Наукові публікації ас. Юрика Ігора Ігоровича

 1. Юрик Я.І. Морфологічні особливості ремоделювання серця у посткомпресійному періоді синдрому тривалого стиснення. Вісник медичних і біологічних досліджень. 2022. № 1. С. 114–117.

 2. Юрик Я. І. Ендотеліальна дисфункція у щурів за умов експериментального синдрому тривалого стиснення. Вісник проблем біології і медицини. 2021. № 3 (161). С. 287–290.

 3. Юрик Я. І. Особливості антиоксидантного захисту в тканині серця та крові щурів у посткомпресійному періоді синдрому тривалого стиснення. Вісник проблем біології і медицини. 2021. № 4 (162). С. 214–217.

 4. Юрик Я. І. Класифікація кардіоміопатій: сучасний стан питання / А.Р. Кондратишин, А.А. Курій, Д.Б. Коваль, Я.І. Юрик. Здобутки клінічної і експериментальної медицини. 2021. № 4. С. 11–20.

 5. Юрик Я.І. Динаміка показників ендогенної інтоксмкації за умов експериментального синдрому тривалого стиснення / Я. І. Юрик, Я. Я. Боднар, А. С. Сверстюк, І. І. Юрик // Здобутки клінічної та експериментальної медицини, 2021. №2 (46). – С 184-188

 6. Ya. Yuryk. Peculiarities of morphological changes of endotheliocytes and remodeling of the arteries under the experimental hypercholesterolemia / Ihor I. Yuryk, Yaroslav Ya. Bodnar, Svitlana V. Trach-Rosolovska, Olena I. Hladii, Petro Ya. Bodnar, Volodymyr D. Voloshyn // Wiadomości Lekarskie, T. LXXII, 2019, № 5, cz II, maj, Р. 972-977.

 7. Ya. Yuryk. Features of remodeling cross-striated muscles of hind limbs in rats under conditions of experimental hypercholesterolemia / I. I. Yuryk, P. Ya. Bodnar, Ya. Ya. Bodnar, Yu. M. Orel // Світ медицини та біології, 2019. № 2 (68), С. 215–2019.

 8. Ya. Yuryk. Morphometric characteristics of age features of remodeling of the arterial bed of the hind limbs of white rats under experimental hypercholesterolemia / I. Yuryk, Ya. Bodnar, V. Volochyn, Ya. Yuryk // International Journal of Medicine and Medical Research. – 2017. – № 2. – С. 64–69.

 9. Юрик Я. І. Поляризаційне дослідження скелетних м'язів щурів дорепродуктивного віку за умови експериментальної гіперурикемії динаміці / Пришляк А. М., Юрик І. І., Головата Т. К., Головатюк Л. М. // Вісник проблем біології і медицини. – 2016. – Т. 2 (129), № 2. – С. 276–279.

 10. Юрик И. И. Контрактурное ремоделирования скелетных мышц задних конечностей крыс дорепродуктивного и репродуктивного возраста в условиях экспериментальной гиперурикемии / И. И. Юрик, Я. Я. Боднар // Проблемы биологии и медицины. – 2016. – № 1 (86). – С. 89–93.

 11. The morphometrical characteristics of remodelling arterial blood flow of white rats’ lower extremities depending on age under experimental hyperuricaemia / I. Yuryk, Ya. Bodnar, Y. Orel, Ya. Yuryk // Nauka I Studia. – 2016. – 24-6 (160).– С. 60–67.

 12. Юрик І. І. Ремоделювання артерій нижніх кінцівок щурів дорепродуктивного та репродуктивного віку за умов гіперурикемії / І. І. Юрик, Я. Я. Боднар // Вісник проблем біології і медицини. – 2015. – Т. 3 (120), № 2. – С. 347 – 350.

 13. Юрик І. І. Особливості морфологічних змін скелетної мускулатури нижніх кінцівок щурів при експериментальній гіперурикемії / І. І. Юрик // Галицький лікарський вісник. – 2015. – Т. № . – С. 114 – 116.

 14. Юрик І. І. Гістологічні зміни магістральних судин нижніх кінцівок щурів дорепродуктивного та репродуктивного віку за умов гіперурикемії в залежності від терміну експерименту / І. І. Юрик, Т. К. Головата // Актуальні проблеми сучасної медицини. – 2015. – Т. 15, Вип. 4 (52).– С. 286–290.

 15. Юрик І. І. Десквамація ендотеліоцитів артерій нижніх кінцівок при експериментальній гіперурикемії у щурів дорепродуктивного та репродуктивного віку / І. І. Юрик, Я. Я. Боднар, М. М. Орел // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2015. – № 4 (24) .– С. 81–84.