Наукові публікації доц. Миколенко А.З.

 1. Формування групи ризику з розвитку остеопенічного синдрому серед школярів за допомогою комп’ютерної програми «Osteopenia P» / В. Ф. Лобода, А. З. Миколенко, О. Р. Ясній, Н. І. Балацька, Н. В. Шідловська // Вплив екопатологічних чинників на стан здоров’я дітей : Всеукраїнський симпозіум педіатрів, 30-31 березня 2004 р. : матеріали конф. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2004. – С. 71–72.
 2. Патогенетичні аспекти вторинного імунодефіциту у дітей з хронічним гастродуоденітом / В. Ф. Лобода, Н. І. Балацька, Ю. І. Бутницький, А. З. Миколенко, М. І. Кінаш, Т. П. Боймиструк // Ліки України / Питання імунології в педіатрії : ІV Всеукраїнська науково-практична конференція, 21–22 вересня 2004 р., м. Львів : матеріали конф. – 2004. – № 9 (86). – С. 15.
 3. Лобода В. Ф. Вплив Helicobacter pylori на розвиток гастродуоденальної патології у дітей / В. Ф. Лобода, А. З. Миколенко, Ю. І. Бутницький // Здобутки клінічної і експериментальної медицини : XLVІII підсумкова науково-практична конференція, 3 червня 2005 р. : матеріали конф. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2005. – С. 142–143.
 4. Лобода В. Ф. Актуальність проблеми здоров’я школярів / В. Ф., Лобода, А. З. Миколенко, Ю. І. Бутницький // Здорова дитина: здоров’я дитини та її сім’ї : ІІІ Міжнародна конференція, 29-30 вересня 2005 р. : матеріали конф. – Чернівці : БДМУ, 2005. – С. 40–41.
 5. Лобода В. Ф. Порівняння ендоскопічних змін верхніх відділів шлунково-кишкового тракту у дітей в залежності від інфікування їх Helicobacter pylori / В. Ф. Лобода, Ю. І. Бутницький, А. З. Миколенко // Вплив екопатологічних чинників на стан здоров’я дітей : Всеукраїнська науково-практична конференція, 27-29 жовтня 2005 р. : матеріали конф. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2005. – С. 87–88.
 6. Аномалії конституції як реакція організму на фактори зовнішнього середовища / А. З. Миколенко, В. Ф. Лобода, М. І. Кінаш, Г.Т. Юхимчук, Г. В. Головецька // Екопатологія в педіатрії : науково-практична конференція, 2-3 жовтня 2006 р. : матеріали конф. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2006. – С. 47–48.
 7. Лобода В. Ф. Профілактичні огляди – основа формування диспансерних груп сімейним лікарем / В. Ф. Лобода, А. З. Миколенко // Вісник наукових досліджень. – 2006. – № 4. – С. 24–25.
 8. Лобода В. Ф. Шляхи оптимізації роботи сімейного лікаря / В. Ф. Лобода, А. З. Миколенко // Українські медичні вісті / ІХ з’ізд ВУЛТ, 10-12 травня 2007 р., м. Вінниця : матеріали з’їзду. – 2007. – Т. 7, № 1–2. – С. 38–39.
 9. Лобода В. Ф. Особливості перебігу хронічної патології травної системи у дітей з проявами аномалій конституції / В. Ф. Лобода, А. З. Миколенко, М. І. Кінаш // Здорова дитина: формування інноваційної парадигми збереження здоров’я дітей : V Міжнародна науково-практична конференція, 20-21 вересня 2007 р. : матеріали конф. – Чернівці : БДМУ, 2007. – С. 112–113.
 10. Особливості гуморальної ланки імунітету у дітей з поєднаною патологією гастродуоденальної та гепатобіліарної систем / В. Ф. Лобода, Н. І. Балацька, М. І. Кінаш, А. З. Миколенко // Перинатология и педиатрия / Питання імунології в педіатрії : VII Всеукраїнська науково-практична конференція, 31 жовтня – 1 листопада 2007 р., м. Дніпропетровськ : матеріали конф. – 2007. – № 3 (31). – С. 27–28.
 11. Структурні зміни слизової шлунка та дванадцятипалої кишки при хронічних гастродуоденітах асоційованих з Helicobacter pylori / В. Ф. Лобода, М. С. Гнатюк, Ю. І. Бутницький, А. З. Миколенко // Медико-соціальні проблеми дитячого віку : науково-практична конференція, 12-13 квітня 2007 р.: матеріали конф. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2007. – С. 79–80.
 12. Миколенко А. З. Мінеральна щільність кісткової тканини у дітей з хронічною поєднаною патологією гастродуоденальної та гепатобіліарної зон / А. З. Миколенко // Український морфологічний альманах. – 2007. – Т. 5, № 2. – С. 64–65.
 13. Лобода В. Ф. Шляхи оптимізації діагностики та лікування хронічної гастродуоденальної та гепатобіліарної патології у дітей / В. Ф. Лобода, А. З. Миколенко // Вестник физиотерапии и курортологии. – 2007. – Т. 13, № 3. – С. 89–91.
 14. Стан клітинного та гуморального імунітету в дітей з поєднаною патологією гастродуоденальної та гепатобіліарної систем (дані 22-річного спостереження) / В. Ф. Лобода, Н. І. Балацька, А. З. Миколенко, М. І. Кінаш, Т. П. Боймиструк // Збірник наукових праць співробітників КМАПО ім. П.Л. Шупика. – Київ, 2007. – Вип. 16, кн. 3. – С. 177–183.
 15. Особливості формування кісткової тканини у дітей із захворюваннями гепатобіліарної системи / В. Ф. Лобода, М. І. Кінаш, Н. І.Балацька, А. З. Миколенко, Т. П. Боймиструк // Український морфологічний альманах. – 2007. – Т. 5, № 2. – С. 55–57.
 16. Лікування дітей з поєднаною гастродуоденальною і гепатобіліарною патологією на фоні ексудативно-катаральної аномалії конституції / В. Ф. Лобода, А. З. Миколенко, Н. І. Балацька, М. І Кінаш // Проблемні питання патології у дітей та підлітків : Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю, 3-4 квітня 2008 р. : матеріали конф. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2008. – С. 105–107.
 17. Критерії формування групи ризику за розвитком остеопенічного синдрому серед дітей з ронічною патологією травної системи на тлі аномалій конституції / В. Ф. Лобода, А. З. Миколенко, Н. І.Балацька, М. І. Кінаш, І. М. Сарапук// Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології – 2008. – № 2. – С. 29-32.
 18. Лобода В. Ф. Перебіг хронічної поєднаної гастродуоденальної та гепатобіліарної патології у дітей на фоні лімфатико-гіпопластичної аномалії конституції, оптимізація лікування / В. Ф. Лобода, А. З. Миколенко // Педіатрія, акушерство та гінекологія – 2009. – № 2 (432). – С. 5-8.
 19. Шляхи оптимізації діагностики та лікування хронічної поєднаної гастродуоденальної та гепатобіліарної патології у дітей на тлі нервово-артритичної аномалії конституції / В. Ф. Лобода, А. З. Миколенко, Л.П. Лазурко, Г.Т. Юхимчук, Н.М. Величко // Вісник наукових досліджень. – 2010. – № 1. – С. 4-6.
 20. Застосування блокаторів протонної помпи при лікуванні хронічних гастродуоденітів у дітей / Ю.І. Бутницький, В.Ф. Лобода, А. З. Миколенко, Л.В. Глинчак, Л.Н. Данильчук // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології – 2011. – № 2. – С. 36-38.
 21. Оптимізація діагностики та лікування хронічної поєднаної гастродуоденальної та гепатобіліарної у дітей на тлі окремих фонових станів / В. Ф. Лобода, А. З. Миколенко, Ю.І. Бутницький, Л.І. Добровольська, К.Т. Глушко // Современная педиатрия. – 2011. – № 6. – С. 154-156.
 22. Впровадження інноваційних технологій та перспективи розвитку кафедри патологічної анатомії в умовах модернізації та реформування вищої медичної освіти / Я.Я. Боднар, А.З. Миколенко, В.Д. Волошин, Т.К. Головата, Т.В. Дацко // Медична освіта. – 2012. – № 1. – С. 155-157.
 23. Досвід викладання дисципліни “судова медицина, медичне законодавство” за кредитно-модульною системою навчання у Тернопільському державному медичному університеті ім. І.Я. Горбачевського / В.В. Франчук, Я.Я. Боднар, С.В. Трач Росоловська, А.З. Миколенко // Судово-медична експертиза. – 2012. – № 6. – С. 112-117.
 24. Модуляція системи оксиду азоту при ішемії-реперфузії печінки / Я.Я. Боднар, О.М. Олещук, Т.В. Дацко, О.О. Шевчук, Ю.М. Орел, А.З. Миколенко // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2012. – № 1. – С. 15-19.
 25. Структурні особливості слизової оболонки шлунка у дітей при НР-асоційованому хронічному гастродуоденіті / А.З. Миколенко, Ю.І. Бутницький, Ю.М. Орел // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2012. – № 1. – С. 99-100.
 26. Особливості перебігу захворювань органів травлення у дітей шкільного віку/ В. Ф. Лобода, А. З. Миколенко, Ю.І. Бутницький, О.С. Орел, Л.І. Добровольська, К.Т. Глушко // Вісник наукових досліджень. – 2012. – № 1. – С. 36-38.
 27. Видалення стороннього тіла стравоходу під місцевою анестезією / Буцкін В.Л., Бутницький Ю.І., Лобода В.Ф.*, Нецюк О.Г.*, Жуковський М.М., Миколенко А.З., Юрченко Б.М. // Український журнал малоінвазивної та ендоскопічної хірургії. – 2012. – Vol. 16; 2 – С. 20-40.
 28. Гістохімічна характеристика нервового апарату серця щурів в нормі / Я.Я. Боднар, С.В. Трач Росоловська, А.З. Миколенко, Ю.М. Орел // Здобутки клінічної і експериментальної медицини: Підсумкова науково-практичної конференція, 17 квітня 2012: матеріали конф. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2012. – С. 166.
 29. Показатели системы оксида азота и морфофункционального состояния печени при экспериментальном циррозе // А.М.Олещук, А.З. Мыколенко, С.В.Трач Росоловская // Медицина и оразование в Сибири. 2013. – № 2. – сетевое научное издание Новосибирского государственного медицинского университета
 30. Інноваційні технології в засвоєнні студентами практичних навичок з патологічної анатомії і судової медицини /Я.Я. Боднар, А.З. Миколенко, В.Д. Волошин, Т.В. Дацко, Т.К. Головата // Кредитно-модульна система організації навчального процесу у вищих медичних(фармацевтичному) навчальних закладах України на новому етапі: Х Ювілейна Всеукраїнська навчально-наукова конференція з міжнародною участю, 18-19 квітня 2013: матеріали конф. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2013. – С. 42-43.
 31. Обгрунтування вибору експериментальної моделі діабетичної кардіоміопатії / Я.Я. Боднар С.В. Трач Росоловська, Ю.М. Орел, А.З. Миколенко // Здобутки клінічної і експериментальної медицини: Науково-практичної конференція, 18 червня 2013: матеріали конф. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2013. – С. 141-142.
 32. Упровадження інноваційних технологій навчання у викладання дисципліни « Судова медицина, медичне законодавство» // В.В. Франчук, Я.Я. Боднар, А.З. Миколенко, С.В.Трач Росоловска // Буковинський медичний вісник. – 2013. – №2. – С.176-178.
 33. Клінічні аспекти перебігу хронічних захворювань травної системи у дітей з еозинофілією // В.Ф.Лобода, К.Т. Глушко, А.З. Миколенко // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2014. – №1. – С.28-31.
 34. Морфологічні особливості слизової оболонки шлунка у дітей з хронічним гастритом, асоційованим з внутрішньоклітинними вірусними інфекціями // В.Ф.Лобода, Л. І. Добровольська, Ю.М. Орел, А.З. Миколенко, М.І. Кінаш // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2014. – №1. – С.31-34.
 35. Оцінювання результатів лікування дітей, хворих на хронічний гастродуоденіт, асоційований з Helicobacter pylori // Ю. І. Бутницький, В.Ф.Лобода, А.З. Миколенко // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2014. – №1. – С.34-36.
 36. Патологоанатомічна характеристика ускладненої гострої хірургічної судинної патології поєднаної з соматичними захворюваннями // П.Я. Боднар, С.В. Трач Росоловська, А.З. Миколенко// Шпитальна хірургія. – 2014. – №1. – С.79-81.
 37. Патологоанатомічні особливості поліморбідності при ускладненій гострій хірургічній судинній патології /С.В. Трач Росоловська, А.З. Миколенко, П.Я. Боднар //Поліморбідні стани в практиці сімейного лікаря: Всеукраїнська науково-практична конференція, 27 лютого 2014: матеріали конф. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2014. – С. 77.
 38. Epidemiology of completed suicides in Ternopol region /Franchuk V., Trach Rosolovska S., Mykolenko A. // Modern advances in Forensic Science and Expertise : Abstracts of International Scientific Conference, 29th of April till 2 nd of May 2015. – Uzhhorod :«ФОПБрезаА.Е.», 2015. С. 75.
 39. Modern approaches to the organization of educational process of English-speaking foreign students at the Forensic Medicine Сourse of TSMU /Franchuk V.Trach Rosolovska S., Mykolenko A.// Modern advances in Forensic Science and Expertise : Abstracts of International Scientific Conference, 29th of April till 2 nd of May 2015. – Uzhhorod : «ФОПБрезаА.Е.», 2015. С. 74-75.
 40. Особливості організації та проведення олімпіади з патоморфології на кафедрі патологічної анатомії з секційним курсом та судовою медициною/ А.З. Миколенко.,Я.Я. Боднар, Т.В. Дацко, Т.К. Головата// Актуальні питання якості медичної освіти: мат. XIII Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Тернопіль, 12-13 трав. 2016 р.): у 2 т. – Тернопіль: ТДМУ, 2016. – Т. 1. – с. 131.
 41. Шляхи покращення засвоєння студентами практичних навичок з патологічної анатомії, секційного курсу та судової медицини./А.З. Миколенко.,Я.Я. Боднар// Modern scientific researches and developments: theoretical value and practical results. Materials of international scientific and practical conference. March 15-18. - 2016. Bratislava, Slovak Republic. - Volume 4. – P. 93-94.
 42. Вплив екологічних і соціальних чинників на розвиток патології травної системи у дітей різного віку/ А.З. Миколенко // Scientific Letters journal of Academic Society of Michal Baludansky, 2016, 3-pp.143-145.
 43. Anna Mykolenko Changes of concentration of middle mass molecules in blood serum in the early days of isolated orthopedic trauma complicated by blood loss/ Anna Mykolenko//Deutscher Wissenschaftsherold, 2016, 2 - pp. 16-18.
 44. Лобода В.Ф., Глушко К.Т., Кинаш М.И. Миколенко А.З. Состояние системы цитокинов у детей с хронической гастродуоденальной патологией на фоне паразитоза /Лобода В.Ф., Глушко К.Т., Кинаш М.И. Миколенко А.З.// «Современное состояние здоровья детей» Сборник материалов IV региональной научно практической конференции с международным участием 14-15 апреля 2016 года под редакцией д-ра мед.наук, профессора Н. С. Парамоновой, - С. 146-148.
 45. Anna Mykolenko Role of average weight molecules content in the pathogenesis of the early period of isolated skeletal injury with blood loss complication/ Anna Mykolenko// Journal of Education, Health and Sport2016;6(11):760-766.
 46. Структурні зміни печінки при експериментальному першому та другому типах цукрового діабету /Олещук О.М., Іванків Я.І., Федонюк Л. Я., Дацко Т.В., Миколенко А.З// Прикладні аспекти морфології мат. наук.-практ. конф. (Тернопіль, 20-21 жовтня 2016 р.): – Тернопіль: ТДМУ, 2016. – с. 121 – 122.

47. Inna Krynytska, Mariya Marushchak, Anna Mikolenko Differential diagnosis of hepatopulmonary syndrome (HPS): Portopulmonary hypertension (PPH) and hereditary hemorrhagic telangiectasia (HHT) / Inna Krynytska, Mariya Marushchak, Anna Mikolenko, Anzhela Bob, Iryna Smachylo, Ludmyla Radetska, Olga Sopel // Bosnian journal of basic medical sciences - Vol 17, No 4 (2017) pages 276-285(фахове видання),(скопус).

48. Marushchak M., Krynytska I., Mikolenko A Chronic heart failure causes osteopathy or is osteopathy a factor in development of chronic heart failure?/ Marushchak M., Krynytska I., Mikolenko A.,Andreychyn Y., Bodnar Y. //Asian Journal of Pharmaceutical and Clinical Research. Vol 11, No 1 (2018) pages 1-5(фахове видання),(скопус).

49. Fedonyuk L.Ya., Oleshchuk A.M., Sas L.M., Polypragmasy: From paediatrics to geriatrics / Fedonyuk L.Ya., Oleshchuk A.M., Sas L.M., Boyarchuk O.R., Mikolenko A. Z., Oryol Yu.N., Glushko K.T.// Voprosy Prakticheskoi Pediatrii Vol 13, No 1 (2018) pages 77-82(фахове видання),(скопус).

50. К. Т. Глушко, ю. Г. Загричук, а. І. Смачило структурні зміни слизової оболонки шлунка при хронічному гастриті у дітей на фоні поєднання паразитарної та h. Pylori інфекції / к. Т. Глушко, ю. Г. Загричук, а. І. Смачило, а. З. Миколенко, і. І. Смачило // здобутки клінічної і експериментальної медицини. №2(34) 2018. С 34-36.

51. Валентин в. Франчук, світлана в. Трач росоловська, петро р. Сельський аналіз остаточних судових рішень в україні у випадках неналежного надання медичної допомоги / валентин в. Франчук, світлана в. Трач росоловська, анна з. Миколенко, петро я. Боднар // wiadomości lekarskie 2018 vol lxxi, № 3 cz ii p 757-760

Авторські свідоцтва, дипломи, патенти, ліцензії, інформаційні карти, алгоритми, проекти та позитивне рішення на винахід

  1. Матеріали підготовки до практичних занять з предмету «Forensic Medicine, medical Legislation» Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 53360 від 28.01.14 р., Державний департамент інтелектуальної власності. В.В.Франчук, С.В. Трач Росоловська,А.З. Миколенко
  2. Матеріали підготовки до практичних занять з предмету «Forensic Medicine, medical Legislation» Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 53360 від 28.01.14 р., Державний департамент інтелектуальної власності.В.В.Франчук, С.В. Трач Росоловська,А.З. Миколенко
  3. Матеріали підготовки до практичних занять з предмету «Судова медицина, медичне законодавство» Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 53363 від 28.01.14 р., Державний департамент інтелектуальної власності. В.В.Франчук С.В. Трач Росоловська, А.З. Миколенко
  4. Матеріали підготовки до практичних занять з предмету «Судебная медицина, медицинское законодательство» Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 53362 від 28.01.14 р., Державний департамент інтелектуальної власності.В.В.ФранчукС.В. Трач Росоловська, А.З. Миколенко
  5. Реабілітація дітей з хронічною поєднаною патологією гастродуоденальної та гепатобіліарної зон на тлі лімфатико-гіпопластичної аномалії конституції. Посвідчення на раціоналізаторську пропозицію № 5 від 18.05.2012А.З. Миколенко, Лобода В.Ф., Добровольська Л.І., Глушко К.Т.
  6. Реабілітація дітей з хронічною поєднаною патологією гастродуоденальної та гепатобіліарної зон на фоні нервово- артритичної аномалії конституції. Посвідчення на раціоналізаторську пропозицію № 4 від 18.05.2012, А.З. Миколенко, Лобода В.Ф., Добровольська Л.І., Глушко К.Т.