Монографії, патенти

Патенти:

 1. Маркова Е.А.(25%), Боднар Я.Я.(25%), Мисула И.Р.(25%), Хара М.Р.(25%) Способ моделирования некрозов миокарда №1597894, 1990 г.
 2. Гнатюк М.С. (25%), Викалюк Ю.Ф. (25%), Боднар Я.Я. (25%), Гнатюк Л.А. (25%). Способ определения состояния коронарного кровообращения сердца в прозекторской практике. № 687356, 1.05.1991 г.
 3. Маркова О.О. (14,3%), Боднар Я.Я. (14,3%), Мисула І.Р. (14,3%), Хара М.Р. (14,3%), Денефіль О.В. (14,3%), Мисула І.С. (14,3%), Дацко Т.В.(14,3%). Спосіб моделювання токсичного гепатиту № 97105110/8265 20.10.97.
 4. Маркова О.О. (14,3%), Боднар Я.Я. (14,3%), Мисула І.Р. (14,3%), Хара М.Р. (14,3%), Денефіль О.В. (14,3%), Мисула І.С. (14,3%), Дацко Т.В. (14,3%). Спосіб моделювання адренергічного пошкодження легень № 97115596/04 (8288) 21.11.97
 5. Маркова О.О. (14,3%), Боднар Я.Я. (14,3%), Мисула І.Р. (14,3%), Хара М.Р. (14,3%), Денефіль О.В. (14,3%), Мисула І.С. (14,3%), Дацко Т.В. (14,3%). Спосіб моделювання гострих виразок шлунка № 97115558/04 (8289) 19.11.97
 6. Маркова О.О. (14,3%), Боднар Я.Я. (14,3%), Мисула І.Р. (14,3%), Хара М.Р. (14,3%), Денефіль О.В. (14,3%), Мисула І.С. (14,3%), Дацко Т.В.(14,3%). Спосіб моделювання катехоламінової енцефалопатії № 97115557 19.11.97.
 7. Патент на корисну модель № 66297, Україна, МПК G 09В 23/28 (2006.01) Спосіб моделювання дифузного кардіосклерозу/ Хара М.Р., Боднар Я.Я., Сатурська Г.С., Пелех В.Є.- u 201108088; заяв 29.06; опуб. 26.12.2011, Бюл. № 24.211
 8. Патент UA 97949, МПК G09В 23/28 (2006.01) А61 35/14 ( 2015.01)Спосіб моделювання гіперурикемії/ Боднар Я.Я..Кріпка О.І., Юрик І.І. - № u2014 11890; заявл. 03.11.2014; опубл. 10.04.2015. Бюл. № 7.

Монографії:

 1. А.И. Муханов Судебно-медицинская диагностика повреждений тупыми предметами.- Тернополь, 1974.
 2. Завальнюк А.Х., Кривда Г.В., Юхимець І.О. Етично- правові аспекти лікарської діяльності в Україні: монографія. – Одеса : Астропринт, 2008. –192 с.
 3. Завальнюк А.Х., Кривда Г.В., Юхимець І.О. Отрути та отруєння: судово-медичний аспект: [монографія]/ А.Х. Завальнюк, Г.В. Кривда, І.О. Юхимець. – Одеса : Астропринт, 2009. – 256 с. : іл.
 4. М.Є. Поліщук, В.І. Старча, Є.І. Слинько, А.Х. Завальнюк Вогнепальні ушкодження центральної нервової системи. – Тернопіль : ТДМУ , 2005. – 184 с.
 5. Проблеми остеопорозу / За ред. Ковальчука Л.Я. Тернопіль: Укрмедкнига, 2003, - 446 с.
 6. Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського: історія і сучасність. / за редакцією В.В. Файфури., Я.Я. Боднара, А.Х. Завальнюка. Тернопіль. ТДМУ, 2007 . 320 с.
 7. Хазанов А. Т. Хронічна неспецифічна пневмонія, Київ, 1964.
 8. Хазанов А.Т. Патологоанатомическая характеристика важнейших заболеваний легких, Л-д, Медицина, 1965.
 9. Хазанов А.Т. Патологическая анатомия и некоторые вопросы патогенеза легочного сердца, Л-д, Медицина, 1971.
 10. ЧАЛИСОВ, Иосиф Александрович; ХАЗАНОВ, Анисим Тимофеевич. Руководство по патологоанатомической диагностике важнейших инфекционных заболеваний человека. 1980.