ВОЛОШИН ВОЛОДИМИР ДМИТРОВИЧ

Освіта:

У 1992 році закінчив навчання у Тернопільському державному медичному інституті і до 1995 року продовжував навчання в аспірантурі при кафедрі анатомії людини під керівництвом Заслуженого діяча науки і техніки України проф. Я.І. Федонюка. У період 1995-2001 рр.. – асистент кафедри анатомії людини; 2001-2006 рр.. – доцент кафедри анатомії людини; з 2007 р. – доцент кафедри патологічної анатомії з секційним курсом та судової медицини.

У 1997-2001 рр. очолював раду молодих учених університету.

Наукова діяльність:

У 1996 році захистив дисертацію на тему: “Морфо-фунціональна перебудова кісток скелету при загальній дегідратації у віковому аспекті” у спеціалізованій вченій раді Харківського державного мед.університету. Одержав звання кандидата медичних наук.

Є співавтором 3 посібників з анатомії людини; співавтор 2 посібників та 1 атласу з патологічної анатомії.

Є автором та співавтором більше 200 наукових праць.

Підготував 1 кандидата мед. наук.

Коло наукових інтересів охоплює проблему адаптаційних перетворень кісток скелета та вплив хронічного стресового навантаження на структурно-функціональний стан ендокринних органів.

Нагороди:

Лауреат премії Української академії наук в галузі біології, хімії і медицини, нагороджений Дипломом ІІ ступеня (2003 р.); стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих вчених (1998-2000 рр..)

Членство у наукових товариствах:

Член-кореспондентом Академії Наук Національного Прогресу України з 1998 р.

Член Асоціації патологів України.