Науково-дослідні роботи

2007-2009 р. Клініко-морфологічні зміни систем організму при цукровому діабеті і тиреопатіях у віковому аспекті (Керівник НДР – Я. Боднар)

2010 - 2012 р. "Вивчення патогенетичної ролі інфекційних чинників на перебіг соматичної патології у дітей (сумісно з кафедрою педіатрії №2)

2013-2016 р. "Патоморфологічні особливості поліморбідності при гострій абдомінальній та судинній патології" (cумісно з кафедрою хірургії № 2), а також "Біохімічні механізми токсичності наночастинок різної природи та інших антропогенних і біогенних токсикантів в біологічних системах" (cумісно з кафедрою медичної біохімії та клінічної фармації).

2017-2018 р. "Визначення структури і тенденцій післяопераційних гнійно-септичних ускладнень у хворих з гострою хірургічною патологією" (сумісно з кафедрою хірургії ННІ ПО), а також "Біохімічні механізми порушень метаболізму за умов надходження до організму токсикантів різного ґенезу" (сумісно з кафедрою фармації ННІ ПО, кафедрою медичної біохімії)