Наукові публікації проф. П. Р. Сельського

 1. Сельський П.Р. Обгрунтування обєктивності методики семестрового текстового іспиту з патоморфології / П.Р. Сельський, Я.Я.Боднар, В.Д.Волошин, А.З.Миколенко, Т.К.Головата, В.В.Франчук, Т.В.Дацко, М.Я.Фурдела, С.В. Трач Росоловська, Ю.М.Орел, А.Ф.Слива, І.І.Юрик, О.І.Гладій.//Актуальні питання вищої медичної освіти в Україні: матеріали XV Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю ( Тернопіль, 17-18 трав. 2018р. – Тернопіль: ТДМУ, 2018. – С. 263-264.
 2. Екстрагенітальна патологія як фактор ризику розвитку Гіперпластичних процесів ендометрію жінок в Перименопаузальному періоді. Клініко-епідеміологічні дані. Слива А.Ф., Сельський П.Р. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання морфогенезу та ремоделювання тканин і органів у нормі та патології». – Тернопіль, 2018. С. 120-123.
 3. Аналіз змін структури м’язової тканини та біохімічних показників сироватки крові при розвитку ішемічно-реперфузійного синдрому (експериментальне дослідження)/ Телев’як А.Т., Сельський П.Р., Вересюк Т.О., Слива А.Ф. // Перспективи розвитку сучасної патології : матеріали Х конгресу патологів України / ІФНМУ, Асоц. Патологів України. – Івано-Франківськ, 2018. – С. 176–177.
 4. Сельський П.Р., Слива А.Ф. Аналіз клітинного складу інфільтрату місцевого імунітету при гіперпластичних процесах ендометрію жінок пре-та менопаузального віку // Перспективи розвитку сучасної патології : матеріали Х конгресу патологів України / ІФНМУ, Асоц. Патологів України. – Івано-Франківськ, 2018. – С. 160.
 5. Особливості викладання патоморфології при додипломній підготовці іноземних громадян у тернопільському державному медичному університеті імені і. Я. Горбачевського Сельський П.Р., Боднар Я.Я., Слива А.Ф. Транснаціональний розвиток освіти та медицини: історія, теорія, практика, інновації/ матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 60-річчю тернопільського державного медичного університету імені і. Я. Горбачевського 24/11/2017
 6. The effectiveness of probiotic use in children with Obstructive Bronchitis Petro Selskyy Andrii Slyva Viktoriia Slyva, Halyna Pavlyshyn, Alexandr Smiyan EAACI Food Allergy Training Course "Prevention and Treatment of Food Allergy" Manchester, UK P. 23-24.
 7. Клініко-морфологічні особливості гіперпластичних процесів ендометрію жінок перименопаузального віку Слива А. Ф. Сельський П. Р. Прикладні аспекти морфології, 2016/10/20.с.138-140
 8. Аналіз анамнестичних та лабораторних показників пацієнток з гіперпластичними процесами ендометрія за допомогою багатопараметричної нейромережевої кластеризації АФ Слива, ПР Сельський, БП Сельський Здобутки клінічної і експериментальної медицини. 2016. № 3, с. 77-80
 9. Морфомегричний аналіз клітинно ланки місцевого імунітету при гіперпластичних процесах ендометрія у ж інок пре- та менопаузального віку П. Р. Сельський, А. Ф. Слива, П. О. ВаврухЗдобутки клінічної і експериментальної медицини. 2015. № 1, с. 112-114
 10. Аналіз клініко-епідеміологічних аспектів гіперпластичних процесів ендометрію жінок із застосуванням багатопараметричної нейромережевої кластеризації ПР Сельський, АФ Слива, ВВ Слива Здобутки клінічної і експериментальної медицини. 2015. № 2,3, с. 166-170
 11. Клініко-епідеміологічні аспекти гіперпластичних процесів ендометрію жінок в перименопаузальному періоді ПР Сельський, АФ Слива, ВВ Слива. Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник української медичної стоматологічної академії 2015, т 4. С. 200-2048
 12. Клінічна патогістологія друк. Тернопіль, 2014. 279 с. Я. Я. Боднар, В. Д. Волошин, Т. В. Дацко, Т. К. Головата, П. Р. Сельський, та інші 2015, т 4. С. 200-2048
 13. Інноваційні технології в оцінці самопідготовки студентів на кафедрі патологічної анатомії : історичний фрагмент (до 90-річчя з дня народження доцента Б. І. Дубчака) друк. Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю “Досягнення і перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України”, присвяченої 160-річчю з дня народження І. Я. Горбачевського (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку ) 15-16 травня 2014 року., Тернопіль. Частина 2. –ТДМУ “Укрмедкнига”. – 2014. – С. 39-40.Боднар Я. Я., Сельський П. Р.,Волошин В. Д.
 14. Обґрунтування доцільності комплексного семестрового тестового іспиту для незалежного оцінювання знань студентів-медиків друк. Матеріали науково-практичної конференції “Здобутки клінічної та експериментальної медицини”. – Тернопіль : “Укрмедкнига”. – 2013. – С. 190-191.П. Р. Сельський
 15. Семестровий тестовий контроль як об’єктивний підсумок навчальної діяльності студентадрук.Матеріали Х ювілейної Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю “Кредитно-модульна система організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України на новому етапі”. – Тернопіль : “Укрмедкнига”. – 2013. – С. 165-171.П. Р. Сельський
 16. Інформаційна система оцінювання знань в медичній освіті : монографія друк. Тернопіль : ТДМУ. – 2013. – 212 с.П. Р. Сельський
 17. Обгрунтування ефективності семестрового тестового іспиту для оцінювання знань із спеціальної патоморфології друк. Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції, прсвяченої 55-річчю Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України «Впровадження нових технологій за кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ(Ф)НЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації» 26-27 квітня 2012 року., Тернопіль. Тернопіль ТДМУ. «Укрмедкнига» 2012., – С. 386-387.П. Р. Сельський, Я. Я Боднар, В. Д. Волошин
 18. Збірник завдань до тестового екзамену. Крок 1. Патологічна анатомія ( для студентів 3-го курсу) друк. Тернопіль 2006. – 40 с. 40 Я. Я. Боднар,О. Є. Кузів, Т. К. Головата,
 19. Аспекти організації самостійної роботи студентів на кафедрі патологічної анатомії в руслі вимог кредитно-модульної системи навчання друк. Матеріали Всеукраїнської наукової навчально-методичної конференції “Нові напрямки впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних і фармацевтичному навчальних закладах України ІІІ-ІV рівні акредитації”. – Тернопіль : “Укрмедкнига”. – 2011. – С. 180-181.Боднар Я. Я. , Волошин В. Д., Дацко Т. В., Гловата Т. К., Сельський П. Р.та інші
 20. Методичні вказівки до практичних занять із загальної патологічної анатомії для студентів стоматологічного факультету друк. Тернопіль : Укрмедкнига, 2005. – 40 с. 40 Я. Я. Боднар, О. Є. Кузів, Т. В. ДацкоП.Р. Сельськийта інші
 21. Методичні вказівки до практичних занять з патологічної анатомії для студентів фармацевтичного факультету друк. Тернопіль., 2005. – 52 с. Я. Я. Боднар, О. Є. Кузів, Т. К. Головата, Т. В. Дацко, П. Р. Сельський та інші
 22. Методичні вказівки до практичних занять з патологічної анатомії. Частина 2друк.Тернопіль, „Укрмедкнига”, 2004. – 61 с. Я. Я. Боднар, О. Є. Кузів, Т. В. Дацко, Т. К. Головата, П. Р. Сельський та інші
 23. Методичні вказівки до практичних занять з патологічної анатомії. Частина 1 друк.Тернопіль, „Укрмедкнига”, 2004. – 48 с.Я. Я. Боднар, О. Є. Кузів, Т. В. Дацко, Т. К. Головата, П. Р. Сельський та інші
 24. Методическое пособие по биопсийно – секционному курсу для студентов медицинского факультета (V курс) друк. Тернополь, 2004. – 52 с.Я. Я. Боднар, О. Є. Кузів, Т. К. Головата, Т. В. Дацко, П. Р. Сельський
 25. Методичні розробки для викладачів. Загальна та спеціальна патологічна анатомія друк.Тернопіль, „Укрмедкнига”, 2003. – 52 с.Я. Я. Боднар, О. Є. Кузів, Т. В. Дацко, Т. К. Головата, П. Р. Сельський та інші
 26. Методичний посібник з самостійної позааудиторної підготовки з патологічної анатомії друк. Тернопіль, „Укрмедкнига”, 2003. – 69 с.Я. Я. Боднар, О. Є. Кузів, Т. В. Дацко, Т. К. Головата, П. Р. Сельськийта інші
 27. Cвід. про реєстр. автор. права на твір № 53329 Комп’ютерна програма “Інформаційна система підтримки галузевої освітньої мережі у вищій медичній освіті на основі середовища Moodle” друк. К. : Державний департамент інтелектуальної власності України. – Дата реєстрації 25.01.2014.В. П. Марценюк, А. В. Семенець, П. Р. Сельський, С. Б. Чеканов, В. Ю. Ковалок
 28. Cвід. про реєстр. автор. права на твір № 53202 Комп’ютерна програма “Визначення якості оцінювання знань та практичної компетентності в інформаційній системі управління якістю підготовки фахівців-медиків” (“ВЯОЗПКІСУЯПФ”) друк. К. : Державний департамент інтелектуальної власності України. – Дата реєстрації 20.01.2014.
 29. Ефективність використання інформаційних технологій для підготовки фахівців та організації надання первинної медико-санітарної допомоги сільському населенню друк. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2015. – № 2. – С. 16-19.(фахове видання) П. Р. Сельський.
 30. Алгоритм статистичної обробки та аналізу результатів тестування для оцінки якості тесту друк. Медична освіта. – 2015. – № 3. – С. 79-82.(фахове видання) П. Р. Сельський.
 31. Change in cellular local immunity of the cervix in patients with different types of endocervicosis друк. Journal of Health Sciences. – 2015 – Vol. 5, № 8. – P. 448-456.(фахове видання)P. R. Selskyy
 32. Прогнозування малігнізації та гострих ускладнень виразкової хвороби щлунка з застосуванням багатопараметричної нейромережевої кластеризації друк. Клінічна хірургія. – 2015. – № 3. – С. 13-14.(фахове видання)І. Я. Дзюбановсь-кий, П. Р. Сельський, Л. Є. Війтович
 33. Обґрунтування застосування ROC-аналізу показників успішності з фундаментальних медичних дисциплін в якості маркерів визначення груп ризику при складанні ліцензійного інтегрованого іспиту для підвищення якості підготовки лікарів друк. Вісник наукових досліджень. – 2015. – № 2. – С. 121-125.(фахове видання) П. Р. Сельський.
 34. Аналіз результатів обстеження пацієнтів з гіпертензією на основі кореляційних показників та індукування дерева рішень з метою оптимізації прогнозування перебігу захворювання на первинному рівні друк. Медична інформатика та інженерія. – 2015. – № 2. – С. 80-84.(фахове видання)П. Р. Сельський.
 35. Іформаційна система управління якістю підготовки фахівців у вищій медичній освітідрук.Тернопіль : ТДМУ. – 2015. – 312 с.(монографія) 312 В.П. Марценюк, П. Р. Сельський.
 36. Морфометричний аналіз клітинної ланки місцевого імунітету при гіперпластичних процесах ендометрія у жінок пре- та менопаузального віку друк. Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2015. – № 1. – С. 112-113. (фахове видання)П. Р. Сельський, А.Ф. Слива, П.О. Ваврух
 37. Аналіз результатів обстеження пацієнтів із виразковою хворобою шлунка на основі кореляційних показників та багатопараметричної нейромережевої кластеризації з метою оптимізації прогнозування перебігу захворювання друк. Вісник наукових досліджень. – 2014. – № 1. – С. 44-46.І. Я. ДзюбановськийЛ. Є. Війтович, П. Р. Сельський
 38. Інформаційна система управління якістю підготовки фахівців та надання медичної допомоги на первинному рівні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора мед. наук : спец. 14.03.11 “Медична та біологічна інформатика і кібернетика”друк. Київ, 2013. – 43 с. 43 П. Р. Сельський
 39. The substantiation of information technologies efficiency for improvement of quality of treatment-and-prophylactic work at the primary level друк. Journal of Health Sciences. – 2013 – Vol. 3, № 10. – P. 123-132. P. R. Selskyy
 40. Optimization of the hypertension course prognosis at the primary level based on correlation indices and multiparameter neural network clasterization друк. Journal of Health Sciences. – 2013 – Vol. 3, № 9. – P. 87-96. P. R. Selskyy
 41. Ефективність інформаційної системи самозапису пацієнтів на прийом до лікаря для покращення медичної допомоги на первинному рівні друк. Тези і матеріали І наукового симпозіуму з міжнародною участю. 28-29 листопада 2013 року. м. Львів. – К.: Видавництво 16.01.2014. – 99 с. 1 В. П. Марценюк, П. Р. Сельський
 42. Обґрунтування доцільності застосування дистанційного оцінювання знань з морфології як складової підготовки висококваліфікованого спеціаліста друк. Запорожский медицинский журнал. – 2013. – № 2 (77). – С. 119-120. П. Р. Сельський, Я. Я. Боднар
 43. Ефективність використання телемедичних технологій для покращення якості лікувально-діагностичної роботи на первинному рівні друк. Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. – 2013. – № 3 (12) додаток. – С. 53-54.В. П. Марценюк, П. Р. Сельський
 44. Ефективність використання інформаційних та телемедичних технологій на первинному рівні надання медичної допомоги друк. Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю “Інформатизація реабілітаційного процесу”. – Киев : КВИЦ. – 2013. – С. 66-67.В. П. Марценюк, П. Р. Сельський
 45. Обґрунтування ефективності тестового іспиту як важливого етапу підготовки висококваліфікованого лікаря друк. Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2013. – № 2. – С. 24-27.П. Р. Сельський
 46. Об’єктивізація системи оцінювання знань студентів у Тернопільському державному медичному університеті імені І. Я. Горбачевського друк. Науковий журнал МОЗ України. – 2013. – № 1 (2). – C. 104-110.Л. Я. Ковальчук, В. П. Марценюк, П. Р. Сельський
 47. Результати дослідження показників гемодинаміки в якості маркерів включення до груп ризику розвитку ускладнень у хворих з гіпертензією: аналіз на основі ROC-кривої друк. Медична інформатика та інженерія. – 2013. – № 3. – С. 28-34.П. Р. Сельський
 48. Обґрунтування об’єктивності системи дистанційного оцінювання знань з пропедевтики педіатрії як складової підготовки висококваліфікованого спеціаліста друк. Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2013. – № 1. – С. 11-16. П. Р. Сельський
 49. Аналіз результатів обстеження пацієнтів з гіпертензією на основі кореляційних показників та багатопараметричної нейромережевої кластеризації з метою оптимізації прогнозування перебігу захворювання на первинному рівні друк. Медична інформатика та інженерія. – 2013. – № 2. – С. 55-60.В. П. Марценюк, П. Р. Сельський, В. М. Творко
 50. Обгрунтування об’єктивності системи дистанційного тестового оцінювання iз соціальної медицини та організації охорони здоров’я друк. Вісник соціальної гігієни та організації здоров’я. – 2012. – № 4. – С. 81-83.П. Р. Сельський
 51. Обгрунтування об’єктивності семестрового тестування із загальної хірургії як необхідної складової підготовки висококваліфікованого спеціаліста друк. Шпитальна хірургія. – 2012. – № 2. – С. 98-100.В. П. Марценюк, П. Р. Сельський
 52. Обґрунтування ефективності інформаційних та телемедичних технологій для покращення якості медичної допомоги сільському населенню друк. Медична інформатика та інженерія. – 2012. – № 4. – С. 19-23.В. П. Марценюк, П. Р. Сельський
 53. Розробка і впровадження інформаційної системи запису (самозапису) пацієнтів на консультацію до фахівців університетської лікарні друк. Український журнал телемедицини та медичної телематики. – 2013. – T. 11, № 2. – C. 173-178. 6 В. П. Марценюк, П. Р. Сельський, А. В. Семенець
 54. Обгрунтування об’єктивності системи дистанційного тестового оцінювання з анатомії людинидрук. Медична інформатика та інженерія. – 2012. – № 3. – С. 48-51. В. П. Марценюк, П. Р. Сельський
 55. Обгрунтування об’єктивності семестрового тестування із загальної хірургії як необхідної складової підготовки висококваліфікованого спеціаліста друк. Шпитальна хірургія. – 2012. – № 2. – С. 98–100.В. П. Марценюк, П. Р. Сельський
 56. Обґрунтування об’єктивності комплексного семестрового тестового та об’єктивного структурованого клінічного іспитів із нервових хвороб, як важливого етапу підготовки висококваліфікованого лікаря друк.Вісник наукових досліджень. – 2012. – № 4 – С. 13-15.В. П. Марценюк, П. Р. Сельський
 57. Обґрунтування об’єктивності семестрового тестового іспиту для оцінювання знань з інфекційних хвороб друк. Інфекційні хвороби. – 2012. – № 2. – С. 73–75. В. П. Марценюк, П. Р. Сельський
 58. Обгрунтування об’єктивності семестрового тестування та об’єктивного структурованого клінічного іспиту (ОСКІ) для оцінювання знань та практичних навичок з пропедевтики педіатрії друк. Вісник наукових досліджень. – 2012. – № 3. – С. 18–20.В. П. Марценюк, П. Р. Сельський
 59. Обгрунтування об’єктивності семестрового комплексного тестового та об’єктивного структурованого клінічного іспитів для оцінювання знань i вмінь з пропедевтики внутрішньої медицини друк. Медична інформатика та інженерія. – 2012. – № 2. – С. 11–14.В. П. Марценюк, П. Р. Сельський
 60. Обгрунтування об’єктивності семестрового тестування для оцінювання знань з патоморфології друк. Медична інформатика та інженерія. – 2012. – № 1. – С. 30–32. В. П. Марценюк,
 61. Обґрунтування об’єктивності комплексного семестрового тестового іспиту для оцінювання знань iз соціальної медицини та організації охорони здоров’я друк. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2012. – № 2. – С. 94-96.В. П. Марценюк, П. Р. Сельський
 62. Обгрунтування об’єктивності комплексного семестрового тестового іспиту та об’єктивного структурованого клінічного іспиту (ОСКІ) для оцінювання знань та практичних навичок з патоморфології друк. Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2012. – № 2. – С. 86-89.В. П. Марценюк, П. Р. Сельський
 63. Аналіз об’єктивності новітніх методик оцінювання при викладанні біологічної та біоорганічної хімії друк. Медична хімія. – 2012. – № 3. – С. 100-103.В. П. Марценюк, П. Р. Сельський
 64. Обґрунтування використання інформаційних технологій для підготовки лікарів сімейної медицини та покращення якості медичної допомоги на первинному рівні друк.Клиническая информатика и Телемедицина. – 2012. – Т. 8 – Вып. 9. – С. 141–145. Л. Я. Ковальчук, В. П. Марценюк, П. Р. Сельський
 65. Ефективність використання телемедичних технологій в підготовці лікаря на прикладі навчально-практичних центрів первинної медико-санітарної допомоги друк.Запорожский медицинский журнал. – 2012. – № 6. – C. 126.В. П. Марценюк, П. Р. Сельський, Н. Я. Климук, А. В. Семенець
 66. Морфометрична характеристика ворсинкового хоріону при синдромі плацентарної дисфункціїдрук. Матеріали ХІІІ конгресу світової федерації Українських лікарських товариств. – Львів-Київ-Чікаго, 2010. – С. 682. Ю. М. Орел, Я. Я. Боднар, Г. А. Павлишин, П. Р. Cельський
 67. Патоморфологічні зміни міокарду щурів, народжених від самок з експериментальним цуковим діабетом друк. Матеріали ХІІІ конгресу світової федерації Українських лікарських товариств. — Львів-Київ-Чікаго, 2010. – С. 676.Я. Я. Боднар, П. Р. Cельський, Ю. М. Орел
 68. Особливості розподілу клітинного інфільтрату та патоморфологічні зміни м’яких тканин нижніх кінцівок у хворих із синдромом стопи діабетика друк. Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2009. – № 1 (10). – С. 107-109.Я. Я. Боднар, П. Р. Сельський, В. Д. Волошин
 69. Порушення розвитку плаценти при вагiтностi на фонi цукрового дiабету друк.Морфологiчнi основи компенса-торно-пристосува-льних процесiв i їх структурне забез-печення. Наукова конференцiя 10-11 жовтня 2008 р. : матерiали конф. – Тернопiль, 2008. – С 50.Я. Я. Боднар, Ю. М. Орел, І. В. Боровик,П.Р. Сельський Я. Я. Боднар, П. О. Герасимчук
 70. Морфологiчний аналiз базальноклiтинної активностi епiтелiального пласта при рiзних видах ендоцервікозу та цервiкальнiй епiтелiальнiй неоплазiї друк. Свiт медицини та бiологiї. – 2008. – № 8. – С. 12-14. Я. Я. Боднар, П. Р. Сельський, В. Д. Волошин
 71. Патоморфологiчнi. змiни мiкроциркуляторного русла та клiтинного iнфiльтрату м’яких тканин нижнiх кiнцiвок у хворих на синдром стопи діабетика друк. Морфологiчнi основи компенсаторно-пристосувальних процесiв i їх структурне забезпечення. Наукова конференцiя 10-11 жовтня 2008 р. : матерiали конф. – Тернопiль, 2008. – С 50. П. Р. Сельський,
 72. Патоморфологічні зміни м’яких тканин нижніх кінцівок у хворих із синдромом стопи діабетика друк. Матеріали ХІІ Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих учених. – Тернопіль. – 2008 – С. 203.Петро Сельський, Вадим Сас, Катерина Козак, Ольга Буряк
 73. Використання знань християнських цiнностей у роботi медичної сестри друк.Медсестринство. – 2008. – №2 – С. 51-53.Я. Я. Боднар, П. Р. Сельський, В. Д. Волошин
 74. Морфологiчний аналiз базальноклiтинної активностi епiтелiального пласта при рiзних видах ендоцервікозу та цервiкальнiй епiтелiальнiй неоплазії друк. Свiт медицини та бiологiї. – № 8. – 2008. – С. 12-14.Я. Я. Боднар, П. Р. Сельський, В. Д. Волошин
 75. Патоморфологiчнi. змiни мiкроциркуляторного русла та клiтинного iнфiльтрату м’яких тканин нижнiх кiнцiвок у хворих на синдром стопи дiабетика друк. Морфологiчнi основи компенса-торно-пристосува-льних процесiв i їх структурне забез-печення. Наукова конференцiя 10-11 жовтня 2008 р. : матерiали конф. – Тернопiль, 2008. – С 50. П. Р. Сельський, Я. Я. Боднар, П. О. Герасимчук
 76. Порушення розвитку плаценти при вагiтностi на фонi цукрового дiабету друк. Морфологiчнi основи компенсаторно пристосувальних процесiв i їх структурне забезпечення. Наукова конференцiя 10-11 жовтня 2008 р. : матерiали конф. –Тернопiль, 2008. – С 12-13.Я. Я. Боднар, Ю. М. Орел, І. В. Боровик, М. М. Орел, П. Р. Сельський
 77. Особливостi викладання патоморфологiї за умов практично-орiєнтованого навчання друк. Медична освiта. – 2007. – №3. – С. 92-93. Я. Я. Боднар, П. Р. Сельський, Т. В. Дацко,П. Р. Сельський, М. М. Никитюк
 78. Зміни мікробіоценозу шийки матки при фонових захворюваннях друк. Матеріали Х Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих учених. – Тернопіль. – 2006 – С. 141
 79. Морфогенез водно-електролітної міокардіопатії друк. Вісник наукових досліджень. – 2006. – № 3. – С. 38-40. Я. Я. Боднар, О. Є. Кузів, Р. Я. Боднар П. Р. Сельський Я. Я. Боднар, Т. В. Дацко П. Р. Сельський
 80. Аналіз клітин запального інфільтрату периульцелярної зони при виразковій хворобі, ускладненій перфорацією друк. Вісник наукових досліджень. – 2006. – № 3. – С. 142-143.
 81. Морфометрична оцінка вікових та патологічних змін кардіоміоцитів частин серцевого м’язу друк. Вісник наукових досліджень. – 2006. - № 3. - C. 33-35. М. С. Гнатюк, В. В. Франчук, П. Р. Сельський, О. В. Андрійчук, .П.Р. Сельський
 82. Сучасні шляхи вивчення патоморфології друк. Матеріали навчально-наукової конференції “Інтеграція української медичної освіти в європейський та американський освітній простір” . – Тернопіль. – 2006. – С. 137-138. Я. Я. Боднар, О. Є. Кузів, Т. В. Дацко
 83. Морфометричний аналіз клітинної ланки місцевого імунітету та мікробіоценозу шийки матки хворих з ендоцервікозом друк. Вісник проблем біології і медицини. – 2005. – Вип. 2. – С. 299-302. П. Р. Сельський, Я. Я. Боднар, М. Д. Заріцька, Т. В. Дацко
 84. Зміни ультраструктурної будови лімфоцитів у хворих на ендоцервікоз друк. Матеріали ІХ Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих учених. – Тернопіль. – 2005. – С. 171.П. Р. Сельський, О.М. Лис, В.В. Питель
 85. Імуноморфологічні зміни тканин шийки матки у хворих з ендоцервікозом та лейкоплакією друк. Запорожский медицинский журнал. – 2005. - № 3. – С. 80-81. Я. Я. Боднар,П. Р. Сельський, О. І. Грималюк
 86. Морфологічні прояви інфаркту міокарда при цукровому діабеті друк. Вісник наукових досліджень. – 2004. – № 4. – С. 11-13. 3 Я. Я. Боднар, М. І. Швед, О. Є. Кузів,П. Р. Сельський
 87. Порушення клітинної ланки загального імунітету у хворих на фонові захворювання шийки матки друк. Матеріали VIІІ Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих учених. – Тернопіль. – 2004. – С. 172. 1 П. Р. Сельський
 88. Патоморфологічні зміни тканини шийки матки при порушенні клітинної ланки імунітету у хворих на ендоцервікоз друк. Вісник проблем біології і медицини. – 2003. – Вип. 1. – С. 92-94. П. Р. Сельський
 89. Імуноморфологічні та ультраструктурні зміни тканини шийки матки у хворих з різними видами ендоцервікозу друк. Галицький лікарський вісник. – Том 10. – число 4. – Івано-Франківськ. – 2003.– С. 83-85. П. Р. Сельський, Я. Я. Боднар, Т. Благуляк
 90. Обгрунтування ефективності семестрового тестового іспиту для оцінювання знань із спеціальної патоморфології друк. Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції, прсвяченої 55-річчю Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України “Впровадження нових технологій за кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ(Ф)НЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації” 26-27 квітня 2012 року., Тернопіль. – Тернопіль : “Укрмедкнига”. – 2012. – С. 386-387.П. Р. Сельський,
 91. Вплив мікробного чинника на розвиток ендоцервікозу друк. Матеріали VIІ Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих учених. – Тернопіль. – 2003. – С. 103.П. Сельський,
 92. Особливості розподілу клітинного інфільтрату різних ендоцервікозів друк. Актуальні питання морфології: Наукові праці ІІІ національного конгресу анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів України. – Київ. – 2002. – С. 277-278. П. Р. Сельський, Я. Я. Боднар
 93. Стан клітинної та гуморальної ланок імунітету у хворих на ендоцервікоз друк. Матеріали VI Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих учених. – Тернопіль. – 2002. – С. 308. П. Р. Сельський
 94. Імунні порушення у хворих на доброякісні та передракові захворювання шийки матки друк. Матеріали науково-практичної конференції “Сучасні принципи діагностики та лікування візуальних форм генітального раку у жінок. Якість життя.” – Львів. – 2002. – С. 55. 1 Ш. Р. Бабанли, Л. Ф. Самбор, П. Р. Сельський