Професорсько-викладацький склад кафедри

БОДНАР ЯРОСЛАВ ЯРОСЛАВОВИЧ

Посада - завідувач кафедри

Науковий ступiнь — д-р. мед. наук

Вчене звання — професор

E-mail — bodnarya@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

СЕЛЬСЬКИЙ ПЕТРО РОМАНОВИЧ

Науковий ступiнь — д-р. мед. наук

Вчене звання — професор

E-mail — selskyy@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

КУЗІВ ОКСАНА ЄВСТАХІВНА

Науковий ступiнь — д-р. мед. наук

Вчене звання — професор

Посада— професор

E-mail — kuziv@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

ФРАНЧУК ВАЛЕНТИН ВАСИЛЬОВИЧ

Науковий ступiнь — д-р. мед. наук

Вчене звання — доцент

Посада професор

E-mail — franchukv@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

https://ua.linkedin.com/in/valentyn-franchuk-80ab52117
orcid.org/0000-0001-8484-8049

МИКОЛЕНКО АННА ЗАХАРІВНА

Науковий ступiнь — канд. мед. наук

Вчене звання — доцент

Посада — доцент

E-mail — mykolenko@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

ВОЛОШИН ВОЛОДИМИР ДМИТРОВИЧ

Науковий ступiнь — канд. мед. наук

Вчене звання — доцент

Посада— доцент

E-mail — voloshynv@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

ГОЛОВАТА ТЕТЯНА КИРИЛІВНА

Науковий ступiнь — канд. мед. наук

Вчене звання — доцент

Посада — доцент

E-mail — golovata@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

ДАЦКО ТАМАРА ВІКТОРІВНА

Науковий ступiнь — канд. мед. наук

Вчене звання — доцент

Посада — доцент

E-mail — datsko_t@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

ФУРДЕЛА МИХАЙЛО ЯРОСЛАВОВИЧ

Науковий ступiнь — канд. мед. наук

Вчене звання — доцент

Посада— доцент

E-mail — furdela@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

https://ua.linkedin.com/in/mykhaylo-furdela-00a693113
orcid.org/0000-0002-6816-8614

ТРАЧ РОСОЛОВСЬКА СВІТЛАНА ВАСИЛІВНА

Науковий ступiнь — канд. мед. наук

Вчене звання — доцент

Посада — доцент

E-mail — trachros@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

orcid.org/0000-0001-7322-2200

ОРЕЛ ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Науковий ступiнь — канд. мед. наук

Вчене звання — доцент

Посада — доцент

E-mail — orel_yum@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

СЛИВА АНДРІЙ ФЕДОРОВИЧ

Науковий ступiнь — канд. мед. наук

Посада — асистент

E-mail — slivaaf@tdmu.edu.ua

Особиста сторінка

Наукові публікації

ГЛАДІЙ ОЛЕНА ІГОРІВНА

Науковий ступiнь — канд. мед. наук

Посада — асистент

E-mail — kripkaoi@tdmu.edu.ua

Особиста сторінка

Наукові публікації

kripkaoi@tdmu.edu.ua

ЮРИК ІГОР ІГОРОВИЧ

Науковий ступiнь — канд. мед. наук

Вчене звання — доцент

Посада — доцент

E-mail — Juryk@tdmu.edu.ua

Особиста сторінка

Наукові публікації

СОЛОМКО ІРИНА МИХАЙЛІВНА

Посада — лаборант кафедри

БІЛАНИК НІНА МИХАЙЛІВНА

Посада — лаборант кафедри

ЮРИК ЯРОСЛАВ ІГОРОВИЧ

Посада – аспірант кафедри

E-mail — yuryk@tdmu.edu.ua

Особиста сторінка

Наукові публікації

ЛУЦИК ВІТАЛІЙ ІГОРОВИЧ

Посада —аспірант кафедри

E-mail — lutsyk@tdmu.edu.ua

Особиста сторінка