Дисертації, захищені співробітниками кафедри:

 1. Гладій О. І. "Вікові особливості ремоделювання серця при експериментальній гіперурикемії" за спеціальністю – 14.03.01 – нормальна анатомія (Тернопіль, 2017).
 2. Юрик І. І. "Особливості ремоделювання судинного русла задніх кінцівок щурів дорепродуктивного та репродуктивного віку за умов гіперурикемії і гіперхолестеролемії" за спеціальністю – 14.03.01 – нормальна анатомія (Тернопіль, 2017).
 3. Сельський П. Р. " Інформаційна система управління якістю підготовки фахівців та надання медичної допомоги на первинному рівні" за спеціальністю – 14.03.11 – медична та біологічна інформатика і кібернетика (Тернопіль, 2013).
 4. Трач Росоловська С.В. "Вікові особливості ремоделювання серця при експериментальній гіперглікемії" за спеціальністю – 14.03.01 – нормальна анатомія (Тернопіль, 2012).
 5. Миколенко А. З. "Особливості клінічного перебігу, лікування та реабілітації хронічної поєднаної гастродуоденальної та гепатобіліарної патології у дітей на тлі окремих фонових станів" за спеціальністю – 14.01.10 – педіатрія (Тернопіль, 2009).
 6. Головата Т. К. "Стан строми і мікроциркуляторного русла серця при хронічній алкогольній інтоксикації" за спеціальністю – 14.03.01 – нормальна анатомія (Тернопіль, 2008).
 7. Орел Ю. М. "Порівняльно–анатомічні аспекти кровопостачання плаценти і легень при різних ступенях плацентарної недостатності" за спеціальністю – 14.03.01 – нормальна анатомія (Тернопіль, 2007).
 8. Фурдела М. Я. "Структурно-функціональні особливості серця та його провідної системи при розладах ритму і провідності, зумовлених цукровим діабетом" за спеціальністю – 14.03.01 – нормальна анатомія (Тернопіль, 2007).
 9. Сельський П. Р. "Патоморфологія фонових захворювань шийки матки. Імунологічний та мікробіологічний аспекти" за спеціальністю – 14.03.02 – патологічна анатомія (Тернопіль, 2004).
 10. Дацко Т. В. "Вплив кардіотоксичної дози адреналіну на метаболізм і морфологію печінки у тварин з різною стійкістю до гіпоксії" за спеціальністю – 14.03.04 – патологічна фізіологія (Тернопіль, 2001).
 11. Франчук В. В. "Морфометричні показники серця при наглій смерті від атеросклерозу коронарних судин та їх судово-медичне значення" за спеціальністю – 14.01.25 – судова медицина (Київ, 1999).
 12. Кузів О. Є. "Морфологія лімфоїдних органів в умовах повного голоду" за спеціальністю – 14.00.15 – патологічна анатомія (Харків, 1997).
 13. Волошин В. Д. "Морфофункціональна перебудова кісток скелету при загальній дегідратації у віковому аспекті" за спеціальністю – 14.03.01 – нормальна анатомія (Харків, 1995).
 14. Завальнюк А. Х. "Експертні критерії смертельних ушкоджень людини сільськогосподарськими машинами та механізмами" за спеціальністю – 14.01.25 – судова медицина (Москва, 1993).
 15. Романюк А. М. "Морфофункциональные нарушения костей скелета при ожоговой болезни и пути их коррекции" за спеціальністю – 14.00.15 – патологічна анатомія, 14.00.02 – нормальна анатомія (Харків, 1992).
 16. Пашко К. О. "Морфофункціональні зміни коркових нейронів при опіковій травмі і застосуванні антиоксидантів" за спеціальністю – 14.00.15 – патологічна анатомія (Харків, 1992).
 17. Боднар Я. Я. "Особливості морфологічних проявів ураження серця при порушенні водно-електролітного обміну організму" за спеціальністю – 14.00.15 – патологічна анатомія (Москва, 1989).
 18. Вікалюк Ю. Ф. "Патоморфология лимфатических путей легких при хронических заболеваниях" за спеціальністю – 14.00.15 – патологічна анатомія (Москва, 1988).
 19. Боднар Я. Я. "Патологічна анатомія та деякі питання патогенезу хронічних неспецифічних бронхопневмоній" за спеціальністю – 14.00.15 – патологічна анатомія (Донецьк, 1974).
 20. Гасюк А. П. "Морфологические и гистохимические изменения легочного сердца при хронических заболеваниях легких" за спеціальністю – 14.00.15 – патологічна анатомія (Киев, 1969).
 21. Вікалюк Ю. Ф. "Патологическая анатомия лимфатической системы печени человека при циррозах" за спеціальністю – 14.00.15 – патологічна анатомія (Чернівці, 1964).

Дисертації, які виконані під керівництвом проф. Боднара Я. Я.:

 1. Гладій О. І. "Вікові особливості ремоделювання серця при експериментальній гіперурикемії" за спеціальністю – 14.03.01 – нормальна анатомія (Тернопіль, 2017).
 2. Юрик І. І. "Особливості ремоделювання судинного русла задніх кінцівок щурів дорепродуктивного та репродуктивного віку за умов гіперурикемії і гіперхолестеролемії" за спеціальністю – 14.03.01 – нормальна анатомія (Тернопіль, 2017).
 3. Сорока І. О. "Морфофункціональні зміни кори головного мозку при хронічному ендотоксикозі" за спеціальністю – 14.03.04 – патологічна фізіологія (Тернопіль, 2015).
 4. Ваврух П. О. "Структурно-функціональні особливості ремоделювання серця при індукованій кардіоміопатії за умов онкологічної патології" – 14.03.02 – патологічна анатомія (Тернопіль, 2013).
 5. Габор Г. Г. "Структурно-функціональні особливості та динаміка апоптоз-опосередкованих факторів печінки при синдромі гострого рошкодження легень за спеціальністю – 14.03.01 – нормальна анатомія (Тернопіль, 2013).
 6. Трач Росоловська С.В. "Вікові особливості ремоделювання серця при експериментальній гіперглікемії" за спеціальністю – 14.03.01 – нормальна анатомія (Тернопіль, 2012).
 7. Головата Т. К. "Стан строми і мікроциркуляторного русла серця при хронічній алкогольній інтоксикації" за спеціальністю – 14.03.01 – нормальна анатомія (Тернопіль, 2008).
 8. Фурдела М. Я. "Структурно-функціональні особливості серця та його провідної системи при розладах ритму і провідності, зумовлених цукровим діабетом" за спеціальністю – 14.03.01 – нормальна анатомія (Тернопіль, 2007).
 9. Кузів О. І. "Патогенетичне обгрунтування корекції тетрахлорметанового гепатозу повним голодування та поєднання його з ентеросорбцією" за спеціальністю – 14.03.04 – патологічна фізіологія (Тернопіль, 2004).
 10. Сельський П. Р. "Патоморфологія фонових захворювань шийки матки. Імунологічний та мікробіологічний аспекти" за спеціальністю – 14.03.02 – патологічна анатомія (Тернопіль, 2004).
 11. Творко В. М. "Морфофунціональні особливості міокарда при адаптації організму до загального зневоднення" за спеціальністю – 14.03.01 – нормальна анатомія (Тернопіль, 2002).
 12. Кузів О. Є. "Морфологія лімфоїдних органів в умовах повного голоду" за спеціальністю – 14.00.15 – патологічна анатомія (Харків, 1997).
 13. Пашко К. О. "Морфофункціональні зміни коркових нейронів при опіковій травмі і застосуванні антиоксидантів" за спеціальністю – 14.00.15 – патологічна анатомія (Харків, 1992).

Дисертації, які виконані під керівництвом доц. Волошина В. Д.:

1. Давибіда Н. О. "Морфофункціональна характеристика довгих кісток за різних режимів рухової активності у віковому аспекті" за спеціальністю – 14.03.01 – нормальна анатомія (Тернопіль, 2010).