Наукові публікації доц. Дацко Т.В.

 1. Дацко Т. В. Морфологічне підтвердження механізмів протективної дії l-орнітину l-аспартату при цирозі печінки /В. А. Дацко, О. М. Олещук, Т. В. Дацко, Т. К. Головата // Здобутки клінічної і експериментальної медицини №2. – 2021.- С.54-62.

 2. Дацко Т. В. Дизуричні розлади в період менопаузи та морфологія слизової оболонки сечового міхура /Б. Ю. Бідованець, Я. Я. Боднар, Т. К. Головата, Т. В. Дацко, А. З. Миколенко // Здобутки клінічної і експериментальної медицини №2. – 2021.- С.38-41.

 3. Nitric oxide-mediated effects of L-ornithine-L- aspartate in acute toxic liver injury/Vitalij Datsko, Halina Loi, Tamara Datsko et al. // Pharmacia 69 (2). – P. 527-534.

 4. Дацко Т. В. МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗМІНИ В ЛЕГЕНЯХ ТА ПЕЧІНЦІ У РАННІЙ ПЕРІОД ПІСЛЯ ТРАВМАТИЧНОГО УРАЖЕННЯ М’ЯЗІВ В ЕКСПЕРИМЕНТІ. В. Г. Дживак, І. М. Кліщ, Т. В. Дацко, О. І. Хлібовська Здобутки клінічної і експериментальної медицини. 2020. № 1. C 74-77.

 5. Datsko T. Influence of PRP on morphological changes in muscle in the early period after traumatic muscle injury in the experiment. Journal of Education, Health and Sport. 2020;10(6):171-178.

 6. Datsko T. Fuzzy System of Diagnosing in Oncology Telemedicine. Sensors & Transducers, Vol. 208, Issue 1, January 2019, pp. 32-38.

 7. Datsko T. Computer diagnostic tools based on biomedical image analysis. 14th International Conference The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics (CADSM) 21-25 Feb. 2018 P.- 388-391.

 8. Дацко Т. В. Нечітка система діагностування патологічних станів молочної залози на основі гістологічних зображень/ Інформатика та математичні методи в моделюванні / 2017. Том 7, №1-2. P 47-53.

 9. Datsko T. Morphological changes in lungs, heart and liver caused by experimental associated chest and thighs trauma./ International journal of Medical Research 2017, Volume 3, Issue 1, p. 79-83.

 10. Datsko T. DEVELOPMENT OF ALGORITHMS FOR BIOMEDICAL IMAGE SEGMENTATION BASED ON PRELIMINARY MARKUP AND TEXTURE ATTRIBUTES// Yuriy Batko, Natalia Batryn, Grygoriy Melnyk, Serhiy Verbovyy, Tamara Datsko, Petro Selskyy/ Eastern-European Journal of Enterprise Technologies/ Vol.6, №4, (90) (2017). (Scopus)

 11. Datsko T. Fuzzy System Diagnosing of Precancerous and Cancerous Conditions of the Brest /Oleg Berezsky, Sergiy Verbovyy, Lesia Dubchak, Tamara Datsko // Computer science and information technologies/ Proceedings of the XIth International Scientific and Technical Conference CSIT 2016. 6-10 September 2016 Lviv, Ukraine/ P.200 -203.

 12. Shevchyk O.O. Enterosorption combinet with granulocyte colony stimulating factor decreases melphalan gonadal toxicity/ O.O.Shevchyk, K.I. Bardakchivska, T.V. Datsko, A.S.Volska, K.A.Posokhova, V.F. Chekchun, V.G. Nocolaev// Experimental Oncology. — 2016. — №3. — P.172-175.

 13. Datsko T. The Intelligent System for Diagnosing Breast Cancers Based on Image Analysis. Information Technologies in Innovation Business (ITIB), 7-9 October, 2015, Kharkiv, Ukraine. P.27-30.

 14. Datsko T. The Influence of Antiretroviral and Antituberculosis Agents on the Biochemical and Histopathological Indices of Liver. International Journal of Medicine and Medical Research, 2015, Volume 1, Number 1, p. 68-74.

 15. Дацко Т. В. Морфологічні зміни слизової оболонки верхньощелепних синусів морських свинок при експериментальному порушенні її симпатичної іннервації» Журнал НАМН України», 2014р, т. 20.№1.- С.109-114.

 16. Дацко Т. В. Гістологічний стан внутрішніх органів при тривалому внутрішньо шлунковому введенні суспензії ксенодермального субстрату. Науковий вісник Ужгородського університету, серія «Медицина», випуск 1 (49), 2014.- С.20-23.

 17. Дацко Т. В. Морфологічні зміни в плаценті та матці при експериментальному антифосфоліпідному синдромі та призначенні тівортіну / К.А. Посохова, С.Р.Сампара, О.З. Яремчук, Т.В. Дацко // Вісник морфології. - 2014- Т.20, №1.- С.172-176.

 18. Irena Lukovich, Vitalii Datsko, Galina Cherkavska, Oleg Berezkyj, Grogorii Melnyk. Clinical and morphometric analysis of different forms of breast cancer. III International Students’ Conference of Young Medical Researchers. Wroclaw, April 12th-13th 2013. P. 124.

 19. Дацко Т. В. Струк­турні зміни легеневої тканини у динаміці експеримен­тальної краніоске­лет­ної травми та її корекції фетальними нерво­вими клітинами / Р. М. Борис, Т. В. Дацко // Вісник наукових досліджень. – 2013. – № 2. – С. 107–110.

 20. Дацко Т. В. Структурні зміни нирок у динаміці експериментальної кра­ніоскелетної травми та її корекції феталь­ними нерво­вими кліти­нами / Р. М. Борис, Т. В. Дацко // Вісник наукових досліджень. – 2013. – № 3 (72). – С. 91–94.

 21. Борис Р. М. Структурна перебудова печінки у динаміці експеримен­тальної краніоскелетної травми та її корекції фетальними нерво­вими клітинами / Р. М. Борис, Т. В. Дацко // Шпитальна хірургія. – 2013. – № 3 (63). – С. 36–40.Дацко Т., Боднар Я.Я., Березький О.М., Мельник Г.М., Дацко В.А.

 22. Козак Д.В. Динаміка структурних змін тканини печінки у періоди ранніх і пізніх проявів експериментальної травматичної хвороби/ Д.В.Козак, Т.В.Дацко// Український журнал екстремальної медицини імені Г.О.Можаєва.-2013.-Т.14, №3 – С.85-90.

 23. Дацко Т. В. Вивчення впливу препарату ентеросгель на структурні компоненти нирки при тривалому введенні і його ефективності за експериментальної ниркової недостатності // Л.С. Фіра, К.С. Волков, Т.В. Дацко, І.М. Кліщ, О.М. Олещук, П.Г. Лихацький, В.Г. Ніколаєв / Новости фармации и медицины № 10 (284) май 2009. - С.14-15

 24. Л.С.Фіра, К.С.Волков, Т.В.Дацко, В.Г.Ніколаєв, І.М.Кліщ, О.М.Олещук, П.Г.Лихацький. Вивчення впливу препарату Ентеросгель на структурні компоненти нирки при тривалому введенні і його ефективності з експериментальної ниркової недостатності/ Український журнал нефрології та діалізу № 2(22).- 2009.-С.41-46.

 25. Гудима А.А. Морфо-функціональний стан печінки в умовах тяжкої травми, поєднаної з механічним дефектом шкіри та його корекція ксенодермопластикою / А.А. Гудима, Т.Я. Секела, Т.В. Дацко //Актуальні проблеми транспортної медицини. - 2009. - 3 (17). - С.119-125.

 26. Я.Я. Боднар, Т.В.Дацко, В.Д.Волошин, Т.К.Головата, Ю.М.Орел, М.Я.Фурдела, Л.П. Боднар, Є.Ю.Москальчук, Н.Г.Франчук. Патоморфологія грипу А/H1N12009 року в Тернопільській області. Інфекційні хвороби .- № 4.- 2009.- С.-42-44.

 27. Ministry of public health of Ukraine Department of human resources policy, education and science of MPH of Ukraine. Testing Board Test items for licensing examination. Krok I. «Stomathology». 2010.

 28. Посохова К.А., Ніколаєв В.Г., Шевчук О.О., Олещук О.О., Кліщ І.М., Дацко Т.В., Ніколаєва В.В. Вплив ентеросгелю на стан печінки при застосуванні антиретровірусних препаратів./ Вісник морфології.// Т.16.-№3.-2010.- С. 548-551.

 29. К.А. Посохова, О.О.Шевчук, Т.В.Дацко. Порівняльна гепатотоксичність антимікобактеріальних засобів та їх комбінацій. / Фармакологія та лікарська токсикологія, №5 (18) 2010. С. 41-46.

 30. Вплив Ентеросгелю на стан печінки при застосуванні антиретровірусних препаратів [Електронний ресурс] / К. А. Посохова, В. Г. Ніколаєв, О. О. Шевчук, О. М. Олещук, І. М. Кліщ, Т. В. Дацко // Новости медицины и фармации. – 2011. – № 1–2 (351–352).

 31. Ю.М.Андрейчин, Ю.М.Орел, Я.Я.Боднар, Т.В.Дацко. Ремоделювання стінки верхньощелепної пазухи при синуситах- морфометричні аспекти. Вісник наукових досліджень. 2010. №4. С.108-109.

 32. Аналіз ефективності проведення практичних занять з патоморфології в умовах кредитно-модульної системи / Боднар Я.Я., Сельський П.Р., Волошин В.Д., Дацко Т.В., Франчук В.В., Головата Т.К., Фурдела М.Я., Орел Ю.М., Андрійчук О.В. // Медична освіта. – 2010. – № 3. – С. 14–15.

 33. Боднар Я.Я., Миколенко А.З., Волошин В.Д., Головата Т.К., Дацко Т.В., Франчук В.В., Фурдела М.Я., Орел Ю.М., Трач Росоловська С.В., Ваврух П.О., Андрійчук О.В. Впровадження інформаційних технологій та перспективи розвитку кафедри патологічної анатомії в умовах модернізації і реформування вищої медичної освіти // Медична освіта. – 2012. - № 1. – С. 155-157

 34. Я.Я.Боднар, О.М.Олещук, Т.В.Дацко, О.О.Шевчук, Ю.М.Орел, А.З. Миколенко. Модуляція системи оксиду азоту при ішемії-реперфузії печінки.. Здобутки клінічної і експериментальної медицини.- 2012.-№1.- С. 15-18.

 35. Криницька І.Я., Дацко Т.В. Морфологічні зміни печінки та легень за умови експериментального гепатопульмонального синдрому. Вісник морфології.- 1 (т.18) 2012.-С.46-49

 36. Т.В.Дацко, Ю.М.Бутницький, С.Ю.Пригара. Сучасні проблеми діагностики гастродуоденальної патології у дітей (Огляд літератури). «Медсестринство».-№2.-2012.-С. 23-29.

 37. Дацко Т.В. Особливості морфологічних змін печінки при адреналіновій міокардіо-дистрофії у тварин з різною стійкістю до гіпоксії. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія “Медицина”. Вип..12. – 2000.-С.29-30.

 38. Климчук Л.Ф., Кузів О.Є., Головата Т.К., Дацко Т.В Ультраструктура нейтрофільних гранулоцитів і макрофагів крові при септикопіємії в опечених. Здобутки клінічної та експериментальної медицини.- Тернопіль 2001.-Вип.6.-С.94

 39. Дацко Т.В., Пятничка О.З., Коваль В.Б. Паренхіматозно-стромальні взаємодії в слизовій оболонці проксимального відділу шлунка при геморагічних гастритах Вісник наукових досліджень 2003.-№2.-С. 22-24.

 40. Дацко Т.В., Пятничка О.З. Патоморфологічна характеристика слизової оболонки шлунка при геморагічних гастритах Вісник наукових досліджень 2003.-№2.-С. 24-25.

 41. Жулкевич І.В., Леськів І.М., Угляр Ю.В., Дацко Т.В. Діагностика пухлин гепато-панкреатодуоденальної зони, перебіг яких ускладнився механічною жовтяницею Матер. конфер. “Актуальні питання променевої діагностики та лікування онкологічних хворих” Чернівці 2004.-С.97-98.

 42. Бондар Я.Я., Швед І.М., Кузів О.Є., Дацко Т.В. та ін. Морфологічні прояви інфаркту міокарда при цукровому діабеті. Вісник наукових досліджень 2004.-№4.- С. 11-13

 43. П.Р.Сельський, Я.Я. Боднар, М.Д.Заріцька, Т.В.Дацко. Морфометричний аналіз клітинної ланки місцевого імунітету та мікробіоценозу шийки матки хворих з ендоцервікозом. Вісник проблем біології і медицини.- 2006 .- Випуск 2. «Морфологія. –С. 299-302.

 44. Ремезюк Е.В., Боднар Я.Я.,Дацко Т.В., Сельський П.Р., Леськів І.М. Аналіз клітинного запального інфільтрату периульцелярної зони при вираковій хворобі, ускладненій перфорацією. Вісник наукових досліджень. – 2006.- №3.- С. 142-143.

 45. Боднар Я.Я. Морфологічний аналіз базальноклітинної активності епітеліального пласта при різних видах ендоцервікозу та цервікальній епітеліальній неоплазії. // Боднар Я.Я., Сельський П.Р., Волошин В.Д., Дацко Т.В., Фурдела М.Я., Андрійчук О.В. // Світ медицини та біології. № 8.- 2008. – С. 12-14

 46. Боднар Я.Я. Особливості викладання патоморфології за умов практично-орієнтованого навчання./ Боднар Я.Я., Сельський П.Р., Дацко Т.В., Волошин В.Д., Головата Т.К., Андрійчук О.В., Фурдела М.Я.// Медична освіта.- 2007.- №3.-С. 92-93.

 47. Дацко Т.В. Стан мембран гепатоцитів у тварин з різною стійкістю до гіпоксії при введенні кардіотоксичної дози адреналіну. Вісник Морфології –1999.- №2.-С.41-42.

 48. Дацко Т.В. Пошкоджуюча дія індометацину на печінку щурів з адреналіновою міокардіодистрофією. Вісник наукових досліджень. – № 2-3. – Тернопіль, 1999. – С.46-48

 49. Боднар Я.Я., Квік І.І., Головата Т.К., Дацко Т.В. Побудова діагнозу- навчально-методична основа інтеграції секційного курсу з клінічними кафедрами Мат.конфер. “Проблеми інтеграції в медичному вищому навчальному закладі”.-Тернопіль.-1999.-С.167-170.

 50. Боднар Я.Я., Квік І.І., Головата Т.К., Дацко Т.В. Міждисциплінарний взаємозв’язок патологічної анатомії з теоретичними і клінічними кафедрами. Мат.конфер. Проблеми інтеграції в медичному вищому навчальному закладі”.-Тернопіль.-1999.-С.99-101.