Наукові публікації аспіранта Я. І. Юрика

 1. Юрик Я.І. Морфологічні особливості ремоделювання серця у посткомпресійному періоді синдрому тривалого стиснення. Вісник медичних і біологічних досліджень. 2022. № 1. С. 114–117.

 2. Юрик Я.І. Дослідження структурних змін міокарда щурів у посткомпресійному періоді синдрому тривалого стиснення методом поляризаційної мікроскопії / Я.І. Юрик, Т.К. Головата, Л.П. Боднар, І.І. Юрик. // Зб. Матеріалів LXV підсумкової наук.-практ. конф. «Здобутки клінічної та експериментальної медицини, 9 червня 2022 р. Тернопіль; 2022. С. 115–116.

 3. Юрик Я.І. Ультраструктурні зміни міоендокринних кардіоміоцитів при стресі зумовленому експериментальним синдромом тривалого стиснення. Зб. Матеріалів LXV підсумкової наук.-практ. конф. «Здобутки клінічної та експериментальної медицини, 9 червня 2022 р. Тернопіль; 2022. С. 113–115.

 4. Юрик Я., Юрик І. Морфологічні зміни надниркової залози в динаміці розвитку експериментального синдрому тривалого стиснення. Матеріали XХVI Міжнар. медичного конгресу студентів і молодих вчених, 13-15 квітня 2022 р. Тернопіль: Укрмедкнига, 2022. С. 222.

 5. Юрик Я. Рівні дієнових кон`югат в сиворотці кров і гомогенаті серця при експериментальному синдромі тривалого стиснення // Modern science: innovations and prospects. Proceedings of the 7th International scientific and practical conference. SSPG Publish. Stockholm, Sweden. 2022. Pp. 40–42. URL: https://sci-conf.com.ua/vii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiyamodern-science-innovations-and-prospects-3-5-aprelya-2022-goda-stokgolm-shvetsiya-arhiv/.

 6. Юрик Я.І., Юрик І.І. Морфологічні зміни в надниркових залозах лабораторних щурів при посттравматичному стресі. Патологічна анатомія – основа всіх клінічних дисциплін: вимоги сьогодення. Матеріали всеукраїнської наук. конф. студентів і молодих вчених 18-19 листопада 2021 р., м. Київ. Український науково-медичний молодіжний журнал. 2021. № 3 (126). С. 25.

 7. Юрик Я. І. Ендотеліальна дисфункція у щурів за умов експериментального синдрому тривалого стиснення. Вісник проблем біології і медицини. 2021. № 3 (161). С. 287–290.

 8. Юрик Я. І. Особливості антиоксидантного захисту в тканині серця та крові щурів у посткомпресійному періоді синдрому тривалого стиснення. Вісник проблем біології і медицини. 2021. № 4 (162). С. 214–217.

 9. Класифікація кардіоміопатій: сучасний стан питання / А.Р. Кондратишин, А.А. Курій, Д.Б. Коваль, Я.І. Юрик. Здобутки клінічної і експериментальної медицини. 2021. № 4. С. 11–20.

 10. Юрик Я.І. Динаміка показників ендогенної інтоксмкації за умов експериментального синдрому тривалого стиснення / Я. І. Юрик, Я. Я. Боднар, А. С. Сверстюк, І. І. Юрик // Здобутки клінічної та експериментальної медицини, 2021. №2 (46). – С 184-188

 11. Юрик Я.І., Боднар Я.Я., Юрик І.І. Ендотеліальна дисфункція у щурів за умов експериментального синдрому тривалого стиснення // Здобутки клінічної та експериментальної медицини: матеріали підсум. LXІIІ наук.-практ. конф. м. Тернопіль (12 червня). – 2020. – С. 73–74.

 12. Юрик Я., Юрик І. Фізико-оптичні особливості ремоделювання міокарда щурів за умов експериментального синдрому тривалого стиснення // Матеріали XХІV Міжнар. медичного конгресу студентів і молодих вчених – м. Тернопіль (13-15 квітня). – 2020. – С. 244.