Вас вітає кафедра патологічної анатомії

з секційним курсом та судовою медициною!

Штат кафедри: 3 професори, 8 доцентів, 3 асистенти,1 старший лаборант, 2 лаборанти, 2 аспіранти.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі:

  • Патологічна анатомія;
  • судова медицина;
  • секційний курс.

На кафедрі навчаються студенти:

  • Медичного факультету;
  • стоматологічного факультету;
  • факультету іноземних студентів;
  • ННІ медсестринства.

За спеціальностями:

  • "Лікувальна справа" (ІІІ курс, IV курс, V курс);
  • "Стоматологія" (ІI курс, ІІI курс);
  • "Медсестринство" (бакалаврський рівень освіти) (І курс, II курс).

За формою навчання:

  • Очна;
  • дистанційна.