На кафедрі в аспірантурі навчаються:

за очною (денною) формою навчання:

ЛУЦИК Віталій Ігорович

ЮРИК Ярослав Ігорович

ЛУЦИК ВІТАЛІЙ ІГОРОВИЧ

У 2015 році закінчив Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я Горбачевського.

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 222 Медицина

Період навчання: з 01. 09. 2019 року по 31. 08. 2023 року.

Форма навчання: очна (денна).

Тема дисертаційної роботи: «Вивчення проблеми особливостей ремоделювання судинного русла задніх кінцівок щурів при оклюзії стегнової артерії та її декомпенсації за умов гострої крововтрати»

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Сельський П.Р.Участь у наукових форумах, вебінарах, воркшопах:

  • IV науково-практична конференція «Розвиток медичного права України в контексті євроінтеграційних процесів». – м. Київ (10 грудня 2020 року).

  • Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання ангіології». – м. Львів (30 листопада – 1 грудня 2020 року).

  • Вебінар «Цифрові інструменти Google для науковців». – м. Київ (17 листопада 2020 року).

ЮРИК ЯРОСЛАВ ІГОРОВИЧ

У 2018 році закінчив Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського.

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 222 Медицина.

Період навчання: з 01. 09. 2019 року по 31. 08. 2023 року.

Форма навчання: очна (денна).

Тема дисертаційної роботи: «Морфофункціональні особливості ремоделювання кровоносного русла серця і міокарда за умов синдрому тривалого стиснення в експерименті».

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Боднар Я.Я.Публікації за темою дисертаційної роботи:

  • Юрик Я.І., Боднар Я.Я., Юрик І.І. Ендотеліальна дисфункція у щурів за умов експериментального синдрому тривалого стиснення // Здобутки клінічної та експериментальної медицини: матеріали підсум. LXІIІ наук.-практ. конф. м. Тернопіль (12 червня). – 2020. – С. 73–74.

  • Юрик Я., Юрик І. Фізико-оптичні особливості ремоделювання міокарда щурів за умов експериментального синдрому тривалого стиснення // Матеріали XХІV Міжнар. медичного конгресу студентів і молодих вчених – м. Тернопіль (13-15 квітня). – 2020. – С. 244.

Участь у наукових форумах, вебінарах, воркшопах:

  • Підсумкова LXІIІ науково-практична конференція «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». – м. Тернопіль (12 червня 2020 року).

  • XХІV Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених. – м. Тернопіль (13-15 квітня 2020 року).

  • Науково-практична конференція «Прикладні аспекти морфології експериментальних і клінічних досліджень». – м. Тернопіль (10-11 жовтня 2019 року).