Наукові публікації аспіранта Я. І. Юрика

1. Юрик Я.І., Боднар Я.Я., Юрик І.І. Ендотеліальна дисфункція у щурів за умов експериментального синдрому тривалого стиснення // Здобутки клінічної та експериментальної медицини: матеріали підсум. LXІIІ наук.-практ. конф. м. Тернопіль (12 червня). – 2020. – С. 73–74.

2. Юрик Я., Юрик І. Фізико-оптичні особливості ремоделювання міокарда щурів за умов експериментального синдрому тривалого стиснення // Матеріали XХІV Міжнар. медичного конгресу студентів і молодих вчених – м. Тернопіль (13-15 квітня). – 2020. – С. 244.