Магістерські роботи, захищені співробітниками кафедри:

  1. Гладій О. І. «Синдром ендотоксикозупри ХОЗЛ, особливості патогенезу та клінічного перебігу» за спеціальністю – 14.01.02 – внутрішні хвороби (Тернопіль, 2012).

  2. Слива А. Ф. «Клініко-морфологічні особливості тиреоїдної патології у населення Сумської області» за спеціальністю – 14.03.02 – патологічна анатомія (Суми, 2009).