Наукові публікації доц. Орел Ю.М.

 1. Морфометричні особливості ремоделювання судинного русла плаценти у вагітних, які палять / Орел Ю.М., Боднар Я.Я., Миколенко А.З., Дацко Т.В. // Перспективи розвитку сучасної патології: матеріали X Конгресу Асоціації патологів України (м. Івано-Франківськ, 27-28 вересня 2018 року) / ІФНМУ, Асоц. патологів України. – Івано-Франківськ, 2018. – С. 150-151.
 2. Особливості структурно-просторової організації судинного русла задніх кінцівок щурів дорепродуктивного віку за умов експериментальної гіперурикемії / Юрик І.І., Боднар Я.Я., Юрик Я.І., Орел Ю.М. // Актуальні питання морфогенезу та ремоделювання тканин і органів у нормі та патології: матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю (м. Тернопіль, 20-21 вересня 2018 року). – Тернопіль, 2018. – С. 170-171.
 3. Морфологічні особливості ремоделювання синовіальної оболонки при коксартрозі / Сміян С.І., Боднар Р.Я., Орел Ю.М., Боднар Л.П. // Актуальні питання морфогенезу та ремоделювання тканин і органів у нормі та патології: матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю (м. Тернопіль, 20-21 вересня 2018 року). – Тернопіль, 2018. – С. 125-127.
 4. Обґрунтування об’єктивності методики семестрового тестового іспиту з патоморфології / Сельський П. Р., Боднар Я. Я., Волошин В. Д., Миколенко А. З., Головата Т. К., Франчук В. В., Дацко Т. В., Фурдела М. Я., Трач Росоловська С. В., Орел Ю. М., Слива А. Ф., Юрик І. І., Гладій О. І. // Актуальні питання вищої медичної освіти в Україні (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференцзв’язку) : матеріали XV Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Тернопіль, 17–18 трав. 2018 р.) / Терноп. держ. мед. ун-т імені І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ, 2018. – С. 263-264.
 5. Копаниця О.М. Морфологічні зміни тканин тонкої кишки, печінки і серця при застосуванні карагінану в експерименті / О. М. Копаниця, Ю. М. Орел, А. М. Шумеляк, М. І. Марущак // Вісник наукових досліджень. – 2018. – № 1. – С. 133–135.
 6. Федонюк Л.Я. Полипрагмазия: от педиатрии к гериатрии / Л. Я. Федонюк, А. М. Олещук, Л. М. Сас, О. Р. Боярчук, А. З. Миколенко, Ю. Н. Орел, К. Т. Глушко // Вопросы практической педиатрии. – 2018. – Т. 13, № 1. – С. 77–82.
 7. Структурно-просторова перебудова артерій задніх кінцівок щурів дорепродуктивного віку за умов експериментальної гіперурикемії та гіперхолестеролемії / І.І. Юрик, Я.Я. Боднар, Я.І. Юрик, Ю.М. Орел // "Здобутки клінічної та експериментальної медицини" : матеріали підсумкової науково-практичної конференції, присвяченої 60-річчю ТДМУ (Тернопіль, 14 черв. 2017 р.) / Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ, 2017. – С. 385-386.
 8. Морфометричні особливості структурно-просторової реорганізації судинного русла серця за умов моделювання порушення обміну сечової кислоти та холестеролу / Я.Я. Боднар, О.І. Гладій, Л.П. Боднар, Ю.М. Орел // "Здобутки клінічної та експериментальної медицини" : матеріали підсумкової науково-практичної конференції, присвяченої 60-річчю ТДМУ (Тернопіль, 14 черв. 2017 р.) / Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ, 2017. – С. 268-270.
 9. Вклад професора О. Т. Хазанова в удосконалення викладання біопсійно-секційного курсу (до 60-річчя заснування університету) / Я. Боднар, В. Волошин, Т. Головата, О. Гладій, Т. Дацко, А. Миколенко, Ю. Орел, П. Сельський, A. Слива, М. Фурдела, С. Трач Росоловська, В. Франчук, І. Юрик // Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку) : матеріали XIV Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяченої 60-річчю ТДМУ (Тернопіль, 18–19 трав. 2017 р.) : у 2 т. / Терноп. держ. мед. ун-т імені І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ, 2017. – Т. 2. – С. 13-14.
 10. Ліснянська Н.В. Стан тонкого кишечника у щурів із хронічним ентероколітом на фоні стрептозотоцинового діабету: патобіохімічні дані / Н. В. Ліснянська, М. І. Марущак, Л. М. Головатюк, Ю. М. Орел // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2017. – № 3. – С. 105-111.
 11. Овчарук В.В. Cтруктурні зміни плацентарного комплексу при дисфункції плаценти у вагітних / В. В. Овчарук, А .В. Бойчук, Ю .М. Орел // Вісник наукових досліджень. – 2017. – № 3. – С. 84-87.
 12. Боднар Я.Я. Лейоміосаркома матки (випадок із практики) / Я. Я. Боднар, Ю. М. Орел, П. С. Крижан, Л. П. Боднар // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2017. – № 3. – С. 26-28.
 13. Бондарчук В. Морфологічні особливості анатомії артеріального русла щелепно-ротової ділянки щурів-самців у нормі та при впливі різних типів запальної реакції за умови експериментального гастродуоденіту / В. Бондарчук Ю. Орел, // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки – Серія: Біологічні науки. – 2017. –№ 7 (356). – С. 195-202.
 14. Боднар Я.Я. Зміни поглинально-екскреторної функції печінки при травматичній хворобі та способи її корекції / Я. Боднар, Ю. Орел, М. Орел // Матеріали науково-практичної конференції "Прикладні аспекти морфології" (Тернопіль, 20-21 жовт. 2016 р.). – Тернопіль: ТДМУ, 2016. – С. 12-13.
 15. Yuryk I. The morphometrical characteristics of remodelling arterial blood flow of white rats’ lower extremities depending on age under experimental hyperuricaemia / I. Yuryk, Ya. Bodnar, Y. Orel, Ya. Yuryk // Nauka i Studia. – 2016. – № 24-6 (160). – P. 60–67.
 16. Орел Ю. М. Структурні зміни печінкової тканини в умовах змодельованого холестазу і після його ліквідації / Ю. М. Орел, О. І. Дзюбановський, Л. В. Шкробот // Шпитальна хірургія. Журнал імені Л. Я. Ковальчука. – 2016. – № 2. – С. 45–49.
 17. Стахурська І. Статеві відмінності просторової реорганізації коронарних артерій в умовах нітритної інтоксикації / І. Стахурська, Ю. Орел, М. Крайча // Матеріали 77-ї конф. студентів та молодих вчених: "Медицина ХХІ сторіччя" (Краматорськ, 14 трав. 2015 р.). – Краматорськ: ТОВ "Краматорський друкарський дім", 2015. – С. 12-13.
 18. Стахурська І. Особливості просторового ремоделювання коронарних артерій в умовах інтоксикації нітритом натрію / І. Стахурська, Ю. Орел, М. Крайча, Н. Дячук // Матеріали ХІХ Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених, присвяченого пам’яті ректора, члена-кореспондента НАМН України, проф. Л.Я. Ковальчука (Тернопіль, 27-29 квіт. 2015 р.). – Тернопіль: Укрмедкнига, 2015. – С. 332.
 19. Орел Ю. М. Особливості патоморфологічних змін підшлункової залози при хронічному панкреатиті, поєднаному з ішемічною хворобою серця / Ю. М. Орел, Н. А. Мельник, М. А. Крайча // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2015. – Т. 15, Вип. 4 (52). – С. 261–264.
 20. Орел Ю. М. Субмікроскопічна характеристика гемомікроциркуляторного русла міокарду лівого шлуночка при експериментальному цукровому діабеті / Ю.М. Орел // Вісник проблем біології і медицини. – 2015. – Вип. 2, Т. 3 (120). – С. 332–335.
 21. Орел Ю. М. Навчальний протокол патологоанатомічного дослідження як узагальнюючий критерій якості засвоєння матеріалу секційного курсу / Ю.М. Орел // Медична освіта. – 2015. –№ 1 (65). – С. 84–86.
 22. Орел Ю. М. Участь нейтрофільних гранулоцитів у розвитку морфологічних змін у легенях при гострому їх пошкодженні в експерименті / Ю.М. Орел // Шпитальна хірургія. – 2015. –№ 1 (69). – С. 35–37.
 23. Орел Ю. М. Порушення поглинально-видільної функції печінки в пізній період травматичної хвороби / Ю. М. Орел // Інфекційні хвороби. – 2015. – № 1 (79). – С. 53–56.
 24. Андрейчин Ю. М. Мікроморфометрична оцінка змін стінок верхньощелепних синусів у морських свинок при експериментальному синуситі / Ю. М. Андрейчин, В.А. Міхньов, Ю. М.Орел // Інфекційні хвороби. – 2015. – № 1 (79). – С. 41–44.
 25. Орел Ю. Вроджені вади розвитку серцево-судинної системи у структурі ранньої неонатальної смертності / Ю. Орел, В. Дацко // Матеріали ХVІІІ Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених (Тернопіль, 28-30 квіт. 2014 р.). – Тернопіль: Укрмедкнига, 2014. – С. 237.
 26. Варчак І. Структура поліморбідності при ускладненій гострій хірургічній судинній патології за даними аутопсій / І. Варчак, Ю. Орел // Матеріали ХVІІІ Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених (Тернопіль, 28-30 квіт. 2014 р.). – Тернопіль: Укрмедкнига, 2014. – С. 227.
 27. Хара М.І. Морфометричні критерії пошкодження міокарда щурів різної статі в умовах СЦД на тлі різної активності системи оксиду азоту / М.І. Хара, Н.А. Головач, Ю.М. Орел // Вісник морфології. – 2014. – Т. 20, № 2. – С. 324-327.
 28. Лобода В.Ф. Морфологічні особливості слизової оболонки шлунка у дітей з хронічним гастритом, асоційованим з внутрішньоклітинними вірусними інфекціями / В.Ф. Лобода, Л.І. Добровольська, Ю.М. Орел, А.З. Миколенко, М.І. Кінаш // ПАГ. – 2014. – Вип. 77, № 1. – С. 31-33.
 29. Вплив системи оксиду азоту на ремоделювання міокарда щурів при стрептозотоцин-індукованій гіперглікемії – морфометричні аспекти / Хара М.Р., Головач Н.А., Орел Ю.М., Боднар Я.Я., Трач Росоловська С.В. // Морфологічні аспекти ангіології : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Тернопіль, 24-25 жовт. 2013 р.). – Тернопіль : ТДМУ "Укрмедкнига", 2013. – С. 167-169.
 30. Обґрунтування вибору експериментальної моделі діабетичної кардіоміопатії / Боднар Я.Я., Трач Росоловська С.В., Орел Ю.М., Миколенко А.З. // Здобутки клінічної та експериментальної медицини : матеріали конф. (Тернопіль, 18 черв. 2013 р.). – Тернопіль : ТДМУ "Укрмедкнига", 2013. – С. 141-142.
 31. Інноваційні технології в засвоєнні студентами практичних навичок з патологічної анатомії і судової медицини / Боднар Я.Я., Миколенко А.З., Волошин В.Д., Дацко Т.В., Головата Т.К., Франчук В.В., Фурдела М.Я., Орел Ю.М., Трач Росоловська С.В., Ваврух П.О., Слива А.Ф. // Кредитно-модульна система організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України на новому етапі : матеріали Х Ювілейної Всеукр. навч.-наук. конф. з міжнар. участю (Тернопіль, 18-19 квіт. 2013 р.) : у 2 ч. / Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ, 2013. – Ч. 2. – С. 42-43.
 32. Клініко-морфологічні особливості гострого ураження легень дітей Тернопільської області в період пандемії грипу А/Н1N1 / Р. Боднар, Ю. Орел, А. Гвоздецький, А. Задорожний // Матеріали ХVІІ Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2013. – С. 267.
 33. Andreychyn Yu. M. Morphometric Evaluation of Epithelial Mucosa by the Maxillary Sinus at Sinusitis / Yu. M. Andreychyn, Yu. Orel // Международен бюлетин по оториноларингология. – 2013. – Т. IX, № 1. – С. 7-10.
 34. Криницька І.Я. Морфометрична характеристика легень у щурів з модельованим гепатопульмональним синдромом / І.Я. Криницька, Ю.М. Орел // Biomedical and Biosocial Anthropology. – 2013. – № 20. – С. 52-55.
 35. Криницька І.Я. Морфометричні показники печінки у щурів із модельованим гепатопульмональним синдромом / І.Я. Криницька, Ю.М. Орел, І.М. Кліщ // Шпитальна хірургія. – 2013. – № 1. – С. 61-64.
 36. Іщак О.М. Патоморфологічні зміни у плацентах жінок з варикозною хворобою вен нижніх кінцівок та дисплазією сполучної тканини / Іщак О.М., Орел Ю.М. // Матеріали наук.-практ. конф. "Морфологія на сучасному етапі розвитку науки". – Тернопіль: Укрмедкнига, 2012. – С. 85-86.
 37. Морфологічні особливості міокарда щурів в динаміці розвитку стрептозотоцинового цукрового діабету на тлі L-аргініну / Хара М.Р., Головач Н.А., Трач Росоловська С.В., Орел Ю.М. // Матеріали наук.-практ. конф. "Морфологія на сучасному етапі розвитку науки". – Тернопіль: Укрмедкнига, 2012. – С. 204-205.
 38. Особливості локальних імунних реакцій у слизовій оболонці шлунка при Hp-асоційованому хронічному гастродуоденіті у дітей / Боднар Я.Я., Бутницький Ю.І., Миколенко А.З., Орел Ю.М., Трач Росоловська С.В., Орел О.С. // Матеріали наук.-практ. конф. "Морфологія на сучасному етапі розвитку науки". – Тернопіль: Укрмедкнига, 2012. – С. 26-27.
 39. Гістохімічна характеристика нервового апарату серця щурів в нормі / Я.Я. Боднар, С.В. Трач Росоловська, А.З. Миколенко, Ю.М. Орел // Здобутки клінічної та експериментальної медицини: матеріали підсумкової наук.-практ. конф., Тернопіль, 17 квітня 2012 р. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2012. – С. 166.
 40. Мизь А.В. Структурные изменения стенки тонкого кишечника половонезрелых крыс при острой интоксикации тетрахлорметаном / А.В. Мизь, Ю.Н. Орёл // Актуальные вопросы медицинской науки: Сб. научных работ студентов и молодых ученых Всероссийской научно-практической конференции с международным участием "Актуальные вопросы медицинской науки", посвященной 70-летию профессора А.А. Чумакова. – Ярославль: ООО "Издательско-полиграфический комплекс "Индиго", 2012. – С. 65.
 41. Орел Ю. Летальні випадки менінгококової інфекції у дітей Тернопільщини протягом 2000-2011 років / Ю. Орел, Н. Мельник, М. Герасимюк // Матеріали ХVІ Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2012. – С. 234.
 42. Структура уроджених вад травної системи за даними Тернопільського обласного патологоанатомічного бюро / М.С. Гнатюк, Ю.М. Орел, Л.В. Татарчук, М.М. Орел // Анатомо-хірургічні аспекти дитячої гастроентерології : матеріали 3-го Наукового симпозіуму, Чернівці, 20 квітня 2012 р. / [за ред. Ю.Т. Ахтемійчука]. – Чернівці : БДМУ, 2012. – С. 31.
 43. Вікові особливості структурних змін слизової оболонки тонкого кишківника в умовах гострої інтоксикації тетрахлорметаном / А.В. Мізь, Ю.М. Орел, О.Б. Гавліч, Т.Р. Гойдало, М.М. Орел // Анатомо-хірургічні аспекти дитячої гастроентерології : матеріали 3-го Наукового симпозіуму, Чернівці, 20 квітня 2012 р. / [за ред. Ю.Т. Ахтемійчука]. – Чернівці : БДМУ, 2012. – С. 139.
 44. Гістоморфометрична характеристика тканини печінки новонародженого при респіраторному дистрес синдромі / Г.Г. Габор, Я.Я. Боднар, Ю.М. Орел, М.М. Орел // Анатомо-хірургічні аспекти дитячої гастроентерології : матеріали 3-го Наукового симпозіуму, Чернівці, 20 квітня 2012 р. / [за ред. Ю.Т. Ахтемійчука]. – Чернівці : БДМУ, 2012. – С. 60-61.
 45. Миколенко А.З. Структурні особливості слизової оболонки шлунка у дітей при HP-асоційованому хронічному гастродуоденіті / А.З. Миколенко, Ю.І. Бутницький, Ю.М. Орел // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2012. – № 1. – С. 99-100.
 46. Андрейчин Ю.М. Диференційно-діагностичне значення морфометричних досліджень епітеліоцитів слизової оболонки верхньощелепної пазухи при гострих і хронічних синуситах / Ю.М. Андрейчин, Ю.М. Орел // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2012. – № 2. – С. 9-12.
 47. Геряк С.М. Особливості будови плаценти в жінок із метаболічним синдромом / С.М. Геряк, А.В. Куценко, Ю.М. Орел // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології – 2012. – № 1 (9). – С. 46-49.
 48. Боднар Я.Я. Впровадження інноваційних технологій та перспективи розвитку кафедри патологічної анатомії в умовах модернізації і реформування вищої медичної освіти // Я.Я. Боднар, А.З. Миколенко, В.Д. Волошин, Т.К. Головата, Т.В. Дацко, В.В. Франчук, М.Я. Фурдела, Ю.М. Орел, С.В. Трач Росоловська, П.О. Ваврух, О.В. Андрійчук // Медична освіта. – 2012. – № 1. – С. 155-157.
 49. Габор Г.Г Особливості ураження печінки при різних клініко-морфологічних формах респіраторного дистрес синдрому новонароджених / Г.Г. Габор, Ю.М. Орел // Вісник наукових досліджень. – 2012. – № 2 (67). – С. 61-62.
 50. Природжена діафрагмальна кила в практиці неонатолога / Г.А. Павлишин, Ю.М. Орел, М.М. Орел // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. – 2012. – Т. ІІ, № 3 (5). – С. 139-142.
 51. Чурпій І.К. Морфологічні зміни печінки при локальному та розлитому перитоніті / І.К. Чурпій, Ю.М. Орел // Вісник наукових досліджень. – 2012. – № 1. – С. 74-75.
 52. Боднар Я.Я. Модуляція системи оксиду азоту при ішемії-реперфузії печінки / Я.Я. Боднар, О.М. Олещук, Т.В. Дацко, О.О. Шевчук, Ю.М. Орел, А.З. Миколенко // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2012. – № 1. – С. 15-19.
 53. Габор Г.Г. Морфометричні показники ураження печінки при респіраторному дистрес синдромі новонароджених / Г.Г. Габор, Ю.М. Орел // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2012. – № 1. – С. 34-36.
 54. Андрейчин Ю.М., Орел Ю.М. Особливості клітинного складу слизової оболонки верхньощелепної пазухи при синуситах // Збірник матеріалів LV підсумкової наук.-практ. конф. "Здобутки клінічної та експериментальної медицини". – Тернопіль: Укрмедкнига, 2011. – С. 63.
 55. Морфофункціональна характеристика судинного русла легенів плодів в умовах антенатальної асфіксії, зумовленої дисфункцією плаценти / Боднар Я.Я., Орел Ю.М., Орел М.М., Марущак М.І., Габор Г.Г., Николюк В.Д., Волошин В.Д., Фурдела М.Я. // Матеріали наук.-практ. конф. "Морфологічні аспекти мікроциркуляції в нормі та патології". – Тернопіль: Укрмедкнига, 2011. – С. 19-21.
 56. Аспекти організації самостійної роботи студентів на кафедрі патологічної анатомії в руслі вимог кредитно-модульної системи навчання / Я.Я. Боднар, В.Д. Волошин, Т.В. Дацко, Т.К. Головата, П.Р. Сельський, М.Я. Фурдела, Ю.М. Орел, П.О. Ваврух // Матеріали Всеукраїнської навч.-наук. конф. "Нові напрямки впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних, фармацевтичних, навчальних закладах України III-IV рівнів акредитації". – Тернопіль: Укрмедкнига, 2011. – С. 180–181.
 57. Орел Ю., Богоніс І. Патоморфологія імунних органів у новонароджених з неонатальним герпесом // Матеріали ХV Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2011. – С. 304.
 58. Патоморфологія інфекційного ураження посліду (огляд літератури) / Орел Ю.М., Боднар Я.Я., Павлишин Г.А., Головата Т.К., Фурдела М.Я. // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2011. – № 2. – С. 208–212.
 59. Морфометрична характеристика ворсинкового хоріону при синдромі плацентарної дисфункції / Орел Ю.М., Боднар Я.Я., Павлишин Г.А., Сельський П.Р., Ревчук Н.В. // Матеріали ХІІІ Конгресу Світової федерації українських лікарських товариств. – Львів – Київ – Чікаго: КПП "Друкар", 2010. – С. 682.
 60. Боднар Я.Я., Сельський П.Р., Орел Ю.М. Патоморфологічні зміни міокарда щурів, народжених від самок з експериментальним цукровим діабетом // Матеріали ХІІІ Конгресу Світової федерації українських лікарських товариств. – Львів – Київ – Чікаго: КПП "Друкар", 2010. – С. 676.
 61. Дацко Т.В., Олещук О.М., Орел Ю.М. Експериментальний токсичний гепатит – морфологічна картина та особливості патоморфозу при застосуванні модуляторів синтезу оксиду азоту // Збірник матеріалів підсумкової наук.-практ. конф. "Здобутки клінічної та експериментальної медицини". – Тернопіль: Укрмедкнига, 2010. – С. 141–142.
 62. Аналіз ефективності проведення практичних занять з патоморфології в умовах кредитно-модульної системи / Боднар Я.Я., Сельський П.Р., Волошин В.Д., Дацко Т.В., Франчук В.В., Головата Т.К., Фурдела М.Я., Орел Ю.М., Андрійчук О.В. // Матеріали Всеукраїнської навч.-наук. конф. з міжнародною участю "Впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ(Ф)НЗ України: результати, проблеми та перспективи". – Тернопіль: Укрмедкнига, 2010. – С. 111–112.
 63. Орел Ю.М., Дзюба О.В. Роль ДВЗ-синдрому в танатоґенезі ГРВІ у дітей // Матеріали ХІV Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2010. – С. 261.
 64. Орел Ю., Дацко В. Морфологічні зміни еластичного каркасу строми міокарда при алкогольній кардіоміопатія // Матеріали ХІV Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2010. – С. 260.
 65. Орел Юр.М., Боднар Я.Я., Павлишин Г.А., Орел Юл.М., Ревчук Н.В., Дацко Т.В., Головата Т.К., Фурдела М.Я. Зміни ангіоархітектоніки плаценти при синдромі її дисфункції // Збірник матеріалів наук.-практ. конф. "Актуальні проблеми морфології". – Тернопіль: Укрмедкнига, 2010. – С. 116–117.
 66. Орел Ю.М., Дацко І.А., Горин Р.І. Цитометричні маркери диспластичних процесів епітелію шийки матки / Мат. VІІ міжнародної медико-фармацевтичної конференції студентів і молодих вчених // Хист. – 2010. – Вип. 2. – С. 124–125.
 67. Аналіз ефективності проведення практичних занять з патоморфології в умовах кредитно-модульної системи / Боднар Я.Я., Сельський П.Р., Волошин В.Д., Дацко Т.В., Франчук В.В., Головата Т.К., Фурдела М.Я., Орел Ю.М., Андрійчук О.В. // Медична освіта. – 2010. – № 3. – С. 14–15.
 68. Ремоделювання стінки верхньощелепної пазухи при синуситах – морфометричні аспекти / Андрейчин Ю.М., Орел Ю.М., Боднар Я.Я., Дацко Т.В. // Вісник наукових досліджень. – 2010. – № 4 (61). – С. 108–109.
 69. Патоморфологічні особливості гострих респіраторних вірусних інфекції з летальним наслідком у дитячому віці / Боднар Я.Я., Орел Ю.М., Герасимюк І.Є., Беркита Н.Д., Боднар Л.П., Орел М.М. // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2010. – № 1. – С. 34–36.
 70. Гістометричні особливості перебудови міокарда при внутрішньоутробних інфекціях / Орел Ю.М., Боднар Я.Я., Гнатюк М.С., Орел М.М., Дацко І.А. // Збірник матеріалів наук.-практ. конф. "Морфологічний стан тканин і органів систем організму в нормі та патології". – Тернопіль: Укрмедкнига, 2009. – С. 135-136.
 71. Цитометричні показники епітелію шийки матки при різних ступенях дисплазій за цитологічного дослідження / Дацко Т.В., Березький О.М., Батько Ю.М., Мельник Г.М., Боднар Я.Я., Дацко І.А. Головата Т.К., Орел Ю.М., Сельський П.Р. // Збірник матеріалів підсумкової наук.-практ. конф. "Здобутки клінічної та експериментальної медицини". – Тернопіль: Укрмедкнига, 2009. – С. 96.
 72. Значення впровадження засад доказової медицини в навчальний процес кафедри патологічної анатомії з секційним курсом та судової медицини / Боднар Я.Я., Головата Т.К., Андрійчук О.В., Волошин В.Д., Дацко Т.В., Орел Ю.М., Франчук В.В., Фурдела М.Я. // Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. "Сучасний стан та перспективи розвитку доказової медицини у вітчизняній охороні здоров'я". – Тернопіль: Укрмедкнига, 2009. – С. 73.
 73. Особливості організації педагогічного процесу при вивченні патоломорфології в аспекті адаптації до вимог Болонського процесу / Орел Ю.М., Боднар Я.Я., Андрійчук О.В., Волошин О.В., Головата Т.К., Дацко Т.В., Сельський П.Р., Фурдела М.Я. // Матеріали Всеукраїнської навч.-наук. конф. "Проблеми інтеграції української медичної освіти у світовий освітній простір". – Тернопіль: Укрмедкнига, 2009. – С. 107.
 74. Орел Ю., Дацко І., Сидорейко Л. Морфометричні особливості епітелію шийки матки при цитологічному дослідженні дисплазії різного ступеня // Матеріали ХІІІ Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2009. – С. 198.
 75. Деякі аспекти коронарної гемодинаміки в умовах кардіосклерозу / Орел Ю., Дацко І., Ревчук В., Суслова Н. // Матеріали ХІІІ Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2009. – С. 29.
 76. Головата Т.К, Дацко І.А., Орел Ю.М. Особливості ремоделювання серця при алкогольній кардіоміопатії // Матеріали наук.-практ. конф. "Актуальні проблеми функціональної морфології та інтегративної морфології", "Прикладні аспекти морфології". – Вінниця, 2009. – С. 78-79.
 77. Патоморфологія грипу A/H1N1 2009 року в Тернопільській області / Боднар Я.Я., Дацко Т.В., Волошин В.Д., Головата Т.К., Орел Ю.М., Фурдела М.Я., Боднар Л.П., Москальчук Є.Ю, Франчук Н.Г. // Інфекційні хвороби. – 2009. – № 4. – С. 42-45.
 78. Особливості розподілу клітинного інфільтрату та патоморфологічні зміни м’яких тканин нижніх кінцівок у хворих із синдромом стопи діабетика / Боднар Я.Я., Сельський П.Р., Волошин В.Д., Головата Т.К., Орел Ю.М., Андрійчук О.В. // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2009. – № 1 (10). – С. 107-109.
 79. Морфофункціональні аспекти та окремі фактори ризику плацентарної недостатності / Орел Ю.М., Боднар Я.Я., Орел О.С., Крижан І.П., Москальчук Є.Ю. / Матеріали 1-ї наук.-практ. конф. "Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм" // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2008. – № 2 (9). – С. 137.
 80. Гнатюк М.С., Данилевич Ю.О., Орел Ю.М. Особливості коронарного кровообігу в серці новонароджених при пневмопатіях // Збірник матеріалів наук.-практ. конф. "Морфологічні основи компенсаторно-пристосувальних процесів і їх структурне забезпечення". – Тернопіль: Укрмедкнига, 2008. – С. 23-24.
 81. Порушення розвитку плаценти при вагітності на фоні цукрового діабету / Боднар Я.Я., Орел Ю.М., Боровик І.В., Орел М.М., Сельський П.Р. // Збірник матеріалів наук.-практ. конф. "Морфологічні основи компенсаторно-пристосувальних процесів і їх структурне забезпечення". – Тернопіль: Укрмедкнига, 2008. – С. 12-13.
 82. Гнатюк М.С., Данилевич Ю.О., Орел Ю.М. Структурна перебудова серця новонародженого при дії внутрішньоутробних інфекцій різної природи // Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. "Проблемні питання патології у дітей та підлітків". – Тернопіль: Укрмедкнига, 2008. – С. 20-22.
 83. Морфометрична оцінка структурної перебудови ангіоархітектоніки артерій плаценти при внутрішньоутробних інфекціях / Орел Ю.М., Гнатюк М.С., Орел М.М., Москальчук Є.Ю., Кузьменко І.В // Світ медицини та біології. – 2008. – № 2, Ч. ІІІ. – С. 114–115.
 84. Випадок масивної гамартоми у дитини / М.Д. Процайло, А.К. Гончарук, М.М. Орел, Ю.М. Орел // Шпитальна хірургія. – 2007. – № 3. – С. 92.
 85. Орел Ю.М., Ревчук Н.В. Рентгенангіографічні еквіваленти плацентарної недостатності // Збірник тез ХІ Ювілейного міжнародного медичного конгресу студентів і молодих учених. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2007. – С. 237.
 86. Орел М.М., Орел Ю.М., Ревчук Н.В. Зміни плацентарної геодинаміки при внутрішньоутробних інфекціях – морфологічні аспекти // Тези доп. Всеукраїнської наук.-практ. конф. "TORCH-інфекції: діагностика, лікування та профілактика". – Тернопіль: Укрмедкнига, 2007. – С. 90–91.
 87. Герасимюк І.Є., Орел Ю.М., Орел М.М.. Морфологічні зміни печінки плодів при вагітності, ускладненій плацентарною недостатністю та внутрішньоутробним інфікуванням // Тези доп. наук. симпозіуму "Анатомо-хірургічні аспекти дитячої гастроентерології". – Чернівці: БУКРЕК, 2007. – С. 18–19.
 88. Морфологічні особливості тимуса при внутрішньоутробній герпетичній інфекції / Боднар Я.Я., Герасимюк І.Є., Орел Ю.М., Орел М.М. // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2007. – № 2. – С. 37–39.
 89. Морфофункціональний стан кровоносного русла легенів за різних умов геодинаміки у малому колі кровообігу / Герасимюк І.Є., Федонюк Я.І., Герасимюк Н.І., Орел Ю.М. // Тези доп. ІІІ Міжнародних Піроговських читань // Вісник Вінницького Національного медичного університету. – 2006. – № 10(2). – С. 331–332.
 90. Орел Ю.М. Адаптаційно-компенсаторні зміни кровоносних судин легень плодів та новонароджених при недостатності плаценти / Тези доп. Всеукраїнської наук. конф. "Акт. пит. вікової анат. та ембріотопографії" // Клінічна анатомія та оперативна хірургія. – 2006. – Т.5, № 2. – С. 46–47.
 91. Орел Ю.М. Гістологічні маркери недостатності плаценти при гестозах // Збірник тез Х Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих учених. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2006. – С. 212.
 92. Орел Ю.М. Рентгенанатомічні та морфометричні особливості ремоделювання артерій плаценти при вагітності, ускладненій плацентарною недостатністю // Галицький лікарський вісник. – 2006. – Т.13, № 3. – С. 59–61.
 93. Орел Ю.М. Структурно–просторова організація кровоносного русла плаценти при фізіологічному перебігу вагітності та різних ступенях хронічної плацентарної недостатності // Вісник наукових досліджень. – 2006. – № 3. – С. 54–57.
 94. Орел Ю.М. Особливості структурно–просторової організації кровоносного русла легенів плодів та померлих новонароджених при різних ступенях плацентарної недостатності // Вісник проблем біології і медицини. – 2006. – Вип. 2. – С. 130–133.
 95. Rudrajit Roy, Orel Yuriy. Frequency of sudden infant death syndrome in Ternopil region // Збірник тез 9-го Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих учених. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2005. – С. 98.
 96. Проблемні питання етіології та патогенезу сепсису / М.Д. Процайло, М.М. Орел, Ю.М. Орел, В.С. Ревчук, Н.Б. Галіяш // Шпитальна хірургія. – 2005. – № 4. – С. 118–121.
 97. Орел Ю.М. Морфометрична та рентгенанатомічна характеристика кровоносного русла легенів плодів та померлих новонароджених при різних ступенях плацентарної недостатності // Biomedical and Biosocial Anthropology. – 2005. – № 5. – С.104–107.
 98. Токсоплазмоз і вагітність / Н.А. Васильєва, О.Є. Авсюкевич, М.І. Жиляєв, М.М. Орел, Ю.М. Орел // Вестник зоологии. – 2005. – Вып. 19, Ч. 1. – С. 66–68.
 99. Орел Ю.М. Патоморфологія плаценти при антенатальній загибелі плоду / Тези доп. Всеукраїнської наук.-практ. конф. "Акт. проблеми морфологічної діагностики хвороб плода і дитини" // Буковинський медичний вісник. – 2004. – Т.8, № 3-4. – С. 319.
 100. Орел Ю.М. Патоморфологія плаценти при багатоплідній вагітності / Тези доп. VII Міжнар. конгр. з інтегративної антропології // Biomedical and Biosocial Anthropology. – 2004. – № 2. – С. 66-67.
 101. Особливості морфологічних змін печінки при перинатальний патології / І.С. Сміян, Г.І. Корицький, Г.А. Павлишин, І.О. Багірян, Н.В. Пасяка, М.М. Орел, Ю.М. Орел // Тези доп. наук.-практ. конф. "Акт. питання патології органів травлення у дітей"”, присвяченої 75-річчю з дня народження член-кор. АМН України, професора І.С. Сміяна. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2004. – С. 148–149.
 102. Орел Ю.М., Орел М.М., Москальчук Є.Ю. Морфологічні особливості легень і плаценти при внутрішньоутробних інфекціях / Тези доп. VII Конгр. патологів України // Галицький лікарський вісник. – 2003. – Т. 10, № 4. – С. 137.
 103. Секреторна активність кардіоміоцитів передсердь у експериментальних тварин різного віку / Пришляк С., Белікова Н., Федорчук В., Явний Ю., Буртняк А., Орел Ю. // Матеріали 5-го Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених. – Тернопіль, Укрмедкнига. – 2001. – С. 185.
 104. Концептуальна модель синдрому довготривалого стиснення / Процайло М.Д., Костик В.М., Синицька В.О., Стець В.М., Орел М.М., Орел Ю.М., Хаміда Н.Д. // Вісник наукових досліджень. – 2001. – № 3. – С. 59–61.
 105. Морфометрична оцінка адаптаційних та дизадаптаційних змін міокарда при гіперфункції / Белікова Н., Гнатюк Р., Боймиструк Т., Матвійчук І., Орел Ю. // Матеріали 4-го Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених. – Тернопіль, Укрмедкнига, 2000. – С. 347.
 106. Голуб П., Орел Ю. Наслідки закритої черепно-мозкової травми у осіб призовного віку // Матеріали 4-го Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. – С. 182.
 107. Деякі аспекти сучасної терапії та її ускладнення при гострій лімфобластній лейкемії у дітей / Бузько Є.Ф., Рудько Л.Я., Машталяр Н.Я., Орел О.С., Свистун І.Я., Бузько І.Є., Орел Ю.М. // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 1999. – № 4. – С. 174-175.
 108. Костіков В., Гнатюк Н., Орел Ю. Функціонально-біохімічні зміни в організмі експериментальних тварин при остеопорозі // Тези доповідей 3-го Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених. – Тернопіль, Укрмедкнига, 1999. – С. 305.
 109. Бузько І., Орел Ю. Ускладнення комплексної цитостатичної терапії гострої лімфобластної лейкемії у дітей // Тези доповідей 3-го Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених. – Тернопіль: Укрмедкнига, 1999. – С. 195.
 110. Орел Ю. Морфометрична оцінка гемодинамічної перебудови частин серця новонароджених при пневмопатіях // Збірник тез 2-го Міжнародного Конгресу студентів і молодих вчених. – Тернопіль: Укрмедкнига, 1998. – С. 174–175.
 111. Особливості адаптаційних та дизадаптаційних змін кардіоміоцитів частин міокарда при наглій серцевій смерті / Франчук В., Гнатюк Р., Орел Ю., Павлов В. // Збірник тез 1-го Міжнародного Конгресу студентів і молодих вчених. – Тернопіль, 1997. – С. 369–370.