КУЗІВ ОКСАНА ЄВСТАХІВНА

Освіта:

Оксана Євстахіївна Кузів народилася 14 вересня 1946 року в селі Пробіжна Чортківського району Тернопільської області України.

Закінчила Тернопільський медичний інститут (1971, нині державний університет). Викладач кафедри акушерства та гінекології медичного училища в м. Бережани (1971—1974).

Наукова діяльність:

Кандидат медичних наук від 15.12.1983 р. Тема дисертаційної роботи - "Ультраструктура и цитохимия лейкоцитов крови при ожоговой травме и лечении обожженных антиоксидантами" за спеціальністю - 14.00.23 - гістологія та ембріологія,.

Доктор медичних наук від 19.06.1997 р. Тема дисертаційної роботи - "Структурна основа адаптації органів імуногенезу до харчової депривації та при застосуванні ентеросорбції" за спеціальністю - 14.03.16 - гістології, цитології та ембріології.

Одночасно (1985—1997) — заступник декана медичного факультету, водночас 1995—2000 — професор кафедри гістології, цитології та ембріології, 2000—2006 — патологічної анатомії з секційним курсом та судової медицини.

2007 - 2013 — професор кафедри управління персоналом і регіональної еко­номіки Тернопільського економічного університету.

2013-2018 професор кафедри психології у виробничий сфері Тернопільського національного технічного університету ім. Івана Пулюя.

Від 2018 р. професор кафедри патологічної анатомії з секційним курсом та судової медицини.