОГІСТОЛОГІЯ: навч. посіб./[Я.Я.Боднар, Т.В.Дацко. В.Д. Волошин] за ред. Я.Я.Боднара, Т.В.Дацко. В.Д.- Тернопіль: ТДМу. « Укрмедкнига», 280 с..

315 Кріпка О. І. Поєднання гіперурикемії із артеріальною гіпертензією за умов поліморбідності / О. І. Кріпка, Р. Я. Боднар // Вісник наукових досліджень. – 2014. – № 2. – С. 32 – 34.

316. Кріпка О. І. Особливості ремоделювання серця у хворих на подагру залежно від рівня сечової кислоти / О. І. Кріпка, Я. Я. Боднар // Збірник матеріалів ХV Конґресу Світової Федерації Українських Лікарських Товариств (СФУЛТ), 16- 18 жовтня 2014. – Чернівці, 2014. – С. 482

317. Кріпка О. І. Вікові особливості морфологічних проявів експериментальної гіперурикемічної кардіоміопатії / О. І. Кріпка, Я. Я. Боднар // Науковий вісник Ужгородського університету, серія «Медицина». – 2015. – № 1 (51). – С. 23 – 27.

318. Гладій О. І. Світлооптичний аналіз ендотеліоцитів при експериментальній гіперурикемії / О. І. Гладій, Я. Я. Боднар // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2015. – Т. 15, № 4 (52). – С. 212 – 216

319. Боднар Я. Я. Співвідношення товщини комплексу інтима/медіа загальної стегнової артерії при подагрі / Я. Я. Боднар, І. І. Юрик // Здобутки клінічної та експериментальної медицини : зб. матеріалів підсумкової науково-практичної конференції, 21 травня 2014 р. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2014. – С. 10 – 11.

320. Юрик І. І. Збільшення діаметра загальної стегнової артерії у хворих подагрою як один із проявів ремоделювання судинного русла при гіперурикемії / І. І. Юрик, Я. Я. Боднар // Збірник матеріалів ХV Конґресу Світової Федерації Українських Лікарських Товариств (СФУЛТ), 16-18 жовтня 2014. – Чернівці, 2014. – С. 499.

321. Юрик І. І. Особливості морфологічної перебудови артерій нижніх кінцівок щурів дорепродуктивного та репродуктивного віку за умов експериментальної гіперурикемії [Ел. ресурс] / І. І. Юрик, Я. Я. Боднар // Актуальні проблеми сучасної патоморфології та патофізіології : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 50 – річчю кафедри патологічної анатомії та кафедри патофізіології Запорізького державного медичного університету, 28 – 29 травня 2015. – Запоріжжя.– Патологія, 2015. – C. 77–78.

322. Юрик І. І. Ремоделювання артерій нижніх кінцівок щурів дорепродуктивного та репродуктивного віку за умов гіперурикемії / І. І. Юрик, Я. Я. Боднар // Вісник проблем біології і медицини. – 2015. – Т. 3, № 2. – С. 347–350.

323. Юрик І. І. Десквамація ендотеліоцитів артерій нижніх кінцівок при експериментальній гіперурикемії у щурів дорепродуктивного та репродуктивного віку / І. І. Юрик, Я. Я. Боднар, М. М. Орел // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – Т. 24, № 4. – С. 81– 83.

324. Bohdan Bidovanets the cholinergic innervation features of overactive bladder in perimenopausal women // Bohdan Bidovanets, Tetyana Golovata, Yaroslav Bodnar // Maturities. – 2015. - № 81. – P. 183-184.

325. Беденюк А.Д. Повторна артеріальна реконструкція клубово-стегнового за умов тромбозу алошунта / А.Д.Беденюк,Я. Я.Боднар // Modern scientific researches and developments:theoretical value and practical results. Materials of international scientific and practical conference. March 15-18. - 2016. Bratislava, Slovak Republic. - Volume 4. – P. 18-19.

326. Миколенко А.З. Шляхи покращення засвоєння студентами практичних навичок з патологічної анатомії, секційного курсу та судової медицини. / А.З Миколенко, Я.Я.Боднар // Modern scientific researches and developments:theoretical value and practical results. Materials of international scientific and practical conference. March 15-18. - 2016. Bratislava, Slovak Republic. - Volume 4. – P. 93-94.

327. Боднар Я.Я. Особливості організації проведення олімпіади з патоморфології на кафедрі патологічної анатомії з секційним курсом та судовою медициною / Я.Я.Боднар, А.З.Миколенко,Т.В.Дацко, Т.К.Головата // Матеріали XIII Всеукраїнської науково-практичної Конференції з міжнародною участю» Актуальні питання якості медичної освіти» (з дистанційним під’єднанням Вska, М(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку) 12-13 травня 2016 року м. Тернопіль у двох томах. – Тернопіль, ТДМУ « Укрмедкнига», Т.1.- С.131.

328. Bodnar Ya.Ya. Structural organization of bladder mucosa in women with early and late menopause with overactive bladder syndrome / Ya.Ya. Bodnar, B.Yu. Bidovanets, T.K. Holovata // Deutscher Wissenschaftsherold German Science Herald – 2016. - № 4. – P. 24-26.

329. Shevchuk O.O. Enterosoption combined with granulocyte colony stimulating factor decreases melphalan gonadal toxicity / O.O. Shevchuk, Ya.Ya. Bodnar,K.i. Bardakhivska, T.V. Datsko, A.S. Volska, K.A. Posokhova, V.F. Chekhun,V.G. Nikolaev // Experimental oncology – 2016. V. 38- № 3. – P. 172 -175– 2016. - № 4. – P. 24-26.

330. Гладій О.І. Роль апоптозу кардіоміоцитів в ремоделюванні серця при експерименьальній гіперурикемії / О.І. Гладій, Я.Я. Боднар // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю « теорія та практика сучасної морфології» присвяченої 100- річчю Дніпропетровської (Катеринославської) школи морфологів. Збірник наукових робіт. М. Дніпро 5-7 жовтня 2016 року. М. Дніпро. Україна.- С.39.

331. Юрик И.И. Контрактурное ремоделирование скелетных мышц задних конечностей крыс дорепродуктивного и репродуктивного возраста в условиях экспериментальной гиперурикемии / И.И.Юрик, Я.Я.Боднар // Биология ва тиббиет муаммолари. Халкаро илмий журнал – 2016- №1 (86). Problems of biology and medicinse. - С. 89-93.

332. Deykalo I. M. Application of LigaSure Technology in Thyroid Surgery / I. M. Deykalo, O. V. Shidlovsky, Ya. Ya. Bodnar, T. V. Bodnar //Galician Medical Journal.Ivano- Frankivsk. -2016. - 3(23). – Р.

333. Боднар Я. Я Зміни поглинально-екскреторної функції печінки при травматичній хворобі та способи її корекції / Я.Я.Боднар, Ю.М.Орел, ММ Орел// Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Прикладні аспекти морфології». – Тернопіль, 2016.- С. 12-13

334. Боднар Я. Я. ГІСТОХІМІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ БІОГЕННИХ АМІНІВ МІОКАРДА ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІЙ ГІПЕРГЛІКЕМІЇ / Боднар Я. Я., Трач-Росоловська С. В., Гладій О. І. // Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Прикладні аспекти морфології». – Тернопіль, 2016.-14-15

335. Гладій О.І. Морфофункціональне ремоделювання міокарда при пуриновому МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНЕ РЕМОДЕЛЮВАННЯ МІОКАРДА ПРИ ПУРИНОВОМУ ТА ХОЛЕСТЕРОЛОВОМУ ПОРУШЕННІ ОБМІНУ У ЩУРІВ ПУБЕРТАТНОГО ТА ЗРІЛОГО ВІКУ Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Прикладні аспекти морфології». – Тернопіль, 2016.-40-41

336. Головата Т. К., Боднар Я. Я., Суслова Н. О. ПЛАНІМЕТРИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА КАМЕР СЕРЦЯ ПРИ ХРОНІЧНІЙ АЛКОГОЛЬНІЙ ІНТОКСИКАЦІЇ Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Прикладні аспекти морфології». – Тернопіль, 2016.-45-46

337. Машевський А. С., Дацко Т. В., Боднар Я. Я. СТРУКТУРНІ ЗМІНИ ПЕЧІНКИ, ГОЛОВНОГО МОЗКУ ТА КІСТКИ ТВАРИН ПРИ СКЕЛЕТНІЙ ТРАВМІ НА ФОНІ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ГІПОЕСТРОГЕННОГО ОСТЕОПОРОЗУ ЧЕРЕЗ 1 МІСЯЦЬ ПОСТТРАВМАТИЧНОГО ПЕРІОд Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Прикладні аспекти морфології». – Тернопіль, 2016 С. 105-106

338. Юрик І. І., Боднар Я. Я., Юрик Я. І. ТОВЩИНА ІНТИМИ МАГІСТРАЛЬНИХ АРТЕРІЙ ЗАДНІХ КІНЦІВОК ЩУРІВ ДОРЕПРОДУКТИВНОГО ТА РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ ЗА УМОВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ГІПЕРУРИКЕМІЇ Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Прикладні аспекти морфології». – Тернопіль, 203-204

339. Дейкало І.М. Застосування високочастотного струму в хірургічному лікуванні вузлового та токсичного зоба (методичні рекомендації) (83.16/273.16) / І.М.Дейкало, О.В.Шідловський, Я.Я.Боднар, П.Я.Боднар, Т.В.Боднар // Київ 2016., 18 с.

340. Yuryk I. The Morphometrical characteristics of remodeling arterial blood flow of white rats` lowers extremities depending on age under experimental hyperuricaemia. / I.Yuryk, Ya.Bodnar, Y.Orel., Ya.Yuryk.// Nauka I Stadia, Przemysl, «Nauka I Studia», 2016 24-6 (160) 2016, - Р. 60-67

341. Gladii Olena AGE-DEPENDING PECULIARITIES OF ULTRASTRUCTURAL MYOCARDIUM CHANGES CAUSED BY EXPERIMENTAL HYPERURICEMIA AND ITS COMBINATION WITH HYPERCHOLESTEROLEMIA / Olena Gladii, Yaroslav Bodnar, Arsen Gudyma, Svitlana Trach Rosolovska // Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(11):Р. 584- 591.

342. Гладій О.І. Динаміка субмікроскопічних проявів експериментальної гіпеуримічної кардіоміопатії / О.І.Гладій,Я.Я.Боднар // Науковий вісник Ужгородського університету, серія «Медицина», випуск 1 (55), 2017 р. С. 11-14.

343. Боднар Я.Я., Гнатюк М.С. Метод распила черепа, улучшающий туалет трупа: Рационализаторское предложение. Авторское свидетельство № 556. – Опубл. 20.03.1980.

344. Боднар Я.Я., Протасевич Г.С. Патоморфологические изменения хряща носовой перегородки при ее искривлениях // Вестник оториноларингологии. – 1980. - № 4. – С. 43-45.

345.Боднар Я.Я., Гнатюк М.С. Применнение перфокарт для микромузея патологоанатомического отделения больницы: Рационализаторское предложение. Авторское свидетельство № 549. – Опубл. 30.12.1979.

346. Боднар Я.Я., Скибенко Н., Глицкий Н.Л., Дрыжак В.И. Мышечные миксомы // Вестник хирургии им. И.И. Грекова. – 1979. - № 9. – С. 59-61.

347. Боднар Я.Я., Прокопенко В.Я. Случай поздней смерти после тяжелого отравления угарным газом // Врачебное дело. – 1978. - № 10. – С. 131-132.

348. Боднар Я.Я., Дубчак Б.И., Квик И.И., Прокопенко В.Я. и др. Анализ врожденных пороков развития плодов и новорожденных по материалам прозекции Тернопольской области // Материалы 2-й Республ. конф. по мед. географии. – Киев: «Здоров’я», 1978. – С. 146-147.

349. Боднар Я.Я., Гнатюк М.С. Метод применения гистологических препаратов для демонстрации макро-микроскопических изменений в органах и тканях: Рационализаторское предложение. Авторское свидетельство № 4073. – Опубл. 10.11.1977.

350. Боднар Я.Я., Квик И.И. Устройство для ускоренной окраски парафиновых срезов: Рационализаторское предложение. Авторское свидетельство № 406. – Опубл. 14.04.1976.

351. Боднар Я.Я., Зоря Л.В. Морфологические изменения в печени крыс, погибших в различные периоды экспериментальной гипокинезии // Тезисы Республиканской научной конф. «Вопросы экспериментальной и клинической гепатологии». – Тернополь, 1976. – С. 40-41.

352. Боднар Я.Я., Дубчак Б.И., Прокопенко В.Я., Гнатюк М.С. и др. Анализ заболеваемости печени и желчевыводящих путей по данным Тернопольской областной прозектуры // Тезисы Республиканской научной конф. «Вопросы экспериментальной и клинической гепатологии». – Тернополь, 1976. – С. 211-213.

353. Боднар Я.Я., Дубчак Б.И., Прокопенко В.Я., Гнатюк М.С. и др. Анализ биопсий печени по данным областной патогистологической лаборатории // Тезисы Республиканской научной конф. «Вопросы экспериментальной и клинической гепатологии». – Тернополь, 1976. – С. 210-211.

354. Боднар Я.Я. Патоморфологические данные при хронической неспецифической бронхопневмонии // Врачебное дело. – 1975. - № 12. – С. 52-56.

355. Боднар Я.Я. Патоморфология экспериментальной пневмонии, вызванной стрептококком // Врачебное дело. – 1975. – № 6. – С. 92.

356. Боднар Я.Я. Патоморфология и некоторые вопросы патогенеза хронических неспецифических бронхопневмоний: Автореф. дис. … канд. мед. наук. –Донецк, 1974. – С.74

357. Боднар Я.Я. Клинико-патоморфологические варианты хронической неспецифической бронхопневмонии // Врачебное дело. – 1974. - № 8. – С. 112-116.

358. Боднар Я.Я. Патоморфология и некоторые вопросы патогенеза хронических неспецифических бронхопневмоний: Дис. … канд. мед. наук. –

359. Боднар Я.Я. Патологическая морфология хронического бронхита у умерших от эмфиземы легких // Врачебное дело. – 1972. - № 9. – С. 119-123.

360. Боднар Я.Я., Хазанов А.Т., Давыдова Л.М., Гасюк А.П. Об экстра- и интракардиальных проявлениях недостаточности легочного сердца // Сб. науч. работ Тернопольского медицинского института «Вопросы теоретической и клинической медицины». – Киев, 1970. – С. 59-60.

361. Боднар Я.Я. Гистологические и гистохимические изменения скелетной мускулатуры у умерших от декомпенсации сердца // Материалы VII республиканской студенческой научной конференции медицинских и фармацевтических институтов УССР, посвященной 100-летию со дня рождения В.И. Ленина. – Киев, 1970. – Вып. 1. – С. 25-26.

362. Боднар Я.Я. Патоморфологические изменения скелетной мускулатуры у умерших от сердечной недостаточности // Тезисы докл. VI студенческой научной конференции медицинских и фармацевтических институтов Украины. – Донецк, 1968.