ФРАНЧУК ВАЛЕНТИН ВАСИЛЬОВИЧ

Освіта:

Франчук Валентин Васильович (4.11.1966.) – випускник Тернопільського медичного інститут (1989), завідувач курсу судової медицини Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачовського (з 2007 р.), кандидат медичних наук з спеціальності «судова медицина» (Київ, НМАПО, 1999), доцент (2003), доктор медичних наук з спеціальності «судова медицина» (Харків, ХНМУ, 2020), професор кафедри (2021).


Навчально-педагогічна діяльність:


Розпочав викладання дисципліни «судова медицина» в ТНМУ 3 1993 року. Вперше серед кафедр і курсів судової медицини вищих медичних навчальних закладів України створив та впровадив у навчальний процес дистанційну електронно-інформаційну систему навчання та контролю знань студентів з судової медицини (у програмному середовищі Moodle). Підготував біля 5000 тестових завдань для студентів (кількома мовами), розробив дизайн та виготував друкарським способом більше 100 кольорових навчальних таблиць. Автор першого в Україні англомовного навчального посібника з судової медицини для студентів-іноземців вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації (2011). Співавтор (разом з проф. А. Завальнюком) першого в Україні навчального лазерного компакт диску (електронної книги) з судової медицини (ТНМУ, 2005). Розробив навчально-методичні комплекси (робочі програми, методичні вказівки для студентів і викладачів, тестові завдання, ситуаційні задачі тощо) не тільки для студентів-медиків, а і для студентів спеціальності «правознавство» та для слухачів і курсантів університетів системи Міністерства внутрішніх справ України. Співавтор навчального посібника для юристів і працівників Національної поліції України «Судова експертологія (судова медицина)» (Харків, 2020).

Наукова діяльність:


Основний напрямок наукової діяльності – судово-медична експертиза у випадках несприятливих наслідків медичної діяльності. В.В.Франчук – один з провідних фахівців судово-медичних експертів України з питань експертизи професійних правопорушень медичних працівників. Вперше в судово-медичній науці з часів утворення сучасної Української держави виконав наукове дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук, присвячене особливостям судово-медичної експертної оцінки дефектів медичної допомоги. Написав монографію «Недоліки професійної медичної діяльності: судово-медичні та клініко-соціальні аспекти» (Львів, 2019), яка стала першим в Україні виданням, написаним судовим медиком, щодо проблеми лікарських помилок.

Автор більше 130 друкованих наукових та навчально-методичних праць (в т.ч. – у базах Scopus і Web of Sciences, інш. вітчизняних і міжнародних наукометричних базах) з різних розділів судової медицини.


Клінічна (експертна діяльність):


Лікар судово-медичний експерт І-ої кваліфікаційної категорії Тернопільського обласного бюро судово-медичної експертизи. Виконав понад 400 судово-медичних експертиз різного ступеня складності. Впровадив в експертну практику алгоритм організації судово-медичної експертизи у випадках злочинів у сфері охорони здоров’я (Інформаційний лист МОЗ України, 2019); розробив і впровадив у клінічну практику оригінальну авторську шкалу оцінки об’єктивного стану пацієнта SAPOS (патент 127704 на корисну модель України, 2016).