Монографії, видані викладачами кафедри:

 1. Франчук В.В. Недоліки професійної медичної діяльності: судово-медичні та клініко-соціальні аспекти : монографія / В. В. Франчук. – Львів : Магнолія 2006, 2019. – 248 с.
 2. Завальнюк А.Х., Кривда Г.В., Юхимець І.О. Отрути та отруєння: судово-медичний аспект: [монографія]/ А.Х. Завальнюк, Г.В. Кривда, І.О. Юхимець. – Одеса : Астропринт, 2009. – 256 с. : іл.
 3. Завальнюк А.Х., Кривда Г.В., Юхимець І.О. Етично- правові аспекти лікарської діяльності в Україні: монографія. – Одеса : Астропринт, 2008. –192 с.
 4. Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського: історія і сучасність. / за редакцією В.В. Файфури., Я.Я. Боднара, А.Х. Завальнюка. Тернопіль. ТДМУ, 2007 . 320 с.
 5. М.Є. Поліщук, В.І. Старча, Є.І. Слинько, А.Х. Завальнюк Вогнепальні ушкодження центральної нервової системи. – Тернопіль : ТДМУ , 2005. – 184 с.
 6. Проблеми остеопорозу / За ред. Ковальчука Л.Я. Тернопіль: Укрмедкнига, 2003, - 446 с.
 7. Чалисов, Иосиф Александрович; Хазанов, Анисим Тимофеевич. Руководство по патологоанатомической диагностике важнейших инфекционных заболеваний человека. 1980.
 8. А.И. Муханов Судебно-медицинская диагностика повреждений тупыми предметами.- Тернополь, 1974.
 9. Хазанов А.Т. Патологическая анатомия и некоторые вопросы патогенеза легочного сердца, Л-д, Медицина, 1971.
 10. Хазанов А.Т. Патологоанатомическая характеристика важнейших заболеваний легких, Л-д, Медицина, 1965.
 11. Хазанов А. Т. Хронічна неспецифічна пневмонія, Київ, 1964.

Патенти, отримані викладачами кафедри:

 1. Патент № заявки u201611270, МПКA61M 25/00. Катетр для епідуральної анестезії Костів Святослав Ярославович; Костів Ольга Ігорівна; Боднар Петро Ярославович; Боднар Ярослав Ярославович; Чепіль Іванна Володимирівна; Якимчук Олена Анатоліївна; Коптюх Валерій Васильович — № 114738 заявл. 07.11.2016 Опубліковано: 10.03.2017
 2. Патент № заявки u201611271, МПКA61M 39/00. Провідник катетера для епідуральної анестезії Костів Святослав Ярославович; Костів Ольга Ігорівна; Боднар Петро Ярославович; Боднар Ярослав Ярославович; Чепіль Іванна Володимирівна; Якимчук Олена Анатоліївна; Коптюх Валерій Васильович — №114739 заявл. 07.11.2016 Опубліковано: 10.03.2017
 3. Патент № заявки u201701332, МПК A61M 31/00 A61M 25/00 A61M 19/00 . Спосіб катетеризації епідурального простору Костів Святослав Ярославович; Костів Ольга Ігорівна; Боднар Петро Ярославович; Боднар Ярослав Ярославович; Чепіль Іванна Володимирівна; Якимчук Олена Анатоліївна; Коптюх Валерій Васильович — № 115007 заявл. 07.11.2016 Опубліковано: 27.03.2017
 4. Патент 97949 Україна. Спосіб моделювання гіперурикемії/ Боднар Я.Я..Кріпка О.І., Юрик І.І. - Бюл. № 7, 10.04.2015.
 5. Патент на корисну модель № 68020, Україна, МПК (2012.01) Спосіб гістохімічного визначення холінестерази / Трач Росоловська С.В., Боднар Я.Я., u 2011 10514, заяв. 30.08 2011; опуб. 12.03.2012, Бюл. № 5.
 6. Патент на корисну модель № 66297, Україна, МПК G 09В 23/28 (2006.01) Спосіб моделювання дифузного кардіосклерозу/ Хара М.Р., Боднар Я.Я., Сатурська Г.С., Пелех В.Є.- u 201108088; заяв. 29.06; опуб. 26.12.2011, Бюл. № 24.211
 7. Патент 66297 Україна. Спосіб моделювання дифузного кардіосклерозу/ Хара М.Р., Боднар Я.Я., Сатурська Г.С., Пелех В.Є.- Бюл. № 24, 26.12.2011.
 8. Патент 97115557 Україна. Спосіб моделювання катехоламінової енцефалопатії / Маркова О.О., Боднар Я.Я., Мисула І.Р. , Хара М.Р., Денефіль О.В., Мисула І.С., Дацко Т.В.- Бюл. № 21, 19.11.97.
 9. Патент 97115558 Україна. Спосіб моделювання гострих виразок шлунка / Маркова О.О., Боднар Я.Я., Мисула І.Р., Хара М.Р., Денефіль О.В., Мисула І.С., Дацко Т.В. - Бюл. № 04, 19.11.97.
 10. Патент 97115596 Україна. Спосіб моделювання адренергічного пошкодження легень / Маркова, Боднар Я.Я., Мисула І.Р., Хара М.Р., Денефіль О.В., Мисула І.С., Дацко Т.В. - Бюл. № 04, 21.11.97.
 11. Патент 97105110 Україна. Спосіб моделювання токсичного гепатиту / Маркова О.О., Боднар Я.Я., Мисула І.Р., Хара М.Р., Денефіль О.В., Мисула І.С., Дацко Т.В.- Бюл. № 8, 20.10.97.
 12. Патент 687356 Україна. Способ определения состояния коронарного кровообращения сердца в прозекторской практике / Гнатюк М.С., Викалюк Ю.Ф., Боднар Я.Я., Гнатюк Л.А.- Бюл. № 7, 1.05.1991 г.
 13. Патент 1597894 Україна.Способ моделирования некрозов миокарда / Маркова Е.А., Боднар Я.Я., Мисула И.Р., Хара М.Р.- Бюл. № 2, 1990.