ed

Професорсько-викладацький склад кафедри

Завідувач кафедри — Боднар Ярослав Ярославович

Науковий ступiнь — д.м.н.

Вчене звання — професор

Посада— завідувач кафедри

E-mail — bodnarya@tdmu.edu.ua

Освіта:

У 1970 році здобув вищу медичну освіту в Тернопільському медичному інституті. Вся науково-педагогічна діяльність пов’язана із кафедрою патологічної анатомії з секційним курсом та судової медицини ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського»: аспірант (1970-1972 р.), асистент (1972-1993 р.), доцент (1993-1994 р.), професор (з 1994 р.), завідувач кафедри патологічної анатомії з секційним курсом та судової медицини (з 1994 р.).

Наукова діяльність:

Кандидат медичних наук з 1974 р. Тема дисертаційної роботи - "Патологічна анатомія та деякі питання патогенезу хронічних неспецифічних бронхопневмоній".

Доктор медичних наук з 1992р. Тема дисертаційної роботи - "Особливості морфологічних проявів ураження серця при порушенні водно-електролітного обміну організму"

Є автором понад 312 наукових праць, отримав 9 патентів на винахід, співавтор: 4 підручників, 6 посібників, 2 монографій, 3 електронних посібників.

Підготував 1 доктора мед.наук, 10 кандидатів мед.наук.

Основні напрями наукової діяльності: проблеми клініко-морфологічних проявів патології легень, серця і шлунка.

Нагороди:

Нагороджений Почесною Грамотою Верховної ради України (2007), Почесними Грамотами Міністерства охорони здоров’я України (1970, 1994, 2002), Орденом князя К. Острозького (2010), Лауреат Всеукраїнської премії ім. С. Подолинського в галузі медицини (2006).

Членство у наукових товариствах:

Член Наукового товариства ім. Т.Г. Шевченка (з 2002 року), Всеукраїнської асоціації патологів України (з 1993 р.), академік Міжнародної академії інтегративної антропології (з 1993 р.), член спеціалізованої вченої ради у Львівському національному медичному університеті ім. Данила Галицького (з 2001 р.).

Професор кафедри— Сельський Петро Романович

Науковий ступiнь — д.м.н.

Вчене звання — професор

Посада— професор

E-mail — selskyy@tdmu.edu.ua

Освіта:

У 1998 році здобув вищу медичну освіту в Тернопільській державній медичній академії імені І. Я. Горбачевського. Науково-педагогічна діяльність пов’язана із кафедрою патологічної анатомії з секційним курсом та судової медицини ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського»: аспірант (2000-2001 рр.), асистент (2001-2005 рр.), доцент (2005-2012 рр.), професор (з 2012 р.).

Наукова діяльність:

Кандидат медичних наук з 2005 р. Тема дисертаційної роботи - "Патологічна морфологія фонових захворювань шийки матки. Імунологічний та мікробіологічний аспекти".

Доктор медичних наук з 2014 р. Тема дисертаційної роботи - "Інформаційна система управління якістю підготовки фахівців та надання медичної допомоги на первинному рівні"

Є автором понад 80 наукових праць, 3 авторських свідоцтв, автор 1 монографії, співавтор 2 посібників та 1 монографії.

Основні напрями наукової діяльності: проблеми клініко-морфологічних проявів патології матки, ендокринної системи; застосуванння інноваційно-інформаційних методик у медичних дослідженнях та розробка інформаційних систем при підготовці медичних фахівців.

Нагороди:

Нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2012), Почесними грамотами Тернопільської обласної ради (2007, 2011).

Членство у наукових товариствах:

Член Всеукраїнської асоціації патологів України (з 2004 р.).

Доцент кафедри (завуч)— Миколенко Анна Захаріївна

Науковий ступiнь — к.м.н.

Посада— доцент

E-mail — mykolenko@tdmu.edu.ua

Освіта:

Тернопільська державна медична академія імені І.Я. Горбачевського, лікувальний факультет за спеціальністю “Лікувальна справа”; 1993 – 1999 р. 1999 – 2000 pp. – лікар-інтерн Тернопільської ОДККЛ. 2002 – 2007 р.р. – аспірант без відриву від виробництва кафедри педіатрії з дитячою хірургією Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського.

З грудня 2010 року – асистент кафедри патологічної анатомії з секційним курсом та судової медицини Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського. З 2015 року на посаді доцента кафедри.

Наукова діяльність:

Кандидат медичних наук з 2009 року. Тема дисертаційної роботи – "Особливості клінічного перебігу, лікування та реабілітації хронічної поєднаної гастродуоденальної та гепатобіліарної патології у дітей на тлі окремих фонових станів" за спеціалізацією «Педіатрія». Є автором 38 наукових праць, співавтором наукового посібника та 2 раціоналізаторських пропозицій.

Членство у наукових товариствах:

Член Всеукраїнської асоціації патологів України з 2012 року.

Доцент кафедри (завуч курсу патоморфології

стоматологічного факультету)—

Волошин Володимир Дмитрович

Науковий ступiнь — к.м.н.

Вчене звання — доцент

Посада— доцент

E-mail — voloshynv@tdmu.edu.ua

Освіта:

У 1992 році закінчив навчання у Тернопільському державному медичному інституті і до 1995 року продовжував навчання в аспірантурі при кафедрі анатомії людини під керівництвом Заслуженого діяча науки і техніки України проф. Я.І. Федонюка. У період 1995-2001 рр.. – асистент кафедри анатомії людини; 2001-2006 рр.. – доцент кафедри анатомії людини; з 2007 р. – доцент кафедри патологічної анатомії з секційним курсом та судової медицини.

У 1997-2001 рр. очолював раду молодих учених університету.

Наукова діяльність:

У 1996 році захистив дисертацію на тему: “Морфо-фунціональна перебудова кісток скелету при загальній дегідратації у віковому аспекті” у спеціалізованій вченій раді Харківського державного мед.університету. Одержав звання кандидата медичних наук.

Є співавтором 3 посібників з анатомії людини; співавтор 2 посібників та 1 атласу з патологічної анатомії.

Є автором та співавтором більше 200 наукових праць.

Підготував 1 кандидата мед. наук.

Коло наукових інтересів охоплює проблему адаптаційних перетворень кісток скелета та вплив хронічного стресового навантаження на структурно-функціональний стан ендокринних органів.

Нагороди:

Лауреат премії Української академії наук в галузі біології, хімії і медицини, нагороджений Дипломом ІІ ступеня (2003 р.); стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих вчених (1998-2000 рр..)

Членство у наукових товариствах:

Член-кореспондентом Академії Наук Національного Прогресу України з 1998 р.

Член Асоціації патологів України.

Доцент кафедри (завуч курсу патоморфології

медичного факультету)—

Головата Тетяна Кирилiвна

Науковий ступiнь — к.м.н.

Вчене звання — доцент

Посада— доцент

E-mail — golovata@tdmu.edu.ua

Освіта:

У 1979 році здобула вищу медичну освіту в Тернопільському медичному інституті. В 1979-1980 р. пройшла інтернатуру по терапії на базі Рівненської міської лікарні і до 1981 року працювала на посаді дільничного терапевта Млинівської центральної районної лікарні. З 01.04.1982 р. по 01.02.1994 р. працювала на посаді судово-медичного експерта-гістолога Тернопільського обласного бюро судово-медичної експертизи, а з 01.02. 1994 р. перейшла працювати у Тернопільський державний медичний інститут на посаду асистента кафедри патологічної анатомії з секційним курсом та судової медицини (1994-2010 р. р.). З 2010 року- доцент цієї кафедри.

Наукова діяльність:

Кандидат медичних наук з 2008 р. Тема дисертаційної роботи - «Стан строми і мікроциркуляторного русла серця при хронічній алкогольній інтоксикації» .

Є автором понад 60 наукових праць, отримала 1 деклараційний патент на корисну модель та 3 свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір, співавтор 2-х підручників, 1 посібника, 1 фундаментального атласу.

Основні напрями наукової діяльності: проблеми клініко-морфологічних проявів патології серця і сечового міхура.

Членство у наукових товариствах:

Член Асоціації патологів України

Доцент кафедри (зав. курсом судової медицини)—

Франчук Валентин Васильович

Науковий ступiнь — к.м.н.

Вчене звання — доцент

Посада— завідувач курсу судової медицини

E-mail — franchukv@tdmu.edu.ua

Освіта:

Франчук Валентин Васильович (4.11.1966.) – випускник Тернопільського медичного інститут (1989), завідувач курсу судової медицини Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачовського (з 2007 р.), кандидат медичних наук з спеціальності «судова медицина», доцент, лікар судово-медичний експерт І-ої кваліфікаційного категорії, судовий експерт 4-го кваліфікаційного класу. Автор першого в Україні навчального посібника з судової медицини (на англ. мові) для студентів-іноземців вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації (2011); співавтор першої в Україні електронної книги з судової медицини для студентів вищих медичних навчальних закладів (2005).

Основні наукові напрямки:

Судово-медична експертиза у випадках наглої смерті;

Судово-медичні особливості насильницької смерті;

Правові аспекти медичної діяльності

Доценту Франчуку В.В. належить приорітет у створенні та впровадженні у навчальний процес вищого медичного навчального закладу України дистанційної електронно-інформаційної системи навчання з судової медицини та контролю знань студентів відповідно до вимог ECTS (у програмному середовищі Moodle).

Автор близько 80 наукових та навчально-методичних праць з судової медицини.

Доцент кафедри — Дацко Тамара Вiкторiвна

Науковий ступiнь — к.м.н.

Вчене звання — доцент

Посада— доцент

E-mail — datsko_t@tdmu.edu.ua

Освіта:

У 1992 році закінчила Тернопільський державний медичний інститут. Трудову діяльність розпочала у Новоград-Волинському міжрайонному територіальному медичному об’єднанні Житомирської області. З 1994 року - старший лаборант, з 1995 року – асистент кафедри патологічної анатомії. З 1997 року поєдную наукову роботу із лікувальною, працюючи у відділенні біопсійної діагностики Тернопільського обласного онкодиспансеру.

Наукова діяльність:

Кандидат медичних наук з 2000 року. Тема дисертаційної роботи "Вплив кардіотоксичної дози адреналіну на метаболізм і морфологію печінки у тварин з різною стійкістю до гіпоксії".

Є автором понад 100 наукових праць та 14 патентів на винаходи та свідоцтв про реєстрацію авторського права. Член асоціації патологів України.

Доцент кафедри— Фурдела Михайло Ярославович

Науковий ступiнь — к.м.н.

Вчене звання — доцент

Посада— доцент

E-mail — furdela@tdmu.edu.ua

У 1992 році закінчив Кременецьке медичне училище. Після служби у Зборойних Силах вступив до Тернопільського медичного інституту. У 2001 році із відзнакою закінчив Тернопільську державну медичну академію, отримав диплом лікаря-спеціаліста, з фаху «Лікувальна справа». У 2004-2007 роках навчався у очній аспірантурі на кафедрі патологічної анатомії з секційним курсом та судової медицини. У листопаді 2007 року захистив кандидатську дисертацію на тему «Структурно-функціональні особливості серця та його провідної системи при розладах ритму і провідності, зумовлених цукровим діабетом », науковий керівник – професор Боднар Я.Я. Лікар другої кваліфікаційної категорії за спеціальністю "патологічна анатомія".

З грудня 2007 р. асистент кафедри патологічної анатомії з секційним курсом та судової медицини, у 2012 р. обраний за конкурсом на посаду доцента, у 2014 році отримав вчене звання доцента по кафедрі патологічної анатомії з секційним курсом та судової медицини.

З грудня 2009 року виконує обов’язки заступника декана факультету іноземних студентів.

Є автором і співавтором 54 наукових та навчально-методичних праць, 1 посібника. Основні напрями наукової діяльності: клініко-морфологічні особливості ураження серця та його провідної системи при різних ендокринопатіях.

Доцент кафедри— Трач Росоловська Світлана Василівна

Науковий ступiнь — к.м.н.

Вчене звання — доцент

Посада— доцент

E-mail — trachros@tdmu.edu.ua

Освіта та трудова діяльність:

Вищу медичну освіту здобула в Тернопільській державній медичній академії імені І.Я. Горбачевського. Пройшла інтернатуру за спеціальністю "судово-медична експертиза" на базі Київської медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика. Впродовж 2004-2006 рр. навчалась в клінічній ординатурі за спеціальністю "судова медицина" на кафедрі патологічної анатомії з секційним курсом та судової медицини Тернопільського державного медичного університету (ТДМУ).

Лікар вищої кваліфікаційної категорії за спеціальністю "судово-медична експертиза". Судово-медичний експерт відділу судово-медичної експертизи потерпілих, обвинувачених та інших осіб Тернопільського обласного бюро судово-медичної експертизи (на умовах зовнішнього сумісництва).

Науково-педагогічну діяльність розпочала у 2008 році на посаді асистента кафедри анатомії людини ТДМУ; з 2009 року – асистент, з 2012 року – доцент кафедри патологічної анатомії з секційним курсом та судової медицини.

Наукова діяльність:

Кандидат медичних наук з 2012 р. У 2014 році присвоєно вчене звання доцента по кафедрі патологічної анатомії з секційним курсом та судової медицини. Є автором і співавтором більше 40 наукових та навчально-методичних праць, 1 патенту на корисну модель, 1 посібника.

Доцент кафедри (зав. секційним курсом)— Орел Юрій Миколайович

Науковий ступiнь — к.м.н.

Посада— доцент

E-mail — orel_yum@tdmu.edu.ua

Освіта та трудова діяльність:

Закінчив медичний факультет Тернопільської державної медичної академії імені І.Я. Горбачевського у 2002 р. Після проходження інтернатури працював у відділенні дитячої патології Тернопільського обласного патологоанатомічного бюро. Лікар вищої кваліфікаційної категорії за спеціальністю "дитяча патологічна анатомія". З вересня 2008 р. асистент кафедри патологічної анатомії з секційним курсом та судової медицини, у 2012 р. обраний за конкурсом на посаду доцента.

Кандидат медичних наук з 2007 р. Тема дисертаційної роботи: "Порівняльно–анатомічні аспекти кровопостачання плаценти і легень при різних ступенях плацентарної недостатності".

Є автором і співавтором 87 наукових та навчально-методичних праць, 2 патентів на винахід, 1 посібника.

Основні напрями наукової діяльності: клініко-морфологічні особливості захворювань перинатального періоду, структурно-функціональні зміни плаценти при дії різних патогенних факторів.

Лаборант кафедри— Соломко Ірина Михайлівна

Посада— лаборант кафедри

Соломко Ірина Михайлівна, в 1985 році закінчила Львівський зооветеринарний інститут. З лютого 1988 року працює на кафедрі патологічної анатомії з секційним курсом та судової медицини на посаді лаборанта.

Лаборант кафедри— Біланик Ніна Михайлівна

Посада— лаборант кафедри

Біланик Ніна Михайлівна, працює на кафедрі патологічної анатомії з секційним курсом та судової медицини з січня 2016.

Аспірант кафедри— Слива Андрій Федорович

Посада— аспірант

E-mail — slivaaf@tdmu.edu.ua

У 2008 р. закінчив Сумський державний університет, медичний інститут за спеціальністю «лікувальна справа», кваліфікація - лікар. У 2009 р. закінчив Сумський державний університет, медичний інститут за спеціальністю «лікувальна справа», кваліфікація – магістр, патоморфологія. Захистив магістерську роботу на тему: «Клініко-морфологічні особливості тиреоїдної патології у населення Сумської області».

У 2009 р. завершив навчання в інтернатурі за спеціальністю «Патоморфологія», працював завідувачем патологоанатомічного відділення Білопільської ЦРЛ.

З 2014 р. – аспірант кафедри патологічної анатомії з секційним курсом та судової медицини, виконує дисертаційну роботу на тему: «Патоморфологічні особливості гіперпластичних процесів ендометрію жінок пре- та менопаузального віку», науковий керівник – професор П. Р. Сельський.

Асистент кафедри— Гладій Олена Ігорівна

Посада— асистент

E-mail — kripkaoi@tdmu.edu.ua

У 2010 р. закінчила з відзнакою Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського. У 2012 р. завершила навчання в інтернатурі за спеціальністю «Внутрішні хвороби», працювала дільничним терапевтом, завідувачем поліклінічного відділення Скалатської КРЛ.

В 2012 р. здобула освітньо-кваліфікаційний рівень “Магістра медицини”, захистила магістерську роботу на тему «Синдром ендотоксикозу при хронічному обструктивному захворюванні, особливості патогенезу та клінічного перебігу». З 2013 р. – аспірант кафедри патологічної анатомії з секційним курсом та судової медицини, виконує дисертаційну роботу на тему: «Вікові особливості ремоделювання серця при гіперурикемії».

Асистент кафедри— Юрик Ігор Ігорович

Посада— асистент

E-mail — iyuryk@ukr.net

Освіта та трудова діяльність:

У 1984 році закінчив з відзнакою Кременецьке медичне училище. Працював завідувачем фельдшерсько – акушерським пунктом с. Г. Івачів, Тернопільського району. Після служби в армії в 1986 році вступив до Тернопільського державного медичного інституту, який закінчив у 1992 році. Скерований на роботу у Волинську область, пройшов інтернатуру за спеціальністю хірургія і працював лікарем – хірургом у Рожищенській центральній районній лікарні до 2006 року. З 2006 року працював на посаді заступника головного лікаря. У 2006 і 2010 роках обирався депутатом Рожищенської районноїради.

Наукова діяльність:

З 2013 року – аспірант кафедри патологічної анатомії з секційним курсом та судової медицини. Тема дисертаційної роботи – “Особливості ремоделювання судинного русла нижніх кінцівок при гіперурикемії у щурів дорепродуктивного та репродуктивного віку”, науковий керівник – професор Я. Я. Боднар.

Нагороди:

Нагороджений Почесною грамотою Волинської обласної ради (2012).

Колектив кафедри 2015р.