Наукові публікації доц. Головатої Т.К.

 1. Головата Т. К. Сучасні погляди на морфологічну діагностику найпоширеніших серцево-судинних ускладнень СOVID-19 за даними літературних та власних гістологічних досліджень. / Д. Б. Коваль, Д. О. Кошовська, Т. К. Головата, А. З. Миколенко, Ю. М. Орел // Здобутки клінічної і експериментальної медицини №2. – 2021.- С.87-90.

 2. Головата Т. К.Морфологічне підтвердження механізмів протективної дії l-орнітину l-аспартату при цирозі печінки /В. А. Дацко, О. М. Олещук, Т. В. Дацко, Т. К. Головата // Здобутки клінічної і експериментальної медицини №2. – 2021.- С.54-62.

 3. Головата Т. К.Дизуричні розлади в період менопаузи та морфологія слизової оболонки сечового міхура /Б. Ю. Бідованець, Я. Я. Боднар, Т. К. Головата, Т. В. Дацко, А. З. Миколенко // Здобутки клінічної і експериментальної медицини №2. – 2021.- С.38-41.

 4. Головата Т. К.Морфологічні особливості ураження печінки при Covid-19 за даними власних гістологічних та літературних досліджень / Д.О. Кошовська, І.Р. Охотницька, К.М. Ковальчук, А.О. Стельмах, Т.К. Головата, А.З. Миколенко // Вісник медичних і біологічних досліджень, №4. – 2021. – С.

 5. T.K. Holovata Nitric oxide-mediated effects of L-ornithine-L- aspartate in acute toxic liver injury/Vitalij Datsko, Halina Loi, Tamara Datsko et al. // Pharmacia 69 (2). – P. 527-534.

 6. Головата Т. К. Дизуричні розлади в період менопаузи та морфологія слизової оболонки сечового міхура/ Б. Ю. Бідованець, Я. Я. Боднар, Т. К. Головата, Т. В. Дацко, А. З. Миколенко // Здобутки клінічної та експериментальної медицини, 2021. №2(46) -С. 38-41.

 7. Головата Т. К. Морфологічні зміни печінки у щурів за умови пасивного тютюнокуріння на тлі тривалого введення натрій глутамату у віковому аспекті // Гецько Н. В.,Головата Т. К., Миколенко А. З., Дуб А. І., Криницька І. Я. // Вісник проблем біології і медицини – 2020 – Вип.1(155).С. – 286-291.

 8. Головата Т. К. Аналіз морфологічних змін слизової оболонки сечового міхура жінок раннього та пізнього менопаузального періодів залежно від гормонального статусу. Здобутки клінічної і експериментальної медицини. - №2. – 2020.- С.65-69

 9. Головата Т. К. Структурні зміни в артеріях задніх кінцівок щурів у ранньому репер фузійному періоді при гострій ішемії, спричиненій накладанням артеріального турнікета / П.Р.Сельський, Т.О. Вересюк, Т.К. Головата // Вісник наукових досліджень. – 2020. - № 1. – с. 121-126.

 10. T.K. Holovata Pathomorphological changes in periodontal complex tissues in the period of experimental bacterial-immune periodontitis chronszation / A.Ye.Demkovych, Yu. I. Bondarenko, T.K. Holovata // Запоржский медицинский журнал. – 2019. – Т.20, № 6 (111). – с. 827-831.

 11. Головата Т. К. Зміни біохімічних показників у крові високо- та низько емоційних щурів при етаноловому гепатозі / О. А. Костюк, О.В. Денефіль, Т.К. Головата // Медична та клінічна хімія. – 2018. – Т.20, № 3 (76). – с. 125-132.

 12. Головата Т. К. Вплив чотирихлористоговуглецю на стан вільно радикальних процесів організму щурів та морфологічні зміни у товстій кишці / А. М. Пришляк, С. І. Яворська, Т. К. Головата, Б. Я. Ремінецький // Медична та клінічна хімія. – 2017.– Т. 19 (129). – № 2 с. 78-82.

 13. Головата Т. К. Поляризаційне дослідження скелетних м’язів щурів дорепродуктивного віку за умови експериментальної гіперурикемії в динаміці / А.М. Пришляк, І.І. Юрик, Т.К. Головата // Вісник проблем біології і медицини. – 2016. - Вип. 2. – Т. 2 (129). – с. 276-279.

 14. Bodnar Ya.Ya. Structural organization of bladder mucosa in women with early and late menopause with overactive bladder syndrome / Ya.Ya.Bodnar, B.Yu. Bidovanets, T.K. Holovata //Deutscher Wissenschaftsherold German Science Herald. – 2016. - № 4. – P. 24-26.

 15. Головата Т. К. Патоморфологічний аналіз слизової оболонки сечового міхура у жінок перименопаузального періоду при дизурії та наявності урогенітальної інфекції / Вісник наукових досліджень. – 2015. – № 1. – С. 57-59.

 16. Головата Т. К. Ультраструктурні особливості реорганізації елементів стінки сечового міхура жінок раннього та пізнього менопаузальних періодів / Б.Ю. Бідованець, Т.К. Головата // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2015. – Т 24, № 4. – с. 24-29.

 17. Головата Т. К. .Гістологічні зміни магістральних судин нижніх кінцівок щурів дорепродуктивного та репродуктивного віку за умов гіперурикемії в залежності від терміну експерименту / І.І. Юрик, Т.К. Головата // Вісник ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія». – 2015. – Т.15, вип.4(52). – с. 286-290.

 18. Головата Т. К. Морфологічні зміни у внутрішніх органах тварин в різні періоди черепно-мозкової травми на тлі цукрового діабету/В. М. Мерецький, Т. К. Головата // Клінічна хірургія. -К.:Інститут хірургії та трансплантології АМН України, 2013, N 4.-С.73-75.

 19. Головата Т. К. Особливості морфологічних змін тканин ділянки рани у хворих із синдромом діабетичної стопи; Вісник наукових досліджень. – 2012. - №1. С.58-60.

 20. Головата Т. К. Впровадження інноваційних технологій та перспективи розвитку кафедри патологічної анатомії в умовах модернізації і реформування вищої медичної освіти; Медична освіта. – 2012. - №1. – С.155-157.

 21. Головата Т. К. Патоморфологія інфекційного ураження посліду (огляд літератури). Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2011. – № 2. – С. 208–212.

 22. Головата Т. К. Морфологічне обґрунтування застосування комбінації екстрактів валеріани і меліси та гліцину для профілактики ерозій слизової оболонки шлунка. Фармацевтичний часопис. – 2011. - №2(18). – с.70-73.

 23. Головата Т. К. Морфологічне дослідження гепатопротекторної ефективності тіотриазоліну при ацетамінофену в комбінації з прогестинами та естрогенами в експерименті. Вісник наукових досліджень. – 2011. - № 2, с. 130-132.

 24. Головата Т. К. Особливості структурних змін печінки щурів при впливі естрогенів та прогестинів на тлі застосування ацетамінофену; Вісник морфології. Вінниця, 2010 - Т.16, № 2. – С. 261-263.

 25. ГГоловата Т. К. Особливості розподілу клітинного інфільтрату та патоморфологічні зміни м‘яких тканин нижніх кінцівок у хворих із синдромом стопи діабетика. Здобутки клінічної і експериментальної медицини. Тернопіль, 2009. – с.107-109.

 26. Боднар Я.Я., Дацко Т.В., Волошин В.Д., Головата Т.К. Патоморфологія грипу А/H1N1 2009 року в Тернопільській області ; Інфекційні хвороби. Тернопіль, 2009. – № 4. – С. 42-43.

 27. Хміль С.В., Федорейко Л.Р., Головата Т.К. Цито-гістологічний скринінг дисплазії шийки матки на тлі папіломавірусної інфекції; Світ медицини та біології. Полтава, 2009. - № 4. - с.66-68.

 28. Головата Т. К. Порівняльна ультраструктура міокарда щурів при хронічній алкоголізації напоями різної якості та міцності / Т. К. Головата, Я. Я. Боднар // Науковий вісник Ужгородського університету, серія «Медицина». — Ужгород. — 2008. — вип. 33. — С. 28—31.

 29. Головата Т. К. Патогістологічні зміни елементів строми серця при хронічній алкогольній інтоксикації ; Таврический медико-биологический вестник. – 2008. – Т. 11, № 1. – С. 79-81.

 30. Головата Т.К. Морфогенез лімфогенного кардіосклерозу при хронічній алкогольній інтоксикації ; Вісник наукових досліджень. — Тернопіль. — 2006. — № 3. — С. 75—76с.

 31. Головата Т. К. Морфологічні прояви інфаркту міокарда при цукровому діабеті.; Вісник наукових досліджень – 2004. № 4. С. 11-13.

 32. Головата Т. К. Морфологічні особливості слизової оболонки шлунка при геморагічних гастритах; Українські медичні вісті. Часопис ВУЛТ. Тернопіль, 2003. – с.91-92;

 33. Головата Т. К. Ультраструктура нейтрофільних гранулоцитів і макрофагів крові при септикопіємії в опечених; Здобутки клінічної та експериментальної . – Тернопіль, 2001. – Вип.6. – с. 94.