Юрик Ярослав Ігорович

Освіта:

У 2018 році закінчив ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України» за спеціальністю «лікувальна справа».

З 01. 08 .2018 р. по 30. 06. 2019 р. навчався в інтернатурі за спеціальністю «Патанатомія» на базі Тернопільського обласного патологоанатомічного бюро. Після закінчення навчання в інтернатурі отримав звання лікаря-спеціаліста за спеціальністю «Патологічна анатомія». Працював лікарем-патологоанатомом на базі відділення дитячої патології Тернопільського обласного патологоанатомічного бюро з 24.07.2019 р. по 31.08.2019 р.

Наукова діяльність:

З 01 .09 .2019 р. по 18.07.2023 р. навчався в аспірантурі (очна форма навчання) Тернопільського національного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського зі спеціальності «Патологічна анатомія». 18.07.2023 р. успішно захистив дисертацію на тему «Морфофункціональні особливості ремоделювання серця в посткомпресійному періоді синдрому тривалого стиснення» подану на здобуття наукового ступеню доктора філософії за спеціальністю 222 «Медицина» (науковий керівник – проф. Боднар Я.Я.).

З 01.09.2023 р. працює на посаді асистента кафедри патологічної анатомії з секційним курсом та судовою медициною.

Напрями наукових досліджень та сфера наукових інтересів:

Морфофункціональні особливості ремоделювання кровоносного русла серця і міокарда при дії патогенних чинників.

Є автором і співавтором 34 наукових праць, 1 патенту на корисну модель, 1 навчального посібника.