Кафедра патологічної анатомії з секційним курсом та судовою медициною

ДВНЗ "Тернопільський національний медичний університет

імені І. Я. Горбачевського МОЗ України"

вул. Руська, 12, Тернопіль, 46008

Тел.: (0352) 525844

Електронна пошта – patol_anat@tdmu.edu.ua

Місце знаходження