Наукові публікації проф. Кузів О.Є.

 1. Кузів О. Є. Вплив аутофагії на субмікроскопічну перебудову печінки в динаміці харчової депривації / П. П. Кузів, П. Р. Сельський, А. Т. Телев’як, А. Ф. Слива // Вісник медичних і біологічних досліджень. - 2020. - № 3. - С. 71-75.

 2. Кузів О. Є. СТАН КЛІТИННОГО ІМУНІТЕТУ В ЖІНОК ПРЕ- ТА МЕНОПАУЗАЛЬНОГО ВІКУ З ГІПЕРПЛАСТИЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ ЕНДОМЕТРІЯ / Слива А.Ф., Сельський П. Р., Слива В. В. / Вісник медичних і біологічних досліджень, 2020. (2), 29-36.

 3. Кузів О. Є. Структурні зміни в артеріях задніх кінцівок щурів у ранньому реперфузійному періоді при гострій ішемії, спричиненій накладанням артеріального турнікета / П. Р. Сельський , А. Т. Телев’як, Т. О. Вересюк [та ін.] // Вісник наукових досліджень. – 2019 – № 1. – С. 121-126

 4. Кузив О.Є. Ефективність індивідуальної цільової терапії дефіциту вітаміну Д у пацієнтів з ревматоїдним артритом ; Друк; Боль. Суставы. Позвоночник. Т. 7, №4, 2019 - с.204-205 К. ; 2; Поворознюк В. В., Синенький О. В., Балацька Н. І.

 5. Кузив О.Є. Морфологічні зміни міокарда та печінки на тлі тетрахлорметанового гепатиту за кардіотоксичної дії адреналіну та їх корекція мексидолом; ; Вісник морфології. – Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова, 2018. – Т. 21. № 2. – С. 357-361.; 5; К.О. Алексевич, Л.С. Фіра, О.І. Грималюк

 6. Кузив О.Є. Вплив дефіциту вітаміну d на клінічний перебіг остеоартрозу великих суглобів ; Друк; Проблеми остеології – 2015 Випуск № 2, - с. 44. Київ ; 1; Поворознюк В.В., Балацька Н.І.

 7. Кузив О.Є. Вплив дефіциту вітаміну d на показники маркерів метаболізму кісткової тканини та мінеральної щільності кісткової тканини у пацієнтів із системним остеопорозом. ; Друк; Проблеми остеології - 2015 Випуск № 2, - с. 45. Київ ; 1; Вдовіна О.А. Поворознюк В.В., Балацька Н.І., Солоненко Т.Ю., Гібало Н.М.

 8. Кузив О.Є. Фактори ризику дефіциту та недостатності вітаміну d в осіб старших вікових груп із первинним системним остеопорозом та остеоартрозом ; Друк; Проблеми старіння та довголіття – 2015, Випуск № 4 – с. 26-32 Київ; 7; Т. Ю. Солоненко В. В. Поворознюк, В. Я. Муц, Н. І. Балацька, М. А. Бистрицька,

 9. Кузив О.Є. Морфологічні зміни міокарда та печінки на тлі тетрахлорметанового гепатиту за кардіотоксичної дії адреналіну та їх корекція мексидолом ; Друк; Вісник морфології 2015/9, т . 21, № 2 - с. 357-361Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова,; 5; Грималюк О.І. Алексевич К.О., Фіра Л.С.

 10. Кузив О.Є. Деякі аспекти оцінювання компетенції персоналу вищих навчальних закладів; ; Луганськ, 2013.; ; Н.М. Бакуліна,О.Б. Кузів

 11. Кузив О.Е. Здоров’я населення регіону: соціально-демографічний аспект; ; Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2011. – Вип. 16. – С. 92-97.; 6; Д.Г. Шушпанов

 12. Кузив О.Е. Разгрузочно-диетическая терапия в комплексе мероп-риятий первичной профи-лактики и в лечении неин-фекционных заболеваний внутренних органов – есть ли альтернатива?; ; Медицинская наука и образование Урала. – 2011. – № 3. – С. 125-127.; ; П.П. Кузив,О.И. Бакалюк,О.И. Кузив,Н.Н. Олийнык, С.В. Дзыга,Л.В. Радецкая,Н.З. Ярема.

 13. Кузив О.Е. Гепаторенальний синдром: можливі шляхи немедикаментозної корекції; ; Науковий вісник Ужгородського університету, серія «Медицина». – 2009. – Вип. 36. – С. 26-28.; 3;.

 14. Кузив О.Е. Ультраструктура нейтрофильных гранулоцитов крови у больных с хроническими заболеваниями гепатобилиарной и гастродуоденальной зон в динамике разгрузочно-диетической терапии; ; Клиническое питание. – 2010. – № 1–2. – С. 43–45.; 3.

 15. Кузив О.Е. Морфофункциональные особенности больших гранулосодержащих лимфоцитов при разгрузочно-диетической терапии; ; Клиническое питание. – Санкт-Петербург : «Гастро», 2007. – С. 13–16.; 4.

 16. Кузив О.Е. Відтворення населення:погляд крізь призму демографії; ; Науковий журнал: Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2008. – Вип. 13. – С. 71-76.; 6; О.П.

 17. Кузив О.Е. Морфофункциональные особенности больших гранулосодержащих лимфоцитов при разгрузочно-диетической терапии; ; Гастроэнтерология Санкт-Петербурга / Материалы 10-го Юбилейного Славяно-Балтийского научного форума «Санкт-Петербург – Гастро-2008». – 2008. – № 2-3. – С. Р5-Р6.; 1.

 18. Кузив О.Е. Морфологічні прояви інфаркту міокарда при цукровому діабеті; ; Вісник наукових досліджень. – 2009. – № 4. – C. 11-13.; 3; Я.Я. Боднар, М.І. Швед, Т.К. Голо-вата, Т.В. Дацко, Л.П. Бондар, О.В. Андрійчук, П.Р. Сельський, В.В. Франчук.

 19. Кузив О.Е. Разгрузочно-диетическая терапия: механизмы саногенеза в комплексной терапии ожирения и соматической патологии; ; Медицинская наука и образование Урала. – 2009. – Т. 10, № 2, вып. 1. – С. 79–81.; 3; О.И. Бакалюк, П.П. Кузив

 20. Кузив О.Е. Вплив ентеросорбції в поєднанні з повним голодуванням на структурно-метаболічний стан печінки на тлі тетрахлорметанового гепатозу; ; Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина». – 2003. – Вип. 21. – С. 11–20.; 10; О.І. Кузів

 21. Кузив О.Е. Морфо-функціональний стан слизової оболонки шлунка при хронічному гастродуоденіті; ; Часопис Всеукраїнського лікарського товариства. Українські медичні вісті / Тези доп. VІІ Всеукраїнського лікарського товариства. – Тернопіль, 2003. – С. 93.; 1; Б.П. Кузів.

 22. Кузив О.Е. Особливості гранулоцитопоезу при тяжкій опіковій травмі; ; Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2003. – № 1. – С. 143.; 1; О.І. Грималюк,В.О. Лихацька

 23. Кузив О.Е. Морфо-функціональний стан слизової оболонки антрального відділу шлунка в дітей з поєднаною патологією гастродуоденальної та гепатобіліарної систем; ; Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2003. – № 2. – С. 32-34.; 3; В.Ф. Лобода, Н.І. Балацька

 24. Кузив О.Е. Морфофункціональна характеристика поєднаної патології гастродуоденальної та гепатобіліарної систем у дітей; ; Перинатология и педиатрия. – 2005. - № 1/2 (23). – Ч. 2. – С. 26.; 1; В.Ф. Лобода,Н.І. Балацька,Ю.І. Бутницький,О.Р. Романчук, І.В. Кубей

 25. Кузив О.Е. Вплив повного голодування на репаративні процеси печінки при тетрахлорметановому гепатозі; ; Вісник наукових досліджень. – 2006. – № 1. – С. 111-113.; 3; Я.Я. Боднар, О.І. Кузів, О.І. Грималюк, Л.Ф. Климчук, К.В.Левандовська

 26. Кузив О.Е. Вплив ендотоксемії на морфофункціональний стан нейтрофільних гранулоцитів крові опікових хворих; ; Вісник наукових досліджень. – 2006. – № 3. – С. 110–112.; 3; Л.Ф. Климчук, К.В.Левандовська

 27. Структурная и гистохимическая характеристика лизосомального аппарата нейронов при экспериментальных ожогах; ; Вопросы морфологии центральной нервной системы. – К., 1984. – С. 27-28.; 2; С.А. Сморщок,К.С. Волков

 28. Кузив О.Е. Морфология адаптационно-компенсаторных преобразований в аденогипофизе при ожоговом шоке; ; Актуальные вопросы морфологии : тез. докл. ІІ съезда АГЭ. – К., 1985. – С. 191-192.; 2; С.А. Сморщок,К.С. Волков

 29. Кузив О.Е. Функциональное состояние печени у больных минимальной активностью ревматизма; ; Медицинский реферативный журнал. – 1985. – Раздел І. – № 9. – Публ. 3424.; 3; В.А. Лихацкая

 30. Кузив О.Е. Ультраструктура и активность сукцинатдегидрогеназы лимфоцитов крови при ожоговой болезни и влияние на них альфа-токоферола; ; Клиническая хирургия. – 1986. – № 2. – С. 7-9.; 3; С.А. Сморщок

 31. Кузив О.Е. Ультраструктурная и цитохимическая характеристика лизосом при тяжелой травме; ; Структура и функция лизосом : материалы Всесоюзного симпозиума с международным участием. – М., 1986. – С. 187-188.; 2; Н.В. Пасечко, К.С. Волков

 32. Кузив О.Е. Использование биохими-ческих и цитохимических показателей крови для оценки состояния и контроля за эфективностью лечения обожженных Информ. письмо МЗ УССР. Вып. 22 по проблеме “Хирургия”. – К., 1986. – 3 с.; ; С.А. Сморщок, А.А. Кияшко и др.

 33. Количественная электронно-микроскопическая характеристика липосом надпочечных желез при термических ожогах; ; Материалы Всесоюз. науч. сессии, посвящ. Дню Радио. – М., 1987. – С. 105.; 1; С.А. Сморщок, А.В. Царенко,О.И. Грималюк

 34. Кузив О.Е. Электронная микроскопия макрофагов крови ожоговых больных; ; Применение электронной микроскопии в медицине. – Ивано-Франковск, 1989. – С. 78.; 1; С.А. Сморщок,Л.Ю. Кропивницкая

 35. Кузив О.Е. Субмикроскопическая характеристика гемокапилляров миокарда при тяжелой ожоговой травме; ; Применение электронной микроскопии в медицине. – Ивано-Франковск, 1989. – С. 164.; 1; Л.Я. Якубышина,И.Г. Гарач

 36. Кузив О.Е. Влияние селенита натрия на структурно-метаболические показатели димфоцитов крови при ожоговой травме; ; Микроэлементы человека : материалы Всесоюз. симп. – М., 1989. – С. 162.; 1; С.А. Сморщок, Н.В. Пасечко

 37. Кузив О.Е. Влияние селенита натрия на структурно-метаболические показатели кортикоцитов надпочечников при термических ожогах; ; Микроэлементы человека : материалы Всесоюз. симп. – М., 1989. – С. 263.; 1; С.А. Сморщок,К.С. Волков

 38. Кузив О.Е. Морфометрическая характеристика липосом кортикоцитов надпочечных желез при тяжелых термических ожогах; ; Новые приложеиия морфометрии в медико-биологических исследованиях. – Харьков, 1990. – С. 204.; 1; С.А. Сморщок

 39. Кузив О.Е. Морфология и гистохимия кишечника и печени при тяжелых термических ожогах; ; Актуальные вопросы морфологии : тез. докл. ІІІ съезда АГЭ. – Черновцы, 1990. – С. 232.

 40. Кузив О.Е. Нарушение структурной основы костного мозга в раннем периоде ожоговой болезни; ; Актуальные вопросы морфологии : тез. докл. ІІІ съезда АГЭ. – Черновцы, 1990. – С. 292.; 1; С.А. Сморщок,

 41. Кузив О.Е. Влияние комплексного применения водо- и жирорастворимых антиоксидантов на архитектонику форменных элементов крови при хроническом гепатите; ; Тез. докл. IV Всесозн. съезда гастроэнтерологов. – М.-Л., 1990. – Т. ІІ. – С. 121.; 1; А.В. Кабакова, К.С. Волков

 42. Кузив О.Е. Вплив мембранопротекторів на регенераційні процеси в міокарді при тяжкій опіковій травмі; ; Нові методи діагностики та профілактики серцево-судинних захворювань. – Тернопіль, 1991. – С. 114-116.; 3; С.А. Сморщок,

 43. Кузив О.Е. Вплив розвантажувально-дієтичної терапії (лікувального голодування) на клінічний перебіг захворювань шлунково-кишкового тракту; ; Тези IV конгресу Світової Федерації українських лікарських товариств. – Харків, 1992. – С. 182.; 1; П.П. Кузів

 44. Кузив О.Е. Нейрохимические механизмы сердечно-сосудистых эффекторов прямых ликворных влияний гипофизарных гормонов на спинальные центры. Центральная регуляция кровообращения : материалы ІІІ Всесоюз. симпозиума. – Волгоград, 1977. – С. 117.

 45. Кузив О.Е. Серцево-судинні ефекти прямих лікворних впливів гіпофізарних гормонів на центри спинного мозкуТези Х з’їзду Укр. фізіол. гуртка. – К., 1977. – С. 189-190.

 46. Кузив О.Е. Субмикроскопическая характеристика кровеносных капилляров и некоторых внутренних органов при экспериментальной ожоговой травме Морфология. – К., 1979. – С. 54-59.

 47. Кузив О.Е. Ультраструктура тканей в условиях термической патологии. Кузив О.Е. I Украинского съезда АГЭ и топографоанатомов. – Винница, 1980. – С. 32-33.

 48. Кузив О.Е. Структураная и гистохимическая характеристика нейро-эндокринных органов и клеток крови при ожоговой болезни в стадии токсемии Кузив О.Е. I Украинского съезда АГЭ и топографоанатомов. – Винница, 1980. – С. 186.

 49. Пути повышения эффективности трасфузионной терапии у обожженных. Кузив О.Е. I Украинского съезда гематологов и трасфузиологов. – К., 1980. – С. 251.

 50. Кузив О.Е Применение антиоксидантов в острые периоды ожоговой болезни Клиническая хирургия. – 1980. – № 3. – С. 37-40.

 51. Кузив О.Е Трансфузионная терапия и пути повышения ее эффективности у обожженных в острые периоды ожоговой болезни. Кузив О.Е Проблемы гематологии и переливания крови. – 1980. – № 12. – С. 4-7.

 52. Кузив О.Е Ультраструктура мембранных компонентов клеток при ожоговой болезни. Кузив О.Е. ІХ Всесоюз. съезда анатомов, гистологов и эмбриологов. – Минск, 1981. – С. 357-

 53. Кузив О.Е Влияние кортико-гипофизарных сдвигов на ультраструктуру лейкоцитов периферической крови Центральная регуляция кровообращения. – К., 1981. – С. 116.

 54. Кузив О.Е Применение антиоксидантов (галаскорбина и токоферола) для лечения ожоговой болезни : информационный листок. Киев, 1981. – 2 с.

 55. Кузив О.Е Влияние антиоксидантов на регенераторные процессы в ожоговой ране. Клиническая хирургия. – 1982. – № 3. – С. 13-15.

 56. Кузив О.Е Влияние возрастного фактора на структуру передней доли гипофиза в условиях эксперимента. Кузив О.Е Актуальные проблемы развития человека и млекопитающих. – Симферополь, 1983. – С. 199.

 57. Кузив О.Е Влияние альфа-токоферола на ультраструктуру и цитохимию нейтрофильных гранулоцитов крови ожоговых больных в стадии токсемии. Ожоговая болезнь. – К., 1984. – С. 56-57.

 58. Кузив О.Е Цитохимическая и ультраструктурная характеристика лимфоцитов крови ожоговых больных в стадии токсемии. Ожоговая болезнь. – К., 1984. – С. 57-58.

 59. Кузів О.Є. Ультраструктура тромбоцитів при гнійно-септичних захворюваннях у дітей. Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 1984. – № 6. – С. 24-25.