Вас вітає кафедра патологічної анатомії

з секційним курсом та судовою медициною!

Штат кафедри: 3 професори, 9 доцентів, 2 асистенти, 1 старший лаборант, 2 лаборанти, 2 аспіранти.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі:

  • "Патологічна анатомія";

  • "Судова медицина. Медичне право України";

  • "Секційний курс";

  • "Біопсійна діагностика";

  • "Актуальні питання судової медицини";

  • "Патологія".

На кафедрі навчаються студенти:

  • Медичного факультету;

  • стоматологічного факультету;

  • факультету іноземних студентів;

  • ННІ медсестринства.

За спеціальностями:

  • "медицина" (ІІІ курс, IV курс, V курс);

  • "стоматологія" (ІI курс, ІІI курс);

  • "сестринська справа" (І курс, II курс);

  • "фізична терапія, ерготерапія" (ІІ курс);

  • "парамедик" (ІІІ курс).

За формою навчання:

  • очна;

  • дистанційна.