Наукові публікації доц. Миколенко А.З.

 1. Миколенко А. З. Сучасні погляди на морфологічну діагностику найпоширеніших серцево-судинних ускладнень СOVID-19 за даними літературних та власних гістологічних досліджень. / Д. Б. Коваль, Д. О. Кошовська, Т. К. Головата, А. З. Миколенко, Ю. М. Орел // Здобутки клінічної і експериментальної медицини №2. – 2021.- С.87-90.

 2. Миколенко А. З. Морфологічні особливості ураження печінки при Covid-19 за даними власних гістологічних та літературних досліджень / Д.О. Кошовська, І.Р. Охотницька, К.М. Ковальчук, А.О. Стельмах, Т.К. Головата, А.З. Миколенко // Вісник медичних і біологічних досліджень, №4. – 2021. – С.

 3. Бідованець Б.Ю. Дизуричні розлади в період менопаузи та морфологія слизової оболонки сечового міхура/ Б. Ю. Бідованець, Я. Я. Боднар, Т. К. Головата, Т. В. Дацко, А. З. Миколенко // Здобутки клінічної та експериментальної медицини, 2021. №2(46) -С. 38-41.

 4. Гецько Н. В. Морфологічні зміни печінки у щурів за умови пасивного тютюнокуріння на тлі тривалого введення натрій глутамату у віковому аспекті // Гецько Н. В.,Головата Т. К., Миколенко А. З., Дуб А. І., Криницька І. Я. // Вісник проблем біології і медицини – 2020 – Вип.1(155).С. – 286-291.

 5. І. Д. Драч. Мовна картина світу у процесі вивчення іноземної мови в медичних університетах // І. Д. Драч, А. З. Миколенко, М. П. Тишковець // Медична освіта. – 2019. – №4. – С. 79-83.

 6. Миколенко А. З. Аналіз остаточних судових рішень в Україні у випадках неналежного надання медичної допомоги / Валентин В. Франчук, Світлана В. Трач росоловська, Петро Р. Сельський, Анна З. Миколенко, Петро Я. Боднар // wiadomości lekarskie 2020 vol lxxi, № 3 cz ii p 757-760

 7. Миколенко А. З. Смачило структурні зміни слизової оболонки шлунка при хронічному гастриті у дітей на фоні поєднання паразитарної та h. Pylori інфекції / к. Т. Глушко, ю. Г. Загричук, а. І. Смачило, а. З. Миколенко, і. І. Смачило // здобутки клінічної і експериментальної медицини. №2(34) 2019. С 34-36.

 8. Fedonyuk L.Ya.,Polypragmasy: From paediatrics to geriatrics / Fedonyuk L.Ya., Oleshchuk A.M., Sas L.M., Boyarchuk O.R., Mikolenko A. Z., Oryol Yu.N., Glushko K.T.// Voprosy Prakticheskoi Pediatrii Vol 13, No 1 (2018) pages 77-82

 9. Marushchak M.Chronic heart failure causes osteopathy or is osteopathy a factor in development of chronic heart failure?/ Marushchak M., Krynytska I., Mikolenko A.,Andreychyn Y., Bodnar Y. //Asian Journal of Pharmaceutical and Clinical Research. Vol 11, No 1 (2018) pages 1-5

 10. Anna Mykolenko Role of average weight molecules content in the pathogenesis of the early period of isolated skeletal injury with blood loss complication/ Anna Mykolenko// Journal of Education, Health and Sport2016;6(11):760-766.

 11. Anna Mykolenko Changes of concentration of middle mass molecules in blood serum in the early days of isolated orthopedic trauma complicated by blood loss/ Anna Mykolenko//Deutscher Wissenschaftsherold, 2016, 2 - pp. 16-18.

 12. Миколенко А. З. Вплив екологічних і соціальних чинників на розвиток патології травної системи у дітей різного віку/ А.З. Миколенко // Scientific Letters journal of Academic Society of Michal Baludansky, 2016, 3-pp.143-145.

 13. Миколенко А. З. Патологоанатомічна характеристика ускладненої гострої хірургічної судинної патології поєднаної з соматичними захворюваннями // П.Я. Боднар, С.В. Трач Росоловська, А.З. Миколенко// Шпитальна хірургія. – 2014. – №1. – С.79-81.

 14. Миколенко А. З. Оцінювання результатів лікування дітей, хворих на хронічний гастродуоденіт, асоційований з Helicobacter pylori // Ю. І. Бутницький, В.Ф.Лобода, А.З. Миколенко // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2014. – №1. – С.34-36.

 15. Миколенко А. З. Морфологічні особливості слизової оболонки шлунка у дітей з хронічним гастритом, асоційованим з внутрішньоклітинними вірусними інфекціями // В.Ф.Лобода, Л. І. Добровольська, Ю.М. Орел, А.З. Миколенко, М.І. Кінаш // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2014. – №1. – С.31-34.

 16. Миколенко А. З. Клінічні аспекти перебігу хронічних захворювань травної системи у дітей з еозинофілією // В.Ф.Лобода, К.Т. Глушко, А.З. Миколенко // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2014. – №1. – С.28-31.

 17. Миколенко А. З. Упровадження інноваційних технологій навчання у викладання дисципліни « Судова медицина, медичне законодавство» // В.В. Франчук, Я.Я. Боднар, А.З. Миколенко, С.В.Трач Росоловска // Буковинський медичний вісник. – 2013. – №2. – С.176-178.

 18. Миколенко А. З. Показатели системы оксида азота и морфофункционального состояния печени при экспериментальном циррозе // А.М.Олещук, А.З. Мыколенко, С.В.Трач Росоловская // Медицина и оразование в Сибири. 2013. – № 2. – сетевое научное издание Новосибирского государственного медицинского университета

 19. Миколенко А. З. Видалення стороннього тіла стравоходу під місцевою анестезією / Буцкін В.Л., Бутницький Ю.І., Лобода В.Ф.*, Нецюк О.Г.*, Жуковський М.М., Миколенко А.З., Юрченко Б.М. // Український журнал малоінвазивної та ендоскопічної хірургії. – 2012. – Vol. 16; 2 – С. 20-40.

 20. Миколенко А. З. Особливості перебігу захворювань органів травлення у дітей шкільного віку/ В. Ф. Лобода, А. З. Миколенко, Ю.І. Бутницький, О.С. Орел, Л.І. Добровольська, К.Т. Глушко // Вісник наукових досліджень. – 2012. – № 1. – С. 36-38.

 21. Миколенко А. З. Структурні особливості слизової оболонки шлунка у дітей при НР-асоційованому хронічному гастродуоденіті / А.З. Миколенко, Ю.І. Бутницький, Ю.М. Орел // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2012. – № 1. – С. 99-100.

 22. Миколенко А. З. Модуляція системи оксиду азоту при ішемії-реперфузії печінки / Я.Я. Боднар, О.М. Олещук, Т.В. Дацко, О.О. Шевчук, Ю.М. Орел, А.З. Миколенко // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2012. – № 1. – С. 15-19.

 23. Миколенко А. З. Досвід викладання дисципліни “судова медицина, медичне законодавство” за кредитно-модульною системою навчання у Тернопільському державному медичному університеті ім. І.Я. Горбачевського / В.В. Франчук, Я.Я. Боднар, С.В. Трач Росоловська, А.З. Миколенко // Судово-медична експертиза. – 2012. – № 6. – С. 112-117.

 24. Миколенко А. З. Впровадження інноваційних технологій та перспективи розвитку кафедри патологічної анатомії в умовах модернізації та реформування вищої медичної освіти / Я.Я. Боднар, А.З. Миколенко, В.Д. Волошин, Т.К. Головата, Т.В. Дацко // Медична освіта. – 2012. – № 1. – С. 155-157.

 25. Миколенко А. З. Оптимізація діагностики та лікування хронічної поєднаної гастродуоденальної та гепатобіліарної у дітей на тлі окремих фонових станів / В. Ф. Лобода, А. З. Миколенко, Ю.І. Бутницький, Л.І. Добровольська, К.Т. Глушко // Современная педиатрия. – 2011. – № 6. – С. 154-156.

 26. Миколенко А. З. Застосування блокаторів протонної помпи при лікуванні хронічних гастродуоденітів у дітей / Ю.І. Бутницький, В.Ф. Лобода, А. З. Миколенко, Л.В. Глинчак, Л.Н. Данильчук // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології – 2011. – № 2. – С. 36-38.

 27. Миколенко А. З. Шляхи оптимізації діагностики та лікування хронічної поєднаної гастродуоденальної та гепатобіліарної патології у дітей на тлі нервово-артритичної аномалії конституції / В. Ф. Лобода, А. З. Миколенко, Л.П. Лазурко, Г.Т. Юхимчук, Н.М. Величко // Вісник наукових досліджень. – 2010. – № 1. – С. 4-6.

 28. Лобода В. Ф. Перебіг хронічної поєднаної гастродуоденальної та гепатобіліарної патології у дітей на фоні лімфатико-гіпопластичної аномалії конституції, оптимізація лікування / В. Ф. Лобода, А. З. Миколенко // Педіатрія, акушерство та гінекологія – 2009. – № 2 (432). – С. 5-8.

 29. Миколенко А. З. Критерії формування групи ризику за розвитком остеопенічного синдрому серед дітей з ронічною патологією травної системи на тлі аномалій конституції / В. Ф. Лобода, А. З. Миколенко, Н. І.Балацька, М. І. Кінаш, І. М. Сарапук// Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології – 2008. – № 2. – С. 29-32.

 30. Миколенко А. З. Особливості формування кісткової тканини у дітей із захворюваннями гепатобіліарної системи / В. Ф. Лобода, М. І. Кінаш, Н. І.Балацька, А. З. Миколенко, Т. П. Боймиструк // Український морфологічний альманах. – 2007. – Т. 5, № 2. – С. 55–57.

 31. Лобода В. Ф. Шляхи оптимізації діагностики та лікування хронічної гастродуоденальної та гепатобіліарної патології у дітей / В. Ф. Лобода, А. З. Миколенко // Вестник физиотерапии и курортологии. – 2007. – Т. 13, № 3. – С. 89–91.

 32. Миколенко А. З. Мінеральна щільність кісткової тканини у дітей з хронічною поєднаною патологією гастродуоденальної та гепатобіліарної зон / А. З. Миколенко // Український морфологічний альманах. – 2007. – Т. 5, № 2. – С. 64–65.

 33. Лобода В. Ф. Профілактичні огляди – основа формування диспансерних груп сімейним лікарем / В. Ф. Лобода, А. З. Миколенко // Вісник наукових досліджень. – 2006. – № 4. – С. 24–25.