На кафедрі в аспірантурі навчаються:

за очною (денною) формою навчання:

ЛУЦИК Віталій Ігорович

ЮРИК Ярослав Ігорович

ЮРИК ЯРОСЛАВ ІГОРОВИЧ

У 2018 році закінчив Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського.

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 222 Медицина.

Період навчання: з 01. 09. 2019 року по 31. 08. 2023 року.

Форма навчання: очна (денна).

Тема дисертаційної роботи: «Морфофункціональні особливості ремоделювання кровоносного русла серця і міокарда за умов синдрому тривалого стиснення в експерименті».

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Боднар Я.Я.Публікації за темою дисертаційної роботи:

 • Юрик Я.І. Морфологічні особливості ремоделювання серця у посткомпресійному періоді синдрому тривалого стиснення. Вісник медичних і біологічних досліджень. 2022. № 1. С. 114–117.

 • Юрик Я.І. Дослідження структурних змін міокарда щурів у посткомпресійному періоді синдрому тривалого стиснення методом поляризаційної мікроскопії / Я.І. Юрик, Т.К. Головата, Л.П. Боднар, І.І. Юрик. // Зб. Матеріалів LXV підсумкової наук.-практ. конф. «Здобутки клінічної та експериментальної медицини, 9 червня 2022 р. Тернопіль; 2022. С. 115–116.

 • Юрик Я.І. Ультраструктурні зміни міоендокринних кардіоміоцитів при стресі зумовленому експериментальним синдромом тривалого стиснення. Зб. Матеріалів LXV підсумкової наук.-практ. конф. «Здобутки клінічної та експериментальної медицини, 9 червня 2022 р. Тернопіль; 2022. С. 113–115.

 • Юрик Я., Юрик І. Морфологічні зміни надниркової залози в динаміці розвитку експериментального синдрому тривалого стиснення. Матеріали XХVI Міжнар. медичного конгресу студентів і молодих вчених, 13-15 квітня 2022 р. Тернопіль: Укрмедкнига, 2022. С. 222.

 • Юрик Я. Рівні дієнових кон`югат в сиворотці кров і гомогенаті серця при експериментальному синдромі тривалого стиснення // Modern science: innovations and prospects. Proceedings of the 7th International scientific and practical conference. SSPG Publish. Stockholm, Sweden. 2022. Pp. 40–42. URL: https://sci-conf.com.ua/vii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiyamodern-science-innovations-and-prospects-3-5-aprelya-2022-goda-stokgolm-shvetsiya-arhiv/.

 • Юрик Я.І., Юрик І.І. Морфологічні зміни в надниркових залозах лабораторних щурів при посттравматичному стресі. Патологічна анатомія – основа всіх клінічних дисциплін: вимоги сьогодення. Матеріали всеукраїнської наук. конф. студентів і молодих вчених 18-19 листопада 2021 р., м. Київ. Український науково-медичний молодіжний журнал. 2021. № 3 (126). С. 25.

 • Юрик Я. І. Ендотеліальна дисфункція у щурів за умов експериментального синдрому тривалого стиснення. Вісник проблем біології і медицини. 2021. № 3 (161). С. 287–290.

 • Юрик Я. І. Особливості антиоксидантного захисту в тканині серця та крові щурів у посткомпресійному періоді синдрому тривалого стиснення. Вісник проблем біології і медицини. 2021. № 4 (162). С. 214–217.

 • Класифікація кардіоміопатій: сучасний стан питання / А.Р. Кондратишин, А.А. Курій, Д.Б. Коваль, Я.І. Юрик. Здобутки клінічної і експериментальної медицини. 2021. № 4. С. 11–20.

 • Юрик Я.І. Динаміка показників ендогенної інтоксмкації за умов експериментального синдрому тривалого стиснення / Я. І. Юрик, Я. Я. Боднар, А. С. Сверстюк, І. І. Юрик // Здобутки клінічної та експериментальної медицини, 2021. №2 (46). – С 184-188

 • Юрик Я.І., Боднар Я.Я., Юрик І.І. Ендотеліальна дисфункція у щурів за умов експериментального синдрому тривалого стиснення // Здобутки клінічної та експериментальної медицини: матеріали підсум. LXІIІ наук.-практ. конф. м. Тернопіль (12 червня). – 2020. – С. 73–74.

 • Юрик Я., Юрик І. Фізико-оптичні особливості ремоделювання міокарда щурів за умов експериментального синдрому тривалого стиснення // Матеріали XХІV Міжнар. медичного конгресу студентів і молодих вчених – м. Тернопіль (13-15 квітня). – 2020. – С. 244.

Участь у наукових форумах, вебінарах, воркшопах:

 • П’ЯТА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ. "ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА СУЧАСНОЇ МОРФОЛОГІЇ".- м. Дніпро (20022 жовтня 2021)

 • ІV науковий симпозіум. "Захворювання кістково-м'язової системи та вік". - м. Київ (21-22 жовтня 2021)

 • Науково практична конференція. "Поліморбідна патологія органів травлення у практиці сімейного лікаря". - м. Дніпро (4-5 листопада 2021)

 • Х з'їзд інфекціоністів України. "Інфекційні хвороби: здобутки і проблеми в діагностиці".- м. Суми (6-7- жовтня 2021)

 • Підсумкова LXІIІ науково-практична конференція «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». – м. Тернопіль (12 червня 2020 року).

 • XХІV Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених. – м. Тернопіль (13-15 квітня 2020 року).

 • Науково-практична конференція «Прикладні аспекти морфології експериментальних і клінічних досліджень». – м. Тернопіль (10-11 жовтня 2019 року).

ЛУЦИК ВІТАЛІЙ ІГОРОВИЧ

У 2015 році закінчив Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я Горбачевського.

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 222 Медицина

Період навчання: з 01. 09. 2019 року по 31. 08. 2023 року.

Форма навчання: очна (денна).

Тема дисертаційної роботи: «Вивчення проблеми особливостей ремоделювання судинного русла задніх кінцівок щурів при оклюзії стегнової артерії та її декомпенсації за умов гострої крововтрати»

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Сельський П.Р.Участь у наукових форумах, вебінарах, воркшопах:

 • IV науково-практична конференція «Розвиток медичного права України в контексті євроінтеграційних процесів». – м. Київ (10 грудня 2020 року).

 • Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання ангіології». – м. Львів (30 листопада – 1 грудня 2020 року).

 • Вебінар «Цифрові інструменти Google для науковців». – м. Київ (17 листопада 2020 року).