1. 0119U002805 "Розробка нових відкритих (міні-доступ) і лапароскопічних операційних втручань при лікуванні захворювань органів черевної порожнини на принципах мультимодальної програми "fast track surgery"" (сумісно з кафедрою хірургії ННІ ПО), (2018-2021 рр., керівник проф. Я. Я. Боднар).

  2. 018U004098 Морфофункціональні особливості ремоделювання скелетних м'язів нижніх кінцівок при коксартрозі та експериментальне обґрунтування їх корекції наноматеріалами, номер державної реєстрації. (2018-2021 рр., керівник проф. Я. Я. Боднар).

  3. 0119U000509 Кібер-фізичне моделювання в дослідженнях медико-біологічних процесів. (2018-2021 рр., керівник проф. Я. Я. Боднар).

  4. 018U004098 "Морфофункціональні особливості ремоделювання скелетних м'язів нижніх кінцівок при коксартрозі та експериментальне обґрунтування їх корекції наноматеріалами, номер державної реєстрації. (2017-2020 рр., керівник проф. Я. Я. Боднар).

  5. 0116U003354 "Визначення структури і тенденцій післяопераційних гнійно-септичних ускладнень у хворих з гострою хірургічною патологією" (сумісно з кафедрою хірургії ННІ ПО), а також "Біохімічні механізми порушень метаболізму за умов надходження до організму токсикантів різного ґенезу" (сумісно з кафедрою фармації ННІ ПО, кафедрою медичної біохімії), (2017-2018 рр., керівник проф. Я. Я. Боднар).

  6. 014U003589 "Патоморфологічні особливості поліморбідності при гострій абдомінальній та судинній патології" (cумісно з кафедрою хірургії № 2), а також "Біохімічні механізми токсичності наночастинок різної природи та інших антропогенних і біогенних токсикантів в біологічних системах" (cумісно з кафедрою медичної біохімії та клінічної фармації), (2013-2016 рр., керівник проф. Я. Я. Боднар).

  7. 011U003640 "Вивчення патогенетичної ролі інфекційних чинників на перебіг соматичної патології у дітей" (сумісно з кафедрою педіатрії №2), (2010 - 2012 рр., керівник проф. Я. Я. Боднар).

  8. 0107U004455 "Клініко-морфологічні зміни систем організму при цукровому діабеті і тиреопатіях у віковому аспекті" (Керівник НДР – Я. Боднар), (2007-2009 рр., керівник проф. Я. Я. Боднар).