Професорсько-викладацький склад кафедри

Завідувач кафедри — Боднар Ярослав Ярославович

Науковий ступiнь — д-р. мед. наук

Вчене звання — професор

Посада— завідувач кафедри

E-mail — bodnarya@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації та рейтинги:

https://www.mendeley.com/profiles/jaroslav-bodnar/

Професор кафедри— Сельський Петро Романович

Науковий ступiнь — д-р. мед. наук

Вчене звання — професор

Посада— професор

E-mail — selskyy@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації та рейтинги:

https://www.mendeley.com/profiles/jaroslav-bodnar/

Професор кафедри— Кузів Оксана Євстахівна

Науковий ступiнь — д-р. мед. наук

Вчене звання — професор

Посада— професор

E-mail — kuziv@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації та рейтинги:

https://www.mendeley.com/profiles/jaroslav-bodnar/

Доцент кафедри — Миколенко Анна Захаріївна

Науковий ступiнь — канд. мед. наук

Посада — доцент

E-mail — mykolenko@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації та рейтинги:

Доцент кафедри (завуч) — Волошин Володимир Дмитрович

Науковий ступiнь — канд. мед. наук

Вчене звання — доцент

Посада— доцент

E-mail — voloshynv@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації та рейтинги:

Доцент кафедри (завуч курсу патоморфології

медичного факультету)

Головата Тетяна Кирилiвна

Науковий ступiнь — канд. мед. наук

Вчене звання — доцент

Посада — доцент

E-mail — golovata@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації та рейтинги:

Доцент кафедри (зав. курсом судової медицини)

Франчук Валентин Васильович

Науковий ступiнь — канд. мед. наук

Вчене звання — доцент

Посада — завідувач курсу судової медицини

E-mail — franchukv@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації та рейтинги:

orcid.org/0000-0001-8484-8049
https://ua.linkedin.com/in/valentyn-franchuk-80ab52117
https://www.mendeley.com/profiles/valentyn--franchuk/
https://www.researchgate.net/profile/Valentyn_Franchuk

Доцент кафедри — Дацко Тамара Вiкторiвна

Науковий ступiнь — канд. мед. наук

Вчене звання — доцент

Посада — доцент

E-mail — datsko_t@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації та рейтинги:

Доцент кафедри — Фурдела Михайло Ярославович

Науковий ступiнь — канд. мед. наук

Вчене звання — доцент

Посада— доцент

E-mail — furdela@tdmu.edu.ua

orcid.org/0000-0002-6816-8614
https://ua.linkedin.com/in/mykhaylo-furdela-00a693113
https://www.mendeley.com/profiles/mykhaylo--furdela/
https://www.researchgate.net/profile/Mykhaylo_Furdela

Доцент кафедри — Трач Росоловська Світлана Василівна

Науковий ступiнь — канд. мед. наук

Вчене звання — доцент

Посада — доцент

E-mail — trachros@tdmu.edu.ua

orcid.org/0000-0001-7322-2200

Доцент кафедри (зав. секційним курсом)

Орел Юрій Миколайович

Науковий ступiнь — канд. мед. наук

Посада — доцент

Асистент кафедри — Слива Андрій Федорович

Посада — асистент

E-mail — slivaaf@tdmu.edu.ua

Особиста сторінка

Наукові публікації та рейтинги:

Асистент кафедри — Гладій Олена Ігорівна

Науковий ступiнь — канд. мед. наук

Посада — асистент

E-mail — kripkaoi@tdmu.edu.ua

Особиста сторінка

Наукові публікації та рейтинги:

kripkaoi@tdmu.edu.ua

Асистент кафедри (завуч курсу патоморфології

стоматологічного факультету) — Юрик Ігор Ігорович

Науковий ступiнь — канд. мед. наук

Посада — асистент

E-mail — Juryk@tdmu.edu.ua

Особиста сторінка

Наукові публікації та рейтинги:

Лаборант кафедри — Соломко Ірина Михайлівна

Посада — лаборант кафедри

Особиста сторнка

Лаборант кафедри — Біланик Ніна Михайлівна

Посада — лаборант кафедри

Особиста сторінка

Колектив кафедри 2017р.