Наукові публікації проф. П. Р. Сельського

 1. Selskyy PR. Optimization of prediction of morphological disorders of skeletal muscles in experimental acute ischemia-reperfusion on the basis of combined changes in lipid peroxidation and antioxidant protection by neural network clustering. Journal of Education, Health and Sport. 2020 Jul 10; 10 (7) : 304-17.

 2. Сельський П. Р. Структурні зміни в артеріях задніх кінцівок щурів у ранньому реперфузійному періоді при гострій ішемії, викликаній накладанням артеріального турнікету / Вісник наукових досліджень. 2020. № 1 (94). С. 120–126.

 3. Слива А. Ф. СТАН КЛІТИННОГО ІМУНІТЕТУ В ЖІНОК ПРЕ- ТА МЕНОПАУЗАЛЬНОГО ВІКУ З ГІПЕРПЛАСТИЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ ЕНДОМЕТРІЯ / Слива А.Ф., Сельський П. Р., Кузів О. Є., Слива В. В. / Вісник медичних і біологічних досліджень, 2020. (2), 29-36.

 4. P. R. Selskyy. Cardiovascular system adaptability to exercise according to morphological, temporal, spectral and correlation analysis of oscillograms / D. V. Vakulenko, V. P. Martseniuk, L. O. Vakulenko, , O. V. Kutakova, O. V. Gevko, T. B. Kadobnyj. Family Medicine & Primary Care Review. 2019. Vol. 21, № 3. P. 253-263.

 5. Сельський П. Р. Структурні зміни в артеріях задніх кінцівок щурів у ранньому реперфузійному періоді при гострій ішемії, спричиненій накладанням артеріального турнікета / А. Т. Телев’як, , Т. О. Вересюк [та ін.] // Вісник наукових досліджень. – 2019 – № 1. – С. 121-126.

 6. П’ятночка В. І. Прогнозування розвитку рецидивів у хворих з первинними та післяопераційними вентральними грижами із застосуванням багатопараметричної нейромережевої кластеризації / В. І. П’ятночка, І. Я. Дзюбановський, П. Р. Сельський // Медична інформатика та інженерія. – 2018 – № 4. – С. 41-45.

 7. Телев’як А.Т. Порівняльний аналіз структурних порушень м’язів задніх кінцівок та змін біохімічних показників сироватки крові щурів при гострій ішемії / А. Т. Телев’як, Т. О. Вересюк, П. Р. Сельський // Вісник наукових досліджень. – 2018 – № 3. – С. 114-120.

 8. Selskyy P. R. On an algorithm for decision-making for the optimization of disease prediction at the primary health care level using neural network clustering / P. R. Selskyy, D. V. Vakulenko, A. T. Televiak, T. O. Veresiuk // Family Medicine & Primary Care Review. – 2018. – Vol. 20, № 2. – P. 171-175.

 9. Selskyy P. R Analysis of final judgements in cases of medical negligence occurred in Ukraine / V. V. Franchuk, S. V. Trach Rosolovska, P. R. Selskyy [at al.] // Wiadomości lekarskie. – 2018 – Vol. 71, № 3 pt 2. – P. 757-760.

 10. Selskyy P. R The effectiveness of probiotic use in children with Obstructive Bronchitis Petro Selskyy Andrii Slyva Viktoriia Slyva, Halyna Pavlyshyn, Alexandr Smiyan EAACI Food Allergy Training Course "Prevention and Treatment of Food Allergy" Manchester, UK P. 23-24.

 11. Сельський П. Р. Клініко-морфологічні особливості гіперпластичних процесів ендометрію жінок перименопаузального віку Слива А. Ф. Сельський П. Р. Прикладні аспекти морфології, 2016/10/20.с.138-140

 12. Сельський П. Р. Аналіз анамнестичних та лабораторних показників пацієнток з гіперпластичними процесами ендометрія за допомогою багатопараметричної нейромережевої кластеризації АФ Слива, ПР Сельський, БП Сельський Здобутки клінічної і експериментальної медицини. 2016. № 3, с. 77-80

 13. Сельський П. Р. Морфомегричний аналіз клітинно ланки місцевого імунітету при гіперпластичних процесах ендометрія у ж інок пре- та менопаузального віку П. Р. Сельський, А. Ф. Слива, П. О. Ваврух Здобутки клінічної і експериментальної медицини. 2015. № 1, с. 112-114

 14. Сельський П. Р. Аналіз клініко-епідеміологічних аспектів гіперпластичних процесів ендометрію жінок із застосуванням багатопараметричної нейромережевої кластеризації ПР Сельський, АФ Слива, ВВ Слива Здобутки клінічної і експериментальної медицини. 2015. № 2,3, с. 166-170

 15. Сельський П. Р. Клініко-епідеміологічні аспекти гіперпластичних процесів ендометрію жінок в перименопаузальному періоді ПР Сельський, АФ Слива, ВВ Слива. Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник української медичної стоматологічної академії 2015, т 4. С. 200-2048

 16. Сельський П. Р. Клінічна патогістологія друк. Тернопіль, 2014. 279 с. Я. Я. Боднар, В. Д. Волошин, Т. В. Дацко, Т. К. Головата, П. Р. Сельський, та інші 2015, т 4. С. 200-2048

 17. Сельський П. Р. Ефективність використання інформаційних технологій для підготовки фахівців та організації надання первинної медико-санітарної допомоги сільському населенню друк. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2015. – № 2. – С. 16-19.П. Р. Сельський.

 18. Сельський П. Р. Алгоритм статистичної обробки та аналізу результатів тестування для оцінки якості тесту друк. Медична освіта. – 2015. – № 3. – С. 79-82.П. Р. Сельський.

 19. Selskyy P. R. Change in cellular local immunity of the cervix in patients with different types of endocervicosis друк. Journal of Health Sciences. – 2015 – Vol. 5, № 8. – P. 448-456

 20. Сельський П. Р. Прогнозування малігнізації та гострих ускладнень виразкової хвороби щлунка з застосуванням багатопараметричної нейромережевої кластеризації друк. Клінічна хірургія. – 2015. – № 3. – С. 13-14. І. Я. Дзюбановсь-кий, П. Р. Сельський, Л. Є. Війтович

 21. Сельський П. Р. Обґрунтування застосування ROC-аналізу показників успішності з фундаментальних медичних дисциплін в якості маркерів визначення груп ризику при складанні ліцензійного інтегрованого іспиту для підвищення якості підготовки лікарів друк. Вісник наукових досліджень. – 2015. – № 2. – С. 121-125. П. Р. Сельський.

 22. Сельський П. Р. Аналіз результатів обстеження пацієнтів з гіпертензією на основі кореляційних показників та індукування дерева рішень з метою оптимізації прогнозування перебігу захворювання на первинному рівні друк. Медична інформатика та інженерія. – 2015. – № 2. – С. 80-84.

 23. Сельський П. Р. Морфометричний аналіз клітинної ланки місцевого імунітету при гіперпластичних процесах ендометрія у жінок пре- та менопаузального віку друк. Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2015. – № 1. – С. 112-113. П. Р. Сельський, А.Ф. Слива, П.О. Ваврух

 24. Сельський П. Р. Аналіз результатів обстеження пацієнтів із виразковою хворобою шлунка на основі кореляційних показників та багатопараметричної нейромережевої кластеризації з метою оптимізації прогнозування перебігу захворювання друк. Вісник наукових досліджень. – 2014. – № 1. – С. 44-46.І. Я. ДзюбановськийЛ. Є. Війтович, П. Р. Сельський

 25. Selskyy P. R . The substantiation of information technologies efficiency for improvement of quality of treatment-and-prophylactic work at the primary level друк. Journal of Health Sciences. – 2013 – Vol. 3, № 10. – P. 123-132. P. R. Selskyy

 26. Selskyy P. R . Optimization of the hypertension course prognosis at the primary level based on correlation indices and multiparameter neural network clasterization друк. Journal of Health Sciences. – 2013 – Vol. 3, № 9. – P. 87-96. P. R. Selskyy

 27. Сельський П. Р. Обґрунтування доцільності застосування дистанційного оцінювання знань з морфології як складової підготовки висококваліфікованого спеціаліста друк. Запорожский медицинский журнал. – 2013. – № 2 (77). – С. 119-120. П. Р. Сельський, Я. Я. Боднар

 28. Сельський П. Р. Ефективність використання телемедичних технологій для покращення якості лікувально-діагностичної роботи на первинному рівні друк. Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. – 2013. – № 3 (12) додаток. – С. 53-54.В. П. Марценюк, П. Р. Сельський

 29. Сельський П. Р. Ефективність використання інформаційних та телемедичних технологій на первинному рівні надання медичної допомоги друк. Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю “Інформатизація реабілітаційного процесу”. – Киев : КВИЦ. – 2013. – С. 66-67.В. П. Марценюк, П. Р. Сельський

 30. Сельський П. Р. Обґрунтування ефективності тестового іспиту як важливого етапу підготовки висококваліфікованого лікаря друк. Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2013. – № 2. – С. 24-27.П. Р. Сельський

 31. Сельський П. Р. Об’єктивізація системи оцінювання знань студентів у Тернопільському державному медичному університеті імені І. Я. Горбачевського друк. Науковий журнал МОЗ України. – 2013. – № 1 (2). – C. 104-110.Л. Я. Ковальчук, В. П. Марценюк, П. Р. Сельський

 32. Сельський П. Р. Результати дослідження показників гемодинаміки в якості маркерів включення до груп ризику розвитку ускладнень у хворих з гіпертензією: аналіз на основі ROC-кривої друк. Медична інформатика та інженерія. – 2013. – № 3. – С. 28-34.П. Р. Сельський

 33. Сельський П. Р. Обґрунтування об’єктивності системи дистанційного оцінювання знань з пропедевтики педіатрії як складової підготовки висококваліфікованого спеціаліста друк. Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2013. – № 1. – С. 11-16. П. Р. Сельський

 34. Сельський П. Р. Аналіз результатів обстеження пацієнтів з гіпертензією на основі кореляційних показників та багатопараметричної нейромережевої кластеризації з метою оптимізації прогнозування перебігу захворювання на первинному рівні друк. Медична інформатика та інженерія. – 2013. – № 2. – С. 55-60.В. П. Марценюк, П. Р. Сельський, В. М. Творко

 35. Сельський П. Р. Обгрунтування об’єктивності системи дистанційного тестового оцінювання iз соціальної медицини та організації охорони здоров’я друк. Вісник соціальної гігієни та організації здоров’я. – 2012. – № 4. – С. 81-83.П. Р. Сельський

 36. Сельський П. Р. Обгрунтування об’єктивності семестрового тестування із загальної хірургії як необхідної складової підготовки висококваліфікованого спеціаліста друк. Шпитальна хірургія. – 2012. – № 2. – С. 98-100.В. П. Марценюк, П. Р. Сельський

 37. Сельський П. Р. Обґрунтування ефективності інформаційних та телемедичних технологій для покращення якості медичної допомоги сільському населенню друк. Медична інформатика та інженерія. – 2012. – № 4. – С. 19-23.В. П. Марценюк, П. Р. Сельський

 38. Сельський П. Р. Розробка і впровадження інформаційної системи запису (самозапису) пацієнтів на консультацію до фахівців університетської лікарні друк. Український журнал телемедицини та медичної телематики. – 2013. – T. 11, № 2. – C. 173-178. 6 В. П. Марценюк, П. Р. Сельський, А. В. Семенець

 39. Сельський П. Р. Обгрунтування об’єктивності системи дистанційного тестового оцінювання з анатомії людинидрук. Медична інформатика та інженерія. – 2012. – № 3. – С. 48-51. В. П. Марценюк, П. Р. Сельський

 40. Сельський П. Р. Обгрунтування об’єктивності семестрового тестування із загальної хірургії як необхідної складової підготовки висококваліфікованого спеціаліста друк. Шпитальна хірургія. – 2012. – № 2. – С. 98–100.В. П. Марценюк, П. Р. Сельський

 41. Сельський П. Р. Обґрунтування об’єктивності комплексного семестрового тестового та об’єктивного структурованого клінічного іспитів із нервових хвороб, як важливого етапу підготовки висококваліфікованого лікаря друк.Вісник наукових досліджень. – 2012. – № 4 – С. 13-15.В. П. Марценюк, П. Р. Сельський

 42. Сельський П. Р. Обґрунтування об’єктивності семестрового тестового іспиту для оцінювання знань з інфекційних хвороб друк. Інфекційні хвороби. – 2012. – № 2. – С. 73–75. В. П. Марценюк, П. Р. Сельський

 43. Сельський П. Р. Обгрунтування об’єктивності семестрового тестування та об’єктивного структурованого клінічного іспиту (ОСКІ) для оцінювання знань та практичних навичок з пропедевтики педіатрії друк. Вісник наукових досліджень. – 2012. – № 3. – С. 18–20.В. П. Марценюк, П. Р. Сельський

 44. Сельський П. Р. Обгрунтування об’єктивності семестрового комплексного тестового та об’єктивного структурованого клінічного іспитів для оцінювання знань i вмінь з пропедевтики внутрішньої медицини друк. Медична інформатика та інженерія. – 2012. – № 2. – С. 11–14.В. П. Марценюк, П. Р. Сельський

 45. Сельський П. Р. Обгрунтування об’єктивності семестрового тестування для оцінювання знань з патоморфології друк. Медична інформатика та інженерія. – 2012. – № 1. – С. 30–32. В. П. Марценюк,

 46. Сельський П. Р. Обґрунтування об’єктивності комплексного семестрового тестового іспиту для оцінювання знань iз соціальної медицини та організації охорони здоров’я друк. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2012. – № 2. – С. 94-96.В. П. Марценюк, П. Р. Сельський

 47. Сельський П. Р. Обгрунтування об’єктивності комплексного семестрового тестового іспиту та об’єктивного структурованого клінічного іспиту (ОСКІ) для оцінювання знань та практичних навичок з патоморфології друк. Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2012. – № 2. – С. 86-89.В. П. Марценюк, П. Р. Сельський

 48. Сельський П. Р. Аналіз об’єктивності новітніх методик оцінювання при викладанні біологічної та біоорганічної хімії друк. Медична хімія. – 2012. – № 3. – С. 100-103.В. П. Марценюк, П. Р. Сельський

 49. Сельський П. Р. Обґрунтування використання інформаційних технологій для підготовки лікарів сімейної медицини та покращення якості медичної допомоги на первинному рівні друк.Клиническая информатика и Телемедицина. – 2012. – Т. 8 – Вып. 9. – С. 141–145. Л. Я. Ковальчук, В. П. Марценюк, П. Р. Сельський

 50. Сельський П. Р. Ефективність використання телемедичних технологій в підготовці лікаря на прикладі навчально-практичних центрів первинної медико-санітарної допомоги друк.Запорожский медицинский журнал. – 2012. – № 6. – C. 126.В. П. Марценюк, П. Р. Сельський, Н. Я. Климук, А. В. Семенець

 51. Сельський П. Р. Особливості розподілу клітинного інфільтрату та патоморфологічні зміни м’яких тканин нижніх кінцівок у хворих із синдромом стопи діабетика друк. Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2009. – № 1 (10). – С. 107-109.Я. Я. Боднар, П. Р. Сельський, В. Д. Волошин

 52. Сельський П. Р. Морфологiчний аналiз базальноклiтинної активностi епiтелiального пласта при рiзних видах ендоцервікозу та цервiкальнiй епiтелiальнiй неоплазiї друк. Свiт медицини та бiологiї. – 2008. – № 8. – С. 12-14. Я. Я. Боднар, П. Р. Сельський, В. Д. Волошин

 53. Сельський П. Р. Використання знань християнських цiнностей у роботi медичної сестри друк.Медсестринство. – 2008. – №2 – С. 51-53.Я. Я. Боднар, П. Р. Сельський, В. Д. Волошин

 54. Сельський П. Р. Морфологiчний аналiз базальноклiтинної активностi епiтелiального пласта при рiзних видах ендоцервікозу та цервiкальнiй епiтелiальнiй неоплазії друк. Свiт медицини та бiологiї. – № 8. – 2008. – С. 12-14.Я. Я. Боднар, П. Р. Сельський, В. Д. Волошин

 55. Сельський П. Р. Порушення розвитку плаценти при вагiтностi на фонi цукрового дiабету друк. Морфологiчнi основи компенсаторно пристосувальних процесiв i їх структурне забезпечення. Наукова конференцiя 10-11 жовтня 2008 р. : матерiали конф. –Тернопiль, 2008. – С 12-13.Я. Я. Боднар, Ю. М. Орел, І. В. Боровик, М. М. Орел, П. Р. Сельський

 56. Сельський П. Р. Особливостi викладання патоморфологiї за умов практично-орiєнтованого навчання друк. Медична освiта. – 2007. – №3. – С. 92-93. Я. Я. Боднар, П. Р. Сельський, Т. В. Дацко,П. Р. Сельський, М. М. Никитюк

 57. Сельський П. Р. Морфогенез водно-електролітної міокардіопатії друк. Вісник наукових досліджень. – 2006. – № 3. – С. 38-40. Я. Я. Боднар, О. Є. Кузів, Р. Я. Боднар П. Р. Сельський Я. Я. Боднар, Т. В. Дацко П. Р. Сельський

 58. Сельський П. Р. Аналіз клітин запального інфільтрату периульцелярної зони при виразковій хворобі, ускладненій перфорацією друк. Вісник наукових досліджень. – 2006. – № 3. – С. 142-143.

 59. Сельський П. Р. Морфометрична оцінка вікових та патологічних змін кардіоміоцитів частин серцевого м’язу друк. Вісник наукових досліджень. – 2006. - № 3. - C. 33-35. М. С. Гнатюк, В. В. Франчук, П. Р. Сельський, О. В. Андрійчук, .П.Р. Сельський

 60. Сельський П. Р. Морфометричний аналіз клітинної ланки місцевого імунітету та мікробіоценозу шийки матки хворих з ендоцервікозом друк. Вісник проблем біології і медицини. – 2005. – Вип. 2. – С. 299-302. П. Р. Сельський, Я. Я. Боднар, М. Д. Заріцька, Т. В. Дацко

 61. Сельський П. Р. Імуноморфологічні зміни тканин шийки матки у хворих з ендоцервікозом та лейкоплакією друк. Запорожский медицинский журнал. – 2005. - № 3. – С. 80-81. Я. Я. Боднар,П. Р. Сельський, О. І. Грималюк

 62. Сельський П. Р. Морфологічні прояви інфаркту міокарда при цукровому діабеті друк. Вісник наукових досліджень. – 2004. – № 4. – С. 11-13. 3 Я. Я. Боднар, М. І. Швед, О. Є. Кузів,П. Р. Сельський

 63. Сельський П. Р. Патоморфологічні зміни тканини шийки матки при порушенні клітинної ланки імунітету у хворих на ендоцервікоз друк. Вісник проблем біології і медицини. – 2003. – Вип. 1. – С. 92-94. П. Р. Сельський

 64. Сельський П. Р. Імуноморфологічні та ультраструктурні зміни тканини шийки матки у хворих з різними видами ендоцервікозу друк. Галицький лікарський вісник. – Том 10. – число 4. – Івано-Франківськ. – 2003.– С. 83-85. П. Р. Сельський, Я. Я. Боднар, Т. Благуляк