Підручники та посібники

Підручники:

1. Боднар Я.Я., Файфура В.В. Патологічна анатомія і патологічна фізіологія людини: Підручник. –Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. – 494с.

2. Клінічна хірургія /За ред. Ковальчука Л.Я. та ін. Колектив авторів (у т.ч. Дані патоморфології Боднара Я.Я.) / Підручник для студентів медичних вузів у 2 тт. Тернопіль, Укрмедкнига 2000 т. 1, 536 с. (друк. арк. 43.05) т. 2. 504 с.

3. Невідкладні стани: Підручник. Вид. четверте, доп. та пер. / за редакцією М.С. Регеди, В.Й. Кресюна . Колектив авторів 33 у т.ч. Боднар Я.Я. – Львів: “Магнолія 2006”, 2008. – 844 с. (87,36 друк. арк)

4. ХАЗАНОВ, Анисим Тимофеевич; ЧАЛИСОВ, Иосиф Александрович. Руководство по секционному курсу: Учебник. Медицина, 1976.

5. Шпитальна хірургія / За ред. Ковальчука Л.Я., Спіженка Ю.П., Саєнка В.Ф. та ін. Колектив авторів (у т.ч. Дані патоморфології Боднара Я.Я.) – Тернопіль : Укрмедкнига, 1999. – 590с.

Посібники:

1. Bodnar Ya. Short course of pathomorphology : textbook / Ya. Bodnar, R. Bodnar, V. Volochyn, A. Romanuk. – Ternopil : TSMU, 2018. – 526 p.

2. Боднар Я.Я. Романюк А.М. Кузів О.Є. Практикум з біопсійно-секційного курсу. Посібник – Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. – 188 С.

3. Боднар Я.Я., Кузів О.Є., Романюк А.М. Патологічна анатомія. Посібник. – Тернопіль: Укрмедкнига. 2003. – 264 с.

4. Боднар Я.Я., Романюк А.М. Патоморфологія. Посібник. – Тернопіль: Укрмедкнига. 2009. – 495с. ( 40,3 ум друк арк.)

5. КЛІНІЧНА ПАТОГІСТОЛОГІЯ: навч. посіб. / [Я.Я. Боднар, Т.В. Дацко. В.Д. Волошин] за ред. Я.Я. Боднара, Т.В. Дацко. В.Д.- Тернопіль: ТДМУ. « Укрмедкнига», 280 с.

6. Завальнюк А.Х. Судова медицина : Курс лекцій. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2000. – 648 с.

7. Завальнюк А.Х. Судова медицина : Курс лекцій. – 2-е видання, перероблене і доповнене. – Тернопіль : Тернопіль : ТДМУ , 2006. – 672 с.

8. Муханов А.И. Атлас-руководство по судебной медицине. – К.: Выща шк. Головное изд-во, 1989. – 232 с.

9. ПАТОМОРФОЛОГІЯ ТА ГІСТОЛОГІЯ: фундаментальний атлас / за ред.. Д.Д. Зербіно, М.М. Багрія, Я.Я. Боднара, В.А. Діброви- Вінниця: Нова книга. – 2014 805.

10. Ja Bodnar, A. Romanuk, R. Bodnar, K. Romanuk, W.Voloshin "Short course of pathomorphology"

11. Franchuk V.V. Forensic Medicine : practical guide / V.V. Franchuk. – Ternopil : TSMU, 2011. – 204 p.

Електронні видання:

1. Ja.Bodnar, А, M. Romanuk. Pathomorfology. Ternopil, 2009, 495p.

2. Боднар Я.Я., Файфура В.В., Данильчук Р.Б. Патологічна анатомія і патологічна фізіологія людини : Підручник. – Тернопіль. Укрмедкнига. 2000. – 640 МВ.

3. Боднар Я.Я., Кузів О.Є Секційний курс (на допомогу молодому патологоанатому): компакт-диск. – Тернопіль. Укрмедкнига. – 2005.

Видання без грифу:

1. Сміян І.С., Боднар Я.Я., Охрімович Л.І., Творчо М.С. Методичні поради щодо упорядкування навчальної документації кафедр інституту. Тернопіль, 1994. 27 с.

2. Боднар Я.Я., Викалюк Ю.Ф., Квік І.І. Методичний посібник з самостійної позааудиторної підготовки з патологічної анатомії. Тернопіль 1997. "Укрмедкнига" с.71.

3. Боднар Я.Я., Віцкалюк Ю.Ф., Романюк А.М., Квік І.І. Методичні вказівки до практичних занять з Секційного ку рсу. Тернопіль, 1998, „Укрмедкнига”. С. 67.

4. Боднар Я.Я., Викалюк Ю.Ф., Квік І.І., Головата Т.К., Данильчук Р.Б., Дацко Т.В., Методичні розробки для викладачів. Загальна та спеціальна патологічна анатомія. Тернопіль. 1998., с.54.

5. Боднар Я.Я., Кузів О.Є, Дацко Т.В., Головата Т.К., Сельський П.Р., Андрійчук О.В . Методичний посібник з самостійної поза аудиторної підготовки з патологічної анатомії. Тернопіль, 2003., „Укрмедкнига”. 69 с.

6. Ситуаційні задачі з патологічної анатомії до тестового контролю за системою „КРОК- 1”. Тернопіль.2003.,”Укрмедкнига”. 52 с.

7. Боднар Я.Я., Кузів О.Є, Дацко Т.В., Головата Т.К., Сельський П.Р., Андрійчук О.В . Методичні розробки для викладачів. Загальна та спеціальна патологічна анатомія. Тернопіль, 2003., „Укрмедкнига”. 52 с.

8. Боднар Я.Я., Головата Т.К. Методичні вказівки для практичних занять з патологічної анатомії для студентів фармацевтичного факультету. Тернопіль, 2004., „Укрмедкнига”. 52 с.

9. Боднар Я.Я., Кузів О.Є, Дацко Т.В., Головата Т.К., Сельський П.Р., Андрійчук О.В . Методичні вказівки до практичних занять з патологічної анатомії, частина 1. Тернопіль, 2004., „Укрмедкнига”. 48 с.

10. Боднар Я.Я., Кузів О.Є, Дацко Т.В., Головата Т.К., Сельський П.Р., Андрійчук О.В . Методичні вказівки до практичних занять з патологічної анатомії, частина 2. Тернопіль, 2004., „Укрмедкнига”. 61 с.

11. Ja.Bodnar, T.Datsko, T.Golovata. Methodological instructions for practical training in pathology anatomy. Part 2. Ternopil, 2004.

12. Ja.Bodnar, T.Datsko, T.Golovata. Methodological instructions for practical training in pathology anatomy. Part 3. Ternopil, 2004.

13. Боднар Я.Я., Кузів О.Є, Головата Т.К., Дацко Т.В., Сельський П.Р. Методическое пособие по биопсийно – секционному курсу для студентов медицинского факультета ( V курс). Тернополь, 2004 , 52 с.

14. Ja.Bodnar, T.Datsko, T.Golovata. Methodological instructions for practical training in pathology anatomy ( for 3-d year students). Part 1. Ternopil, 2004, 57 p.

15. Ja.Bodnar, T.Datsko, T.Golovata. Methodological instructions for practical training in pathology anatomy ( for 3-d year students). Part 2. Ternopil, 2004, 57 p.

16. Situational exercises pathology anatomy. Step -1. Ternopil, 2005., 58 p.

17. Боднар Я.Я., Кузів О.Є, Головата Т.К., Дацко Т.В., Сельський П.Р. Андрійчук О.В. Методичні вказівки до практичних занять з патологічної анатомії для студентів фармацевтичного факультету.Тернопыль.,2005., 52 с.

18. Боднар Я.Я., Кузів О.Є, Головата Т.К., Дацко Т.В., Сельський П.Р. Андрійчук О.В. Методические указания к рактичяеским занятиям по патологической пнатомии ( для студентов 3-го курса) Часть 1. Тернополь, 2005. 48 с.

19. Боднар Я.Я., Кузів О.Є, Головата Т.К., Дацко Т.В., Сельський П.Р. Андрійчук О.В. Збірник завдань до тестового екзамену. Крок 1. Патологічна анатомія ( для студентів 3-го курсу). Тернопіль 2006.,40 с.

20. Ja.Bodnar, T.Datsko, T.Golovata. The sectional-biopsy corse (Manual for V-year students of medical and stomatological facultietes) Ternopil., 2006., 161p.

21. Ja.Bodnar, T.Datsko, Methodological instructions for practical training in pathology anatomy ( for 3-d year). Part 1. General pathology. Ternopil, 2007, 57 p.

22. Боднар Я.Я., Андрійчук О.В., Дацко Т.В. Методичні вказівки для студентів 11 курсу фармацевтичного факультету з спеціальності „ Клінічні провізори” Тернопіль. 2007. 29 с.