Основним напрямком клінічної роботи викладачів кафедри є прижиттєва діагностика захворювань на основі досліджень біопсійного (інтраопераційного, пункційного та аспіраційного) матеріалу. Іншим розділом лікувальної роботи кафедри є посмертна діагностика недуг, що здійснюється під час автопсій, з подальшим обговоренням складних випадків на клініко-патологоанатомічних конференціях, завданням яких є підвищення якості клінічної діагностики і лікування хворих шляхом аналізу клінічно-патоморфологічних даних, виявлення причини та джерела помилок в діагностиці та лікуванні на етапах медичної допомоги.

Викладачі кафедри, які забезпечують навчальний процес на курсі судової медицини, включені до державного Реєстру атестованих судових експертів Міністерства юстиції України. Викладачі судові медики виконують найскладніші у регіоні експертизи за матеріалами кримінальних проваджень у випадках професійних правопорушень медичних працівників, з приводу оцінки стану здоров’я потерпілих осіб від різноманітних травм, вирішують багато інших спеціальних питань для запитів правоохоронних органів. Ця робота протягом багатьох років здійснюється в тісній співпраці з Тернопільським обласним бюро судово-медичної експертизи, зокрема, у таких відділах: танатологічному; відділі експертизи потерпілих, обвинувачених та інших осіб; відділі комісійних судово-медичних експертиз.

На сучасному етапі розвитку медицини внаслідок широкого впровадження у лікарську практику нових гормональних препаратів, антибіотиків, хіміопрепаратів, а також через забруднення довкілля ксенобіотиками відзначають суттєві зміни в клініці, морфології і наслідках недуг, тобто патоморфоз. Він спричиняється також впровадженням у лікарську практику нових реанімаційних заходів, штучного кровообігу, апаратного дихання і трансплантації органів. Лікар став частіше зустрічатися з комбінацією декількох тяжких хвороб. Перед ним постала проблема "патології терапії", тобто хворобливих станів, обумовлених лікарськими заходами. Вказані зміни в медичній практиці ускладнили патологоанатому самостійне визначення патогенезу багатьох процесів, особливо танатогенезу. Для розв'язання цих проблем все частіше впроваджується практика сумісного з лікуючими лікарями обговорення виявлених морфологічних фактів. Крім цього, в наш час широко розповсюджена вузька спеціалізація патологів. Так, патологоанатоми, які працюють в онкодиспансерах, тубдиспансерах, кардіологічних диспансерах, інфекційних лікарнях тощо, стають вузькими спеціалістами. Часто в таких закладах їх робота зводиться до трактування вузького кола захворювань. Це стосується і науково-дослідних інститутів та лабораторій, у яких такі спеціалісти виконують підсобну роботу на замовлення, формально описують виявлені морфологічні зміни і віддають іншим для аналізу та інтерпретації. Часто це трапляється в лабораторіях, де проводять експерименти, наприклад, з вивчення дії нових лікарських засобів. У таких умовах патологоанатом стає морфологом, спеціалістом з вузьким діапазоном мислення, обмеженим даними своєї методики і клінічного спрямування закладу, де він працює.

Актова зала КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги» під час доповіді проф. В.Франчука (06.10.2022р.).

6 жовтня 2022 року професор кафедри патологічної анатомії з секційним курсом та судовою медициною доктор медичних наук Валентин Франчук провів науково-практичне зібрання з лікарями КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги», яке було присвячене особливостям правильного складання первинної медичної документації у випадках різноманітних травм. Під час своєї доповіді «Ушкодження м’яких тканин в практичній діяльності лікаря: правове значення, діагностика, описання в медичній документації», проф. В. Франчук висвітив значимість коректності лікарських записів у історії хвороби для правової захищеності лікарів у випадках судових позовів з приводу скарг на дефекти медичної допомоги, звернув увагу на необхідність докладного опису практичними лікарями об’єктивного статусу пацієнта. Всього у науково-практичному зібранні прийняло участь понад 100 медичних працівників.

Всеукраїнський вебінар для лікарів судово-медичних експертів з питань організації і виконання судово-медичних експертиз у випадках кримінальних проваджень з приводу професійних правопорушень медичних працівників (20 квітня 2021 р.).

20 квітня 2021 року завідувачем курсу судової медицини ТНМУ, доктором медичних наук Валентином Франчуком проведено всеукраїнський вебінар для лікарів судово-медичних експертів, присвячений особливостям організації і виконання судово-медичних експертиз у випадках несприятливих наслідків медичної діяльності.

Відеоконференція відбулась на запрошення Харківського товариства судових медиків і криміналістів імені проф. М.М.Бокаріуса як визнання вагомості для експертної практики наукових здобутків викладачів-судових медиків Тернопільського національного медичного університету імені І.Я.Горбачевського в питаннях судово-медичної оцінки недоліків професійної медичної діяльності. Науковий форум зібрав професорів і викладачів кафедр судової медицини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця, Харківського національного медичного університету, Вінницького національного медичного університету імені М.І.Пирогова, Івано-Франківського національного медичного університету, Буковинського державного медичного університету, Дніпропетровської медичної академії. В роботі конференції і у дискусіях взяли участь начальники обласних бюро судово-медичної експертизи, їх заступники з експертної роботи, завідувачі відділами, районні і міжрайонні судово-медичні експерти, лікарі судово-медичні експерти практично зі всіх регіонів України: Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Луганської, Львівської, Миколаївської, Рівненської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської і Чернівецької областей. Всього понад 100 учасників.

За результатами наукового зібрання прийняті пропозиції щодо удосконалення судово-медичної експертної оцінки лікувально-діагностичної діяльності медичних працівників.

До. Т.К. Головата на стажуванні в клініці Стамбула (2021 рік)

Робоче місце лікаря-патолога у відділенні заморожених зрізів.(м. Стамбул, 2021 рік)

На засіданні Президії Асоціації патологів України, в березні 2021 року, прийнято рішення нагородити доктора медичних наук, завідувача кафедри патологічної анатомії з секційним курсом та судовою медициною Тернопільського національного медичного університету ім. І.Я.Горбачевського Ярослава Ярославовича Боднара вищою відзнакою Асоціації патологів України – медаллю Г.М. Мінха, (диплом № 20 від 15 березня 2021 р.). Цієї нагороди відзначаються особи, які здійснили значний вагомий особистий внесок у розвиток охорони здоров’я та за високий професіоналізм.

Диплом до медалі Г.М. Мінха проф. Я. Боднара (2021 рік)

Нагорода проф. Я. Боднара - медаль Г.М. Мінха (2021 рік)

Медаль Г.М. Мінха проф. Я. Боднара(2021 рік)

Доц. Ю. М. Орел проводить гістологічне дослідження біопсійного матеріалу (2019 рік)

Доц. Ю. М. Орел проводить вирізку операційного матеріалу (2019 рік)

Доц. Дацко Т.В. досліджує гістологічний матеріал (2017 рік)

Як показує практика, більшу частину свого робочого часу патологоанатом загальної практики витрачає на прижиттєву діагностику недуг. Але, використовуючи такі форми біопсії, як пункційну, аспіраційну, трепанобіопсію тощо, а також цитологічний, хімічний та фізичний методи, патологоанатом контролює перебіг лікувального процесу і динаміку захворювання в цілому. До його послуг у наш час звертаються хірурги, онкологи, гастроентерологи, нефрологи, кардіологи. Саме вивчення біопсії нирок, печінки, шкіри дозволило розширити уявлення про патогенез гломерулопатій, вірусних гепатитів, ревматичних хвороб, визначити їх клініко-морфологічні форми.

Сьогодні патологоанатом не обмежується лише констатацією патологічного процесу, а все частіше дає визначення його стадій, прогнози. Якщо раніше досить було діагностувати наявність раку або саркоми, то тепер такий діагноз є неповним. Від патологоанатома вимагають чітко диференціювати гістологічну належність пухлини, ступінь зрілості, адже від цього залежить характер лікарських заходів. Саме це зумовило широке впровадження гістохімічних, електронно-мікроскопічних, морфометричних, імунологічних, морфологічних досліджень. Все частіше для інтерпретації біопсій використовують клініко-лабораторні дані, тому що було б неправильно, широко застосовуючи додаткові методи, давати оцінку патологічному процесу лише за даними морфології. Адже відомо, що інколи біопсію беруть не в типовому місці, а отже, морфологічний діагноз може не збігатися з клінічним. У такому разі в обговоренні результатів беруть участь клініцисти, які є зацікавленими і рівноправними учасниками діагностичного процесу.

Викладачі курсу судової медицини, здійснюючи експертну роботу, виконують судово-медичні розтини померлих у випадках насильної та ненасильної смерті, оглядають потерпілих осіб з приводу встановлення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень та проводять експертизи за матеріалами судово-слідчих справ, вирішуючи спеціальні питання для запитів правосуддя.

Консультативно-діагностична та експертна робота викладачами кафедри виконується на базі структурних підрозділів двох закладів:

1. Тернопільське обласне патологоанатомічне бюро:

· відділення загальної патології – доц. Волошин В.Д., доц. Головата Т.К., ас. Гладій О.І., ас. Юрик І.І.;

· відділення інфекційної патології – проф. Сельський П.Р., ас. Слива А.Ф.;

· відділення біопсійної діагностики – завідувач кафедри проф. Боднар Я.Я., доц. Дацко Т.В., доц. Фурдела М.Я.;

· відділення дитячої патології – доц. Миколенко А.З., доц. Орел Ю.М.

2. Тернопільського обласного бюро судово-медичної експертизи:

· віддлення експертизи живих осіб – доц. Трач Росоловська С.В., доц. Франчук В.В.;

· відділення експертизи трупів – доц. Трач Росоловська С.В.

Між згаданими закладами та нашим університетом укладені угоди про співпрацю, метою якої є удосконалення та унаочнення навчального процесу на кафедрі патологічної анатомії з секційним курсом та судової медицини при вивченні студентами дисциплін "Патоморфологія" та "Секційний курс"; оптимізації використання матеріальних, кадрових, та інших ресурсів і наукового потенціалу університету та бюро; покращення якості медичного забезпечення населення Тернопільської області за рахунок проведення науково-практичних досліджень, підвищення ефективності діагностики захворювань, контролю за лікувальною роботою на підставі клініко-морфологічного аналізу, зростання кваліфікаційного рівня лікарів.

Доц. Орел Ю.М. є головним позаштатним спеціалістом управління охорони здоров'я Тернопільської облдержадміністрації із дитячої патологічної анатомії.

Викладачі кафедри систематично проходять курси підвищення кваліфікації, тематичного удосконалення, передатестаційні цикли з подальшою атестацією щодо присвоєння чи підтвердження кваліфікаційних категорій, розподіл яких представлений на діаграмі.

Доц. М. Я. Фурдела проводить вирізку біопсійного матеріалу (2018 рік)

Результати лікувальної роботи кафедри за 2018 рік

Серед перспективних завдань кафедри на майбутнє – запровадити методи імуногістохімічної діагностики патологічних процесів в наукових та діагностичних цілях.

доц. Орел Ю.М., лікар Мацей Качоровскій, доц. Дацко Т.В. та проф. Агнешка Гальон у патоморфологічній лабораторії Вроцлавського медичного університету (2018 рік)

У липні 2018 р. доц. Дацко Т.В. та доц. Орел Ю.М. проходили стажування у Вроцлавському медичному університеті з метою ознайомлення із основними принципами організації та методиками виконання імуногістохімічного дослідження біопсійного матеріалу при онкологічних захворюваннях. Стажування проходило у формі спільного діагностичного процесу разом з лікарями відділення патоморфології та подальшої дискусії і обговорення результатів. Враховуючи специфіку хірургічної роботи Вроцлавської університетської лікарні, основний обсяг біопсійного матеріалу складали пухлини шлунково-кишкового тракту, молочної залози, передміхурової залози, жіночих статевих органів, центральної нервової системи, нирок. Слід згадати про широке застосування пункційної біопсії печінки та нирок при встановленні клінічного діагнозу. При цьому імуногістохімічні методики використовуються не лише для виявлення пухлин, але й для верифікації інших патологій, зокрема різних форм гломерулопатій. В цілому застосовується більш, ніж 80 імуногістохімічних маркерів, переважно у різних комбінаціях, залежно від первинної оцінки характеру патології, яка дається на підставі гістологічної картини при банальних методиках забарвлення.

доц. Фурдела М.Я. з завідувачем кафедри патоморфології Вроцлавського медичного університету проф. Міхалом Єленєм (2017 рік)

У квітні 2017 р доц. Фурдела М.Я. проходив стажування у Вроцлавському медичному університеті на базі кафедри і відділення патоморфології та онкологічної цитології, які входять до складу університетської лікарні. Метою стажування було вивчення морфологічних маркерів онкологічної патології щитовидної, молочної залоз, а також передпухлинних процесів шийки матки та пухлин нирок.

доц. В.В.Франчук доповідає про особливості недоліків медичної допомоги серед лікарів-терапевтів та шляхи їх профілактики

(щорічне зібрання обласного товариства лікарів-терапевтів Тернопільської області, університетська лікарня, жовтень 2017)