Наукові публікації доц. Головатої Т.К.

 1. Гецько Н. В. Морфологічні зміни печінки у щурів за умови пасивного тютюнокуріння на тлі тривалого введення натрій глутамату у віковому аспекті // Гецько Н. В.,Головата Т. К., Миколенко А. З., Дуб А. І., Криницька І. Я. // Вісник проблем біології і медицини – 2020 – Вип.1(155).С. – 286-291.

 2. Б. Ю. Бідованець, Я. Я. Боднар, Т. К. Головата, А. М. Пришляк. Аналіз морфологічних змін слизової оболонки сечового міхура жінок раннього та пізнього менопаузального періодів залежно від гормонального статусу. Здобутки клінічної і експериментальної медицини. - №2. – 2020.- С.65-69

 3. Телев’як А.Т. Структурні зміни в артеріях задніх кінцівок щурів у ранньому репер фузійному періоді при гострій ішемії, спричиненій накладанням артеріального турнікета / П.Р.Сельський, Т.О. Вересюк, Т.К. Головата // Вісник наукових досліджень. – 2020. - № 1. – с. 121-126.

 4. A.Ye.Demkovych. Pathomorphological changes in periodontal complex tissues in the period of experimental bacterial-immune periodontitis chronszation / A.Ye.Demkovych, Yu. I. Bondarenko, T.K. Holovata // Запоржский медицинский журнал. – 2019. – Т.20, № 6 (111). – с. 827-831.

 5. О. А. Костюк. Зміни біохімічних показників у крові високо- та низько емоційних щурів при етаноловому гепатозі / О. А. Костюк, О.В. Денефіль, Т.К. Головата // Медична та клінічна хімія. – 2018. – Т.20, № 3 (76). – с. 125-132.

 6. Пришляк А.М. Вплив чотирихлористоговуглецю на стан вільно радикальних процесів організму щурів та морфологічні зміни у товстій кишці / А. М. Пришляк, С. І. Яворська, Т. К. Головата, Б. Я. Ремінецький // Медична та клінічна хімія. – 2017.– Т. 19 (129). – № 2 с. 78-82.

 7. Пришляк А.М. Поляризаційне дослідження скелетних м’язів щурів дорепродуктивного віку за умови експериментальної гіперурикемії в динаміці / А.М. Пришляк, І.І. Юрик, Т.К. Головата // Вісник проблем біології і медицини. – 2016. - Вип. 2. – Т. 2 (129). – с. 276-279.

 8. Bodnar Ya.Ya. Structural organization of bladder mucosa in women with early and late menopause with overactive bladder syndrome / Ya.Ya.Bodnar, B.Yu. Bidovanets, T.K. Holovata //Deutscher Wissenschaftsherold German Science Herald. – 2016. - № 4. – P. 24-26.

 9. Бідованець Б.Ю., Головата Т.К. Патоморфологічний аналіз слизової оболонки сечового міхура у жінок перименопаузального періоду при дизурії та наявності урогенітальної інфекції / Вісник наукових досліджень. – 2015. – № 1. – С. 57-59.

 10. Бідованець Б.Ю. Ультраструктурні особливості реорганізації елементів стінки сечового міхура жінок раннього та пізнього менопаузальних періодів / Б.Ю. Бідованець, Т.К. Головата // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2015. – Т 24, № 4. – с. 24-29.

 11. Юрик І.І. Гістологічні зміни магістральних судин нижніх кінцівок щурів дорепродуктивного та репродуктивного віку за умов гіперурикемії в залежності від терміну експерименту / І.І. Юрик, Т.К. Головата // Вісник ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія». – 2015. – Т.15, вип.4(52). – с. 286-290.

 12. Мерецький В. М. Морфологічні зміни у внутрішніх органах тварин в різні періоди черепно-мозкової травми на тлі цукрового діабету/В. М. Мерецький, Т. К. Головата // Клінічна хірургія. -К.:Інститут хірургії та трансплантології АМН України, 2013, N 4.-С.73-75.

 13. П.О.Герасимчук, Т.К. Головата, П.В. Кісіль, А.В. Павлишин. Особливості морфологічних змін тканин ділянки рани у хворих із синдромом діабетичної стопи; Вісник наукових досліджень. – 2012. - №1. С.58-60.

 14. Боднар Я.Я., Миколенко А.З., Волошин В.Д., Головата Т.К., Дацко Т.В., Сельський П.Р. Фурдела М.Я., Трач Росоловська С.В., Ваврух П.О., Орел Ю.М.Франчук В.В., Андрійчук О.В. Впровадження інноваційних технологій та перспективи розвитку кафедри патологічної анатомії в умовах модернізації і реформування вищої медичної освіти; Медична освіта. – 2012. - №1. – С.155-157.

 15. Орел Ю.М., Боднар Я.Я., Павлишин Г.А., Головата Т.К., Фурдела М.Я. Патоморфологія інфекційного ураження посліду (огляд літератури). Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2011. – № 2. – С. 208–212.

 16. Логойда Л.С., Вронська Л.В., Головата Т.К., Михалків М.М. Морфологічне обґрунтування застосування комбінації екстрактів валеріани і меліси та гліцину для профілактики ерозій слизової оболонки шлунка. Фармацевтичний часопис. – 2011. - №2(18). – с.70-73.

 17. І.Б.Івануса, Т.К.Головата, І.З. Кернична. Морфологічне дослідження гепатопротекторної ефективності тіотриазоліну при ацетамінофену в комбінації з прогестинами та естрогенами в експерименті. Вісник наукових досліджень. – 2011. - № 2, с. 130-132.

 18. Івануса І.Б., Головата Т.К.Особливості структурних змін печінки щурів при впливі естрогенів та прогестинів на тлі застосування ацетамінофену; Вісник морфології. Вінниця, 2010 - Т.16, № 2. – С. 261-263.

 19. Головата Т.К., Боднар Я.Я., Сельський П.Р. Волошин В.Д., Орел Ю.М.,Андрійчук О.В. Особливості розподілу клітинного інфільтрату та патоморфологічні зміни м‘яких тканин нижніх кінцівок у хворих із синдромом стопи діабетика. Здобутки клінічної і експериментальної медицини. Тернопіль, 2009. – с.107-109.

 20. Боднар Я.Я., Дацко Т.В., Волошин В.Д., Головата Т.К. Патоморфологія грипу А/H1N1 2009 року в Тернопільській області ; Інфекційні хвороби. Тернопіль, 2009. – № 4. – С. 42-43.

 21. Хміль С.В., Федорейко Л.Р., Головата Т.К. Цито-гістологічний скринінг дисплазії шийки матки на тлі папіломавірусної інфекції; Світ медицини та біології. Полтава, 2009. - № 4. - с.66-68.

 22. Головата Т. К., Боднар Я. Я. Порівняльна ультраструктура міокарда щурів при хронічній алкоголізації напоями різної якості та міцності / Т. К. Головата, Я. Я. Боднар // Науковий вісник Ужгородського університету, серія «Медицина». — Ужгород. — 2008. — вип. 33. — С. 28—31.

 23. Головата Т.К., Боднар Я.Я. Патогістологічні зміни елементів строми серця при хронічній алкогольній інтоксикації ; Таврический медико-биологический вестник. – 2008. – Т. 11, № 1. – С. 79-81.

 24. Головата Т.К. Морфогенез лімфогенного кардіосклерозу при хронічній алкогольній інтоксикації ; Вісник наукових досліджень. — Тернопіль. — 2006. — № 3. — С. 75—76с.

 25. Швед М.І., Кузів О.Є., Головата Т.К., Дацко Т.В., Андрійчук О.В., Сельський П.Р.Морфологічні прояви інфаркту міокарда при цукровому діабеті.; Вісник наукових досліджень – 2004. № 4. С. 11-13.

 26. Головата Т.К., Дацко Т.В., Андрійчук О.В., Панчишин С.В. Морфологічні особливості слизової оболонки шлунка при геморагічних гастритах; Українські медичні вісті. Часопис ВУЛТ. Тернопіль, 2003. – с.91-92;

 27. Климчук Л.Ф., Кузів О.Є., Головата Т.К., Дацко Т.В. Ультраструктура нейтрофільних гранулоцитів і макрофагів крові при септикопіємії в опечених; Здобутки клінічної та експериментальної . – Тернопіль, 2001. – Вип.6. – с. 94.