Наукові публікації проф. Кузів О.Є.

 1. Кузів О. Є. Вплив аутофагії на субмікроскопічну перебудову печінки в динаміці харчової депривації / П. П. Кузів, П. Р. Сельський, А. Т. Телев’як, А. Ф. Слива // Вісник медичних і біологічних досліджень. - 2020. - № 3. - С. 71-75.

 2. Кузів О. Є. СТАН КЛІТИННОГО ІМУНІТЕТУ В ЖІНОК ПРЕ- ТА МЕНОПАУЗАЛЬНОГО ВІКУ З ГІПЕРПЛАСТИЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ ЕНДОМЕТРІЯ / Слива А.Ф., Сельський П. Р., Слива В. В. / Вісник медичних і біологічних досліджень, 2020. (2), 29-36.

 3. Кузів О. Є. Структурні зміни в артеріях задніх кінцівок щурів у ранньому реперфузійному періоді при гострій ішемії, спричиненій накладанням артеріального турнікета / П. Р. Сельський , А. Т. Телев’як, Т. О. Вересюк [та ін.] // Вісник наукових досліджень. – 2019 – № 1. – С. 121-126

 4. Кузив О.Є. Ефективність індивідуальної цільової терапії дефіциту вітаміну Д у пацієнтів з ревматоїдним артритом ; Друк; Боль. Суставы. Позвоночник. Т. 7, №4, 2019 - с.204-205 К. ; 2; Поворознюк В. В., Синенький О. В., Балацька Н. І.

 5. Кузив О.Є. Морфологічні зміни міокарда та печінки на тлі тетрахлорметанового гепатиту за кардіотоксичної дії адреналіну та їх корекція мексидолом; ; Вісник морфології. – Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова, 2018. – Т. 21. № 2. – С. 357-361.; 5; К.О. Алексевич, Л.С. Фіра, О.І. Грималюк

 6. Кузив О.Є. Вплив дефіциту вітаміну d на клінічний перебіг остеоартрозу великих суглобів ; Друк; Проблеми остеології – 2015 Випуск № 2, - с. 44. Київ ; 1; Поворознюк В.В., Балацька Н.І.

 7. Кузив О.Є. Вплив дефіциту вітаміну d на показники маркерів метаболізму кісткової тканини та мінеральної щільності кісткової тканини у пацієнтів із системним остеопорозом. ; Друк; Проблеми остеології - 2015 Випуск № 2, - с. 45. Київ ; 1; Вдовіна О.А. Поворознюк В.В., Балацька Н.І., Солоненко Т.Ю., Гібало Н.М.

 8. Кузив О.Є. Фактори ризику дефіциту та недостатності вітаміну d в осіб старших вікових груп із первинним системним остеопорозом та остеоартрозом ; Друк; Проблеми старіння та довголіття – 2015, Випуск № 4 – с. 26-32 Київ; 7; Т. Ю. Солоненко В. В. Поворознюк, В. Я. Муц, Н. І. Балацька, М. А. Бистрицька,

 9. Кузив О.Є. Морфологічні зміни міокарда та печінки на тлі тетрахлорметанового гепатиту за кардіотоксичної дії адреналіну та їх корекція мексидолом ; Друк; Вісник морфології 2015/9, т . 21, № 2 - с. 357-361Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова,; 5; Грималюк О.І. Алексевич К.О., Фіра Л.С.

 10. Кузив О.Є. Методологічні аспекти застосування розвантажувально-дієтичної терапії в умовах санаторію. Вода і здоров’я людини (до 150-річчя з дня народження В.І. Вернадського) : Міжнародна міждисциплінарна наук.-практ. конф., 19-20 квітня 2013 р. : матеріали конф. – Ужгород, 2013. – С. 111-114.; 4; О.Й. Бакалюк, П.П. Кузів, Л.В. Радецька

 11. Кузив О.Є. Перспективи застосування методу розвантажувально-дієтичної терапії в умовах санаторію; ; Вода і здоров’я людини (до 150-річчя з дня народження В. І. Вернадського) : Міжнародна міждисциплінарна наук.-практ. конф., 19-20 квітня 2013 р. : матеріали конф. – Ужгород, 2013. – С. 114-117.; 4; О.Й. Бакалюк, П.П. Кузів, Б.П. Кузів

 12. Кузив О.Є. Деякі аспекти оцінювання компетенції персоналу вищих навчальних закладів; ; Луганськ, 2013.; ; Н.М. Бакуліна,О.Б. Кузів

 13. Кузив О.Є. Наукове обгрунтування принципів формування позитивної мотивації та застосування новітніх інноваційних технологій у процесі формування культури здорового способу життя у студентському середовищі; ; Здоров’я людини у сучасному суспільстві : міжнародна науково-практична конференція, 14-16 червня 2012 р. : матеріали конф. – Сімферополь – Судак, 2012. – С. 10-14.; 5; О.Й. Бакалюк, С.В. Лукащук-Федик,П.П. Кузів

 14. Кузив О.Є. Психічне здоров’я молоді: причини незадовільного стану, методологічні підходи до його покращення; ; Здоров’я людини у сучасному суспільстві : міжнародна науково-практична конференція, 14-16 червня 2012 р. : матеріали конф. – Сімферополь – Судак, 2012. – С. 14-18.; 5; О.Й. Бакалюк, П.П. Кузів, С.Г. Шкварок

 15. Кузив О.Е. Нетрадиційна медицина: деякі методичні аспекти викладання у навчальних закладах медичного спрямування; ; Екзо- та ендоекологічні аспекти здоров’я людини (до 25-річчя Чорнобильської трагедії) : міжнародна наук.-практ. конф., 8-9 квітня 2011 р. : матеріали конф. – Ужгород, 2011. – С. 421-423.; 3; О.Й. Бакалюк, О.І. Кузів

 16. Кузив О.Е. Українська народна медицина: витоки, педагогічні аспекти викладання; ; Екзо- та ендоекологічні аспекти здоров’я людини (до 25-річчя Чорнобильської трагедії) : міжнародна наук.-практ. конф., 8-9 квітня 2011 р. : матеріали конф. – Ужгород, 2011. – С. 423-426.; 4; О.Й. Бакалюк, О.І. Кузів

 17. Кузив О.Е. Ринок медичних послуг: приватна, стразова і сімейна медицина – проблема становлення і розвитку; ; Охорона здоров’я: державна політика та розвиток ринку медичних та фарма-цевтичних послуг : між-народна наук.-практ. конф., 28 грудня 2011 р. : матері-али конф. – Сімферополь, 2011. – С. 5-9.; 5; О.Й. Бакалюк,О.І. Кузів,Л.В. Радецька

 18. Кузив О.Е. Здоров’я населення регіону: соціально-демографічний аспект; ; Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2011. – Вип. 16. – С. 92-97.; 6; Д.Г. Шушпанов

 19. Кузив О.Е. Фітотерапія – деякі методологічні аспекти викладання дисципліни; ; Фітотерапія: здобутки і перспективи : міжнародна наук.-практ. конф. до 20-річчя НДІ фітотерапії Ужгородського національного університету, 20-21 квітня 2012 р. : матеріали конф. – Ужгород, 2012. – С. 286-288.; 3; О.Й. Бакалюк, Н.М. Олійник,Т.Г. Бакалюк

 20. Кузив О.Е. Розвантажувально-дієтична терапія: клініко-лабораторні та морфологічні аспекти механізму дії при патології органів травлення; ; Біогеохімічні аспекти збереження здоров’я людини : міжнародна наук.-практ. конф., 8-9 квітня 2010 р. : матеріали конф. – Ужгород : в-во УжНУ«Говерла», 2010. – С. 212–217.; 6; П.П. Кузів, О.Й. Бакалюк

 21. Кузив О.Е. Клімат планети та антропогенна діяльність людства: наслідки взаємодії в аспекті безпеки життя людини; ; Безпека життєдіяльності людини – освіта, наука, практика : ІХ міжнародна наук.-практ. конф., 20-22 травня 2010 р. : матеріали конф. – Львів, 2010. – С. 86-89.; 4; О.Й. Бакалюк, О.І. Кузів

 22. Кузив О.Е. Фосфорна «пригода», її вплив на фізичне і психічне здоров’я населення, висновки на перспективу; ; Безпека життєдіяльності людини – освіта, наука, практика : ІХ міжнародна наук.-практ. конф., 20-22 травня 2010 р. : матеріали конф. – Львів, 2010. – С. 134-137.; 4; О.Й. Бакалюк, О.І. Кузів

 23. Кузив О.Е. Разгрузочно-диетическая терапия в комплексе мероп-риятий первичной профи-лактики и в лечении неин-фекционных заболеваний внутренних органов – есть ли альтернатива?; ; Медицинская наука и образование Урала. – 2011. – № 3. – С. 125-127.; ; П.П. Кузив,О.И. Бакалюк,О.И. Кузив,Н.Н. Олийнык, С.В. Дзыга,Л.В. Радецкая,Н.З. Ярема.

 24. Кузив О.Е. Вплив повного голодування на фібронеогенез печінки за тетрахлорметанового гепатозу; ; Екзо- та ендоекологічні аспекти здоров’я людини (до 25-річчя Чорнобильської трагедії) : міжнародна наук.-практ. конф., 8-9 квітня 2011 р. : ма-теріали конф. – Ужгород, 2011. – С. 311-315.; 5; О.Й. Бакалюк, О.І. Кузів

 25. Кузив О.Е. Гепаторенальний синдром: можливі шляхи немедикаментозної корекції; ; Науковий вісник Ужгородського університету, серія «Медицина». – 2009. – Вип. 36. – С. 26-28.; 3;.

 26. Кузив О.Е. Гідросфера: стан, проблеми, наслідки для здоров’я; ; Довкілля і здоров’я : Всеукраїнська наук-практ. конф., 24-25 квітня 2009 р. : матеріали конф. – Тернопіль, 2009. – С. 4-6.; 3; О.Й. Бакалюк, П.П. Кузів

 27. Кузив О.Е. Антропогенна діяльність людини та клімат планети: наслідки взаємодії в аспекті здоров’я; ; Довкілля і здоров’я : Всеукраїнська наук-практ. конф., 24-25 квітня 2009 р. : матеріали конф. – Тернопіль, 2009. – С. 6-7.; 2; О.Й. Бакалюк, П.П. Кузів

 28. Кузив О.Е. Навчально-організаційна діяльність кафедри як фундаментальної структури університету; ; Соціально-економічні та демографічні проблеми збереження і розвитку трудового потенціалу регіонів : Всеукраїнська наук-практ. конф., 1-2 жовтня 2009 р. : матеріали конф. – Тернопіль, 2009. – С. 58-59.; 2.

 29. Кузив О.Е. Ультраструктура нейтрофильных гранулоцитов крови у больных с хроническими заболеваниями гепатобилиарной и гастродуоденальной зон в динамике разгрузочно-диетической терапии; ; Клиническое питание. – 2010. – № 1–2. – С. 43–45.; 3.

 30. Кузив О.Е. Розвантажувально-дієтична терапія (дозоване лікування голодуванням): методичні аспекти застосування в системі первинної і вторинної профілактики захворювань внутрішніх органів; ; Біогеохімічні аспекти збереження здоров’я людини : міжнародна наук.-практ. конф., 8-9 квітня 2010 р. : матеріали конф. – Ужгород : в-во УжНУ«Говерла», 2010. – С. 187–194.; 8; О.Й. Бакалюк, П.П. Кузів

 31. Кузив О.Е. Морфофункциональные особенности больших гранулосодержащих лимфоцитов при разгрузочно-диетической терапии; ; Клиническое питание. – Санкт-Петербург : «Гастро», 2007. – С. 13–16.; 4.

 32. Кузив О.Е. Морфологічна адаптація тимуса до стресового чинника (повне голодування); ; Реалізація концепції освіти з БЖД: сучасні проблеми та ефективність інноваційних освітніх технологій : І Міжгалузева міжнародна наук.-практ. конф., 22-23 лютого 2008 р. : матеріали конф. – Тернопіль, 2008. – С. 126-127.; ; Б.П. Кузів

 33. Кузив О.Е. Відтворення населення:погляд крізь призму демографії; ; Науковий журнал: Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2008. – Вип. 13. – С. 71-76.; 6; О.П.

 34. Кузив О.Е. Морфофункциональные особенности больших гранулосодержащих лимфоцитов при разгрузочно-диетической терапии; ; Гастроэнтерология Санкт-Петербурга / Материалы 10-го Юбилейного Славяно-Балтийского научного форума «Санкт-Петербург – Гастро-2008». – 2008. – № 2-3. – С. Р5-Р6.; 1.

 35. Кузив О.Е. Морфологічні прояви інфаркту міокарда при цукровому діабеті; ; Вісник наукових досліджень. – 2009. – № 4. – C. 11-13.; 3; Я.Я. Боднар, М.І. Швед, Т.К. Голо-вата, Т.В. Дацко, Л.П. Бондар, О.В. Андрійчук, П.Р. Сельський, В.В. Франчук.

 36. Кузив О.Е. Разгрузочно-диетическая терапия: механизмы саногенеза в комплексной терапии ожирения и соматической патологии; ; Медицинская наука и образование Урала. – 2009. – Т. 10, № 2, вып. 1. – С. 79–81.; 3; О.И. Бакалюк, П.П. Кузив

 37. Кузив О.Е. Особливості субмікроскопічної структури синусоїдних гемокапілярів щурів за повного тривалого голоду; ; Мікроциркуляції та її вікові зміни : матеріали ІІ Міжнародної конференції. – К. : ІВС «Алкон», 2002. – С. 37-38.; 2; Я.Я. Боднар,О.І. Кузів

 38. Кузив О.Е. Вплив ентеросорбції в поєднанні з повним голодуванням на структурно-метаболічний стан печінки на тлі тетрахлорметанового гепатозу; ; Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина». – 2003. – Вип. 21. – С. 11–20.; 10; О.І. Кузів

 39. Кузив О.Е. Вплив повного тривалого голодування на перебіг хронічного гепатозу; ; IV Українська конференція молодих вчених, присвячена пам’яті академіка В.В. Фролькіса : тези доп. – К., 2003. – С. 130-131.; 2; О.І. Кузів

 40. Кузив О.Е. Морфо-функціональний стан слизової оболонки шлунка при хронічному гастродуоденіті; ; Часопис Всеукраїнського лікарського товариства. Українські медичні вісті / Тези доп. VІІ Всеукраїнського лікарського товариства. – Тернопіль, 2003. – С. 93.; 1; Б.П. Кузів.

 41. Кузив О.Е. Особливості гранулоцитопоезу при тяжкій опіковій травмі; ; Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2003. – № 1. – С. 143.; 1; О.І. Грималюк,В.О. Лихацька

 42. Кузив О.Е. Морфо-функціональний стан слизової оболонки антрального відділу шлунка в дітей з поєднаною патологією гастродуоденальної та гепатобіліарної систем; ; Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2003. – № 2. – С. 32-34.; 3; В.Ф. Лобода, Н.І. Балацька

 43. Кузив О.Е. Неспецифічна резистентність організму за дії повного дозованого голодування; ; Гістологія на сучасному етапі розвитку науки : матеріали наук.-практ. конф. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2004. – С. 35-36.; 2; Н.І. Балацька,Т.С. Завадська

 44. Кузив О.Е. Вплив повного голодування на стан вилочкової залози в експерименті; ; Критичні стани: патогенез, діагностика, сучасні методи лікування : матеріали Всеукраїнської коонференції з міжнародним представництвом. – Запоріжжя, 2005. – С. 17-19.; 3; О.І. Кузів

 45. Кузив О.Е. Морфофункціональна характеристика поєднаної патології гастродуоденальної та гепатобіліарної систем у дітей; ; Перинатология и педиатрия. – 2005. - № 1/2 (23). – Ч. 2. – С. 26.; 1; В.Ф. Лобода,Н.І. Балацька,Ю.І. Бутницький,О.Р. Романчук, І.В. Кубей

 46. Кузив О.Е. Вплив повного голодування на репаративні процеси печінки при тетрахлорметановому гепатозі; ; Вісник наукових досліджень. – 2006. – № 1. – С. 111-113.; 3; Я.Я. Боднар, О.І. Кузів, О.І. Грималюк, Л.Ф. Климчук, К.В.Левандовська

 47. Кузив О.Е. Вплив ендотоксемії на морфофункціональний стан нейтрофільних гранулоцитів крові опікових хворих; ; Вісник наукових досліджень. – 2006. – № 3. – С. 110–112.; 3; Л.Ф. Климчук, К.В.Левандовська

 48. Структурная и гистохимическая характеристика лизосомального аппарата нейронов при экспериментальных ожогах; ; Вопросы морфологии центральной нервной системы. – К., 1984. – С. 27-28.; 2; С.А. Сморщок,К.С. Волков

 49. Кузив О.Е. Морфология адаптационно-компенсаторных преобразований в аденогипофизе при ожоговом шоке; ; Актуальные вопросы морфологии : тез. докл. ІІ съезда АГЭ. – К., 1985. – С. 191-192.; 2; С.А. Сморщок,К.С. Волков

 50. Кузив О.Е. Функциональное состояние печени у больных минимальной активностью ревматизма; ; Медицинский реферативный журнал. – 1985. – Раздел І. – № 9. – Публ. 3424.; 3; В.А. Лихацкая

 51. Кузив О.Е. Ультраструктура и активность сукцинатдегидрогеназы лимфоцитов крови при ожоговой болезни и влияние на них альфа-токоферола; ; Клиническая хирургия. – 1986. – № 2. – С. 7-9.; 3; С.А. Сморщок

 52. Кузив О.Е. Ультраструктурные основы некробиотических поражений внутренних органов при тяжелых термических ожогах; ; Материалы V науч.-практ. конф. по проблеме термических поражений. – Горький, 1986. – С. 138-140.; 4; С.А. Сморщок, А.В. Царенко,К.С. Волков и др., всего 6 чел.

 53. Кузив О.Е. Ультраструктурная и цитохимическая характеристика лизосом при тяжелой травме; ; Структура и функция лизосом : материалы Всесоюзного симпозиума с международным участием. – М., 1986. – С. 187-188.; 2; Н.В. Пасечко, К.С. Волков

 54. Кузив О.Е. Использование биохими-ческих и цитохимических показателей крови для оценки состояния и контроля за эфективностью лечения обожженных Информ. письмо МЗ УССР. Вып. 22 по проблеме “Хирургия”. – К., 1986. – 3 с.; ; С.А. Сморщок, А.А. Кияшко и др.

 55. Количественная электронно-микроскопическая характеристика липосом надпочечных желез при термических ожогах; ; Материалы Всесоюз. науч. сессии, посвящ. Дню Радио. – М., 1987. – С. 105.; 1; С.А. Сморщок, А.В. Царенко,О.И. Грималюк

 56. Кузив О.Е. Изменение плазматических и внутриклеточных мембран при ожоговой болезни; ; Всесоюз. конф. по патологии клетки : тез. докл. – М. 1987. – С. 41.; 1; К.С. Волков, Н.В. Пасечко,Ю.С. Сморщок

 57. Кузив О.Е. Ультраструктурные основы нарушшений гомеостаза и его коррекция при тяжелых термических ожогах; ; VI Республ. науч. конф. по проблеме ожогов. – Харьков, 1988. – С. 78.; 1; С.А. Сморщок, С.С. Цвирла

 58. Кузив О.Е. Вплив альфа-токоферолу на структурно-функціональні показники нейтрофільних гранулоцитів крові опфкових хворих; ; Нові методи діагностики, лікування і профілактики : тези доп. обласної наукової конференції. – Тернопіль, 1989. – С. 143.; 1; С.А. Сморщок,Л. Кропивницька.

 59. Кузив О.Е. Вплив ентеросорбенту ентеросгелю на структурно-функціональні показники нейтрофільних гранулоцитів крові при голодуванні; ; Нові методи діагностики, лікування і профілактики : тези доп. обласної наукової конференції. – Тернопіль, 1989. – С. 143.; 1; Ф.С. Цвірла

 60. Кузив О.Е. Электронная микроскопия макрофагов крови ожоговых больных; ; Применение электронной микроскопии в медицине. – Ивано-Франковск, 1989. – С. 78.; 1; С.А. Сморщок,Л.Ю. Кропивницкая

 61. Кузив О.Е. Субмикроскопическая характеристика гемокапилляров миокарда при тяжелой ожоговой травме; ; Применение электронной микроскопии в медицине. – Ивано-Франковск, 1989. – С. 164.; 1; Л.Я. Якубышина,И.Г. Гарач

 62. Кузив О.Е. Влияние селенита натрия на структурно-метаболические показатели димфоцитов крови при ожоговой травме; ; Микроэлементы человека : материалы Всесоюз. симп. – М., 1989. – С. 162.; 1; С.А. Сморщок, Н.В. Пасечко

 63. Кузив О.Е. Влияние селенита натрия на структурно-метаболические показатели кортикоцитов надпочечников при термических ожогах; ; Микроэлементы человека : материалы Всесоюз. симп. – М., 1989. – С. 263.; 1; С.А. Сморщок,К.С. Волков

 64. Кузив О.Е. Электронная микроскопия макрофагов крови при голодании; ; Применение электронной микроскопии в медицине : тез. докл. областной конференции. – Ивано-Франковс, 1989. – С. 78.; 1; С.А. Сморщок,Л.Ю. Кропивницкая

 65. Кузив О.Е. Морфометрическая характеристика липосом кортикоцитов надпочечных желез при тяжелых термических ожогах; ; Новые приложеиия морфометрии в медико-биологических исследованиях. – Харьков, 1990. – С. 204.; 1; С.А. Сморщок

 66. Кузив О.Е. Морфология и гистохимия кишечника и печени при тяжелых термических ожогах; ; Актуальные вопросы морфологии : тез. докл. ІІІ съезда АГЭ. – Черновцы, 1990. – С. 232.

 67. Кузив О.Е. Нарушение структурной основы костного мозга в раннем периоде ожоговой болезни; ; Актуальные вопросы морфологии : тез. докл. ІІІ съезда АГЭ. – Черновцы, 1990. – С. 292.; 1; С.А. Сморщок,

 68. Кузив О.Е. Влияние комплексного применения водо- и жирорастворимых антиоксидантов на архитектонику форменных элементов крови при хроническом гепатите; ; Тез. докл. IV Всесозн. съезда гастроэнтерологов. – М.-Л., 1990. – Т. ІІ. – С. 121.; 1; А.В. Кабакова, К.С. Волков

 69. Кузив О.Е. Вплив мембранопротекторів на регенераційні процеси в міокарді при тяжкій опіковій травмі; ; Нові методи діагностики та профілактики серцево-судинних захворювань. – Тернопіль, 1991. – С. 114-116.; 3; С.А. Сморщок,

 70. Кузив О.Е. Морфофункціональна характеристика СТЦ аденогіпофізу при тяжких термічних опіках; ; Новини спортивної антропології : матеріали Всесоюзн. симпозіуму. К., 1991. – С. 98.

 71. Кузив О.Е. Сочетанное применение разгрузочно-диетической терапии и энтеросорбции в лечении гастроэнтерологических больных; ; Немедикаментозные методы лечения в клинике внутренних болезней : тез. докл. Республ. науч.-практ. конф. – Харьков, 1991. – С. 52-53.; 2; П.П. Кузив

 72. Кузив О.Е. Вплив розвантажувально-дієтичної терапії (лікувального голодування) на клінічний перебіг захворювань шлунково-кишкового тракту; ; Тези IV конгресу Світової Федерації українських лікарських товариств. – Харків, 1992. – С. 182.; 1; П.П. Кузів

 73. Кузив О.Е. Влияние энтеросорбента энтеросгеля на ультраструктуру тимоцитов при голодании; ; Применение электронной микроскопии в медицине : науч. практ. конф. – К., 1992. – С. 36.; ; П.П. Кузив

 74. Кузив О.Е. Вплив ентеросорбентів СКНП-2 на ультраструктуру гепатоцитів при голодуванні; ; Применение электронной микроскопии в медицине : науч. практ. конф. – К., 1992. – С. 37.; 1; П.П. Кузів

 75. Кузив О.Е. Вплив ентеросорбенту «Веста» на ультраструктуру клітин кісткового мозку при тяжкій опіковій травмі в стадії токсемії; ; Антиоксиданти і сорбенти в медицині : тези доп. наук. конф. – Тернопіль, 1992. – С. 117.; 1; С.А. Сморщок

 76. Кузив О.Е. Вплив ентеросорбенту ентеросгелю на ультраструктуру клітин кісткового мозку і селезінки при голоді; ; Антиоксиданти і сорбенти в медицині : тези доп. наук. конф. – Тернопіль, 1992. – С. 117-119.; 3; П.П. Кузів

 77. Кузив О.Е. Динаміка показників Т- і В-систем імунітету у хворих з хронічними ураженнями гепатобіліарної зони при розвантажувально-дієтичній терапії; ; Практичні аспекти медичної імунології : тези доп. наук.-практ. конф. – Тернопіль, 1993. – С. 55-57.; 3; П.П. Кузів

 78. Кузив О.Е. Вплив ентеросгелю на ультраструктуру тимуса і кісткового мозку при повному голоді; ; Актуальні питання морфології : І національний конгрес анатомів, гісто-логів, ембріологів і то-пографоанатомів України : тези доп. – Івано-Франківськ, 1994. – С. 97.; 1;

 79. Кузив О.Е. Вплив розвантажувально-дієтичної терапії на ультраструктуру нейтрофільних гранулоцитів крові хворих з хронічними ураженнями гепатобіліарної ділянки; ; Актуальні питання клінічної та експериментальної медицини : тези доп. наук. конф. – Тернопіль, 1994. – С. 64-66.; 3; П.П. Кузів

 80. Кузив О.Е. Динаміка клініко-лабораторних показників у хворих з хронічним гепатитом при застосуванні розвантажувально-дієтичної терапії; ; Досягнення і перспективи клінічної та експериментальної медицини : тези доп. наук. конф. – Тернопіль, 1995. – Ч. І. – С. 87-89.; 3;

 81. Кузив О.Е. Нейрохимические механизмы сердечно-сосудистых эффекторов прямых ликворных влияний гипофизарных гормонов на спинальные центры. Центральная регуляция кровообращения : материалы ІІІ Всесоюз. симпозиума. – Волгоград, 1977. – С. 117.

 82. Кузив О.Е. Серцево-судинні ефекти прямих лікворних впливів гіпофізарних гормонів на центри спинного мозкуТези Х з’їзду Укр. фізіол. гуртка. – К., 1977. – С. 189-190.

 83. Кузив О.Е. Субмикроскопическая характеристика кровеносных капилляров и некоторых внутренних органов при экспериментальной ожоговой травме Морфология. – К., 1979. – С. 54-59.

 84. Кузив О.Е. Субмикроскопическая характеристика клеток некоторых органов при ожоговой болезни. Кузив О.Е. Применение электронной микроскопии в материаловедении, биологии и медицине // Кузив О.Е. Республ. науч-техн. конф. – К., 1979. – С. 46-47.

 85. Кузив О.Е. Влияние антиоксидантов на степень ультраструктурных измений клеток при экспериментальной ожоговой травме Кузив О.Е. Вторая Всесоюз. конф. по проблеме «Глубокие и обширные ожоги». – М., 1979. – С. 69-70.

 86. Кузив О.Е. Морфологическая характристика миокарда при ожоговой болезни Ожоговая болезнь. – К., 1980. – С. 109-110.

 87. Кузив О.Е. Изменение клеток крови при ожоговой болезни и возможность их стабилизации антиоксидантами. Нарушения гомеостаза и их коррекция у обожженных : тез.докл. ІV Республ. науч. конф. – К., 1980. – С. 45.

 88. Кузив О.Е. Ультраструктура тканей в условиях термической патологии. Кузив О.Е. I Украинского съезда АГЭ и топографоанатомов. – Винница, 1980. – С. 32-33.

 89. Кузив О.Е. Структураная и гистохимическая характеристика нейро-эндокринных органов и клеток крови при ожоговой болезни в стадии токсемии Кузив О.Е. I Украинского съезда АГЭ и топографоанатомов. – Винница, 1980. – С. 186.

 90. Пути повышения эффективности трасфузионной терапии у обожженных. Кузив О.Е. I Украинского съезда гематологов и трасфузиологов. – К., 1980. – С. 251.

 91. Кузив О.Е Применение антиоксидантов в острые периоды ожоговой болезни Клиническая хирургия. – 1980. – № 3. – С. 37-40.

 92. Кузив О.Е Трансфузионная терапия и пути повышения ее эффективности у обожженных в острые периоды ожоговой болезни. Кузив О.Е Проблемы гематологии и переливания крови. – 1980. – № 12. – С. 4-7.

 93. Кузив О.Е Ультраструктура мембранных компонентов клеток при ожоговой болезни. Кузив О.Е. ІХ Всесоюз. съезда анатомов, гистологов и эмбриологов. – Минск, 1981. – С. 357-

 94. Кузив О.Е Влияние кортико-гипофизарных сдвигов на ультраструктуру лейкоцитов периферической крови Центральная регуляция кровообращения. – К., 1981. – С. 116.

 95. Кузив О.Е Применение антиоксидантов (галаскорбина и токоферола) для лечения ожоговой болезни : информационный листок. Киев, 1981. – 2 с.

 96. Кузив О.Е Влияние антиоксидантов на регенераторные процессы в ожоговой ране. Клиническая хирургия. – 1982. – № 3. – С. 13-15.

 97. Кузив О.Е Влияние возрастного фактора на структуру передней доли гипофиза в условиях эксперимента. Кузив О.Е Актуальные проблемы развития человека и млекопитающих. – Симферополь, 1983. – С. 199.

 98. Кузив О.Е Влияние биологически активных веществ на репаративные процессы при ожоговой болезни. Кузив О.Е Тканевая терапия : тез. докл. Республ. науч. конф. – Одесса, 1983. – Ч. ІІ. – С. 110.

 99. Кузив О.Е Влияние альфа-токоферола на ультраструктуру и цитохимию нейтрофильных гранулоцитов крови ожоговых больных в стадии токсемии. Ожоговая болезнь. – К., 1984. – С. 56-57.

 100. Кузив О.Е Цитохимическая и ультраструктурная характеристика лимфоцитов крови ожоговых больных в стадии токсемии. Ожоговая болезнь. – К., 1984. – С. 57-58.

 101. Кузів О.Є. Ультраструктура тромбоцитів при гнійно-септичних захворюваннях у дітей. Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 1984. – № 6. – С. 24-25.