Наукові публікації доц. В. Д. Волошин

 1. Volodymyr D. Voloshyn. Peculiarities of morphological changes of endotheliocytes and remodeling of the arteries under the experimental hypercholesterolemia / Wiadomo?ci Lekarskie 2019. – tom LXXII, nr 5 cz II. – P. 972-977.

 2. Волошин В.Д. Структурна реакція легеневої тканини та судин малого кола кровообігу в термінальній стадії моделювання гострого перитоніту / Здобутки клінічної і експериментальної медицини: Науково-практичний журнал ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України».- Тернопіль, 2018. - №3 (35).– С. 36-40.

 3. Voloshyn V. Age-related morphometric characteristics of remodeling of arterial bed of hind limbs in white rats with experimental hypercholesterolemia / International journal of medicine and medical research. – 2017. No 2 – P. 64-69.

 4. , Волошин В. Д. Структурно-функціональна реакція легеневої тканини та судин малого кола кровообігу лабораторних щурів на ранній стадії моделювання гострого перитоніту / Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2017. № 3. – С.170-174.

 5. Волошин В. Д. Характер структурної реакції довгих кісток безпородних лабораторних щурів-самок на вплив експериментальної гіперглікемії / Вісник наукових досліджень. – 2017. № 1. – С. 141-144.

 6. Волошин В.Д. Характер психо-моторних реакцій в осіб з різним рівнем фізичної працездатності / Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені лесі Українки: науковий журнал. – Луцьк, 2015. - № 2. – С. 142 – 146.

 7. Волошин В.Д. Особливості уваги і оперативної зорової памяті в осіб з різним рівнем фізичної працездатності / Вісник наукових досліджень: Науково-практичний журнал ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України».- Тернопіль, 2014. - №4 (77). –С. 34- 36.

 8. Волошин В.Д. Особливості психо-фізіологічного стану в осіб з різним індексом руф'є /Здобутки клінічної і експериментальної медицини: Науково-практичний журнал ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України».- Тернопіль, 2014. - №2 (21).– С. 45-48.

 9. В. Д. Волошин, Впровадження інноваційних технологій та перспективи розвитку кафедри патологічної анатомії в умовах модернізації і реформування вищої медичної освіти / Медична освіта. – 2012.- С. 155-157.

 10. Волошин В.Д. Особливості розподілу клітинного інфільтрату та патоморфологічні зміни м’яких тканин нижніх кінцівок у хворих на синдром стопи діабетика //Здобутки клінічної і експериментальної медицини № 1 (10). – 2009. – С. 107 - 109.

 11. Волошин В.Д.,Патоморфологія грипу А/Н1N1 2009 року в Тернопільській області //Інфекційні хвороби Тернопіль 2009 №4. - С. 42 – 45.

 12. Волошин В.Д.,Використання знань християнських цінностей у роботі медичної сестри / // Медсестринство. – 2008. - № 2. – С. 51-53.

 13. Волошин В.Д. Оцінка автономної регуляції на основі показників варіаційного аналізу ритмів серця //Здобутки клінічної та експериментальної медицини. - 2008. - № 2 - c. 35- 39.

 14. Волошин В.Д. Морфологічна оцінка кори надниркових залоз та мінеральний склад плечових кісток експериментальних тварин в умовах стресового навантаження // Луганськ 25/04/2008 «Актуальные проблемы биоминералоглогии» в журн. «Український медичний альманах» та «Український морфологічний альманах" №2 2008

 15. В.Д. Волошин, Морфометричний аналіз базальноклітинної активності епітеліального пласта при різних видах ендоцервікозу та цервікальній інтраепітеліальній неоплазії //Світ медицини та біології. - 2008. - № 2 -с. 12-14.

 16. Боднар Я.Я. Сельський П.Р., Дацко Т.В., Волошин В.Д., Головата Т.К., Андрійчук О.В., Фурдела М.Я. Особливості викладання патоморфології за умов практично орієнтованого навчання //Медична освіта (науково-практичний журнал).- Тернопіль, 2007. - № 3. – С.92.

 17. Волошин В.Д., Макар Б.Г. Динаміка змін та взаємозалежності структури кори надниркових залоз та губчастої речовини плечової кістки в умовах стресу //Клінічна анатомія та оперативна хірургія. – Чернівці, 2007. - № 4. – С. 65 – 69.

 18. Боймиструк І.І., Ющак О.М., Волошин В.Д., Ющак М.В., Кочмар О.Я. Вплив помірних статичних навантажень на довгі кістки скелета тварин з різним вихідним станом вегетативної нервової системи //Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2007. - № 2. – С. 39-43.

 19. Флекей П.П, Федонюк Я.І., Киричок О.М., Волошин В.Д., Боймиструк І.І., Ющак М.В. Вплив зневоднення організму на ростові процеси плечової кістки при адаптації її до клітинного зневоднення //Український морфологічний альманах. -2006. -Т.4, №2 -С. 150.

 20. Киричок О.М., Федонюк Я.І., Флекей П.П., Волошин В.Д., Ющак М.В., Ремінецький Б.Я. Морфофункціональні особливості кісток скелету тварин, адаптованих до загального зневоднення "Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Медицина -2005,. -В. 25. -С 41-44.

 21. Волошин В.Д., Киричок О.М., Флекей П.П., Боймиструк І.І. Новітні прийоми педагогічного викладання на кафедрі анатомії людини в медичному університеті/ Медична освіта (науково-практичний журнал).- Тернопіль, 2005. - № 3. – С.38-39.

 22. Давыбида Н.Е., Федонюк Я.И., Волошин В.Д. Возрастные изменения в длинных костях крыс при воздействии на них физических динамических нагрузок //Морфология. -2004, Т.4. -С. 40.

 23. Давибіда Н.О., Волошин В.Д., Федонюк Я.І., Безпалова Н.М. Морфофункціональні зміни стегнової кістки щурів при фізичному навантаженні динамічного характеру у віковому аспекті //Вісник наукових досліджень. -2004, №1. -С.93-94.

 24. Волошин В.Д., Федонюк Я.І., Білик А.Л., Федонюк Л.Я. Остеопороз кісток скелету при тяжкому загальному зневодненні організму. Вісник морфології. -2003, № 2. -С. 296-297.

 25. Федонюк Я.І., Сікора В.З., Козлов В.О., Білик Л.С., Микула Н.Х., Голод Б.В., Волошин В.Д., Довгань О.М., Ремінецький Б.Я., Федонюк Л.Я., Лісничук Н.Є., Боймиструк І.І. Анатомія людини у запитаннях та відповідях (опорно-руховий аппарат) в двох томах/ /Посібник. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. – 812 с.

 26. Мартинюк В.Ф., Федонюк Я.І., Волошин О.С. Особливості структурної організації внутрішньоорганних артеріальних судин селезінки людини //Актуальні питання морфології /Наукові праці III національного конгресу АГЕТ України. -Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. -С 196-197.

 27. Киричок О.М, Федонюк Я.І., Волошин В.Д. Вікові особливості будови довгих трубчастих кісток скелету при адаптації їх до загального зневоднення //Український медичний альманах. -2002. -Т.5, № 2. -С 164-166.

 28. Волошин В.Д., Федонюк Я.І., Волошин О.С., Киричок О.М., Клим'юк Н.Г. Морфофункціональний стан кісткової тканини щурів з нормотонічним типом вегетативної нервової системи при сублетальному загальному зневодненні організму //Український медичний альманах. -2000. -Т. З, № 3.-С. 38-40.

 29. Волошин В.Д. Порівняльна характеристика змін структурної організації довгих трубчастих кісток у щурів різних вікових груп з нормотонічним типом вегетативної нервової системи при гіпертонічній гіпогідрії //Наукові записки Тернопільського державного медичного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. - №3(6), 1999. - С.48-52.

 30. Волошин В.Д., Киричок О.М. Зміни мінерального складу кісткової тканини при загальній дегідратації організму у щурів різних вікових груп з нормотонічним типом вегетативної нервової системи //Здобутки клінічної та експериментальної медицини. –Тернопіль: Укрмедкнига, 1999. – В.4.-С.377 – 381.

 31. Бензар І.М., Федонюк Я.І., Киричок О.М., Волошин В.Д., Федонюк Л.Я. Структурна організація і перебудова кісткової тканини //Науковий вісник Ужгородського університету. /Серія “Медицина”. Ужгород, 1999.- В. 9.- С. 17- 21.

 32. Федонюк Я.І., Флекей П.П., Волошин В.Д., Данильчук Р.Б., Туркот П.А., Барвінська Т.М., Кушик П.С., Тупол Н.Д. Морфогенез кісток скелету при адаптації їх до загального зневоднення // Вестник проблем биологии и медицины. - 1997. - N 9. - С. 142-145.

 33. Микула Н.Х., Федонюк Я.І., Флекей П.П., Волошин В.Д. Про викладання анатомії людини в сучасних умовах //Наукові записки з питань медицини, біології, хімії та сучасних технологій навчання /Щорічник. - Київ, 1997. - В. 1, ч. 2. - С. 339-340.

 34. Левандовська Н.М., Флекей П.П., Шовдра Н.В., Федонюк Я.І., Волошин В.Д., Захарчук І.В., Мельничук В.В., Барвінська Т.М. Структура щитовидної залози і кісток скелету при дегідратації та адаптації до неї //Вісник наукових досліджень. - 1997.- N 2-3. - С. 27-29.

 35. Захарчук І.В., Федонюк Я.І., Довгань О.М., Волошин В.Д., Данильчук Р.Б., Тимків-Бензар І.М., Туркот П.А. Мінеральний метаболізм кісток скелету при позаклітинній дегідратації та адаптації до неї // Вестник проблем биологии и медицины. - 1997. - N 9. - С. 130- 132.

 36. Волошин В.Д., Боднар Я.Я., Федонюк Я.І., Довгань О.М. Зміни вегетативної рівноваги при дегідратації організму та інтенсивних фізичних навантаженнях //Наукові записки з питань медицини, біології, хімії та сучасних технологій навчання /Щорічник. - Київ, 1997. - В. 1, ч. 1. - С. 123-124.

 37. Волошин В.Д. Структура довгих трубчастих кісток скелету в умовах загальної дегідратації важкого ступеня //Наукові записки з питань медицини, біології, хімії та сучасних технологій навчання /Щорічник. - Київ, 1997. - В. 1, ч. 1. - С. 117-119.

 38. Волошин В.Д. Мiнеральний баланс кiсткової системи пiд впливом загального зневодненя в рiзнi вiковi перiоди // Вiсник наукових дослiджень.- 1995.- N. 2.- 10 с.

 39. Волошин В.Д. Морфофункціональна перебудова кісток скелету при загальній дегідратації у віковому аспекті. Автореф. дис. канд. наук 14.03.01 -Харків, 1995.- 24 с.

 40. Федонюк Я.І., Сікора В.З., Баран Л.Н., Волошин В.Д., Кравців С.І., Ремінецький Б.Я., Федонюк Л.Я. Особливості будови кісток скелету в реадаптаційний період після дегідратації організму // Ортопедия, травматология и протезирование.- 1994.- N 4. С. 105-106.

 41. Волошин В.Д. Ріст та формоутворення кісток у віковому аспекті в умовах загальної дегідратації // Ортопедия, травматология и протезирование.- 1994.- N 4.- С. 91-93.