ТРАЧ РОСОЛОВСЬКА СВІТЛАНА ВАСИЛІВНА

Вищу медичну освіту здобула в Тернопільській державній медичній академії імені І.Я. Горбачевського. Пройшла інтернатуру за спеціальністю "судово-медична експертиза" на базі Київської медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика. Після закінчення інтернатури навчалась в клінічній ординатурі за спеціальністю "судова медицина" на кафедрі патологічної анатомії з секційним курсом та судової медицини ТДМУ і працювала лікарем судово-медичним експертом в Тернопільському обласному бюро судово-медичної експертизи (ТОБСМЕ).

Науково-педагогічну діяльність розпочала у 2008 році на посаді асистента кафедри анатомії людини ТДМУ; з 2009 року – асистент, з 2012 року – доцент кафедри патологічної анатомії з секційним курсом та судової медицини.

Кандидат медичних наук з 2012 р. У 2014 році присвоєно вчене звання доцента по кафедрі патологічної анатомії з секційним курсом та судової медицини.

Є автором і співавтором більше 60 наукових та навчально-методичних праць, 1 патента на корисну модель, 1 посібника.

Лікар вищої кваліфікаційної категорії за спеціальністю "судово-медична експертиза". Судово-медичний експерт відділу комісійних судово-медичних експертиз ТОБСМЕ (на умовах зовнішнього сумісництва).

Член Асоціації судових медиків України.