Монографії, видані викладачами кафедри:

 1. Завальнюк А.Х., Кривда Г.В., Юхимець І.О. Отрути та отруєння: судово-медичний аспект: [монографія]/ А.Х. Завальнюк, Г.В. Кривда, І.О. Юхимець. – Одеса : Астропринт, 2009. – 256 с. : іл.
 2. Завальнюк А.Х., Кривда Г.В., Юхимець І.О. Етично- правові аспекти лікарської діяльності в Україні: монографія. – Одеса : Астропринт, 2008. –192 с.
 3. Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського: історія і сучасність. / за редакцією В.В. Файфури., Я.Я. Боднара, А.Х. Завальнюка. Тернопіль. ТДМУ, 2007 . 320 с.
 4. М.Є. Поліщук, В.І. Старча, Є.І. Слинько, А.Х. Завальнюк Вогнепальні ушкодження центральної нервової системи. – Тернопіль : ТДМУ , 2005. – 184 с.
 5. Проблеми остеопорозу / За ред. Ковальчука Л.Я. Тернопіль: Укрмедкнига, 2003, - 446 с.
 6. Чалисов, Иосиф Александрович; Хазанов, Анисим Тимофеевич. Руководство по патологоанатомической диагностике важнейших инфекционных заболеваний человека. 1980.
 7. А.И. Муханов Судебно-медицинская диагностика повреждений тупыми предметами.- Тернополь, 1974.
 8. Хазанов А.Т. Патологическая анатомия и некоторые вопросы патогенеза легочного сердца, Л-д, Медицина, 1971.
 9. Хазанов А.Т. Патологоанатомическая характеристика важнейших заболеваний легких, Л-д, Медицина, 1965.
 10. Хазанов А. Т. Хронічна неспецифічна пневмонія, Київ, 1964.

Патенти, отримані викладачами кафедри:

 1. Патент 97949 Україна. Спосіб моделювання гіперурикемії/ Боднар Я.Я..Кріпка О.І., Юрик І.І. - Бюл. № 7, 10.04.2015.
 2. Патент 66297 Україна. Спосіб моделювання дифузного кардіосклерозу/ Хара М.Р., Боднар Я.Я., Сатурська Г.С., Пелех В.Є.- Бюл. № 24, 26.12.2011.
 3. Патент 97115557 Україна. Спосіб моделювання катехоламінової енцефалопатії / Маркова О.О., Боднар Я.Я., Мисула І.Р. , Хара М.Р., Денефіль О.В., Мисула І.С., Дацко Т.В.- Бюл. № 21, 19.11.97.
 4. Патент 97115558 Україна. Спосіб моделювання гострих виразок шлунка / Маркова О.О., Боднар Я.Я., Мисула І.Р., Хара М.Р., Денефіль О.В., Мисула І.С., Дацко Т.В. - Бюл. № 04, 19.11.97.
 5. Патент 97115596 Україна. Спосіб моделювання адренергічного пошкодження легень / Маркова, Боднар Я.Я., Мисула І.Р., Хара М.Р., Денефіль О.В., Мисула І.С., Дацко Т.В. - Бюл. № 04, 21.11.97.
 6. Патент 97105110 Україна. Спосіб моделювання токсичного гепатиту / Маркова О.О., Боднар Я.Я., Мисула І.Р., Хара М.Р., Денефіль О.В., Мисула І.С., Дацко Т.В.- Бюл. № 8, 20.10.97.
 7. Патент 687356 Україна. Способ определения состояния коронарного кровообращения сердца в прозекторской практике / Гнатюк М.С., Викалюк Ю.Ф., Боднар Я.Я., Гнатюк Л.А.- Бюл. № 7, 1.05.1991 г.
 8. Патент 1597894 Україна.Способ моделирования некрозов миокарда / Маркова Е.А., Боднар Я.Я., Мисула И.Р., Хара М.Р.- Бюл. № 2, 1990.