Штат кафедри: 3 професори, 8 доцентів, 3 асистенти, 1 старший лаборант, 2 лаборанти.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі:

Патологічна анатомія;

судова медицина;

секційний курс.

На кафедрі навчаються студенти:

Медичного факультету;

стоматологічного факультету;

факультету іноземних студентів;

ННІ медсестринства.

За спеціальностями:

"Лікувальна справа" (ІІІ курс, IV курс, V курс);

"Стоматологія" (ІI курс, ІІI курс);

"Медсестринство" (бакалаврський рівень освіти) (І курс, II курс).

За формою навчання:

Очна;

дистанційна.