ТРАЧ РОСОЛОВСЬКА СВІТЛАНА ВАСИЛІВНА

Освіта:

Вищу медичну освіту здобула в Тернопільській державній медичній академії імені І.Я. Горбачевського. Пройшла інтернатуру за спеціальністю "судово-медична експертиза" на базі Київської медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика. Впродовж 2004-2006 рр. навчалась в клінічній ординатурі за спеціальністю "судова медицина" на кафедрі патологічної анатомії з секційним курсом та судової медицини Тернопільського державного медичного університету (ТДМУ).

Лікар вищої кваліфікаційної категорії за спеціальністю "судово-медична експертиза". Судово-медичний експерт відділу судово-медичної експертизи потерпілих, обвинувачених та інших осіб Тернопільського обласного бюро судово-медичної експертизи (на умовах зовнішнього сумісництва).

Науково-педагогічну діяльність розпочала у 2008 році на посаді асистента кафедри анатомії людини ТДМУ; з 2009 року – асистент, з 2012 року – доцент кафедри патологічної анатомії з секційним курсом та судової медицини.

Наукова діяльність:

Кандидат медичних наук з 2012 р. У 2014 році присвоєно вчене звання доцента по кафедрі патологічної анатомії з секційним курсом та судової медицини. Є автором і співавтором більше 40 наукових та навчально-методичних праць, 1 патенту на корисну модель, 1 посібника.