Наукові публікації доц. Орел Ю.М.

 1. Yu. Orel. Histological analysis of the placenta in patients with preeclampsia, taking into account the proposed treatment / U. Franchuk, S. Khmil, Yu. Orel, M. Franchuk, L. Malanchuk // Rom. J. Diabetes Nutr. Metab. Dis. – 2022. – 29 (2): P. 207–213. https://doi.org/10.46389/rjd-2022-1094

 2. Yu. Orel. Nitric oxide-mediated effects of L-ornithine-L-aspartate in acute toxic liver injury / Vitalij Datsko, Halyna Loi, Tamara Datsko, Alla Mudra, Anna Mykolenko, Tetyana Golovata, Mykhailo Furdela, Yurii Orel, Iryna Smachylo, Andrii Burak, Mykola Klantsa, Oleksandra Oleshchuk // Pharmacia. – 2022. – 69 (2): P. 527–534.

 3. Орел Ю. М. Гістологічні аспекти ремоделювання плацентарного комплексу в умовах вагітності, ускладненої пізнім гестозом при різних варіантах його корекції / У. Я. Франчук, С. В. Хміль, Ю. М. Орел // Вісник Вінницького національного медичного університету.– 2021.– Т. 25, № 3.– С. 394–397.

 4. Орел Ю. М. Морфо-структурні зміни діафрагми на тлі змодельованого підвищеного інтраабдомінального тиску різної тривалості / Ю. М. Орел, А. М. Продан, П. І. Шевяк, Н. Г. Рудковська, Ю. В. Запорожець // Шпитальна хірургія. Журнал імені Л. Я. Ковальчука. – 2021. – № 1. – С. 31–37.

 5. Коваль Д. Б. Сучасні погляди на морфологічну діагностику найпоширеніших серцево-судинних ускладнень СOVID-19 за даними літературних та власних гістологічних досліджень / Д. Б. Коваль, Д. О. Кошовська, Т. К. Головата, А. З. Миколенко, Ю. М. Орел // Здобутки клінічної та експериментальної медицини.– 2021. – № 2. – С. 87–90.

 6. Yu. Orel. Features of remodeling cross-striated muscles of hind limbs in rats of pre-reproductive and reproductive age under conditions of experimental hypercholesterolemia / І. І.Yuryk, P. Ya. Bodnar, Ya. Ya. Bodnar, Yu. M. Orel // World of Medicine and Biology. – 2020. – № 2(68). – P. 215-219.

 7. Дзюбак С. Р. Дослідження вмісту активних метаболітів нітроген (ІІ) оксиду (NO) в крові при хронічному гастриті у курців чоловічої статті, які протягом тривалого часу перебувають у несприятливому психоемоційному середовищі / С. Р. Дзюбак, Ю. М. Орел, М. І. Марущак // Вісник наукових досліджень. – 2019. – № 1. – С. 127–130.

 8. Боднар Л. П. Сімейна кістозна гіпоплазія легень: клінічне спостереження / Л. П. Боднар, Я. Я. Боднар, Ю. М. Орел, П. Я. Боднар // Шпитальна хірургія. – 2018. – № 4. – С. 107–110.

 9. Копаниця О.М. Морфологічні зміни тканин тонкої кишки, печінки і серця при застосуванні карагінану в експерименті / О. М. Копаниця, Ю. М. Орел, А. М. Шумеляк, М. І. Марущак // Вісник наукових досліджень. – 2018. – № 1. – С. 133–135.

 10. Федонюк Л.Я. Полипрагмазия: от педиатрии к гериатрии / Л. Я. Федонюк, А. М. Олещук, Л. М. Сас, О. Р. Боярчук, А. З. Миколенко, Ю. Н. Орел, К. Т. Глушко // Вопросы практической педиатрии. – 2018. – Т. 13, № 1. – С. 77–82.

 11. Ліснянська Н.В. Стан тонкого кишечника у щурів із хронічним ентероколітом на фоні стрептозотоцинового діабету: патобіохімічні дані / Н. В. Ліснянська, М. І. Марущак, Л. М. Головатюк, Ю. М. Орел // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2017. – № 3. – С. 105-111.

 12. Овчарук В.В. Cтруктурні зміни плацентарного комплексу при дисфункції плаценти у вагітних / В. В. Овчарук, А .В. Бойчук, Ю .М. Орел // Вісник наукових досліджень. – 2017. – № 3. – С. 84-87.

 13. Боднар Я.Я. Лейоміосаркома матки (випадок із практики) / Я. Я. Боднар, Ю. М. Орел, П. С. Крижан, Л. П. Боднар // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2017. – № 3. – С. 26-28.

 14. Бондарчук В. Морфологічні особливості анатомії артеріального русла щелепно-ротової ділянки щурів-самців у нормі та при впливі різних типів запальної реакції за умови експериментального гастродуоденіту / В. Бондарчук Ю. Орел, // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки – Серія: Біологічні науки. – 2017. –№ 7 (356). – С. 195-202.

 15. Yuryk I. The morphometrical characteristics of remodelling arterial blood flow of white rats’ lower extremities depending on age under experimental hyperuricaemia / I. Yuryk, Ya. Bodnar, Y. Orel, Ya. Yuryk // Nauka i Studia. – 2016. – № 24-6 (160). – P. 60–67.

 16. Орел Ю. М. Структурні зміни печінкової тканини в умовах змодельованого холестазу і після його ліквідації / Ю. М. Орел, О. І. Дзюбановський, Л. В. Шкробот // Шпитальна хірургія. Журнал імені Л. Я. Ковальчука. – 2016. – № 2. – С. 45–49.

 17. Орел Ю. М. Особливості патоморфологічних змін підшлункової залози при хронічному панкреатиті, поєднаному з ішемічною хворобою серця / Ю. М. Орел, Н. А. Мельник, М. А. Крайча // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2015. – Т. 15, Вип. 4 (52). – С. 261–264.

 18. Орел Ю. М. Субмікроскопічна характеристика гемомікроциркуляторного русла міокарду лівого шлуночка при експериментальному цукровому діабеті / Ю.М. Орел // Вісник проблем біології і медицини. – 2015. – Вип. 2, Т. 3 (120). – С. 332–335.

 19. Орел Ю. М. Навчальний протокол патологоанатомічного дослідження як узагальнюючий критерій якості засвоєння матеріалу секційного курсу / Ю.М. Орел // Медична освіта. – 2015. –№ 1 (65). – С. 84–86.

 20. Орел Ю. М. Участь нейтрофільних гранулоцитів у розвитку морфологічних змін у легенях при гострому їх пошкодженні в експерименті / Ю.М. Орел // Шпитальна хірургія. – 2015. –№ 1 (69). – С. 35–37.

 21. Орел Ю. М. Порушення поглинально-видільної функції печінки в пізній період травматичної хвороби / Ю. М. Орел // Інфекційні хвороби. – 2015. – № 1 (79). – С. 53–56.

 22. Андрейчин Ю. М. Мікроморфометрична оцінка змін стінок верхньощелепних синусів у морських свинок при експериментальному синуситі / Ю. М. Андрейчин, В.А. Міхньов, Ю. М.Орел // Інфекційні хвороби. – 2015. – № 1 (79). – С. 41–44.

 23. Хара М.І. Морфометричні критерії пошкодження міокарда щурів різної статі в умовах СЦД на тлі різної активності системи оксиду азоту / М.І. Хара, Н.А. Головач, Ю.М. Орел // Вісник морфології. – 2014. – Т. 20, № 2. – С. 324-327.

 24. Лобода В.Ф. Морфологічні особливості слизової оболонки шлунка у дітей з хронічним гастритом, асоційованим з внутрішньоклітинними вірусними інфекціями / В.Ф. Лобода, Л.І. Добровольська, Ю.М. Орел, А.З. Миколенко, М.І. Кінаш // ПАГ. – 2014. – Вип. 77, № 1. – С. 31-33.

 25. Andreychyn Yu. M. Morphometric Evaluation of Epithelial Mucosa by the Maxillary Sinus at Sinusitis / Yu. M. Andreychyn, Yu. Orel // Международен бюлетин по оториноларингология. – 2013. – Т. IX, № 1. – С. 7-10.

 26. Криницька І.Я. Морфометрична характеристика легень у щурів з модельованим гепатопульмональним синдромом / І.Я. Криницька, Ю.М. Орел // Biomedical and Biosocial Anthropology. – 2013. – № 20. – С. 52-55.

 27. Криницька І.Я. Морфометричні показники печінки у щурів із модельованим гепатопульмональним синдромом / І.Я. Криницька, Ю.М. Орел, І.М. Кліщ // Шпитальна хірургія. – 2013. – № 1. – С. 61-64.

 28. Миколенко А.З. Структурні особливості слизової оболонки шлунка у дітей при HP-асоційованому хронічному гастродуоденіті / А.З. Миколенко, Ю.І. Бутницький, Ю.М. Орел // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2012. – № 1. – С. 99-100.

 29. Андрейчин Ю.М. Диференційно-діагностичне значення морфометричних досліджень епітеліоцитів слизової оболонки верхньощелепної пазухи при гострих і хронічних синуситах / Ю.М. Андрейчин, Ю.М. Орел // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2012. – № 2. – С. 9-12.

 30. Геряк С.М. Особливості будови плаценти в жінок із метаболічним синдромом / С.М. Геряк, А.В. Куценко, Ю.М. Орел // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології – 2012. – № 1 (9). – С. 46-49.

 31. Боднар Я.Я. Впровадження інноваційних технологій та перспективи розвитку кафедри патологічної анатомії в умовах модернізації і реформування вищої медичної освіти // Я.Я. Боднар, А.З. Миколенко, В.Д. Волошин, Т.К. Головата, Т.В. Дацко, В.В. Франчук, М.Я. Фурдела, Ю.М. Орел, С.В. Трач Росоловська, П.О. Ваврух, О.В. Андрійчук // Медична освіта. – 2012. – № 1. – С. 155-157.

 32. Габор Г.Г Особливості ураження печінки при різних клініко-морфологічних формах респіраторного дистрес синдрому новонароджених / Г.Г. Габор, Ю.М. Орел // Вісник наукових досліджень. – 2012. – № 2 (67). – С. 61-62.

 33. Природжена діафрагмальна кила в практиці неонатолога / Г.А. Павлишин, Ю.М. Орел, М.М. Орел // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. – 2012. – Т. ІІ, № 3 (5). – С. 139-142.

 34. Чурпій І.К. Морфологічні зміни печінки при локальному та розлитому перитоніті / І.К. Чурпій, Ю.М. Орел // Вісник наукових досліджень. – 2012. – № 1. – С. 74-75.

 35. Боднар Я.Я. Модуляція системи оксиду азоту при ішемії-реперфузії печінки / Я.Я. Боднар, О.М. Олещук, Т.В. Дацко, О.О. Шевчук, Ю.М. Орел, А.З. Миколенко // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2012. – № 1. – С. 15-19.

 36. Габор Г.Г. Морфометричні показники ураження печінки при респіраторному дистрес синдромі новонароджених / Г.Г. Габор, Ю.М. Орел // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2012. – № 1. – С. 34-36.

 37. Орел Ю. М. Патоморфологія інфекційного ураження посліду (огляд літератури) / Орел Ю.М., Боднар Я.Я., Павлишин Г.А., Головата Т.К., Фурдела М.Я. // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2011. – № 2. – С. 208–212.

 38. Орел Ю. М. Аналіз ефективності проведення практичних занять з патоморфології в умовах кредитно-модульної системи / Боднар Я.Я., Сельський П.Р., Волошин В.Д., Дацко Т.В., Франчук В.В., Головата Т.К., Фурдела М.Я., Орел Ю.М., Андрійчук О.В. // Медична освіта. – 2010. – № 3. – С. 14–15.

 39. Орел Ю. М. Ремоделювання стінки верхньощелепної пазухи при синуситах – морфометричні аспекти / Андрейчин Ю.М., Орел Ю.М., Боднар Я.Я., Дацко Т.В. // Вісник наукових досліджень. – 2010. – № 4 (61). – С. 108–109.

 40. Орел Ю. М. Патоморфологічні особливості гострих респіраторних вірусних інфекції з летальним наслідком у дитячому віці / Боднар Я.Я., Орел Ю.М., Герасимюк І.Є., Беркита Н.Д., Боднар Л.П., Орел М.М. // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2010. – № 1. – С. 34–36.

 41. Орел Ю. М. Патоморфологія грипу A/H1N1 2009 року в Тернопільській області / Боднар Я.Я., Дацко Т.В., Волошин В.Д., Головата Т.К., Орел Ю.М., Фурдела М.Я., Боднар Л.П., Москальчук Є.Ю, Франчук Н.Г. // Інфекційні хвороби. – 2009. – № 4. – С. 42-45.

 42. Орел Ю. М. Особливості розподілу клітинного інфільтрату та патоморфологічні зміни м’яких тканин нижніх кінцівок у хворих із синдромом стопи діабетика / Боднар Я.Я., Сельський П.Р., Волошин В.Д., Головата Т.К., Орел Ю.М., Андрійчук О.В. // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2009. – № 1 (10). – С. 107-109.

 43. Орел Ю. М. Морфометрична оцінка структурної перебудови ангіоархітектоніки артерій плаценти при внутрішньоутробних інфекціях / Орел Ю.М., Гнатюк М.С., Орел М.М., Москальчук Є.Ю., Кузьменко І.В // Світ медицини та біології. – 2008. – № 2, Ч. ІІІ. – С. 114–115.

 44. Орел Ю. М. Морфологічні особливості тимуса при внутрішньоутробній герпетичній інфекції / Боднар Я.Я., Герасимюк І.Є., Орел Ю.М., Орел М.М. // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2007. – № 2. – С. 37–39.

 45. Орел Ю.М. Рентгенанатомічні та морфометричні особливості ремоделювання артерій плаценти при вагітності, ускладненій плацентарною недостатністю // Галицький лікарський вісник. – 2006. – Т.13, № 3. – С. 59–61.

 46. Орел Ю.М. Структурно–просторова організація кровоносного русла плаценти при фізіологічному перебігу вагітності та різних ступенях хронічної плацентарної недостатності // Вісник наукових досліджень. – 2006. – № 3. – С. 54–57.

 47. Орел Ю.М. Особливості структурно–просторової організації кровоносного русла легенів плодів та померлих новонароджених при різних ступенях плацентарної недостатності // Вісник проблем біології і медицини. – 2006. – Вип. 2. – С. 130–133.

 48. Орел Ю. М. Проблемні питання етіології та патогенезу сепсису / М.Д. Процайло, М.М. Орел, Ю.М. Орел, В.С. Ревчук, Н.Б. Галіяш // Шпитальна хірургія. – 2005. – № 4. – С. 118–121.

 49. Орел Ю.М. Морфометрична та рентгенанатомічна характеристика кровоносного русла легенів плодів та померлих новонароджених при різних ступенях плацентарної недостатності // Biomedical and Biosocial Anthropology. – 2005. – № 5. – С.104–107.

 50. Орел Ю. М. Токсоплазмоз і вагітність / Н.А. Васильєва, О.Є. Авсюкевич, М.І. Жиляєв, М.М. Орел, Ю.М. Орел // Вестник зоологии. – 2005. – Вып. 19, Ч. 1. – С. 66–68.

 51. Орел Ю. М. Концептуальна модель синдрому довготривалого стиснення / Процайло М.Д., Костик В.М., Синицька В.О., Стець В.М., Орел М.М., Орел Ю.М., Хаміда Н.Д. // Вісник наукових досліджень. – 2001. – № 3. – С. 59–61.