Дисертації, захищені співробітниками кафедри:

 1. Слива А. Ф. "Патоморфологічні особливості гіперпластичних процесів ендометрія у жінок пре- та менопаузального віку" за спеціальністю – 14.03.02 – патологічна анатомія (Харків, 2021).

 2. Франчук В. В. "Судово-медична експертиза у випадках неналежної професійної діяльності медичних працівників" за спеціальністю – 14.01.25 – судова медицина (Харків, 2021).

 3. Гладій О. І. "Вікові особливості ремоделювання серця при експериментальній гіперурикемії" за спеціальністю – 14.03.01 – нормальна анатомія (Тернопіль, 2017).

 4. Юрик І. І. "Особливості ремоделювання судинного русла задніх кінцівок щурів дорепродуктивного та репродуктивного віку за умов гіперурикемії і гіперхолестеролемії" за спеціальністю – 14.03.01 – нормальна анатомія (Тернопіль, 2017).

 5. Сельський П. Р. " Інформаційна система управління якістю підготовки фахівців та надання медичної допомоги на первинному рівні" за спеціальністю – 14.03.11 – медична та біологічна інформатика і кібернетика (Тернопіль, 2013).

 6. Трач Росоловська С.В. "Вікові особливості ремоделювання серця при експериментальній гіперглікемії" за спеціальністю – 14.03.01 – нормальна анатомія (Тернопіль, 2012).

 7. Миколенко А. З. "Особливості клінічного перебігу, лікування та реабілітації хронічної поєднаної гастродуоденальної та гепатобіліарної патології у дітей на тлі окремих фонових станів" за спеціальністю – 14.01.10 – педіатрія (Тернопіль, 2009).

 8. Головата Т. К. "Стан строми і мікроциркуляторного русла серця при хронічній алкогольній інтоксикації" за спеціальністю – 14.03.01 – нормальна анатомія (Тернопіль, 2008).

 9. Орел Ю. М. "Порівняльно–анатомічні аспекти кровопостачання плаценти і легень при різних ступенях плацентарної недостатності" за спеціальністю – 14.03.01 – нормальна анатомія (Тернопіль, 2007).

 10. Фурдела М. Я. "Структурно-функціональні особливості серця та його провідної системи при розладах ритму і провідності, зумовлених цукровим діабетом" за спеціальністю – 14.03.01 – нормальна анатомія (Тернопіль, 2007).

 11. Сельський П. Р. "Патоморфологія фонових захворювань шийки матки. Імунологічний та мікробіологічний аспекти" за спеціальністю – 14.03.02 – патологічна анатомія (Тернопіль, 2004).

 12. Дацко Т. В. "Вплив кардіотоксичної дози адреналіну на метаболізм і морфологію печінки у тварин з різною стійкістю до гіпоксії" за спеціальністю – 14.03.04 – патологічна фізіологія (Тернопіль, 2001).

 13. Франчук В. В. "Морфометричні показники серця при наглій смерті від атеросклерозу коронарних судин та їх судово-медичне значення" за спеціальністю – 14.01.25 – судова медицина (Київ, 1999).

 14. Кузів О. Є. "Морфологія лімфоїдних органів в умовах повного голоду" за спеціальністю – 14.00.15 – патологічна анатомія (Харків, 1997).

 15. Волошин В. Д. "Морфофункціональна перебудова кісток скелету при загальній дегідратації у віковому аспекті" за спеціальністю – 14.03.01 – нормальна анатомія (Харків, 1995).

 16. Завальнюк А. Х. "Експертні критерії смертельних ушкоджень людини сільськогосподарськими машинами та механізмами" за спеціальністю – 14.01.25 – судова медицина (Москва, 1993).

 17. Романюк А. М. "Морфофункциональные нарушения костей скелета при ожоговой болезни и пути их коррекции" за спеціальністю – 14.00.15 – патологічна анатомія, 14.00.02 – нормальна анатомія (Харків, 1992).

 18. Пашко К. О. "Морфофункціональні зміни коркових нейронів при опіковій травмі і застосуванні антиоксидантів" за спеціальністю – 14.00.15 – патологічна анатомія (Харків, 1992).

 19. Боднар Я. Я. "Особливості морфологічних проявів ураження серця при порушенні водно-електролітного обміну організму" за спеціальністю – 14.00.15 – патологічна анатомія (Москва, 1989).

 20. Вікалюк Ю. Ф. "Патоморфология лимфатических путей легких при хронических заболеваниях" за спеціальністю – 14.00.15 – патологічна анатомія (Москва, 1988).

 21. Боднар Я. Я. "Патологічна анатомія та деякі питання патогенезу хронічних неспецифічних бронхопневмоній" за спеціальністю – 14.00.15 – патологічна анатомія (Донецьк, 1974).

 22. Гасюк А. П. "Морфологические и гистохимические изменения легочного сердца при хронических заболеваниях легких" за спеціальністю – 14.00.15 – патологічна анатомія (Киев, 1969).

 23. Вікалюк Ю. Ф. "Патологическая анатомия лимфатической системы печени человека при циррозах" за спеціальністю – 14.00.15 – патологічна анатомія (Чернівці, 1964).

Дисертації, які виконані під керівництвом проф. Боднара Я. Я.:

 1. Гладій О. І. "Вікові особливості ремоделювання серця при експериментальній гіперурикемії" за спеціальністю – 14.03.01 – нормальна анатомія (Тернопіль, 2017).

 2. Юрик І. І. "Особливості ремоделювання судинного русла задніх кінцівок щурів дорепродуктивного та репродуктивного віку за умов гіперурикемії і гіперхолестеролемії" за спеціальністю – 14.03.01 – нормальна анатомія (Тернопіль, 2017).

 3. Сорока І. О. "Морфофункціональні зміни кори головного мозку при хронічному ендотоксикозі" за спеціальністю – 14.03.04 – патологічна фізіологія (Тернопіль, 2015).

 4. Ваврух П. О. "Структурно-функціональні особливості ремоделювання серця при індукованій кардіоміопатії за умов онкологічної патології" – 14.03.02 – патологічна анатомія (Тернопіль, 2013).

 5. Габор Г. Г. "Структурно-функціональні особливості та динаміка апоптоз-опосередкованих факторів печінки при синдромі гострого рошкодження легень за спеціальністю – 14.03.01 – нормальна анатомія (Тернопіль, 2013).

 6. Трач Росоловська С.В. "Вікові особливості ремоделювання серця при експериментальній гіперглікемії" за спеціальністю – 14.03.01 – нормальна анатомія (Тернопіль, 2012).

 7. Головата Т. К. "Стан строми і мікроциркуляторного русла серця при хронічній алкогольній інтоксикації" за спеціальністю – 14.03.01 – нормальна анатомія (Тернопіль, 2008).

 8. Фурдела М. Я. "Структурно-функціональні особливості серця та його провідної системи при розладах ритму і провідності, зумовлених цукровим діабетом" за спеціальністю – 14.03.01 – нормальна анатомія (Тернопіль, 2007).

 9. Кузів О. І. "Патогенетичне обгрунтування корекції тетрахлорметанового гепатозу повним голодування та поєднання його з ентеросорбцією" за спеціальністю – 14.03.04 – патологічна фізіологія (Тернопіль, 2004).

 10. Сельський П. Р. "Патоморфологія фонових захворювань шийки матки. Імунологічний та мікробіологічний аспекти" за спеціальністю – 14.03.02 – патологічна анатомія (Тернопіль, 2004).

 11. Творко В. М. "Морфофунціональні особливості міокарда при адаптації організму до загального зневоднення" за спеціальністю – 14.03.01 – нормальна анатомія (Тернопіль, 2002).

 12. Кузів О. Є. "Морфологія лімфоїдних органів в умовах повного голоду" за спеціальністю – 14.00.15 – патологічна анатомія (Харків, 1997).

 13. Пашко К. О. "Морфофункціональні зміни коркових нейронів при опіковій травмі і застосуванні антиоксидантів" за спеціальністю – 14.00.15 – патологічна анатомія (Харків, 1992).

Дисертації, які виконані під керівництвом проф. П. Р. Сельського:

 1. Телев'як А. Т. "Особливості ремоделювання судин та скелетних м'язів задніх кінцівок щурів при оклюзії стегнової артерії та її декомпресії" за спеціальністю 14.03.01 – нормальна анатомія (Терпоніль 2019).

 2. Вересюк Т. О. "Особливості морфофункціональної перебудови судинного русла та м’яких тканин задніх кінцівок щурів за умов ішемії-реперфузії та корекції карбацетамом" за спеціальністю 14.03.01 – нормальна анатомія (Терпоніль 2021).

 3. Слива А. Ф. "Патоморфологічні особливості гіперпластичних процесів ендометрія у жінок пре- та менопаузального віку" за спеціальністю – 14.03.02 – патологічна анатомія (Харків, 2021).

Дисертації, які виконані під керівництвом доц. Волошина В. Д.:

1. Давибіда Н. О. "Морфофункціональна характеристика довгих кісток за різних режимів рухової активності у віковому аспекті" за спеціальністю – 14.03.01 – нормальна анатомія (Тернопіль, 2010).