Лікувальна робота

Основним напрямком клінічної роботи викладачів кафедри є прижиттєва діагностика захворювань на основі досліджень біопсійного (інтраопераційного, пункційного та аспіраційного) матеріалу. Іншим розділом лікувальної роботи кафедри є посмертна діагностика недуг, що здійснюється під час автопсій, з подальшим обговоренням складних випадків на клініко-патологоанатомічних конференціях, завданням яких є підвищення якості клінічної діагностики і лікування хворих шляхом аналізу клінічно-патоморфологічних даних, виявлення причини та джерела помилок в діагностиці та лікуванні на етапах медичної допомоги. Крім того, викладачі, здійснюючи експертну роботу, виконують судово-медичні розтини померлих у випадках насильної та ненасильної смерті, оглядають потерпілих осіб з приводу встановлення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень та проводять експертизи за матеріалами судово-слідчих справ, вирішуючи спеціальні питання для запитів правосуддя.

На фото завідувач кафедри проф. Боднар Я.Я. обговорює з доцентами складний діагностичний випадок.

Консультативно-діагностична та експертна робота викладачами кафедри виконується на базі структурних підрозділів двох закладів:

1. Тернопільське обласне патологоанатомічне бюро:

· відділення загальної патології – доц. Волошин В.Д., доц. Головата Т.К., ас. Гладій О.І., ас. Юрик І.І.;

· відділення інфекційної патології – проф. Сельський П.Р., ас. Слива А.Ф.;

· відділення біопсійної діагностики – завідувач кафедри проф. Боднар Я.Я., доц. Дацко Т.В., доц. Фурдела М.Я.;

· відділення дитячої патології – доц. Миколенко А.З., доц. Орел Ю.М.

2. Тернопільського обласного бюро судово-медичної експертизи:

· віддлення експертизи живих осіб – доц. Трач Росоловська С.В., доц. Франчук В.В.;

· відділення експертизи трупів – доц. Трач Росоловська С.В.

Між згаданими закладами та нашим університетом укладені угоди про співпрацю, метою якої є удосконалення та унаочнення навчального процесу на кафедрі патологічної анатомії з секційним курсом та судової медицини при вивченні студентами дисциплін "Патоморфологія" та "Секційний курс"; оптимізації використання матеріальних, кадрових, та інших ресурсів і наукового потенціалу університету та бюро; покращення якості медичного забезпечення населення Тернопільської області за рахунок проведення науково-практичних досліджень, підвищення ефективності діагностики захворювань, контролю за лікувальною роботою на підставі клініко-морфологічного аналізу, зростання кваліфікаційного рівня лікарів.

Доц. Орел Ю.М. є головним позаштатним спеціалістом управління охорони здоров'я Тернопільської облдержадміністрації із дитячої патологічної анатомії.

Викладачі кафедри систематично проходять курси підвищення кваліфікації, тематичного удосконалення, передатестаційні цикли з подальшою атестацією щодо присвоєння чи підтвердження кваліфікаційних категорій, розподіл яких представлений на діаграмі.

Результати лікувальної роботи кафедри у 2017 р. представлені у таблиці:

Серед перспективних завдань кафедри на майбутнє – запровадити методи імуногістохімічної діагностики патологічних процесів в наукових та діагностичних цілях.