Студентський науковий гурток кафедри має тривалу історію та численні наукові здобутки.

Студентський науковий гурток кафедри патологічної анатомії з секційним курсом та судової медицини створений з метою залучення обдарованої студентської молоді до науково-дослідницької роботи, розширення наукового потенціалу та формування навичок науково-дослідної роботи студентів у вільний від навчання час.

Науково-дослідна робота студентів є продовженням і поглибленням навчального процесу та проводиться безпосередньо на кафедрі, міжкафедральних навчально-дослідних лабораторіях університету та патологоанатомічних відділеннях Тернопільського обласного патологоанатомічного бюро.

Сьогодні зусилля всього колективу кафедри скеровані на оптимізацію роботи гуртка, а саме:

 • реальне залучення студентів до практичної діяльності;

 • ознайомлення їх із власне клінічною роботою лікаря-патологоанатома;

 • ознайомлення членів гуртка із новітніми методами діагностики, що використовуються в патологоанатомічних відділеннях;

 • надання студентам можливості вибору теми наукової роботи та допомога в її реалізації;

 • підготовку гуртківців до участі у олімпіадах, конференціях;

 • вміння презентувати власний науковий доробок.

Результатом наукової роботи студентів у гуртку є розширення кола їхніх наукових інтересів, вироблення у них навичок до самостійних експериментальних досліджень, наукового мислення, розвитку умінь системно аналізувати медичні проблеми, публічно відстоювати та аргументувати власну позицію.

План роботи студентського наукового гуртка кафедри патологічної

анатомії з секційним курсом та судової медицини на 2021-2022 н.р.


Гурток об’єднує студентів 3-6 курсів медичного і стоматологічного факультетів, факультету міжнародних студентів, які тільки приступили до вивчення патології, судово-медичної травматології або вже вивчили основи патоморфології, судової медицини, мають знання з макро- та мікродіагностики і починають вивчати окремі нозологічні форми.

Робота гуртка в період за 2021-2022 рр. присвячена наступній тематиці:

 1. Морфологія серця, вплив метаболічних порушень та цитостатичного лікування на морфологічні зміни міокарда.

 2. Морфофункціональні еквіваленти ендотеліальної дисфункції за умови впливу метаболічних порушень.

 3. Гістологічне дослідження форм раку молочної залози.

 4. Цитологічне дослідження різних форм раку молочної залози.

 5. Аутофагія і голодування.

 6. Роль структурно-функціональних змін плаценти в формуванні перинатальної патології.

 7. Структурні зміни ендометрію за умов вторинної ендокринної неплідності.

 8. Особливості судово-медичної експертизи трупів невідомих осіб.

 9. Аналіз лікарських помилок.

 10. Відповідальність лікарів за правопорушення у професійній діяльності.

 11. Структурні зміни в органах людей, померлих від ускладнень COVID-19.

У 2021/2022 рр. в роботі гуртка брали участь 11 студентів. Активними учасниками студентського наукового гуртка на нашій кафедрі були Пришляк І., Кошовська Д., Ковальчук К., Охотницька І. Коваль Д., Кондратишин А. Під керівництвом доц. Франчука В.В. та доц. Трач Росоловської С.В. та доц. Миколенко А.З. активно працювали студенти ІV, V курсів медичного факультету, якими розроблялась наукова тематика, присвячена вивченню судово-медичних особливостей досліджень померлих від коронавірусної хвороби в Тернопільському регіоні, особливості розтинів при цій патології закордоном, а також лікарських помилок, які висвітлені в наукових працях і отримали відзнаки на науковому студентському конгресі.

Гуртківцями було підготовно тези на XXVІ Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, за результатами усних доповідей 5 студентів відзначені дипломами.

Студенти, яких підготувала кафедра для участі в міжнародних, всеукраїнських студентських конференціях:

 1. Коваль Д. Б. (медичний факультет, 4 курс). Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з розділу. Теоретична медицина», переможець ІІ етапу конкурсу, нагороджений дипломом І ступеня.

 2. Коваль Д. Б. (медичний факультет, 4 курс). Всеукраїнська наукова конференція студентів та молодих вчених «Патологічна анатомія – основа всіх клінічних дисциплін: вимоги сьогодення» Отримав сертифікат.

 3. Пришляк І., Луцик І. (медичний факультет, 2 курс). XXVI Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених Диплом І ст.

 4. Кошовська Д., Ковальчук К., Охотницька І. Медичний, 4 курс.XXVI Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених Диплом І ст.

 5. Коваль Д. (медичний факультет, 4 курс).XXVI Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених Диплом ІІ ст.

Проректор з наукової роботи проф.. І. Кліщ нагороджує переможця ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт студента ММ-401 Д. Коваля (2022 рік)

За підсумками 2019-2020 навчального року 4 студенти (Гах Ілона (5 курс), Лиса Анастасія (4 курс), Марія Стецик з Максимом Лук’яненко (4 курс)) зайняли перші місця з доповідями у різних секціях на XХIV Міжнародному медичному конгресі студентів і молодих вчених.

Марія Стецик 420 гр. , пройшовши три етапи відбору, дійшла до фіналу у Всекураїнському конкурсі «UA завтра» (перша приватна інвестиційна програма для підтримки талановитої молоді України).

Гуртківці Скурський Тарас та Кузяк Михайло освоюють техніку приготування мікропрепаратів в патогістологічній лабораторії кафедри (2019 рік)

проф. Я.Я. Боднар, ас. І.І. Юрик разом з студентами-гуртківцями моделюють патологічний процес на лабораторних тваринах (2016 рік)

доц. Орлел Ю.М. разом з гуртківцями проводить аутопсію (2016 рік)

Виступ гуртківця Юрика Я. І. на студентській науково-практичній конференції м. Чернівці (2018 рік)

Наукова робота Юрика Ярослава (студента 6 курсу медичного факультету) на тему: “ЕНДОВАСКУЛЯРНА РЕВАСКУЛЯРИЗАЦІЯ: МОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ ПОСТСТЕНТУВАЛЬНОГО СЕГМЕНТА ІНФАРКТЗАЛЕЖНОЇ АРТЕРІЇ СЕРЦЯ” була представлена на ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт в галузі “Теоретична медицина” у м. Чернівці.

Протягом 2017-2020 навчального року за студентську наукову роботу на нашій кафедрі відповідала канд. мед. наук, асистент Гладій О.І. та старостою гуртка був студент 3 курсу медичного факультету Бачевський Ростислав. Гурток об’єднував студентів 3-6 курсів медичного і стоматологічного факультетів, які тільки приступають до вивчення патології, судово-медичної травматології або вже вивчили основи патоморфології, судової медицини, мають знання з макро- та мікродіагностики і починають вивчати окремі нозологічні форми.

За цей період в роботі гуртка взяли участь 24 студентів, якими було підготовлено 5 доповідей на університетських, всеукраїнських та міжнародних конференціях студентів, аспірантів та молодих вчених. Активними учасниками студентського наукового гуртка на нашій кафедрі були Бойко Наталя, Джавадова Наргіз, Юрик Ярослав, Скурський Тарас, Кузяк Михайло.

Наші гуртківці брали участь в «Наукових пікніках», що проводились в м. Тернопіль. Крім того, вони проявили активну участь у забезпеченні дозвілля студентів медичних вузів, учасників Всеукраїнської олімпіади з патоморфології, що відбувалась у нашому університеті.

Протягом 2017-2018 н.р. під керівництвом доц. Франчука В.В. та доц. Трач Росоловської С.В. активно працювали 4 студентів ІV, V курсів медичного факультету. Цими студентами розроблялась наукова тематика, присвячена вивченню медико-кримінологічних та судово-медичних особливостей насильницької смерті в Тернопільському регіоні та лікарських помилок, які висвітлені в наукових працях і отримали відзнаки на науковому студентському конгресі.

Загалом, за звітний період студентами-гуртківцями було зроблено 5 доповідей на наукових форумах і підготовлено 12 друкованих робіт.

Студенти 3 курсу медичного факультету Гах Ілона та 4 курсу медичного факультету Бойко Наталія, Охотницька Вікторія та Бабяк Христина нагороджені дипломом ІІ ступеня за доповідь на XХІІ Міжнар. медичному конгресі студентів і молодих вчених. (Тернопіль, 23-25 квіт. 2018 р.).