БОДНАР ЯРОСЛАВ ЯРОСЛАВОВИЧ

Освіта:

У 1970 році здобув вищу медичну освіту в Тернопільському медичному інституті. Вся науково-педагогічна діяльність пов’язана із кафедрою патологічної анатомії з секційним курсом та судової медицини ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського»: аспірант (1970-1972 р.), асистент (1972-1993 р.), доцент (1993-1994 р.), професор (з 1994 р.), завідувач кафедри патологічної анатомії з секційним курсом та судової медицини (з 1994 р.).

Наукова діяльність:

Кандидат медичних наук з 1974 р. Тема дисертаційної роботи - "Патологічна анатомія та деякі питання патогенезу хронічних неспецифічних бронхопневмоній".

Доктор медичних наук з 1992р. Тема дисертаційної роботи - "Особливості морфологічних проявів ураження серця при порушенні водно-електролітного обміну організму"

Є автором понад 312 наукових праць, отримав 9 патентів на винахід, співавтор: 4 підручників, 6 посібників, 2 монографій, 3 електронних посібників.

Підготував 1 доктора мед.наук, 10 кандидатів мед.наук.

Основні напрями наукової діяльності: проблеми клініко-морфологічних проявів патології легень, серця і шлунка.

Нагороди:

Нагороджений Почесною Грамотою Верховної ради України (2007), Почесними Грамотами Міністерства охорони здоров’я України (1970, 1994, 2002), Орденом князя К. Острозького (2010), Лауреат Всеукраїнської премії ім. С. Подолинського в галузі медицини (2006).

Членство у наукових товариствах:

Член Наукового товариства ім. Т.Г. Шевченка (з 2002 року), Всеукраїнської асоціації патологів України (з 1993 р.), академік Міжнародної академії інтегративної антропології (з 1993 р.), член спеціалізованої вченої ради у Львівському національному медичному університеті ім. Данила Галицького (з 2001 р.).