Наукові публікації доц. Трач Росоловської Світлани Василівни

1. Довгалюк А.І. Перспективи використання методу культивування клітин для теоретичної та клінічної медицини / А.І. Довгалюк, С. В. Трач Росоловська // Вісник наукових досліджень. – 2010. – № 1 (58). – С. 101–104.

2. Трач Росоловська С. В. Вікові особливості вегетативної регуляції серцевого ритму щурів в динаміці стрептозотоциніндукованого цукрового діабету / С. В. Трач Росоловська, Я. Я. Боднар // Проблеми екології та медицини. – 2010. – Т. 14, № 5-6. – С. 42–46.

3. Трач Росоловська С. В. Вікові особливості ремоделювання лівого шлуночка у щурів при стрептозотоциніндукованому цукровому діабеті за даними гістостереометричного дослідження серця / С. В. Трач Росоловська // Вісник морфології. – 2011. – Т. 17, № 2. – С. 293–298.

4. Трач Росоловська С. В. Структурні зміни автономної іннервації міокарда щурів різного віку при стрептозотоциніндукованому цукровому діабеті / С. В. Трач Росоловська, Я. Я. Боднар // Вісник проблем біології і медицини. – 2011. – Т. 2 (88), вип. 3. – С. 192–198.

5. Боднар Я. Я. Морфометричні показники міокарда лівого шлуночка щурів різного віку при експериментальному цукровому діабеті / Я. Я. Боднар, С. В. Трач Росоловська // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2011. – № 1 (14). – С. 28–33.

6. Трач Росоловська С. В. Морфометрична оцінка ремоделювання серця щурів різного віку в динаміці стрептозотоциніндукованого цукрового діабету / С. В. Трач Росоловська // Вісник наукових досліджень. – 2011. – № 3 (64). – С. 91–95.

7. Трач Росоловська С. В. Особливості ремоделювання ендокринних кардіоміоцитів при стрептозотоциніндукованому цукровому діабеті / С. В. Трач Росоловська, Я. Я. Боднар // Клінічна та експериментальна патологія. – 2011. – Т. Х, № 2 (36), Ч.2. – С. 144–146.

8. Упровадження інноваційних технологій навчання у викладання дисципліни "Судова медицина, медичне законодавство" / В. В. Франчук, Я. Я. Боднар, С. В. Трач Росоловська [та ін.] // Буковинський медичний вісник. – 2013. – Т. 17, № 3 (67), Ч. 1. – С. 176-178.

9. Олещук А. М. Показатели системы оксида азота и морфофункциональное состояние печени при экспериментальном циррозе печени /А.М. Олещук, А. З. Миколенко, С. В. Трач Росоловская// Медицина и образование в Сибири, № 2 - 2013 г (электронный ресурс – сетевое научное издание).

10. Трач Росоловська С. В. Ультраструктурні особливості реорганізації типових кардіоміоцитів лівого шлуночка при гіперглікемії / С. В. Трач Росоловська //Галицький лікарський вісник. – 2013. – Т. 20, № 1, Ч. 2. – С. 81-84.

11. Трач Росоловська С. В. Недоліки в оформленні та веденні медичних карт стаціонарного і амбулаторного хворого та їх значення для судово-медичної практики/ С. В. Трач Росоловська // Шпитальна хірургія. – 2013. – № 4. – С. 99-102.

12. Трач Росоловська С. В. Особливості організації та проведення навчання англомовних іноземних студентів на курсі судової медицини ТДМУ імені І.Я. Горбачевського / С. В. Трач Росоловська // Медична освіта. – 2013. – № 4. – С. 72-74.

13. Боднар П.Я. Патологоанатомічна характеристика ускладненої гострої хірургічної судинної патології поєднаної з соматичними захворюваннями / П.Я. Боднар, С. В. Трач Росоловська, А.З. Миколенко // Шпитальна хірургія. – 2014. – № 1. – С. 79-81.

14. Боднар Я.Я. Структурні зміни автономної іннервації міокарда при ендогенній інтоксикації / Я.Я. Боднар, С.В. Трач Росоловська, П.О. Ваврух // Biomedical and biosocial anthropology. – 2013. – № 21. – С. 60-63.

15. Age-depending peculiarities of ultrastructural myocardium changes caused by experimental hyperuricemia and its combination with hypercholesterolemia / O. Gladii, Ya. Bodnar, Gudyma A., Trach Rosolovska S. Journal of Education, Health and Sport. – 2016. – №6(11). – P.584–591

16. Завальнюк А. Х. Судово-медична оцінка спричинення особі фізичного болю / А. Х. Завальнюк, І. О. Юхимець, О. Ф. Кравець, Трач Росоловська С.В. // Судово-медична експертиза. - 2016. - № 2. - С. 8-13.

17. Бідованець Б.Ю. Гістологічний та морфометричний аналіз структурних змін автономних нервів стінки сечового міхура у жінок раннього та пізнього менопаузального періодів / Б.Ю. Бідованець, Я.Я. Боднар, С.В. Трач Росоловська // Морфологія. – 2017. – Т. 11, № 1. – С. 13-16.

18. Франчук В.В. Наукова і експертна школа судових медиків Тернопілля та її вклад у розвиток судово-медичної науки і практики (до 60-ліття заснування ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України") / В. В. Франчук, С. В. Трач Росоловська // Судово-медична експертиза. – 2017. - № 2. – С. 25-28.

19. Франчук В. В. Шляхи оптимізації проведення судово-медичних експертиз у випадках «лікарських справ» / В. В. Франчук, С. В. Трач Росоловська // Судово-медична експертиза. – 2018. - № 1. – С.12-16.

20. Franchuk V. V. Demographics and practice patterns of Ukrainian physicians involved in medical negligence / V. V. Franchuk, S. V. Trach Rosolovska // German Science Herald. – 2018. № 2. – Р. 3 - 6.

21. Аналіз остаточних судових рішень в Україні у випадках неналежного надання медичної допомоги / В. В. Франчук, С. В. Трач Росоловська, П. Р. Сельський, А. З. Миколенко, П. Я. Боднар // Wiad Lek 2018, 71, 3 cz. II, 757-760.

22. Yuryk Ihor I. Peculiarities of morphological changes of endotheliocytes and remodeling of the arteries under the experimental hypercholesterolemia / Ihor I. Yuryk, Yaroslav Ya. Bodnar, Svitlana V. Trach Rosolovska, Olena I. Hladii, Petro Ya. Bodnar, Volodymyr D. Voloshyn // Wiadomości Lekarskie, T. LXXII, 2019, № 5, cz II, maj, Р. 972-977.

23. Лукашевич Н.М. та ін. Насильство у сім'ї: судово-медичні та судово-психологічні аспекти / Н.М. Лукашевич, І.О. Юхимець, С.В. Трач Росоловська, В.В. Балановський, О.О. Росоловський // Буковинський медичний вісник. - 2019, Т.23, № 2 (90). - С. 94-98.