Наукові публікації ас. Гладій О.І.

  1. Гладій О.І Морфологічні особливості м’язового та стромального компонентів міокарда залежно від віку за умов експериментальної гіперхолестеролемії / О. І. Гладій, Я. Я. Боднар, Л. П. Боднар // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. 2021. No 1. С. 47-52.

  2. Гладій О.І. Динаміка субмікроскопічних проявів експериментальної гіперурикемічної кардіоміопатії. Науковий вісник Ужгородського університету, серія “Медицина”. 2017. № 1 (55). С. 11-14.

  3. Gladii O. Age-depending peculiarities of ultrastructural myocardium changes caused by experimental hyperuricemia and its combination with hypercholesterolemia / O. Gladii, Ya. Bodnar, Gudyma A., Trach Rosolovska S. Journal of Education, Health and Sport. 2016. № 6 (11). P. 584-591.

  4. Гладій О.І. Особливості змін екстрацелюлярного матриксу міокарда при експериментальній гіперурикемії. Вісник проблем біології і медицини. 2015. Т. 1 (122), № 3. С. 297-299.

  5. Гладій О.І., Боднар Я.Я. Світлооптичний аналіз ендотеліоцитів при експериментальній гіперурикемії. Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. 2015. Т. 15, № 4 (52). С. 212-216.

  6. Кріпка О.І., Поєднання гіперурикемії із артеріальною гіпертензією за умов поліморбідності. Вісник наукових досліджень. 2014. № 2. С. 32-34.

  7. Кріпка О.І. Вікові особливості морфологічних проявів експериментальної гіперурикемічної кардіоміопатії. Науковий вісник Ужгородського університету, серія “Медицина”. 2015. № 1 (51). С. 23-27.

  8. Кріпка О.І. Біохімічні показники крові залежно від типу ремоделювання серця у хворих на подагру. Медична хімія, 2014. Т. 16, № 3 (60). С. 127.

  9. Кріпка О.І. Роль механічного пошкодження шкіри у перебігу тяжкої травми / А. А. Гудима, О. Я. Зятковська, Т. Я. Секела, В. М. Сокольвак, О. І. Кріпка // Медична хімія. – 2009. – Т. 11, № 3. – С.157